Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 5)

Vinogradarstvo

Formulacije djubrenja vinograda tokom godine

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Formulacije djubrenja vinograda tokom godine Jesenje ?ubrenje Od raspoloživog asortimana, kompleksnih ?ubriva za ovu svrhu su najpogodnije slede?e formulacije: 7:14:21, 8:16:24 ili 7:20:30 ili 5:20:30. Odnos hraniva u ovim ?ubrivima odgovara potrebama vinove loze za ?ubrenjem. Primenom 500-700 kg spomenutih kompleksnih ?ubriva po hektaru u zemljište se unosi 30-50 kg azota (N), 70-140 kg fosfora, (P205), i 110-250 kg kalijuma ... Read More »

Lozne podloge Kober 5bb, Rupestris du lot

sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje karlovački uzgojni oblik

Lozne podloge Kober 5bb, Rupestris du lot – pri podizanju vinograda veoma je važno obaviti pravilan izbor lozne podloge. Praksa je pokazala da osim podloge moraju se uzeti u obzir i klimatski, zemljišni faktori. Pitanje korisnik Profi:  Vidim da je u svim rasadnicima dominantan Kober 5bb, ponegde se pojavljuje SO4, dok je ranije primat držala MONTIKOLA tj Rupestris du lot. ... Read More »

Podloge za vinovu lozu – izbor za vinograd

rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Podloge za vinovu lozu – Postoji stara izreka da se “vino pravi u vinogradu”. Ova izreka je u mnogome ta?na. Ra?una treba voditi ne samo pri izboru sortimenta nego i pri izboru lozne podloge. Odabir podloge za vinovu lozu je odluka koja se donosi pre podizanja vinograda. Odluka koju ?e podlogu vinogradar upotrebiti za konkretnu sortu zavisi od interakcije agroekoloških uslova ... Read More »

Karbonska maceracija stvara izuzetna mlada vina

podsticaji investicije kljuk karbonska maceracija

Karbonska maceracija je postupak prerade crnog grož?a kojim se ono macerira u atmosferi CO2 kako bi se provela intercelularna fermentacija. Takav postupak prerade provodi se kod crnih sorata sa ?vrs?om kožicom bobice (carignan, grenache, gamay, i dr.) s ciljem da se proizvedu vina bolje aromatnosti, vinoznosti i obojenosti. Provodi se tako da se u posudu iz nehr?aju?eg  ?elika (s odgovaraju?om ... Read More »

Bakar je nužan – oprezno sa količinama jer se akumulira

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje

Bakar je nužan – Vinova loza “VOLI” bakar, ali bakar je ozna?en kao “tvrdoglav” metal koji se dugotrajno zadržava u površinskom sloju zemljišta (0-15 cm) sa velikim afinitetom vezivanja za organsku materiju i tako jednom unet ima mogu?nost akumulacije veoma dugi niz godina. Površine koje su bile pod vinogradima u dalekoj prošlosti (pre više i od 50 godina) a danas ... Read More »

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost ?

vinograd prašenje mašinsko orezivanje čokot

Mašinsko orezivanje vinove loze –  Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ru?nu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspore?eni. Nedostaci su što se grozdovi mogu razviti u unutrašnjosti što dovodi do neravnomernog zrenja i neujedna?enog kvaliteta.  Iako se se danas u svetu u najve?oj meri vinove loze reže ru?no koriš?enjem ... Read More »

Vreme je za naša odlična domaća vina

vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Vreme je za doma?a vina – Preporu?ujemo Vam naša vina Srbije. Naši vinari su postali veliki majstori u toj ?aroliji gajenja vina. Probajte nove ukuse iz vinogorja Srbije. U severnom delu Vojvodine,na drugoj strani reke Tise, nalazi se vinogorja Severnog Banata ?iji se vinogradi prostiru oko ?oke i na Biserno ostrvo kod Novog Be?eja. Me?u vinima sa podru?ja ?oke zapažena ... Read More »

Kvalitet groždja – kiseline i šećeri za dobro vino

bor element kvalitet groždja vinograd rodnost vinogradarski registar

Kvalitet groždja odlučujuće utiče na kvalitet  i dugotrajnost vina. Zašto  neka vina treba konzumirati svega par meseci posle flaširanja jer s vremenom opadaju, dok druga nisu za piće dok su mlada, a sa vremenom se poboljšavaju?  Odgovor je sledeći: svako vino sadrži svoju specifičnu koli?inu kiselina i šećera, minerala i pigmenta,  fenola i tanina koji određuju kakav će ukus imati ... Read More »

Ledeno vino za trenutke sreće

ledeno vino

Ledeno vino (Eisvein ili ice vine) je aromati?no vino žute boje, specifi?nog slatko-kiselog ukusa koje se tradicionalno dobija berbom i presovanjem zamrznutih bobica pri temperaturi od najmanje -7 ° C.  Bobice okovane ledom beru se vrlo pažljivo, isklju?ivo rukom, u ranu zoru, po mraku jer se sve mora završiti pre jutarnjeg sunca.  Zbog svoje specifi?nosti ledeno vino je vrlo retko ... Read More »

Semijon je bogato rodna vinska sorta

semijon vinograd mnogo bagrina

Semijon rodna loza – Bogatsvo vinskih sorti Vas stavlja pred veoma težak izbor: Koju izabrati ? Predstavi?emo Vam Semijon  rodna vinska sorta (10.000-15.000 kg/ha). Sinonimi: Semillon picolo (Italija), Semillon blanc, Petit semillon (Francuska). Poreklo: Poti?e iz Francuske. Rasprostranjenost: Gaji se u Francuskoj, Italiji, Španiji, Ukra- jini. Kod nas se gaji u nekim vinogorjima. Ekološko – geografska pripadnost Proles occidentalis (Convarietas ... Read More »