Sunday, 25 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 20)

Voćarstvo

Kivi prepun C vitamina, sadnja i gajenje

Kivi prepun C vitamina – U naše krajeve kivi je stigao iz Kine i Novog Zelanda. Ovo voće nosi naziv biljka vječne mladosti i zdravlja, jer sadrži mnogo vitamina i minerala. Smeđi okruglasti plodovi pokriveni su sitnim dlačicama, a veličinu im određuje…prvenstveno sorta, a zatim način uzgoja i kvalitet staništa. Rodnost kivija traje 30 i više godina, što ovisi o ... Read More »

Trešnja Kordija i Stella za sledeću godinu

Trešnja Kordija je sorta trešnje poreklom iz Češke i nastala je kao spontani sejanac nepoznatih roditelja. U proizvodnju je uvedena od 1981. godine i dosta brzo se širi u mnogim europskim zemljama. U SAD  poznata je pod nazivom Attika. Po vremenu sazrevanja spada u 5 nedelju zrenja. Stablo je dosta bujno s uspravljenim granama koje prave piramidalnu krunu, dok kasnije ... Read More »

Zasadi voća, oprez pri kupovinu sadnica

Zasadi voća – Sve više poljoprivrednika podiže zasade voća. Ulaganja su velika i mora se biti oprezan pri izboru sorti i kvalitetu sadnica. Ove godine postoji manjak sadnica voća i bilo je potrebno na vreme rezervisati željene sorte. Pri podizanju nasada voća značajan udeo novčanih sredstava odlazi za nabavku sadnog materijala – sadnica. Zasadi voća su dugoročne investicije pa se ... Read More »

Organska proizvodnja u pčelarstvu

Organska proizvodnja u pčelarstvu je propisana regulativom EU 1804/99.Izbeći zagađivanje meda reziduama tretmana je glavna I najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, veći u konvecionalnom (standardnom) suzbijanju varoe. Organska proizvodnja meda danas ima veliku šansu zbog brige I škodljivosti standardnih aktivnih materija I ostataka koji mogu da se ... Read More »

Vino od jabuka za prave ljubitelje vina

Vino od jabuka Ukoliko jabuka ne zadovoljava uslove prve klase i ima nisku cena koja u veleprodaji ne “pokriva” ni cenu koštanja. Bolje Vam je da je sami preradite. U Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, Češkoj i još nekim zemljama voćno vino, a naročito vino od jabuka, nalazi velik broj uživalaca. Da bi se priredilo dobro voćno vino, voće treba odabrati, jer ... Read More »

Uzgojni oblici za uzgoj leske – preporuka

Uzgojni oblici koji se preporučuju za uzgoj leske – Pravilan odabir razmaka sadnje i oblika krune može uticati na celokupan vegetativni i generativni potencijal voćaka. Razmak sadnje leske povezan je s mmnogo faktorima. -plodnost zemljišta, -odabrani oblik krune, -mogućnost vršenja navodnjavanja, -primena mehanizacije U predhodnom razdoblju išlo se ka korištenju manjih razmaka (5 x 4 – 5 x 5) s ... Read More »

Rakija odležavanje daje najbolji rezultat

Rakija odležavanje Pod pojmom dozrevanja, odležavanja ili starenja destilata ili gotove rakije, podrazumeva se najkraće vreme potrbno da destilat ili gotova rakija stoji pri određenim uslovima po pravilu to su određena temperatura, prisustvo male količine vazduha odnosno kiseonika i sud odnosno bačva – bure od odgovarajuće vrste materijala,da bi poprimio zadovoljavajući kvalitet svojstven određenoj vrsti rakije.  Po završenoj redestilaciji, sveži ... Read More »

Bor element koji pomaže boljoj oplodnji

Bor element je biogeni elemenat višestruko značajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kreće zajedno sa vodom. Pre svega, on utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena. Najviše ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima). Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora ... Read More »

Bolesti uskladištenog voća – rešenje

knip sadnice

Bolesti uskladištenog voća – Bolesti na uskladištenim proizvodima redovno se javljaju svake godine u manjem ili većem intezitetu. Razni plodovi voća su zbog svoje osetljivosti i neadekvatnih uslova skladištenja, naročito kod individualnog proizvođača, često izloženi brojnim saprofitskim i parazitskim gljivama (iz roda Fusarium, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium) i nekim bakterijama koje izazivaju plesnivost i trulež uskladištenih proizvoda. Simptomi bolesti su vrlo ... Read More »

Cikade u voćnjacima, vinovoj lozi, na poljima

Cikade pripadaju redu Hemiptera, podredu Auchenorrhyncha i predstavljaju jednu od najdominatnijih grupa herbivora. Cikade se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva domaćina (većina sokom floema, a krupnije vrste sokom ksilema), ali istovremeno su i izvor hrane za predatore i parazitoide. Osim toga brojne vrste prenose biljne patogene bakterije, viruse, fitoplazme ili su značajne kao štetočine žitarica. Interakcija cikada sa biljnim ... Read More »