Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 30)

Voćarstvo

DUNJA mirisna za najveće sladokusce

DUNJA mirisna Zri od oktobra do decembra i prava je riznica korisnih materija. Zlatnožute boje, oporo kiselog ploda, ova vo?ka poti?e iz jugozapadne Azije, a u stara vremena smatrala se znakom plodnosti i simbolom ljubavi i sre?e. Plinije je kao o njenim “medicinskim vrlinama” govorio da štiti od urokljivog pogleda, a kod Grka i Rimljana bila je posve?ena Veneri. Kada ... Read More »

Organska proizvodnja u pčelarstvu

Organska proizvodnja u p?elarstvu je propisana regulativom EU 1804/99.Izbe?i zaga?ivanje meda reziduama tretmana je glavna I najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, ve?i u konvecionalnom (standardnom) suzbijanju varoe. Organska proizvodnja meda danas ima veliku šansu zbog brige I škodljivosti standardnih aktivnih materija I ostataka koji mogu da se ... Read More »

Vino od jabuka za prave ljubitelje vina

voćarstvo jabuka sajam opreme vino od jabuka

Vino od jabuka Ukoliko jabuka ne zadovoljava uslove prve klase i ima nisku cena koja u veleprodaji ne “pokriva” ni cenu koštanja. Bolje Vam je da je sami preradite. U Francuskoj, Nema?koj, Belgiji, ?eškoj i još nekim zemljama vo?no vino, a naro?ito vino od jabuka, nalazi velik broj uživalaca. Da bi se priredilo dobro vo?no vino, vo?e treba odabrati, jer ... Read More »

Voćne mušice “beru” plodove i Vašu zaradu

Vo?ne mušice – Drosophila suzukii je veoma štetna vo?na mušica poreklom iz isto?ne Azije. U Evropi je prvi put registrovana 2009. godine i to u Španiji, Italiji i Francuskoj. U našoj zemlji ova šteto?ina je prvi put identifikovana 2014. godine, a potom 2015. godine njeno prisustvo zabeleženo je na tri lokaliteta. Za razliku od drugih vo?nih mušica, ova vrsta polaže ... Read More »

Ljubičasta pegavost kupine i kako je štititi

Ljubi?asta  pegavost kupine – izaziva je gljiva Septocyta ruborum. Usled pojave purpurne pegavosti zabeleženi  gubici do 80%. Prvi simptomi bolesti na listu se javljaju tokom leta. Uo?avaju brojne sitne, okrugle pege sivosme?e boje.  Pege se ponekad spajaju i mogu dovesti do sušenja lista.  No, one su daleko manje zna?ajne od pega na stablu. U prole?e, kada mladi izdanci dostignu dvadesetak ... Read More »

AUTOHTONE sorte jabuka u Srbiji

savetovanje kalemljenje okuliranjem autohtone sorte

AUTOHTONE sorte jabuka – Budimka: – Nepoznatog je porekla. U Zapadnoj Srbiji se može naći i do 800 m n.v. Bere se u prvoj polovini oktobra. Stablo je bujno. Rađa obilno i sklona je alternativnoj rodnosti. Plod je srednje krupan (120-150g), okruglasto-spljoštenog oblika. Ima kratku i debelu peteljku (manje od 10 mm), pa je često opadanje pred berbu. Osnovna boja ... Read More »

Rasadnik u Sremu – sadnice sa svetskim standardom

Rasadnik u Sremu – U Sremskoj Mitrovici je 2015. godine predstavljena nova srpsko-holandska kompanija Fleunerra koja ?e se baviti proizvodnjom sadnica koznumnog vo?a. Novu firmu su osnovale holandska kompanija Han Fleuren Holding BV i sremskomitrova?ko preduze?e I-Cargo, a kroz zajedni?ko preduze?e, po prvi put, holandska kompanija iznosi znanje u ovoj oblasti van granica svoje zemlje. …  Po?etna vrednost investicije je ... Read More »

Voćnjak i klimatske promene u okolini

Vo?njak i klimatske promene – Zadnjih mjeseci svjedoci smo svojevrsne polemike koju su pomalo nametnuli i mediji, u vezi dugoro?nih prognoza klime u bližoj i daljoj budu?nosti. Pa shodno tome imamo dijametralno suprotne najave. Od dolaska iznadprosje?no hladne zime, pa do dolaska iznadprosje?no tople zime. Imamo pobornike teorije globalnog zatopljenja sa jedne strane te pobornike teorije ulaska u novo mini ... Read More »

Voćnjak i dobar rod – uslovi uspeha

Vo?njak i dobar rod – Na nerodnost vo?aka, što se najviše sagledava u odsustvu formiranja cvetnih pupoljaka, uti?u razli?iti ?inioci i uslovi gajenja, kao i stanja razvoja pojedinih individua tokom ontogenetskog razvoja, od za?etaka života biljaka do prirodne smrti.            Mladala?ki period je razvoj vo?aka vegetativno razmnoženih od sadnje do plodonošenja. Mladala?ka nerodnost vo?aka najviše zavisi od podloge, sorte i ... Read More »

Skladištenje jabuka – rešenje je POLLINO

Skladištenje jabuka – I u ovoj godini se od svih mogu?ih poreme?aja tokom skladištenja, o?ekuju posebno problemi sa posme?ivanju pokožice ploda, posme?ivanje mesa ploda i pojavom gorkih pega. U odnosu na prošlu godinu uslovi za zrenje jabuke su ove godine nešto povoljniji. Ali je rizik od pojave posme?ivanja i dalje srednji do visok. Posebno su ugrožene sorte poput Greni Smitha, ... Read More »