Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 4)

Voćarstvo

Kruška Viljamovka – pravilna prerada voća

kruška viljamovka

Kruška viljamovka – Plod kruške viljamovke sadrži 8-15% šećera, veoma malo kiselina ( 0,10-0,59 %), ali ka zato sadrži mnogo aromatičnih materija, pa se zato rakija dobijena od ove sorte kruške naziva još i ” Viljamovka raskošnog mirisa”.Viljamovka je izuzetno kvalitetna sorta i po mnogima najbolja među kruškama. Da bi se dobila kvalitetna rakija, treba koristiti plodove čiste sorte. Rakije ... Read More »

Jabuka čuvanje zrelih plodova u hladnjačama

jabuka čuvanje

Jabuka čuvanje – Brzo rashlađivanje plodova nakon berbe veoma je važno jer se na taj način usporava proces zrenja i smanjuje pojava oboljenja na jabukama. Vreme od berbe do rashlađivanja treba da bude što kraće. Po mogućnosti, obrane plodove treba rashladiti istog dana. Prilikom određivanja temperature čuvanja treba u obzir uzeti sortu, dužinu čuvanja i željeno stanje plodova na kraju ... Read More »

Bakar primena bakra u poljoprivrednoj proizvodnji

vinova loza

Bakar primena – bakar je elemenat koji zauzima značajno mesto u strukturi hlorofila i sastavni je deo jednog broja enzima. Veoma je bitan za formiranje ćelijkog zida, transport elektrona i oksidacione procese u ćeliji. On utiče na lignifikaciju (odrvenjavanje) ćelijskog zida pa zato i nije slučajno da se preporučuje tretman bakarnim fungicidima u zadnjim fazama razvoja biljke. Nepokretan je u ... Read More »

Dunja – vreme za berbu je u oktobru mesecu

dunja trijumf

Plodovi dunje se beru u oktobru mesecu. Zrelost za jelo plodovi dunje ne dostižu na stablu, već 1-2 meseca nakon berbe. Kod dunje kao i kod ostalih voćaka postoje dva stepena zrelosti ploda: fiziološka ili (botanička zrelost) i potpuna ili (konzumna zrelost). Plodovi dunje su fiziološki zreli kad dostignu maksimalnu krupnoću za dotičnu sortu, kad dobiju žućkastu ili žutu boju, ... Read More »

Djubrenje voćaka je nužan uslov za obilan kvalitetan rod

autohtone sorte jabuka boja

Djubrenje voćaka – Na održavanje i redovno plodonošenje voćnih zasada veliki uticaj ima djubrenje i obrada zemljišta. DJubrenje  voćaka se direktno odražava pored plodnosti i na strukturu zemljišta. Reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost voćaka prema niskim tempera – turama, bolestima i štetočinama, a ujedno doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova. Osnovno djubrenje voćaka ima ... Read More »

Zemljište vrste pogodne za zasade trešnje, višnje

zaštita

Zemljište vrste za zasade trešnje, višnje. Trešnja, a naročito višnja nisu veliki probirac zemljišta. Najbolje uspevaju na dubokim, rastresitim, propusnim, umereno vlažnim i plodnim zemljištima. Najpogodniji tipovi zemljišta za njihovo gajenje su gajnjače, aluvijalna zemljišta, karbonatni černozomi i lakše smonice. Zahtevi trešnje i višnje prema zemljištu zavise o podlozi na kojoj su cepljene sorte.Divlja trešnja zahteva duboka, rastresita, umereno vlažna ... Read More »

Voćnjaci u jesen, zaštita i prevencija

voćnjak - voćnjaci biostimulatori

Voćnjaci u jesen – Voćnjacima gde je i dalje prisutna celokupna zelena lisna masa na stablima preporučuje se tretman kalijum sulfatom (KS04). Ovim tretmanom ubrzavamo sazrevanje lastara i pripremu biljaka za period zimskog mirovanja, i izbegavamo rizik od oštećenja prouzrokovanih ranim jesenjim mrazevima. Ovaj period je idealan za krečenje stabala koje ima za cilj dezinfekciju debla i sprečavanje izmrzavanja biljaka ... Read More »

Zasadi voća, oprez pri kupovinu sadnica

mreže novi zasadi voća

Zasadi voća – Sve više poljoprivrednika podiže zasade voća. Ulaganja su velika i mora se biti oprezan pri izboru sorti i kvalitetu sadnica. Ove godine postoji manjak sadnica voća i bilo je potrebno na vreme rezervisati željene sorte. Pri podizanju nasada voća značajan udeo novčanih sredstava odlazi za nabavku sadnog materijala – sadnica. Zasadi voća su dugoročne investicije pa se ... Read More »

Rezidba borovnice traje tokom cele godine

borovnica kalkulacija

Rezidba borovnice ima za cilj postizanje ravnoteže između rasta i rodnosti žbuna. Rezidbom podstičemo rast novih letorasta na kojima se obrazuju cvetni pupoljci, podmlađujemo žbun i proređujemo ga. Posle sadnje dvogodišnjih sadnica rezidba nije potrebna. Biljke se puštaju da slobodno rastu tokom prve dve godine, kako bi formirale snažne i bujne žbunove. Da bi se pospešio rast treba ukloniti sve ... Read More »

Radovi u voćnjaku posle berbe za sledeći rod

radovi đubrivo savetovanje

Radоvi u vоćnјаku pоslе bеrbе –  Аkо јеsеn budе tоplа i sunčаnа, kао prоšlе gоdinе, imаćеmо prоblеmа sa оdbаcivаnjеm lišćа. Vоćkа nеćе prеpоznаti dа је vrеmе priprеme zа zimu i zаustаvljanje vеgеtаtivnog rаsta i smаnjenje prоcеsa fоtоsintеzе, а prоizvеdеnа hrаnivа trаnspоrtоvаti i sklаdištiti u kоrеnu, nеgо ćе i dаlје nаstаviti vеliku prоizvоdnju hrаnivа nаstаlih fоtоsintеzоm kојu ćе kоristiti zа dаlјi ... Read More »