Thursday, 17 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 20)

Voćarstvo

Kalifornijska, šljivina štitasta vaš

kalifornijska šljiva voćnjak početak vrste pupoljaka

Kalifornijska – Šljivina štitasta vaš  (Eucelanium corni) napada više vrsta biljaka. Najviše je ima na šljivama ali i u vinogradima. Napada i glog breskvu, badem i lesku. Ima 1 generaciju godišnje. Telo je prekriveno štitom smeđe boje koji je dužine 2-6 mm a širine 2-4 mm. Mlade larve su bez štita od momenta izlaženja pa sve do jeseni kad dobijaju štit. Prezimljuje ... Read More »

Orah sistem uzgoja voćnjaka na intenzivan način

orah ima izbor sadnica oraha orah broj sadnica orah bolesti orah plodnost orah sistem

Orah sistem uzgoja –  INTENZIVIRANJE SISTEMA GAJENJA ORAHA Poslednjih godina, zahvaljujući napornom radu zapadnih selekcionara i pomologa došlo je  o vidnog pomaka u intenziviranju proizvodnje oraha. Stubovi ovog napretka, kao i kod ostalih vrsta voćaka, počivaju na izboru manje bujnih podloga, zatim rodnijih sorti (sorti koje lateralnobočno rađaju) i odgovarajućem uzgojnom obliku. Intenziviranje proizvodnje oraha u Italiji zasnovano je na uspesima ... Read More »

Jabuka manje u Kini, više u Evropi – izvoz raste

jabuke pesticidi rezidua berba pravi termin interpoma

Jabuka manje – svetska proizvodnja jabuka je oko 88 miliona tona, od toga samo u Kini se uzgoji 40 – 44 miliona tona. ove godine mraz je pogodio zapadne delove Kine i uslovio da proizvodnja jabuka bude za 25 – 30% manja nego što je višegodišnji prosek. Veliki proizvođači u Evropi se nadaju da će oni ” popuniti ” tu ... Read More »

Gusta sadnja sadnica kruške u jesen

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva oplodnja voćaka

Gusta  sadnja voćaka je osnov modernog voćarstva. Stabla manje bujnosti su preduslov za ranije prorođavanje i kasnije stabilno plodonošenje. Sa  stablima manje bujnosti   veći  je prinos po jedinici površine i  udeo plodova prve klase, dok sprovođenje berbe i rezidbe iziskuje manje radne snage pa samim tim i manji  trošak po kilogramu proizvedenih plodova. Uslov za sadnju u gustom sklopu predstavljaju ... Read More »

Đubrenje leske – organsko i mineralno đubrivo

leska leskina lešnik je zahvalan mineralna ishrana

Đubrenje leske – U novije vreme rastu površine pod jezgrastim voćem u intenzivnoj voćarskoj proizvodnji. Voćne vrste iz ove grupe dobro reaguju na đubrenje organskim đubrivima, koja u kombinaciji sa mineralnim đubrivima daju dobre rezultate. Ove voćne vrste imaju velike zahteve za kalijumom. Ako je pri podizanju zasada leske sadržaj organske materije i osnovnih mineralnih hraniva u zemljištu doveden na optimalan ... Read More »

Visoke temperature mogu oštetiti plodove – ožegotine

podmlađivanje rekonstrukcija vinograda visoke temperature smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Visoke temperature – Ožegotine su fiziološka oštećenja koja značajno mogu da umanje kvalitet plodova. Kao termičke povrede usled Sunčevog zračenja velikog inteziteta nastaju u letnjem periodu usled više faktora: –           loše obezbedjenosti zasada vodom –           visoke temperature –           niske vlažnosti vazduha –           pravaca redova –           jače zelene rezidbe koja dovodi do naglog otkrivanja plodova Pored smanjenja kvaliteta i veličine plodova ... Read More »

ARONIJA tri načina njenog razmnožavanja

aronija tri

ARONIJA tri načina njenog razmnožavanja. Prvi način je generativni, iz semena. Seme iz ploda se izdvoji i ispere na gustom situ ili cedilu, osuši i čuva na suvom mestu do oktobra. Tada se raširi po filter papiru, pokvasi, umota u rolnu i stavi u plastičnu kesicu pa onda u frižider gde stoji do marta sledeće godine. Tom prilikom obavi se stratifikacija ... Read More »

Leska plodovi prvo osušiti, zatim skladištiti

leska - štetnici uzgojni oblici orezivanje leske leska plodovi

Leska plodovi – Sušenje je mera koju treba obavezno primeniti jer u protivnom može doći pojave buđi i propadanja plodova. Još prilikom berbe jedan deo plodova pašće zajedno sa omotačem. Omotač sadrži znatno više vode pa ga zato treba skinuti. Plodovi koji su obrani zajedno sa omotačem a nemožemo ih ručno skinuti odmah, prvo se suše 6 do 8 dana na ... Read More »

Ospičavost lista kod višanja tokom razvoja voćaka

prihrana višnje rezidba voćaka višnje trešnja višnja formiranje rezidba višnja zelena rezidba ospičavost lišća formiranje krune meliorativno đubrenje

Ospičavost lista – Višnja je po prinosima i dohotku koji se od nje ostvaruje vodeća voćna vrsta u Leskovcu. Iako joj se u tehnologiji proizvodnje i zaštiti poklanja relativno velika pažnja, poslednjih godina ovu kulturu sve više ugrožava prouzrokovač ospičavosti lišća – Blumeriella jaapii, što prouzrokuje znatno smanjenje prinosa i kvaliteta. Na području Leskovca pod višnjom je, po zvaničnim statističkim podacima, ... Read More »

Jabuka trulež ploda – Monilia fructigena je kriva

minilinia opasna jabuka trulež bolest koja

Jabuka trulež ploda –  Prouzrokovač truleži plodova jabuke je gljiva Monilinia fructigena. Gljiva prezimi u zaraženim trulim plodovima koji se smežuraju i vise u kruni voćaka (mumije) ili otpadnu na zemlju. Kasno u proleće se na njima formiraju jastučići sa sporama. Spore nošene vetrom i kišom dospevaju na plod, klijaju u miceliju koja prodire u plod preko rana i oštećenja. ... Read More »