Tuesday, 18 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 20)

Voćarstvo

Kalcijumova djubriva, upotreba i namena

kajsija letnja kalcijumova djubriva rakija nepoželjni seminar monilija kajsija berba

Kalcijumova djubriva se unose u zemljište plićim ili dubljim zaoravanjem, zavisno od starosti zasada, kao i fosforna i kalijumova đubriva. Za razliku od ostalih đubriva, ona se NE koriste za redovno đubrenje, nego izuzetno kao interventno djubrenje u cilju popravke fizi?ko-hemijskih osobina zemljišta. Kalcijumova djubriva imaju veću primenu pri pripremi zemljišta za podizanje voćnjaka, u cilju popravke pH vrednosti (meliorativno ... Read More »

Cikade u voćnjacima, vinovoj lozi, na poljima

vinograd cikade bor djubrenje vinove loze

Cikade pripadaju redu Hemiptera, podredu Auchenorrhyncha i predstavljaju jednu od najdominatnijih grupa herbivora. Cikade se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva domaćina (većina sokom floema, a krupnije vrste sokom ksilema), ali istovremeno su i izvor hrane za predatore i parazitoide. Osim toga brojne vrste prenose biljne patogene bakterije, viruse, fitoplazme ili su značajne kao štetočine žitarica. Interakcija cikada sa biljnim domaćinima ... Read More »

Jagode napad štitastih vaši tokom sezone

jagode podsticaji rezultati analize jagode napad jagode u julu

Jagode napad, zaštita / Štitaste vaši iz familije Diaspididae predstavljaju veoma brojnu grupu insekata, među kojima su mnoge, kao polifagne štetočine, ekonomski značajne na voćkama, šumskom i dekorativnom drveću. Na području Srbije, na raznim vrstama jagodastih voćaka, utvrđeno je šest vrsta štitastih vaši iz familije Diaspididae: Aulacapsis rosae Bouche, Pseudaulacapis pentagona (Targioni-Tozzetti), idiaspis leperii (Signoret), Lepidosaphes ulmi Linnaeus, Diaspidiotus perniciosus ... Read More »

Kruška Pakhams trijumf iz daleke Australije

kruškina osa cvet vilijamovka - kruškina buva

Kruška Pakhams trijumf  – Poreklom je iz Australije a roditelji su: bell x vilijamovka. Sazreva u zavisnosti od uslova od druge polovine septembra do početka oktobra (Srbija). Stablo je umereno bujno, sa razgranatom krunom okruglastog oblika. Nije probirač prema položajima i zemljištima. Ipak obilnije rađa na dubljem, umereno vlažnom i plodnijem zemljištu. Traži toplija područja. Dobro podnosi niske temperature odnosno ... Read More »

Proređivanje plodova kajsije – bolji kvalitet

proređivanje plodova aminokiseline su kajsija letnja

Proređivanje plodova je pomotehnička mera koja predstavlja dopunu rezidbe kojom se reguliše rodnost voćaka. Izvodi se uglavnom kod stabala koja su preopterećena rodom, a u cilju poboljšanja krupnoće i kvaliteta ploda. U povoljnim uslovima kajsija se odlikuje visokim stepenom zametanja plodova od 60-80%. Ovako obilno zametanje iscrpljuje voćku, što se negativno odražava na vegetativni rast, ujednačenost sazrevanja, krupnoću i kvalitet ... Read More »

Malinina buba opasan štetnik u maju mesecu

voćne mušice sadnja malina azijska voćna

Malinina buba je poznata kao opasna štetočina cvetnih pupoljaka, cveta i ploda maline u nas. Kada se javlja masovno, što nije redak slučaj, smanjuje prinos i do 80%. Ukoliko su klimatske prilike povoljnije (toplo i suvo vreme) ženke su aktivnije. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava kao odrasli insekt, koji se pojavljuje krajem aprila i početkom maja. Period izletanja je ... Read More »

Siva trulež jagodičastog voća opasan protivnik

jagode sorte jagoda jagode transport jagode izbor sadnica jagode zaštita

Siva trulež jagodičastog voća – Botrytis cinerea je polifagna gljiva ,veoma raširena. Ovaj patogen prouzrokovač je sive truleži. Naziv Botrytis cinerea potiče od starogrčke reći botris što znači grozd zbog rasporeda njenih konidija na konidioforama. Prouzrokovač  sive truleži – Botrytis cinerea  izaziva značajne štete u proizvodnji više od 200 vrsta gajenih biljaka. Najznačajnije štete nastaju na vinovoj lozi , jagodastom ... Read More »

Prstenovanje trešnje za bolji rod voća

rezidba trešnja kordija trešnja pucanje ploda vreme berbe

Prstenovanje trešnje. Ovo je stara pomotehnička mera kojom se usporava bujnost voćaka ( jabuke, kruške ), a u poslednje vreme se primenjuje i kod trešnje. Ovom merom se zadržavaju hranjive materije u kruni i smanjuje se njihovo premeštanje u korenov sistem, što utiče na smanjenje bujnosti i pojačano obrazovanje cvetnih pupoljaka. Prstenovanje se vrši na deblu ili ramenim granama. Na ... Read More »

Rovašenje sadnica važna pomotehnička mera

šljive berba čačanska rodna rovašenje sadnica šljivin smotavac

Rovašenje sadnica  – je pomotehnička mera koja se najčešće koristi u zasadima jabučastog voća ali se može primeniti i u zasadima koštičavog voća u periodu formiranja uzgojnog oblika, naročito u zasadima šljive koji su podignuti po visokointenzivnom načinu gajenja postoji potreba za rovašenjem kao važnom pomotehničkom merom. Rovašenje  sadnica Rovašenje je zasecanje kore letorasta na golim zonama provodnice ili produžnice ... Read More »

Breskvin smotavac ima četiri generacije

breskve šupljikavost lišća breskve faze razvoja hladnjača rokovi

Breskvin smotavac – predstavlja najznačajniju štetočinu breskve i nektarine. Prisutan je u svim zasadima breskve u Srbiji. Gusenice prve i druge generacije oštećuju mladare i zelene plodove. Treća i četvrta generacija oštećuje plodove breskve u fazi sazrevanja i smanjuju tržišnu vrednost ploda, berba može da bude smanjena i do 50%. Prva i druga generacija su značajne u rasadnicima i mladim ... Read More »