Tuesday, 22 August, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 3)

Voćarstvo

Podmladjivanje starijih voćaka, opravdanost mere

prskanje

Podmladjivanje starijih voćaka – Pomlađivanje starih voćaka se sastoji u tome da se voćke koje su vegetativno oslabile i čiji je vegetativni porast praktično prestao, ponovo dovode u stanje porasta. Na ovaj način kruna voćaka se može regenerirati, pojačati vitalnost grana i grančica, a time produžiti i period rodnosti. Sastoji se iz jakog skraćivanja svih grana krune, čime se stvaraju ... Read More »

Kalemljenje na spavajući pupoljak u avgustu

kruska

Kalemljenje na spavajući pupoljak – kalem grančice za ovaj način kalemljenja treba skidati pred samo kalemljenje, da bi bile sveže. Za očenje treba uzimati prvenstveno lisne, a u izuzetnim slučajevima i mešovite pupoljke. Cvetne pupoljke ne treba koristiti, jer će po prijemu u proleće cvetati i osušiti se. Kalemljenje ovim načinom obavlja se tako što se pri osnovi pripremljene podloge, ... Read More »

Kajsija, letnja rezidba za sledeću sezonu

kajsija

Kajsija, letnja rezidba – Dok berba kajsije  polako izlazi iz svog zenita, proizvođači trebaju polako da se spremaju za izvođenje letnje rezidbe krune, koja bi trebala da se izvede nakon berbe plodova. Naime, to je upravo trenutak kada kajsija, kao i većina umerenokontinentalnih voćaka, počinje sa intenzivnijom diferencijacijom elemenata cveta u budućim rodnim pupoljcima. Kod nekih vrsta koštičavog voća (npr. ... Read More »

Navodnjavanje jabuke tokom faza njenog razvoja

knip sadnice

NAVODNJAVANJE JABUKE služi da se potrebna količina vode dovodi veštačkim putem u područje korenovog sistema jabuke. Visok kvalitet plodova i redovna rodnost, kao i normalno rastenje, održavanje same biljke, nemoguće je bez potrebne vlage u tlu, koja se pored padavina reguliše i navodnjavanjem. To je posebno velik problem u sušnim godinama, kada voćke trpe u oskudici vode. Naročito je nepovoljno ... Read More »

Kvalitetan sadni materijal je uslov uspeha

jagode

Kvalitetan sadni materijal. U zavisnosti od načina proizvodnje, razvijenosti i načina čuvanja sadnice jegode se svrstavaju u 4 kategorije: 1)  Zelene sadnice – uzimaju se iz matičnjaka od VIII do kraja IX meseca i direktno koriste za sadnju. Manje su zastupljene u odnosu na druge kategorije sadnica jer im je kvalitet nešto slabiji, a vreme sadnje nije odgovarajuće. Ranije korišćenje ... Read More »

Jagode izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

jagode

Jagode izbor sadnica – Kvalitetan, sortno čist i zdrastveno ispravan sadni materijal je jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje jagode. Sadnica – živić jagode proizveden u standardnim matičnjacima mora biti zdrav, svež, dobro razvijen sa očuvanim centralnim pupoljkom, lisnom rozetom od najmanje 3 listića i dobro razvijenim korenom (dužine veća od 8 cm). Intersad je i ekskluzivni predstavnik italijanskog rasadnika ... Read More »

Zalivni turnusi, odnos potreba biljaka za vodom

sistem

Zalivni turnusi – Maksimalni vremenski interval (u danima) između dva uzastopna zalivanja u toku “špic” perioda, određen je odnosom između neto zalivne norme (nNz – količina vode koja se raspoređuje u toku jednog zalivanja, u mm ili m3/ha) i dnevnih neto potreba kultura za vodom (nETc, mm/dan ili m3/ha/dan : Tr = nNz/nETc Iz jednostavnog odnosa proizilazi da je interval ... Read More »

Kupina pravo vreme za branje određuje kvalitet

Kupina pravo vreme – Zbog načina sazrevanja kupine, berba se izvodi u više navrata. Ukupno vreme sazrevanja i berbe plodova kupina traje između 30 i 40 dana. Plodovi ne sazrevaju istodobno već postupno te se berba kod komercijalnih sorti u našim uskovima izvodi od 5-7 puta. Berba kupina se obavlja u tehnološkoj zrelosti, kada plod ne daje otpor beraču prilikom ... Read More »

Kupina sorta za dobar prinos – Loch Nes

kupina

Kupina je 2013. godine obradovala svoje proizvođače – cena je dostigla 200,00 dinara, ali 2014.godine je 60,00 din?! 2015. godine cena je dostizala 1,5 eura – sorta Loch Ness postiže za 30% višu cenu!! Nove sorte su na tržištu koje obezbedjuju veće prinose, bolji kvalitet ploda i dužu sezonu berbe. Sorta kupine “Loch Ness”. Najnovija sorta kupine razvijena u Škotskoj  (Scottish ... Read More »

Sistem za navodnjavanje i troškovi investicije

sistem

Sistem za navodnjavanje. Najavljene su subvencije za ulaganje u zalivne sisteme. Prethodno je potrebno znati  kako izabrati sistem za navodnjavanje. Investicioni troškovi izgradnje sistema za navodnjavanje mogu biti prikazani samo okvirno, zato što zavise od velikog broja različitih faktora i to: – izvorišta vode (udaljenost od parcele, količine vode, kvalitet vode); – načina zahvatanja vode (gravitacioni vodozahvat, pumpna stanica, dostupnost električne     ... Read More »