Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 10)

Voćarstvo

Breskvin smotavac ima četiri generacije

breskve šupljikavost lišća

Breskvin smotavac – predstavlja najznačajniju štetočinu breskve i nektarine. Prisutan je u svim zasadima breskve u Srbiji. Gusenice prve i druge generacije oštećuju mladare i zelene plodove. Treća i četvrta generacija oštećuje plodove breskve u fazi sazrevanja i smanjuju tržišnu vrednost ploda, berba može da bude smanjena i do 50%. Prva i druga generacija su značajne u rasadnicima i mladim ... Read More »

Čađava krastavost ugrožava obilan urod jabuka

voćnjak oprašivanje cvetni pupoljci zaštita bakteriozna alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća pepelnica jabuke

Čađava krastavost je jedna od glavnih nosilaca troškova u zaštiti jabuke. Ovo gljivično oboljenje utiče i na prinos i na tržišnu vrednost plodova. Gljiva prezimi na opalom lišću u voćnjaku. Vlaženjem opalog lišća u proleće dolazi do oslobađanja prezimelih spora (askospore) koje nošene vetrom dospevaju na list i cvet. U kapi vode, spore klijaju i ostvaruju infekciju. Nakon perioda inkubacije, ... Read More »

Cvetni pupoljci – pomoć agrotehničkih mera

temperatura faktor kalemljenje na

Cvetni pupoljci – Na formiranje cvetnih pupoljaka može se uticati izvesnim agrotehničkim i pomotehničkim merama, kao što su: 1./ Izbor podloge – na slabo bujnim podlogama ranije počinje i obilnije je formiranje cvetni pupoljci. Oni ulaze u period zimskog mirovanja sa jače diferenciranim začecima cveta, tako da su osetljiviji prema mrazu. Slabo bujne podloge imaju manje razvijen korenov sistem. i apsorbuju ... Read More »

Kruškina grinja deformiše listove voćaka

kruska monilia prekalemljivanje povijanje grana

Kruškina grinja – Pregledom biljaka  ustanovljena je pojava deformacija listova u obliku sitnih bradavica svetlo-zelene boje koje se uglavnom protežu duž glavnog nerva a vidljive su sa obe strane lista. Na osnovu simptoma ustanovljeno je da se radi o kruškinoj grinji, organizmu koji je zastupljen, manje više na čitavoj teritoriji naše zemlje i koja u povoljnim godinama i usled ne ... Read More »

NAVODNJAVANJE zasada maline uslov vrhunske proizvodnje

NAVODNJAVANJE ZASADA MALINE- Poljoprivredni proizvođači u Topličkom okrugu sve više gaje malinu. U mestu Žuć nadomak Kuršumlije proizvođači maline povećavaju površine pod ovom kulturom. Savetima podstičemo ovu voćnu kulturu. Za dobar razvoj sadnica maline i visoke prinose odličnog kvaliteta plodova, neophodno je da tokom čitave vegetacije u zemljištu ima dovoljno vlage. Najkritičniji periodi sa izraženom potrebom za vodom su u ... Read More »

Leska – štetnici koji smanjuju prinose biljke

leska leskina

Leska – štetnici. Lesku napada veći broj štretnih organizama. Najznačajniji patogeni koji nanose ekonomske štete su Monilinia fructigena (trulež plodova), Phyllactinia guttata (pepelnica leske), Monilia ploda se javlja uglavnom svake godine,više u vlažnim uslovima kada su vlažna proleća i u voćnjacima koji su podignuti na vlažnim terenima. Parazit se razvija na tek zametnutim plodovima. Simptomi su u vidu sitnih pega ... Read More »

Povijanje grana formiranje krune voćaka

kruska monilia prekalemljivanje povijanje grana

Povijanje grana – Pored zimske i letnje rezidbe u cilju formiranja odgovarajućeg uzgojnog oblika veoma značajna mera je povijanje mladara. Obzirom da se kod nas zasadi uglavnom podižu sadnicama bez prevremenih grančica koje imaju širok ugao grananja neophodna mera je povijanje ili razvođenje mladara u cilju dobijanja odgovarajućeg ugla koji će skeletna grana zahvatati sa osnovnom vođicom. Rezidbom izbacujemo letoraste ... Read More »

Jabučna osa, kruškina osa napadaju plodove

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva oplodnja voćaka

Jabučna osa (Hoplocampa testudinea) i kruškina osa (Hoplocampa brevis)se javljaju u vreme cvetanja (kraj aprila i početak maja). Odlažu jaja ispod čašičnih listića ili u cvetnu ložu. Mesto odlaganja jaja kod kruškine ose je u obliku reza na pokožici gde je pokožica malo podignuta. Vreme napada je najduže mesec dana nakon cvetanja a posle toga pagusenice idu u zemlju gde ... Read More »

Rezidba borovnice traje tokom cele godine

visokožbunasta borovnica biologija kalkulacija berba borovnica

Rezidba borovnice ima za cilj postizanje ravnoteže između rasta i rodnosti žbuna. Rezidbom podstičemo rast novih letorasta na kojima se obrazuju cvetni pupoljci, podmlađujemo žbun i proređujemo ga. Posle sadnje dvogodišnjih sadnica rezidba nije potrebna. Biljke se puštaju da slobodno rastu tokom prve dve godine, kako bi formirale snažne i bujne žbunove. Da bi se pospešio rast treba ukloniti sve cvetne ... Read More »

Šljivina osa napada šljivike u cvetanju

cijano-vodonična šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Šljivina osa napada – Šljivine ose (Hoplocampa flava, H.minuta, H.testudinea ) su rasprostranjene u svim rejonima gde se šljiva gaji . Ovi insekti prezime u stadijumu odrasle pagusenice, plitko u zemljištu i zato obrada zemljišta oko voćaka u jesen doprinosi smanjenju intenziteta napada ose u narednoj vegetaciji. Imago je veoma aktivan, hrani se polenom i nektarom cvetova. Ženka polaže jaja ... Read More »