Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 3)

Voćarstvo

Voćarstvo kod nas i u svetu, perspektive

voćarstvo jabuka sajam opreme

Voćarstvo kod nas i u svetu – prilika da pročitate neke od saveta uvaženih stručnjaka iz oblasti voćarstva. Možda će Vam njihovi saveti pomoći pri izboru. Srbija je jedna od retkih zemalja koja na relativno malom prostoru (88.407 km), na oko 5,09 miliona ha poljoprivrednog zemljišta (Statistički godišnjak Republike Srbije 2011, 2012), ima povoljne  agroekološke  uslove  za  gajenje  svih  kontinentalnih  ... Read More »

Gusta sadnja “knip” sadnica uslov sigurnog profita

miner knip sadnice

Gusta sadnja “knip” sadnica – Zadnjih godina  su posađene velike površine novih, savremenih nasada jabuka u gustom sklopu, sa kvalitetnim „knip“ sadnicama. Voćari koji nisu uspeli obaviti sadnju u jesenskom ili u zimskom periodu, sa sadnjom su kretali u proleće, često uz izrazito sušan period, bez instaliranog sistema za navodnjavanje te postavljene armature. Razgranate knip sadnice velikog habitusa, sa puno ... Read More »

Samo prva klasa donosi sigurnu zaradu

breburn jabuka

SAMO PRVA KLASA DONOSI SIGURNU ZARADU. Često naši voćari u želji da imaju što veće prinose po jedinici površine insistiraju prilikom rezidbe da se ostavi što je moguće više rodnih grana („rezidba na rod“). Međutim u svetu otvorenog tržišta opstaće samo oni koji imaju dobar kvalitet, a ne samo količinu. Svakako da se mora naći neki balans između kvaliteta i ... Read More »

Malina dvorode sorte su ekonomski isplative

malina sadnja maline

Malina dvorode sorte – POLANA. Ovo su sorte maline koje nose rod na jednogodišnjim izdancima. Berba počinje od polovine jula meseca (u nekim godinama i ranije) i traje sve do prvih mrazeva na otvorenom polju. Prednosti ovih sorti malina su:    Donose rod odmah u I godini nakon sadnje, čime se investicija brže isplati   Manje su potrebe za radnom ... Read More »

Rakija odležavanje daje najbolji rezultat

rakija

Rakija odležavanje Pod pojmom dozrevanja, odležavanja ili starenja destilata ili gotove rakije, podrazumeva se najkraće vreme potrbno da destilat ili gotova rakija stoji pri određenim uslovima po pravilu to su određena temperatura, prisustvo male količine vazduha odnosno kiseonika i sud odnosno bačva – bure od odgovarajuće vrste materijala,da bi poprimio zadovoljavajući kvalitet svojstven određenoj vrsti rakije.  Po završenoj redestilaciji, sveži ... Read More »

Šljiva – na kojim zemljištima najbolje uspeva

šljivin smotavac šljiva

Šljiva – Najveći broj zasada šljive kod nas gaji se na parapodzolima . Ta zemljišta se ne mogu izbeći. Praksa je nesumljivo potvrdila da se parapodzoli primenom meliorativnih mera mogu učiniti veoma dobrim zemljištima za rentabilno gajenje šljive.    Đubrenje šljive azotnim đubrivom je potrebnije nego za bilo kojim drugim đubrivom.Svi naši rejoni u kojima se gaje voćke šljiva pokazuju ... Read More »

Bor element koji pomaže boljoj oplodnji

bor element kvalitet groždja

Bor element je biogeni elemenat višestruko značajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kreće zajedno sa vodom. Pre svega, on utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena. Najviše ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima). Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora ... Read More »

Nakon berbe, alternativna rodnost voćaka

jabuka grancice nakon berbe

Nakon  berbe koja se iz razloga obilatog roda, deficita ambalaže i lepog vremena produžila i previše, voćare očekuje niz poslova. Na prvom mestu unos NPK-a đubriva u kombinaciji sa dopunskom obradom zemljišta i kontrola aktivnih rupa glodara. Ipak, jedna od operacija o kojoj treba da se razmišlja u doglednom periodu, a prema tome koliko vremenske prilike dozvole je i početak ... Read More »

Cvetni pupoljci – vreme formiranja budućeg roda

cvetni pupoljci

Cvetni pupoljci – Postupak  stvaranja traje dugo i vrlo složeno, odakle direktno zavisi plodnost stabala voća. On može biti jednokratan (kao što je kod većine listopadnih voćaka) i višekratan (kod velikog broja remontantnih vrsta – primer jagode, maline, agrumi i dr.) Sama deoba pupoljaka na cvetne i vegetativne kod voćaka događa se sredinom prethodne godine, odnosno u drugoj polovici vegetacije i ... Read More »

Podsticaji za uzgoj jagodičastog voća

jagode podsticaji

Podsticaji – još 5 dana za podnošenje zahteva za osvarenje podsticaja za jagodičasto voće. Ako ste posadili jagode u avgustu eto prilike da smanjite troškove zasnivanja zasada.  0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih voćaka, a za šumsku jagodu 0,05 ha; Najveća površina za koju mogu da se ostvare podsticaji za sve proizvodne zasade iznosi 10 ha, a za proizvodne ... Read More »