Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 5)

Vinogradarstvo

Rajnski rizling za kvalitetna vina sa poreklom

rizling italijanski

Rajnski rizling Vinogradarstvo i vinarstvo se ubrzano razvija u Srbiji. Obnavljaju se stari vinogradi, a ?eš?e sade novi. Važno je da se pri sadnji izaberete odgovaraju?u sortu – ukoliko se odlu?ite za  RAJNSKI rizling pruži?e Vam se šansa za proizvodnju visokokvalitetnih vina sa geografskim poreklom. Sinonimi: Riesling blanc, Gentil aromatique, Petit Riesling (Francuska), Petit Rhin (Švajcarska), Riesling weisser, (Nema?ka), Reisling ... Read More »

Bistrenje vina uz pomoć prirodnih sredstava

medovina bistrenje vina alkohol

Bistrenje vina – Vreme potrebno da se vino samo od sebe izbistri i dostigne stabilnu kristalnu bistrinu, kre?e se i do 2 godine. Vina koja nisu namenjena tržištu ve? za li?nu potrošnju, ne moraju se podvrgavati bistrenju, dodavanjem odre?enih sredstava. Me?utim, vina koja su proizvedena radi prodaje i to, pre svega, kao razlivena u boce, ili vina koja se žele ... Read More »

Vrenje šire, pravilno otakanje, taloženje

sira vrenje

Vrenje šire – Za vreme vrenja šire i kasnije talože se streš, kvasac, belan?evinaste, pektinske i druge materije. Držanje vina na talogu je štetno jer vino može da dobije neprijatan miris, da se pokvari, što je naro?ito opasno ako je grož?e bilo trulo. Stoga vino dobijeno od trulog grož?a treba da se odvoji od taloga ?im se završi burno vrenje, ... Read More »

Medovina za hladne dane koji nam dolaze

medovina

Medovina za dane jesenje. Za medovinu znamo da je alkoholno pi?e od meda i vode koje, a što je normalno, nastaje alkoholnim vrenjem. Medovina može sadržati pored meda i druge dodatke, kao što su: polen, propolis, razne travke i td. Zavisno od tih dodataka, sre?emo se i sa raznim drugim imenima (hidromel….). Svi znamo da medovina datira od najstarijih vremena. ... Read More »

Sazrevanje vina daje kvalitetna vina

vina

SAZREVANJE VINA U HRASTOVIM BURADIMA – Ako smo se opredelili u startu za vina, koja ?e odležavanjem u hrastovim buradima godinama biti sve bolja. Veliki izazov, velika odgovornost, ali je doživljaj degustacije takvog vina nezamenjiv i nezaboravan. Hrast je vezan za vino istorijom. Kako je ?ovek otkrio tajnu vina, tako je otkrio i zna?aj hrastovog drveta. Vino je živo bi?e ... Read More »

Klonovi sorte Šardone u našem vinogorju

klonovi sorte sardone

Klonovi sorte Šardone – Intenzivan rad na klonskoj selekciji sorte Šardone doprineo je njenoj ubrzanoj i velikoj ekspanziji. Stvoren je veliki broj klonova koje odlikuju produktivnije karakteristike u odnosu na populaciju sorte, uz o?uvane ili posebno naglašene kvalitetne komponente. Posebno interesovanje me?u našim vinogradarima vlada za italijanskim klonovima VCR4, VCR6, VCR10, VCR11. U našoj zemlji su introdukovani i francuski klonovi ... Read More »

Tamjanika crna za vrhunska vina

vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Tamjanika crna – Ovo je sorta za vrhunska crna vina ?ije poreklo nije poznato, ali se vodi kao autohtona sorta krajinskog podrejona ( u Negotinskoj krajini) gde se i danas gaji. ?okot je srednje bujnosti. Ima dobar afinitet sa loznim podlogama: Berlandieri x Riparia Kober 5BB, Teleki 8B, SO4 Teleki 5 C. Pogoduju joj rastresita zemljišta tipa gajnja?e. Odrasli list: ... Read More »

Vinograd djubriva koliko za rod od 10.000 kg/ha?

cokot

Vinograd djubriva – Potrebe vinove loze za hranljivim materijama nisu podjednake u svim fazama rasta i razvi?a. U periodu intezivnog porasta lastara i formiranje bobica, loza najviše koristi azot. Fosfor, vinova loza najviše koristi u periodu cvetanja i formiranja organa plodonošenja. Najve?e potrebe vinove loze u kalijumu i kalcijumu su u drugoj polovini vegetacije za vreme sazrevanja grož?a i zdrvenjavanja ... Read More »

Preventiva pri prijemu, tretiranju sveže ubranog grožđa

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Preventiva pri prijemu. Ve? pri berbi i prijemu grož?a mogu se preduzeti mere koje ?e doprineti boljem kvalitetu vina. Preventivne mere protiv bolesti vina. Naj?eš?i propusti pri proizvodnji vina u doma?instvu su: Ne popravljanje sadržaja še?era u širi Ne odvajaju se trule bobice Odricanje od upotrebe sumpor – dioksida Dugo ležanje vina na talogu Ne potapanje – mešanje kljuka i ... Read More »

Loza koja je razvila otpornost na bolesti

berba loza prerada grožđa

Loza koja je razvila otpornost – Da bi se na okućnici proizvelo zdravo i kvalitetno stono grožđe, veliku pažnju treba posvetiti pre svega izboru sortimenta. Za ovu namenu su mnogo pogodnije interspecijes stone sorte.  Vinske i stone sorte se značajno razlikuju po morfološkim i proi- zvodnim karakteristikama. Kod vinskih sorti prioritet se daje proizvodnim karakteristikama, a estetski izgled je manje važan, ... Read More »