Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 30)

Voćarstvo

Šljivin smotavac , počinje piljenje larvi

berba šljive cijano-vodonična šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica rezidba stone plave

Šljivin smotavac je raširen svuda gde se gaji šljiva. U pojedinim godinama pričinjava velike štete oštećujući preko 60% plodova. Naročito je štetna druga generacija, jer oštećuju plodove pred berbu. Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije.     Ovaj leptir ima dve generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim ... Read More »

Kupina napad cikada ugrožava ovogodišnji rod

kupina rentabilnost kupina napad

Kupina napad cikada – vremenske prilike su zabrinule mnoge uzgajivače kupina. Kiše ima premalo, temperature su visoke, ali štetočine ne haje za to. U kupinjacima se nalaze cikade koje polažu jaja na grančicama. Morate hitno reagovati.  Savet PIS Srbija Obilaskom i vizuelnim pregledom zasada kupina registrovano je prisustvo cikada Cicadetta montana complex. Registrovano je prisustvo odraslih jedinki kao i položenih ... Read More »

Zalivni turnusi , odnos potreba biljaka za vodom

voda uslov sistem zalivni turnusi tenziometar sistemi za navodnjavanje konkurs za dodelu sredstava

Zalivni turnusi – Maksimalni vremenski interval (u danima) između dva uzastopna zalivanja u toku “špic” perioda, određen je odnosom između neto zalivne norme (nNz – količina vode koja se raspoređuje u toku jednog zalivanja, u mm ili m3/ha) i dnevnih neto potreba kultura za vodom (nETc, mm/dan ili m3/ha/dan : Tr = nNz/nETc Iz jednostavnog odnosa proizilazi da je interval između ... Read More »

Prerada plodova kajsije – konzervisanje sušenjem

prerada plodova kajsija

Prerada plodova kajsije -Konzervisanje sušenjem  Sušenje predstavlja jedan od najstarijih načina konzervisanja voća. Njegova prednost je u tome što može da se obavi pomoću sunčeve toplote, a osušeni plodovi se mogu dugo čuvati u običnim uslovima. Sušenjem se težina i zapremina plodova značajno smanjuju, što smanjuje troškove ambalaže i skladištenja. Za sušenje su pogodni plodovi kajsije koji sadrže veće količine ... Read More »

Razmnožavanje ribizle zrelim reznicama

ribizla podizanje zasada ribizle razmnožavanje ribizle

Razmnožavanje ribizle zrelim reznicama najčašće se koristi iz razloga što je jednostavno i jeftino, tako se dobijaju dobro razvijene sadnice koje o bezbeđuju dobar prijem, bujan porast i visoku rodnost zasada. Reznice se mogu uzimati iz rodnih zasada, ali je bolje kada se one koriste iz matičnjaka podignutog sortno čistim i zdravim sadnim materijalom. U matičnjacima se žbunovi sade na ... Read More »

Jabuka kvalitet , izvoz u Rusiju , EU je cilj

drugi sabor jabuka kvalitet

Jabuka kvalitet – Uzgajanje jabuka je duge tradicija u Srbiji. U poslednjih 10 – tak godina su intenzivno podizani zasadi jabuke sa velikim brojem sadnica po hektaru uz primenu svih agrotehničkih mera, sisteme za navodnjavanje, zaštitne mreže. To je pratilo i izgradnja savremenih ULO hladnjača. Savremeni voćnjaci zahtevaju velika početna finansijska ulaganja. Za 1 hektar jabučnjaka je potrebno više od ... Read More »

Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

jesenje šljive berba čačanska rodna rovašenje sadnica šljivin smotavac

Šljivin smotavac predstavlja jednu od glavnih štetočina šljive. U našim uslovima ova štetočina razvija dve generacije godišnje. Let imaga prve generacije šljivinog smotavca još uvek traje, te je potrebno pregledati plodove i utvrditi da li ima položenih jaja (ženka ih polaže sa donje strane ploda – strane okrenute ka zemlji). Gusenica će se ispiliti 4-10 dana nakon polaganja jaja, nakon ... Read More »

Grad u voćnjaku , kako posle njega ?

pre sadnje sadnja voćnjaka ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad đubrenje mladih zasada mladi voćnjaci

Grad u vočnjaku – Jedan od problema koji sve više prati voćarsku proizvodnju je grad, a učestalost pojave grada je sve veća čak i u područjima gde ga ranije nije bilo. Grad može naneti velike štete zasadima voća. U zavisnosti od njegovog intenziteta štete mogu biti različite. Slab grad praćen kišom i vetrom nanosi štete lišću i plodovima umanjujući rod, ... Read More »

Suša agrotehničke mere za zaštitu voćaka

odvodnjavanje suša agrotehničke suša u voćnjaku voćnjak

Suša agrotehničke mere – Svedoci smo poslednjih godina velikog negativnog uticaja suše i visokih temperatura na voćne vrste. Kako bi se umanjilo negativno dejstvo suše na voćke i kako bi one lakše podnele te stresne situacije moraju biti u dobroj kondiciji koja utiče na promet vode u biljci i održavanje životnih funkcija. Na promet vode u voćkama utiče mnogo faktora. ... Read More »

Maline letnji , jesenji tip – Meeker sorta

novi zasadi malina mikotoksini

Maline letnji , jesenji tip – Maline se u odnosu na period plodonošenja i frekvenciju pojave istog, dele na dva osnovna tipa. LETNJI TIP – odnosno kultivari dvogodišnjeg tipa maline, koji plodonose jednom tokom godine, uglavnom sredinom leta.    Vilamet (Willamette)    Miker (Meeker)    Tulamin (Tulameen) JESENJI TIP Sorte jednogodišnjeg ili dvorodnog tipa maline, koje ostvaruju manji prinos u navedenom ... Read More »