Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 3)

Voćarstvo

Podizanje zasada ribizle za zaradu

ribizla podizanje zasada ribizle

Podizanje zasada ribizle – IZBOR MESTA – Ribizla zahteva prohladno mesto zaštićeno od vetrova, a najpogodniji su planinski i priplaninski rejoni sa godišnjom sumom padavina od 800 mm ( to je 80 lit/m2) i više. Za uspešnu obradu i primenu mehanizacije najbolje je da to budu tereni sa nagibom od 5%, a najviše do 8%. Ribizla je u grupi zahtevnijih ... Read More »

Nova djubriva za postizanje visokih prinosa

jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva

Nova djubriva –  KOJE PRIMENITI ? Savremena poljoprivreda zahteva primenu novih sredstava u prihrani.To su folijarna đubriva, biljni stimulatori, đubriva sa kontrolisanim otpuštanjem hranivih materija. mikorizna đubriva. Folijarna đubriva Nova djubriva – Doživljavaju procvat uz nove izume usvajanja hraniva putem lista. Kod novih folijarnih đubriva najveća koncentracija hranive otopine koju biljka može usvojiti, a da ne ošteti list se utrostručila (npr. 63% ... Read More »

Pitomi kesten voli društvo hrasta,bukve i breze

pitomi kesten

Pitomi kesten (castanea sativa mll.) do skoro je kod nas tretiran kao šumska listopadna vrsta. Međutim, imajući u vidu hranljivu vrednost njegovog ploda (veliki sadržaj skroba, šećera, azotnih materija) kao i neke od važnih vitamina kao što su B, C i vitamin K, može se zaključiti da plod pitomog kestena ima izvanredno veliki značaj u ishrani ljudi, domaćih životinja i ... Read More »

Zimska rezidba voćaka za budući rod rast

dunja trijumf agroekološki uslovi zimska rezidba

Zimska rezidba voćaka se obavlja tokom mirovanja vegetacije. Rezidba jabučastog voća  moze da počne od decembra meseca pa traje do početka listanja, dok se početak rezidbe  kostičavog voća pomera prema početku proleća. Razlog je velika osetljivost kostičavog voća na izmrzavanje, koja se ranijom rezidbom povećava.      Osnovni tipovi rezidbe zavisno od starosti voćnih zasada postoji:      -rezidba za formiranje uzgojnog oblika,        ... Read More »

Tehnologija proizvodnje rakija od jabuke

tehnologija proizvodnje

Tehnologija proizvodnje rakija od jabuke – Tehnološki postupak dobijanja rakije od jabuke, obuhvata sledeće operacije: -Pranje plodova, -Usitnjavanje ili muljanje, -Alkoholna fermentacija, vrenje voćnog kljuka, -Destilacija, pečenje prevrelog kljuka, -Odležavanje i finalizacija rakije. Pranje plodova Sve ubrane plodove prvo treba dobro oprati vodom, čime se otklanjaju i štetni mikroorganizmi, bakterije i divlji kvasci, koji mogu imati štetne posledice na vrenje. Muljanje ... Read More »

Orah broj sadnica po jednom hektaru

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica

Orah  broj sadnica – Razmišljate o gajenju oraha? Može Vam pomoći par saveta Magdalene Todorović iz PSSS Prokuplje. Rastojanje između sadnica oraha je različito, kako između redova, tako i u samom redu. Ono uglavnom zavisi od osobina sorte i podloge, njihove bujnosti, osobina zemljišta, klimatskih uslova, načina obrade, mogućnosti primene mehanizacije i dr. Voćke treba saditi na dovoljnom rastojanju, tako ... Read More »

Jesenje prskanje smanjuje broj prskanja u proleće

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje

Jesenje prskanje – U jesen je neophodno izvoditi zaštitu , u  cilju smanjenja  infektivnog potencijala, odnosno preventivnog sprečavanja mogućih infekcija od različitih patogena. U tom periodu prskanje voćaka je sa bakarnim preparatima i mehaničko odstranjivanje obolelih organa i/ili celih biljaka. U periodu od opadanja lišća do bubrenja pupoljaka, štetočine koje su se tokom vegetacije intezivno hranile i razmnožavale na voćkama , miruju u određenom stadijumu, ... Read More »

Jabuka zaštita od mraza tokom faze mirovanja

jabuka zaštita

Jabuka zaštita od mraza – Mrazevi koji se u našoj zemlji javljaju od oktobra do maja mogu oštetiti organe jabuke, a nekad i da ugroze njen opstanak. Mrazevi prema vremenu pojave mogu da se podele na: rane (jesenje), zimske i pozne (prolećne). U našem podneblju najveće štete obično izazivaju pozni mrazevi, pa je borba protiv njih  najznačajnija. Najdelotvornija zaštita jabuke od ... Read More »

Stubaste jabuke sorte i tehnologija gajenja

ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad

Stubaste jabuke – Sorte i tehnologija gajenja stubastih jabuka –  Stubast tip rasta kod jabuke predstavlja biološku novinu koja omogu?ava gajenje velikog broja biljaka po jedinici površine (10.000 biljaka/ha), unošenje oprašiva?a u jednosortne zasade i zasnivanje porodi?nih vo?njaka na malim površinama i oku?nicama. Vo?ke se odlikuju obrazovanjem uspravne kordunice koja prirodno ne grana. Ra?aju na rodnim kola?ima raspore?enim duž cele ... Read More »

Jabuke njihovo čuvanje, uticaj ugljen dioksida

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Jabuke njihovo čuvanje. Kao što je već poznato voće za vreme čuvanja u skladištima podleže različitim procesima i promenama. Za vreme čuvanja voće ’’diše’’ pri čemu neprestano upija kiseonik, a ispušta ugljen dioksid i vodenu paru. Kada se skladište, zgrada ili prostorija usled vremenskih prilika ne nadgleda i ne provetrava ili ako nema regulacioni sistam za odnos parametara temperature i vlažnosti ... Read More »