Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 30)

Voćarstvo

Kruškina osa je kriva za sušenje mladara

kruškina osa cvet vilijamovka kruškina buva oplodnja voćaka

Kruškina osa – Janus compressus F.  je šteto?ina koja napada mlade izbojke na kruškama. Naro?ito poslednjih godina , na ve?em broju lokaliteta u Srbiji, u zasadima kruške registrovano je sušenje mladara. Ošte?enja na mladarima nastaju prvo u periodu ovipozicije, a zatim tokom razvoja larve koja se hrani u unutrašnjosti mladara. U po?etku vrhovi mladara venu i povijaju se na dole, ... Read More »

Jagode – napad štitastih vaši tokom sezone

jagode podsticaji jagode nega marmolada

Jagode zaštita / Štitaste vaši iz familije Diaspididae predstavljaju veoma brojnu grupu insekata, me?u kojima su mnoge, kao polifagne šteto?ine, ekonomski zna?ajne na vo?kama, šumskom i dekorativnom drve?u. Na podru?ju Srbije, na raznim vrstama jagodastih vo?aka, utvr?eno je šest vrsta štitastih vaši iz familije Diaspididae: Aulacapsis rosae Bouche, Pseudaulacapis pentagona (Targioni-Tozzetti), Epidiaspis leperii (Signoret), Lepidosaphes ulmi Linnaeus, Diaspidiotus perniciosus Comstock ... Read More »

Zaštita od voćnih štitastih vaši – kalifornijska, krvava ..

alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća kalem vosak mraz preti voćarstvo voćnjak oprašivanje

Zaštita od vo?nih štitastih vaši.  Tokom zimskih meseci pažljivim pregledom obolelih stabala mogu se uo?iti štiti?i ovih šteto?ina. Ošte?enja koja one prave se manifestuju u vidu sušenja rodih grana dok pri ja?em napadu može do?i do propadanja celog stabla. Štitaste vaši – Diaspididae, imaju poseban štit pod kojim se nalazi vaš. Larve se kre?u po stablu, plodovima i gran?icama, i ... Read More »

Zaštita jabuke u proleće – savet DELTA AGRAR – a

Zaštita jabuke

Zaštita jabukw – Uspešna zaštita je uslov za dobar i kvalitetan rod i ostvarenje profita u vo?njaku. Kvalitet sredstava zaštite koju nudi DELTA AGRAR je garant dobrog roda i da ?e rezultati na jesen biti odli?ni. USPEŠNA ZAŠTITA JABUKE U CILJU SUZBIJANJA PROUZROKOVA?A ?A?AVE PEGAVOSTI LISTA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKE – Venturia inaequalis Zaštita jabuke tokom fenofaze mirovanja primenom fungicida Cuproxat ... Read More »

Jagoda siva trulež može uništiti plodove

siva trulež jagode jagoda rana jagoda sadnja

Jagoda siva trulež – Najvažnija bolest ploda jagode je siva trulež. Prouzrokivač ove bolesti je veoma raširena gljivica (Botrytis cinerea). U zasadima sa loše uređenim vodnim režimom pojava sive truleži na cvetnim organima jagoda je učestalija, a svakako je najopasnija u vreme početka dozrevanja plodova. Ona se najčešće javlja kad je vreme vlažno a temperature niske. Ova gljivica napada starije ... Read More »

Prstenovanje trešnje za bolji rod voća

prstenovanje rezidba trešnja kordija manjak elemenata rezidba mladih marela hibrid

Prstenovanje trešnje. Ovo je stara pomotehnička mera kojom se usporava bujnost voćaka ( jabuke, kruške ), a u poslednje vreme se primenjuje i kod trešnje. Ovom merom se zadržavaju hranjive materije u kruni i smanjuje se njihovo premeštanje u korenov sistem, što utiče na smanjenje bujnosti i pojačano obrazovanje cvetnih pupoljaka. Prstenovanje se vrši na deblu ili ramenim granama. Na ... Read More »

Malinina buba opasan štetnik u maju mesecu

azijska vinska sadnja malina cena maline proizvodnja

Malinina buba je poznata kao opasna šteto?ina cvetnih pupoljaka, cveta i ploda maline u nas. Kada se javlja masovno, što nije redak slu?aj, smanjuje prinos i do 80%. Ukoliko su klimatske prilike povoljnije (toplo i suvo vreme) ženke su aktivnije. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava kao odrasli insekt, koji se pojavljuje krajem aprila i po?etkom maja. Period izletanja je ... Read More »

Zaštita koštičavog voća Monilinia laxa DELTA AGRAR

zaštita

Zaštita košti?avog vo?a Monilinia laxa – jedna od najtežih bolesti košti?avog vo?a koja nanosi najve?e štete u vo?njaku. Pravilna primena zaštitnih sredstava koje Vam predstavlja DELTA AGRAR je sigurno najbolja zaštita i garant dobrog i kvalitetnog roda. Monilinia laxa prouzrokuje sušenje cvetova i gran?ica itrulež plodova kosti?avog vo?a. Simptomi se javljaju na cvetovima, gran?icama, letorastima i plodovima. Infekcija se ostvaruje ... Read More »

Zaštita voćnjaka u maju mesecu

prstenovanje rezidba trešnja kordija manjak elemenata rezidba mladih marela hibrid

Zaštita vo?njaka – U mesecu maju vo?ke napada najve?i broj šteto?ina i bolesti, pa se prema tome mora baš sada posvetiti najve?a pažnja njihovom suzbijanju. Odmah posle cvetanja izvodi se prvo letnje prskanje i to po mogu?stvu sa kombinovanim sredstvima, sa kojima se u isti mah suzbijaju bolesti i šteto?ine. Protiv bolesti najbolje je izvršiti preventivnu zaštitu kontaktnim fungicidima. Protiv ... Read More »

Voćnjak važna je njegova ekspozicija

rezidba na rod monilia laxa mraz u crveni voćni pauk jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva voćnjak u pripremi

Vo?njak – Ekspozicija uti?e na temperaturu i vlažnost kako vazduha tako i zemljišta. Pod istim ostalim uslovima u severnoj hemisferi najtopliji su i najsuvlji južni položaji, a najhladniji i najvlažniji su severni položaji. Ostale ekspozicije ?ine prelaz od najtoplijih ka najhladnijim ovim redom: Jug-Istok, Jug-Zapad, Istok, Zapad, Sever-Istok, i Sever-Zapad. Isto to javlja se i u pogledu vlažnosti. Ovi uticaji ... Read More »