Sunday, 25 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 4)

Voćarstvo

Apopleksija kajsije kako se boriti protiv

kajsija

Apopleksija kajsije predstavlja veliki problem za njeno gajenje i širenje u agroekološkim uslovima kakvi vladaju kod nas. Postoje dosta tumačenja uzroka ove pojave. Svi činioci prema načinu delovanja na pojavu apopleksije mogu da se razvrstaju u tri grupe: ekološki činioci, biološki činioci neparazitne prirode i biološki činioci parazitne prirode. Apopleksija kao pojava prevremenog iznenadnog sušenja kajsije vrlo je raširena i ... Read More »

Povijanje grana formiranje krune voćaka

kruska monilia

Povijanje grana – Pored zimske i letnje rezidbe u cilju formiranja odgovarajućeg uzgojnog oblika veoma značajna mera je povijanje mladara. Obzirom da se kod nas zasadi uglavnom podižu sadnicama bez prevremenih grančica koje imaju širok ugao grananja neophodna mera je povijanje ili razvođenje mladara u cilju dobijanja odgovarajućeg ugla koji će skeletna grana zahvatati sa osnovnom vođicom. Rezidbom izbacujemo letoraste ... Read More »

Azijska vinska mušica preti ove godine

malina

Azijska vinska mušica – U našim uslovima pojavu D. suzukii treba pratiti od aprila do kraja oktobra. Njen let se može registrovati i pre aprila i nakon oktobra, ali tada ne izaziva štete jer nema plodova voćaka. Voćni zasadi koji mogu biti ugroženi i u koje treba postavljati klopke su: jagode, trešnja, malina, kupina, borovnica, vinova loza, breskve, nektarina, kajsija… ... Read More »

Siva trulež jagodičastog voća opasan protivnik

jagode

Siva trulež jagodičastog voća – Botrytis cinerea je polifagna gljiva ,veoma raširena. Ovaj patogen prouzrokovač je sive truleži.Naziv Botrytis cinerea potiče od starogrčke reči botris što znači grozd zbog rasporeda njenih konidija na konidioforama. Prouzrokovač  sive truleži – Botrytis cinerea  izaziva značajne štete u proizvodnji više od 200 vrsta gajenih biljaka. Najznačajnije štete nastaju na vinovoj lozi , jagodastom voću ... Read More »

Uspešna zaštita jabuke u proleće – DELTA AGRAR

Zaštita jabuke

Uspešna zaštita je uslov za dobar i kvalitetan rod i ostvarenje profita u voćnjaku. Kvalitet sredstava zaštite koju nudi DELTA AGRAR je garant dobrog roda i da će rezultati na jesen biti odlični. USPEŠNA ZAŠTITA JABUKE U CILJU SUZBIJANJA PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE – Venturia inaequalis Zaštita jabuke tokom fenofaze mirovanja primenom fungicida Cuproxat je prvi korak ... Read More »

Trešnjina muva oštećuje plodove, smanjuje kvalitet

Trešnjina muva ( Rhagoletis cerasi) napada skoro sve sorte trešanja, višanja i to pretežno srednje pozne i pozne sorte.Ova štetočina prouzrokuje loš kvalitet plodova trešnje, jer ,,crvljive ” trešnje se ne mogu izvoziti, a i prodajna vrednost im je manja. Napadnuti plodovi gube upotrebnu vrednost, podležni su napadu saprofita i mogu opasti pre vremena. U vlažnim uslovima na takvim plodovima ... Read More »

Aminokiseline u primeni protiv stresa biljaka

malina

Amino kiseline u primeni – Preparati sa aminokiselinama su poslednjih godina ušli u skoro redovnu upotrebu, a najviše u voćarstvu i povrtarstvu, a zbog svog pozitivnog dejstva i prihvatljive cene i u ratarsku proizvodnju. Opredeljujući faktor za upotrebu preparata sa aminokiselinama je svakako pozitivno dejstvo koje pokazuje na biljkama. U folijarnoj prihrani se odlično kombinuje sa herbicidima i pomaže biljkama da ... Read More »

Jabuka kalcijum garantuje dugo skladištenje

pollino

Jabuka sadržaj kalcijuma –  Velika pažnja se mora posvetiti usvajanju kalcijuma u plodovima jabuka.  Na savetovanju je izložio svoj rad Dr David  Gluhić iz kompanije RMG CROP SCIENCE. Ukazao je na kratak vremenski period kada biljka usvaja kalcijum, koji je najveće važnosti za kvalitet i dužinu čuvanja plodova tokom zimskog perioda u hladnjačama. Svaka greška se “skupo” plaća lošim kvalitetom ... Read More »

Crna ribizla, uslovi gajenja i dobar prinos

ribizla

Crna ribizla ima širok areal uspevanja i posebne zahteve u pogledu klimatskih i zemljišnih uslova. Položaj. Ribizla uspeva i dobre prinose daje na 300 do 800 m nadmorske visine a kada je u pitanju nadmorska visina iznad 1000 m bolji su južni sa prelazima ka istočnim i zapadnim položajima zato što je na njima veca vlažnost vazduha i zemljišta. Zemljište. ... Read More »

Jabukin smotavac pravo vreme za zaštitu

jabuka grancice

Jabukin smotavac – Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. U našim uslovima ima dve generacije godišnje i nepotpunu treću. Najopasnija štetočina jabuke i kruške kod nas. Dovodi do prevremenog opadanja plodova i pogoršanja kvaliteta onih koji ostaju na stablu. Plodovi su crvljivi i puni izmeta gusenice. Štetnost – Posle ubušivanja u mlad plod, gusenica gradi hodnik sve ... Read More »