Friday, 14 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 5)

Vinogradarstvo

Bor – pozitivni efekti , mane nedostatka bora

prerada grožđa bor

Bor je biogeni elemenat višestruko značajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kreće zajedno sa vodom. Pre svega, on utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena. Najviše  ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima).  Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora i ... Read More »

Destilisati vino – koji način je najuspešniji

destilisati vino medovina bistrenje vina alkohol desertna vina

Destilisati vino ? Kada to uraditi ? To treba uraditi onda kad vino nije dobro za piće, jer je zbog delovanja raznih bakterija i drugih mikro-organizama izgubilo dobre osobine. Da se iskoristi postojeći alkohol, vino se destiliše tako da u destilat pređe alkohol. Ali, u destilat, osim alkohola i vode pređu i druga jedinjenja – sirćetna kiselina, koja je takođe ... Read More »

Rezidba vinove loze u pet godišnjih rokova

gljive vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Rezidba vinove loze. S obzirom na vreme u kojem se rezidba obavlja, kao i na stanje fiziološke aktivnosti vinove loze. Razlikuju se sledeće rezidbe: 1. rana jesenja rezidba, 2. obična jesenja rezidba, 3. zimska rezidba, 4. rana prolećna rezidba, 5. kasna prolećna rezidba Rana jesenja rezidba – ovu rezidbu je moguće obaviti odmah posle završetka berbe grožđa, a pre opadanja lišća, ... Read More »

Vinograd mladi – najvažnija je stalna nega

vinogradarski egistar vinograd mladi

Vinograd mladi – Za dugotrajnost zasada, ispoljavanje vegetativnog i rodnog potencijala sorte od presudnog značaja je nega mladog vinograda. U cilju obezbeđenja uslova za što uspešniji prijem zasačenih kalemova, u prvoj godini nakon sadnje neophodno je primeniti sledeće agrotehničke mere. Obrada i održavanje zemljišta – Posle sadnje primeniti plitku obradu zemljišta, ovom obradom zemljišni površinski sloj se rastrese, usitni, razbije se ... Read More »

Vino bolesti koje kvare njegovu vrednost

vina vino bolesti sazrevanje vina

Vino bolesti – Da li će neko vino ostati “zdravo i bistro” pre svega zavisi od toga koliko smo pažnje posvetili pripremi podrumskih prostorija, zdravlju i čistoći buradi, kao i postupku za vreme prerade grožđa i nege vina. Za bela vina temperatura podrumskih prostorija trebala bi biti između 10 i 12°C a za crna vina 12 do 14°C sa najviše ... Read More »

Pretakanje vina – uslov za dobijanje dobrog vina

plesnivi miris vino prvi pretok pretakanje vina sumporvodonik

Pretakanje vina – Potrebne pripreme pred prvo pretakanje vina Prvo pretakanje vina treba obaviti po završenom alkoholnom vrenju, tj. kada je sav šećer fermentisao, odnosno kada je prešao u alkohol i ugljen dioksid, kada se mlado vino probistri i stalože sve nerastvorive materije i nečistoće. Kalendarski prvo pretakanje vina obavljamo od polovine novembra do kraja januara, kada će to biti ... Read More »

Podmlađivanje čokota može biti dobra mera

podmlađivanje rekonstrukcija vinograda visoke temperature smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Podmlađivanje čokota vinove loze predstavlja skup radnji koje se izvode na zemljištu, čokotima i naslonima u cilju obnove vegetativnog i rodnog potencijala i produženja vremena rentabilne eksploatacije starih vinograda. Može se primeniti u starim plantažnim vinogradima koji su u periodu opadajuće rodnosti, ali i u starim vinogradima sa malim razmacima sadnje. Mere se ponekada preduzimaju u vinogradima u kojima dođe do ... Read More »

Desertna vina za specijalne prilike

destilisati vino medovina bistrenje vina alkohol desertna vina

Desertna vina spadaju u grupu specijalnih vina gde pripadaju još i likerska, aromatična i aromatizovana vina. Desertna vina se dele na: –         prirodna desertna vina –         tzv. pečena vina  Prirodna desertna vina proizvode se od prezrelog grožđa (običan suvarak) ili od prezrelog grožđa napadnutog plemenitom plesni (plemeniti suvarak).  Pečena vina proizvode se isključivo od grožđa bogatog šećerom ili uz dodatak koncentrisane ... Read More »

Djubrenje vinove loze – neophodni elementi

vinograd cikade bor djubrenje vinove loze

Djubrenje vinove loze predstavlja osnovnu agrotehničku (ampelotehničku ) meru, koja ima za cilj povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta grožđa pružanjem mineralne ishrane vinove loze. Popravljaju se osobine zemljišta, a utiče i na pripremljenost vinove loze da izdrže niske temperature, kao i veću otpornost na sušu, bolesti i štetoćine. Vinova loza je višegodišnja i većinom razvijena biljka, koje za rastenje i ... Read More »

Bakar je nužan – oprezno sa količinama jer se akumulira

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement

Bakar je nužan – Vinova loza “VOLI” bakar, ali bakar je označen kao “tvrdoglav” metal koji se dugotrajno zadržava u površinskom sloju zemljišta (0-15 cm) sa velikim afinitetom vezivanja za organsku materiju i tako jednom unet ima mogućnost akumulacije veoma dugi niz godina. Površine koje su bile pod vinogradima u dalekoj prošlosti (pre više i od 50 godina) a danas se ... Read More »