Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 41)

Voćarstvo

Bakteriozna plamenjača zahvatila mnoge voćnjake

Bakteriozna plamenja?a / Pregledom zasada jabuke, kruške i dunje na teritoriji Nišavskog okruga, registrovani su simptomi bakteriozne plamenja?e, upozoravaju iz Poljoprivredne savetodavne stru?ne službe (PSSS)Niš.  –      Na plodovima se uo?ava pojava mrke, a zatim i crne boje, koji u po?etku venu i na kraju potpuno izumiru. Listovi su tako?e crne boje, suše se i ostaju na lastarma, ne otpadaju. Oboleli ... Read More »

Jagode berba je gotova, negujte zasad

jagode zaštita sorte jagoda jagode berba

Jagode berba – Priprema roda jagode za narednu godinu počinje završetkom berbe. Rodni potencijal za narednu godinu formira se tokom septembra pa sve do polovine novembra. U to vreme odvija se diferenciranje cvetnih pupoljka. Koliko će se diferencirati cvetnih pupoljaka najviše zavisi od primenjenih agrotehničkih mera posle berbe – uklanjanje stolona, održavanje i obrada zemljišta, uništavanje korovskih biljaka, đubrenje, navodnjavanje ... Read More »

Korenov sistem – izbor sistema za navodnjavanje

Korenov sistem – Dubina i gra?a korenovog sistema odre?uju u mnogome karakter sistema za navodnjavanje i režim navodnjavanja. Obi?no sistem za navodnjavanje treba postaviti u zoni reda i navodnjavati samo do kona?ne dubine korenovog sistema .Dubina korena uti?e na najve?e koli?ine vode koje se mogu zadržati u rizosferi.  Korenov sistem – izbor sistema za navodnjavanje Ako je dubina korena mala, ... Read More »

Klasični orošivači za zaštitu bilja – osobine

Klasi?ni orošiva?i za zaštitu bilja – Sadašnja tehnika primene pesticida u vo?njacima i vinogradima zasniva se gotovo isklju?ivo na postupku raspršivanja pomo?u vazdušne struje proizvedene ventilatorom orošiva?a. Uvo?enje ove tehnike bitno je doprinelo produktivnosti i kvalitetu rada. Klasi?ni orošiva?i Ventilatori za tzv. kasi?nim orošiva?ima smešteni su iza rezervoara, veoma nisko iz tih razloga se zovu nisko-vo?eni ventilatori. Njihova karakteristika je da, ... Read More »

Trešnja zelena rezidba, đubrenje posle berbe

trešnja zelena rezidba cvetanje trešnje

Trešnja zelena rezidba – Letnja, zelena, rezidba trešnje u rodu sastoji se u prekraćivanju i proređivanju mladara. Letnja rezidba više utiče na smanjenje bujnosti stabla u odnosu na zimsku rezidbu i obavlja se nakon berbe, krajem juna početkom jula meseca. Ovom rezidbom se poboljšava osvetljenost krune, smanjuje se potrošnja vode i poboljšava diferenciranje cvetnih pupoljaka. Rezidbom treba ukloniti sve mladare ... Read More »

Rđasta grinja u voćnjacima koštičavog voća

R?asta grinja u vo?njacima – Pojava: U pojedinim zasadima košti?avog vo?a (višnje) tokom maja registrovana   je pojava r?aste grinje Aculus schlechtendali. U ja?em intenzitetu zabeleženo je njeno prisustvo na jednogodišnjim sadnicama u rasadniku i mladjim stablima u zasadima višnje. Simptomi i štetnost: Uo?ava se rdjasta, bronzasta boja nali?ja listova, koji se uvijaju ka unutrašnjosti. Smanjen je proces fotosinteze, što za ... Read More »

Savijač kore kod voćaka trešnje, šljive

šljiva plamenjača šljive berba savijač kore đubrenje zasada

Savijač kore (Enarmonia formosana Scop.) –  prvi put je primijećen 1989. u Richmondu, British Columbia, a 1991. otkrio ga je Američki Washington State Department za poljoprivredu blizu mjesta Blane, Whatcom Country. Dugogodišnji je štetnik Evrope, podaci o ovom štetniku u Evropi datiraju iz 1837.  Štetnik je drveta odnosno  kore. Najčešće napada trešnju i šljivu ali može napasti i druge voćne vrste ... Read More »

Trešnja pucanje ploda izaziva štete do 100%

trešnja propadanje zelena trešnja pucanje ploda trešnja investicija

Trešnja pucanje ploda – Rast i razvoj plodova ranih i srednjestasnih sorti trešanja u regionu Beograda sredinom maja meseca ulazi u kritičnu fazu, gledano iz ugla pucanja pokožice ploda. Pravilo je da se poslednjih 15 dana pred berbu trešnje ne zalivaju usled povećane opasnosti od pucanja pokožice ploda. Preobilne padavine mogu izazvati masovno pucanje pokožice trešanja kod sorti ranijeg vremena ... Read More »

Cvetni pupoljci – pomoć agrotehničkih mera

diferenciranje pupoljlak

Cvetni pupoljci – Na formiranje cvetnih pupoljaka može se uticati izvesnim agrotehničkim i pomotehničkim merama, kao što su: 1./ Izbor podloge – na slabo bujnim podlogama ranije počinje i obilnije je formiranje cvetni pupoljci. Oni ulaze u period zimskog mirovanja sa jače diferenciranim začecima cveta, tako da su osetljiviji prema mrazu. Slabo bujne podloge imaju manje razvijen korenov sistem. i ... Read More »

Jabuke pesticidi se “široko” koriste u uzgoju

Jabuke pesticidi – Proizvo?a?i jabuka u evropskim zemljama i dalje koriste koktele pesticida, posebno oni koji snabdevaju velike lance prodavnica, upozorila je ekološka organizacija Grinpis (Greenpeace). Ostaci pesticida prisutni su u tri od ?etiri uzorka vode i tla u zasadima jabuka, pokazalo je istraživanje ove organizacije. Kako prenose francuski mediji, proizvo?a?i te zemlje smatraju da je potrebno vreme da se ... Read More »