Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 20)

Voćarstvo

Jagode nega zasada posle berbe za sledeći rod

jagode podsticaji

Jagode nega zasada – Jagoda je u svetu prisutna vec vekovima .Prvi zapisi poti?u iz vremena Rimskog carstva, kada su konzumirani plodovi divljih formi, Fragaria vesca. Na dvoru Luja XIV, u srednjem veku, organizuje se uzgajanje iste vrste. Tek nakon stvaranja hibrida Fragaria x ananassa u 18. veku zapo?inje ozbiljno širenje jagode.I ntezivna proizvodnja jagoda organizuje se polovinom 20. veka ... Read More »

Malinin prstenar, malinina muva galica

malina

Malinin prstenar, ova šteto?ina, pored maline i kupine napada i ruže. Odrastao insekt je dug oko 5mm, a larve oko 15 mm. Najve?e štete pri?injavaju larve na mladim izdancima, a manje štete pri?injava i odrastao insekt jer se hrani liš?em, pa ga na taj na?in ošte?uje. Larve prezimljavaju u izdancima maline, a odrasli insekti obi?no se javljaju u drugoj polovini ... Read More »

Pepelnica jabuke – sredstva za zaštitu voćnjaka

savetovanje kalemljenje okuliranjem autohtone sorte

Pepelnica jabuke – Uzro?nik pepelnice na jabuci ometa razvoj lista, lastara, cveta i rodnih pupova. Oboleli delovi su presvu?eni belom navlakom. Sa ovih obolelih organa širi se zaraza.  Gljiva prezimi na zaraženim lastarima i u pupovima. Rano u prole?e prelazi na tek otvorene listi?e, a najintezivnija infekcija je u periodu pred cvetanje i u samom cvetanju. Za ostvarenje zaraze i ... Read More »

Plodovi maline sazrevanje i pravi trenutak berbe

malina sadnja maline

Plodovi maline sazrevanje – Plodovi maline ne sazrevaju istovremeno, što zna?i da je potrebno više berbi da bi se obezbedili maksimalni prinosi. Berbu obavljajte ?esto, barem svaki drugi dan ili ?eš?e, ukoliko su temperature visoke. Najviši prinosi ostvaruju se ako se berba obavlja ujutru, pošto se rosa osuši, i pre nego nastupe visoke temperature. Svaki sat kašnjenja odlaganja plodova u ... Read More »

Trešnja – zahteva zaštitu tokom cele godine

trešnja kordija

Trešnja zahteva zaštitu  Ona je danas jedna od najprofitabilnijih vo?nih vrsta koje nema dovoljno na našem tržištu. Prof.dr. Zoran Keserovi? savetuje koje sorte gajiti. Razlog tome je to što su sadašnji zasadi trešnje podignuti na bujnim generativnim podlogama odnosno sejancima divlje trešnje – vrap?are i magrive koje imaju veoma bujan porast te vo?ka postiže velike dimenzije koje ne dozvoljavaju formiranje ... Read More »

Rezidba ribizle, posebno za crnu i crvenu vrstu

ribizle

REZIDBA RIBIZLE – Ribizla se u proizvodnim zasadima gaji u redovima sa pojedina?nim žbunovima ili u vidu klasi?nog špalira uz koriš?enje naslona (stubovi i žica). Sadi se na medjurednom rastojanju 2.5 m dok je rastojanje izmedju žbunova 1 m. U poslednje vreme, ribizla se može gajiti i kao stablašica ( prvenstveno sorte crvene i bele ribizle). Princip rezidbe bez obzira ... Read More »

Plodovi blizanci kod koštičavog voća

trešnja višnja formiranje rezidba višnja

Plodovi blizanci – Tokom prole?a 2013. i 2014. godine u zasadima košti?avog vo?a na teritoriji opštine Grocka uo?en je veliki broj dvostrukih plodova kod breskve i nektarine (Red cap, Early May Crest, Caldesi 2000), nastalih kao posledica razvoja duplih tu?kova u cvetovima. Pojava je u manjoj meri bila prisutna i u zasadima trešnje, kajsije i šljive. Plodovi blizanci su anatomski ... Read More »

Apopleksija kajsije kako se boriti protiv

kajsija kotlasta kruna savetovanje voćara

Apopleksija kajsije predstavlja veliki problem za njeno gajenje i širenje u agroekološkim uslovima kakvi vladaju kod nas. Postoje dosta tuma?enja uzroka ove pojave. Svi ?inioci prema na?inu delovanja na pojavu apopleksije mogu da se razvrstaju u tri grupe: ekološki ?inioci, biološki ?inioci neparazitne prirode i biološki ?inioci parazitne prirode. Apopleksija kao pojava prevremenog iznenadnog sušenja kajsije vrlo je raširena i ... Read More »

Povijanje grana formiranje krune voćaka

kruska monilia prekalemljivanje

Povijanje grana – Pored zimske i letnje rezidbe u cilju formiranja odgovaraju?eg uzgojnog oblika veoma zna?ajna mera je povijanje mladara. Obzirom da se kod nas zasadi uglavnom podižu sadnicama bez prevremenih gran?ica koje imaju širok ugao grananja neophodna mera je povijanje ili razvo?enje mladara u cilju dobijanja odgovaraju?eg ugla koji ?e skeletna grana zahvatati sa osnovnom vo?icom. Rezidbom izbacujemo letoraste ... Read More »

Azijska vinska mušica preti ove godine

sadnja malina

Azijska vinska mušica – U našim uslovima pojavu D. suzukii treba pratiti od aprila do kraja oktobra. Njen let se može registrovati i pre aprila i nakon oktobra, ali tada ne izaziva štete jer nema plodova vo?aka. Vo?ni zasadi koji mogu biti ugroženi i u koje treba postavljati klopke su: jagode, trešnja, malina, kupina, borovnica, vinova loza, breskve, nektarina, kajsija… ... Read More »