Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 2)

Voćarstvo

Tolerancija na stres u voćnjacima – biostimulatori

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva oplodnja voćaka

Tolerancija na stres u voćnjacima  – Biljna proizvodnja, naročito na otvorenom, je fabrika pod vedrim nebom. Samim tim, pomenuta proizvodnja većim delom zavisi od faktora na koje nismo u mogućnosti direktno uticati. Pojave kao što su mraz, suša, grad, visoke i niske temperature itd. deluju stresno na naše gajene kulture. Stresne situacije kao posledicu mogu imati smanjenje kvaliteta proizvoda, prinosa, ... Read More »

Lisna vaš crvenih gala jabuke vreme zaštite

autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda j

Lisna vaš crvenih gala jabuke (Dysaphis devecta) se razmnožava samo na jabuci. Ova štetočina prezimljava u stadijumu jajeta, koja su položena na kori drveta ili duboko u pukotinama kore debla ili ramenih grana. Na listovima se stvaraju crvene gale i takvo lišće se uvija ka naličju čime se smanjuje lisna površina (vaši sisaju mlado lišće, koje se kovrdža i crveni). ... Read More »

Deficit padavina usloviće manji prinos u voćnjaku

sadnja sadnica deficit padavina

Deficit padavina uticaće na prinos voćaka – U krajevima u kojima godišnja količina padavina ne prelazi 600 mm tokom vegetacionog perioda voćaka ne zadovoljavaju se potrebe stabala za vodom. Kada posmatramo predhodnu proizvodnu godinu na području istočne Srbije sa agrometeorološkog aspekta godišnja suma padavina bila je 575 mm, a u vegetaciji 252 mm., evidentno je prisustvo  nekoliko sušnih perioda i to u ... Read More »

Grinje na voćnim sadnicama – oprez u voćnjaku

grinje crveni voćni pauk

Grinje na voćnim sadnicama – Obični paučinar je polifagna štetočina, najčešća je na povrtarskim usevima, posebno krastavcu, pasulju, bostanu ali se javlja i na jabučastom i koštičavom voću. Prezimljava u stadijumu zimskih ženki u pukotinama kore voćki ili u površinskom sloju zemlje. U našim uslovima može da ima 6-13 generacija u zavisnosti od temperature. Razvoj jedne generacije traje od 5- 30 ... Read More »

Višnja – formiranje cvetnih pupoljaka

višnja cvet tereni za gajenje

Višnja – Proces formiranja cvetnih zaČetaka je dugotrajan i veoma složen i kod višnje je jednokratan i od njega zavisi rodnost. Deljenje pupoljaka na cvetne i vegetativne kod višnje se dešava sredinom prethodne godine, tj. u drugoj polovini vegetacije, i produžava se tokom jeseni i zime, sve do početka pupljenja. To praktično znači da u našim uslovima početak formiranja cvetnih pupoljaka ... Read More »

Šljivin smotavac , počinje piljenje larvi

cijano-vodonična šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Šljivin smotavac je raširen svuda gde se gaji šljiva. U pojedinim godinama pričinjava velike štete oštećujući preko 60% plodova. Naročito je štetna druga generacija, jer oštećuju plodove pred berbu. Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije.     Ovaj leptir ima dve generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim ... Read More »

Kupina napad cikada ugrožava ovogodišnji rod

kupina rentabilnost kupina napad

Kupina napad cikada – vremenske prilike su zabrinule mnoge uzgajivače kupina. Kiše ima premalo, temperature su visoke, ali štetočine ne haje za to. U kupinjacima se nalaze cikade koje polažu jaja na grančicama. Morate hitno reagovati.  Savet PIS Srbija Obilaskom i vizuelnim pregledom zasada kupina registrovano je prisustvo cikada Cicadetta montana complex. Registrovano je prisustvo odraslih jedinki kao i položenih ... Read More »

Zalivni turnusi , odnos potreba biljaka za vodom

sistem zalivni turnusi tenziometar sistemi za navodnjavanje konkurs za dodelu sredstava

Zalivni turnusi – Maksimalni vremenski interval (u danima) između dva uzastopna zalivanja u toku “špic” perioda, određen je odnosom između neto zalivne norme (nNz – količina vode koja se raspoređuje u toku jednog zalivanja, u mm ili m3/ha) i dnevnih neto potreba kultura za vodom (nETc, mm/dan ili m3/ha/dan : Tr = nNz/nETc Iz jednostavnog odnosa proizilazi da je interval između ... Read More »

Prerada plodova kajsije – konzervisanje sušenjem

prerada plodova kajsija

Prerada plodova kajsije -Konzervisanje sušenjem  Sušenje predstavlja jedan od najstarijih načina konzervisanja voća. Njegova prednost je u tome što može da se obavi pomoću sunčeve toplote, a osušeni plodovi se mogu dugo čuvati u običnim uslovima. Sušenjem se težina i zapremina plodova značajno smanjuju, što smanjuje troškove ambalaže i skladištenja. Za sušenje su pogodni plodovi kajsije koji sadrže veće količine ... Read More »

Razmnožavanje ribizle zrelim reznicama

ribizla podizanje zasada ribizle

Razmnožavanje ribizle zrelim reznicama najčašće se koristi iz razloga što je jednostavno i jeftino, tako se dobijaju dobro razvijene sadnice koje o bezbeđuju dobar prijem, bujan porast i visoku rodnost zasada. Reznice se mogu uzimati iz rodnih zasada, ali je bolje kada se one koriste iz matičnjaka podignutog sortno čistim i zdravim sadnim materijalom. U matičnjacima se žbunovi sade na ... Read More »