Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo (page 10)

Voćarstvo

Voćnjak, starenje stabala i njegovo usporavanje

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje

Voćnjak starenje stabala –  Jedan od zadataka savremene komercijalne proizvodnje je i produžnje perioda eksploatacije voćnjaka, tj. sprečavanje brzog starenja. Starenje je neminovni proces i počinje sa rađanjem, ali se ono može odložiti i učiniti voćku produktivnom za duži vremenski period. Time se smanjuje godišnji iznos amortizacije, a sa tim i proizvodna cena koštanja po jedinici proizvedenog voća, odnosno povećava ... Read More »

Rezidba višnja modifikovana piramidalna kruna

trešnja višnja formiranje rezidba višnja

Rezidba višnja modifikovana – Kod slabo bujnih sorti višnje na sopstvenom korenu (kao što je oblačinska višnja) najčešće se primenjuje modifikovana piramidalna kruna malih dimenzija. Rezidba višnja U prvoj godini u fazi bubrenja pupoljaka treba precizno prekratiti posađene sadnice na visinu od 120 centimetara, neposredno iznad predviđenog pupoljka iz kojeg razvijeni mladar treba da bude produžnica debla. Kada mladari dostignu dužinu ... Read More »

Voćnjak – kako održavati zemljište u voćnjaku

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Voćnjak – Po izvršenoj sadnji određenih voćnih kultura na stalnom mestu pristupa se održavanju zemljišta u tim zasadima od kojih će zavisiti rast i razvoj gajenih kultura a kasnije i rodnost i kvalitet dobijenog proizvoda. U primarnoj proizvodnji postoje više načina održavanja zemljišta u voćnjaku a izabrani način zavisi od opredeljenje poljoprivrednog proizvođača u zavisnosti sa kojom mehanizacijom razpolaže i ... Read More »

Višnja – formiranje cvetnih pupoljaka

visnja cvet tereni za gajenje

Višnja – Proces formiranja cvetnih za?etaka je dugotrajan i veoma složen i kod višnje je jednokratan i od njega zavisi rodnost. Deljenje pupoljaka na cvetne i vegetativne kod višnje se dešava sredinom prethodne godine, tj. u drugoj polovini vegetacije, i produžava se tokom jeseni i zime, sve do po?etka pupljenja. To prakti?no zna?i da u našim uslovima po?etak formiranja cvetnih ... Read More »

Ribizla uslovi gajenja preporuka sorte za gajenje

ribizla

Ribizla uslovi gajenja. Svetlost – Ribizla je biljka Sunca, ne podnosi zasenu, ni prejaku izolaciju. Treba je gajiti u čistoj kulturi, a ne kao međukulturu. Na zasejanim površinama osnovne grane ribizle ogole, pa se rodnost smanjuje, kvalitet plodova pogoršava,a život voćke skraćuje.  Toplota – Ribizla, a naročito crna, spada među voćke koje mogu da podnesu vrlo hladne zime (do -33°C) u ... Read More »

Đubrivo za bolji rezultat u berbi – koliko?

radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Đubrivo  – Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta , humusa, azota, fosfora i kalijuma. Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene. Da bi se mogle dati preporuke za ... Read More »

Višnje – najpoznatije sorte višanja za dobar prihod

trešnja višnja formiranje rezidba višnja

Višnje – Postoji velik broj višanja, me?utim naj?eš?e su Obla?inska višnja i Šumadinka. Obla?inska višnja- Poznato je i predstavlja skup raznih klonova krupno?e i plodnosti. Sazreva krajem druge dekade juna, nekoliko dana pre Rekselea. Plod je mali, oko 3-3,5 g, okrugli oblici, tamno crvene boje. Meso je so?no, polukruto, obojeno, kiselo slatko i ugodno aromu. Bogat je osnovnih hemijskih komponenti. ... Read More »

Aronija – sibirska tajna kako je posaditi

aronija

Aronija se može saditi od oktobra do aprila meseca samo ako je zemljište pogodno za rad i ako nisu niske temperature. Najbolje se pokazala sadnja u jesen jer se izdanci do prole?e prime i po?nu da se normalno razvijaju i rastu. Što se ti?e prole?ne sadnje prijem izdanaka je znatno slabiji,  a ukoliko je prole?e suvo obavezno treba obezbediti zalivanje, ... Read More »

Gusta sadnja sadnica kruške u jesen

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva

Gusta  sadnja vo?aka je osnov modernog vo?arstva. Stabla manje bujnosti su preduslov za ranije proro?evanje i kasnije stabilno plodonošenje. Sa  stablima manje bujnosti   ve?i  je prinos po jedinici površine i  udeo plodova prve klase, dok sprovo?enje berbe i rezidbe iziskuje manje radne snage pa samim tim i manji  trošak po kilogramu proizvedenih plodova. Uslov za sadnju u gustom sklopu predstavljaju ... Read More »

Sorte jabuka, koju izabrati za jesenju sadnju

autohtone sorte jabuka boja jabuke izvoz poljoproizvoda j

Sorte jabuka. Jabuke su stalno na ceni. Veliki broj vo?ara je sada pred dilemom – koje sorte posaditi tokom jeseni ? Potroša?i imaju svoje zahteve i to je jedan od faktora pri donošenju odluka.  Predlažemo Vam neke od sorata. BRAEBURN Prvo stablo ove sorte otkriveno je na Novom Zelandu 50-tih godina 20. veka te se smatra da je semenjak sorte ... Read More »