Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 3)

Voćarstvo

Orezivanje leske traje tokom cele godine

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske

Orezivanje leske – Najbolje prinose leska daje ako je sistem uzgoja kontrolisani žbun sa 6 do 8 stabala iz korena. Nakon berbe treba obaviti folijarno prskanje. Stabla treba redovito orezivati i grane minimalno povijati na 45 stepeni. Zimsku rezidbu treba obavljati na temperaturi iznad 5 ° C i sva stabla u žbunu trebaju biti orezana na istu visinu. Pored zimske treba ... Read More »

Jabuka kvalitet , izvoz u Rusiju , EU je cilj

drugi sabor jabuka kvalitet

Jabuka kvalitet – Uzgajanje jabuka je duge tradicija u Srbiji. U poslednjih 10 – tak godina su intenzivno podizani zasadi jabuke sa velikim brojem sadnica po hektaru uz primenu svih agrotehničkih mera, sisteme za navodnjavanje, zaštitne mreže. To je pratilo i izgradnja savremenih ULO hladnjača. Savremeni voćnjaci zahtevaju velika početna finansijska ulaganja. Za 1 hektar jabučnjaka je potrebno više od ... Read More »

Jabuka gorke pege plodova

zimsko kalemljenje jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba proređivanje

Jabuka – Gorke pege predstavljaju fiziološku bolest, koja nastaje u voćnjaku ali se njeni simptomi najčešće ispoljavaju kasnije tokom perioda čuvanja. Ova se bolest manifestuje okruglastim, tamnozelenim mrkim ili skoro crnim depresijama na pokožici plodova, koje su ponekad oivičene zelenom bojom. Ispod njih se nalaze nekrotirane ćelije koje taj deo tkiva ploda čine sunđerastim i žilavijim od zdravog. Najčešće se javljaju ... Read More »

Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

rovašenje sadnica šljivin smotavac

Šljivin smotavac predstavlja jednu od glavnih štetočina šljive. U našim uslovima ova štetočina razvija dve generacije godišnje. Let imaga prve generacije šljivinog smotavca još uvek traje, te je potrebno pregledati plodove i utvrditi da li ima položenih jaja (ženka ih polaže sa donje strane ploda – strane okrenute ka zemlji). Gusenica će se ispiliti 4-10 dana nakon polaganja jaja, nakon ... Read More »

Grad u voćnjaku , kako posle njega ?

ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad

Grad u vočnjaku – Jedan od problema koji sve više prati voćarsku proizvodnju je grad, a učestalost pojave grada je sve veća čak i u područjima gde ga ranije nije bilo. Grad može naneti velike štete zasadima voća. U zavisnosti od njegovog intenziteta štete mogu biti različite. Slab grad praćen kišom i vetrom nanosi štete lišću i plodovima umanjujući rod, ... Read More »

Suša agrotehničke mere za zaštitu voćaka

suša agrotehničke

Suša agrotehničke mere – Svedoci smo poslednjih godina velikog negativnog uticaja suše i visokih temperatura na voćne vrste. Kako bi se umanjilo negativno dejstvo suše na voćke i kako bi one lakše podnele te stresne situacije moraju biti u dobroj kondiciji koja utiče na promet vode u biljci i održavanje životnih funkcija. Na promet vode u voćkama utiče mnogo faktora. ... Read More »

Maline letnji , jesenji tip – Meeker sorta

zasadi malina mikotoksini

Maline letnji , jesenji tip – Maline se u odnosu na period plodonošenja i frekvenciju pojave istog, dele na dva osnovna tipa. LETNJI TIP – odnosno kultivari dvogodišnjeg tipa maline, koji plodonose jednom tokom godine, uglavnom sredinom leta.    Vilamet (Willamette)    Miker (Meeker)    Tulamin (Tulameen) JESENJI TIP Sorte jednogodišnjeg ili dvorodnog tipa maline, koje ostvaruju manji prinos u navedenom ... Read More »

Zaštita od voćnih štitastih vaši – kalifornijska, krvava ..

voćnjak oprašivanje cvetni pupoljci zaštita bakteriozna alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća pepelnica jabuke

Zaštita od voćnih štitastih vaši.  Tokom zimskih meseci pažljivim pregledom obolelih stabala mogu se uočiti štitići ovih štetočina. Oštećenja koja one prave se manifestuju u vidu sušenja rodih grana dok pri jačem napadu može doći do propadanja celog stabla. Štitaste vaši – Diaspididae, imaju poseban štit pod kojim se nalazi vaš. Larve se kreću po stablu, plodovima i grančicama, i jedini ... Read More »

Malinin prstenar, malinina muva galica

malina fertodi malinin prstenar

Malinin prstenar, ova štetočina, pored maline i kupine napada i ruže. Odrastao insekt je dug oko 5mm, a larve oko 15 mm. Najveće štete pričinjavaju larve na mladim izdancima, a manje štete pričinjava i odrastao insekt jer se hrani lišćem, pa ga na taj način oštećuje. Larve prezimljavaju u izdancima maline, a odrasli insekti obično se javljaju u drugoj polovini ... Read More »

Korenov sistem – izbor sistema za navodnjavanje

sistem za navodnjavanje korenov sistem

Korenov sistem – Dubina i građa korenovog sistema određuju u mnogome karakter sistema za navodnjavanje i režim navodnjavanja. Obično sistem za navodnjavanje treba postaviti u zoni reda i navodnjavati samo do konačne dubine korenovog sistema . Dubina korena utiče na najveće količine vode koje se mogu zadržati u rizosferi.  Korenov sistem – izbor sistema za navodnjavanje Ako je dubina korena ... Read More »