Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 5)

Vinogradarstvo

Vinograd zemljište kao važan faktor izbora za uzgoj

Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište

Vinograd zemljište. Za vinovu lozu se obično kaže da nije veliki probirač zemljišta. Ipak, prijem, porast i razvoj kalemova i rodnost vinograda, između ostalog,u velikoj meri zavise od pravilno pripremljenog zemljišta. Prije privođenja zemljišta kulturi vinove loze, treba uraditi agrohemijsku analizu. Uzorku se određuje ph, sadržaj CaCO3, humus, sadržaj N, P i K. Na osnovu rezultata vrši se meliorativno đubrenje ... Read More »

Vinograd uticaj temperature na gajenje

vinograd đubrenje vinograd uticaj vinogradi klimatske vinograd leti

Vinograd uticaj temperature – Temperatura zemljišta i vazduha je najčešće klimatski faktor koji ima odlučujuću ulogu u određivanju pogodnosti uslova za gajenje vinove loze. Temperatura pri kojoj određeni fiziološki proces najbrže teče naziva se optimalna temperatura. Sa povećanjem temperature povećava se i intezitet fotosinteze , sa primetnim razlikama među sortama. Tako kod sorti kraćeg vegetacionog perioda intezitet fotosinteze raste do temperature ... Read More »

Čuvanje grožđa – postupak predhlađenje grožđa

čuvanje grožđa proređivanje grozdova

Čuvanje grožđa – Predhlađenje grožđa. Unošenje grožđa u hlađeno skladište predstavlja veoma bitan momenat od koga zavisi dužina i uspešnost čuvanja. Ubrano grožđe prethodno se klasira i pakuje u ambalažu za čuvanje. Najčešća je to srednja  plitka letvarica sa 8 -10 kg grožđa. Pošto grožđe u vinogradu ima temperaturu od 20-25 stepeni neophodno je postepeno snižavanje njegove temperature do temperature ... Read More »

Bojadiser Alicante daje do 20.000 kg/ha

bojadiser vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino filtracija

Bojadiser Alicante – sinonimi: Alicante Henry Boushet (Francuska), Tinto Velasco (Španija), Tinto nero (Italija), Bojadiserska (Hrvatska), Barvarica (Slovenija) a kod nas Alicante Buše bojadiser Poreklom je iz Francuske. Nastala je ujkrštanjem sorti Grenaš i Pty buše Gaji se u svim vinogradarskim rejonima pa i kod nas u Srbiji. Omiljeniji je Župski bojadiser i igra bojadiser ali zbog svoje intezivne boje i ... Read More »

Crvena palež na lakim, sušnim zemljištima

vinograd rezidba rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze crvena palež

Crvena palež na vinovoj lozi obično se javlja kod čokota zasađenih na lakim zemljištima na kojima nema dovoljno vode. Bolest napada samo listove. Uzročnik je gljiva Pseudopezicula tracheiphila koja svojim micelijum ulazi u provodne snopiće lista onemogućavajući normalno kretanje sokova u njima. Zbog nedostatka vode tkivo lista između žila se suši i odumire pa nastaju karakteristične pege između nervatura lista.  U ... Read More »

Kvalitet groždja i količina šećera u zrnu

maceracija kvalitet grožđe u hladnjače vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Kvalitet groždja – Najznačajniji ugljeni hidrati u grožđu jesu glukoza (grožđani šećer) i fruktoza (voćni šećer). Oni se najvećim delom obrazuju u listovima procesom fotosinteze, a jedan deo se obrazuje i u samim bobicama dok su zelene i sadrže hlorofil. Zelene bobice svojom fotosintetskom aktivnošću mogu zadovoljavati i do 20% sopstvenih potreba, ali se šećeri troše u procesu disanja pa ... Read More »

Bagrina crvena – značajna sorta Negotinske krajine

pepelnica bakar primena vinova loza plamenjača vinove loze zelena rezidba bagrina crvena

Bagrina crvena – Naši vinari postižu zapažene uspehe na brojnim takmičenjima u inostranstvu. Nosioci su brojnih priznanja – dokazali su da poseduju ljubav i znanje da od grožđa sa naših prostora iznedre vina za najprobirljivije znalce vina. Za dalji napredak predlažemo nastavak gajenja sorti koji su poprimila osobenosti našeg podneblja – jedna od njih je i crvena bagrina. Sinonimi: Bagrina ... Read More »

Visoke temperature mogu oštetiti plodove – ožegotine

rekonstrukcija vinograda visoke temperature smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Visoke temperature – Ožegotine su fiziološka oštećenja koja značajno mogu da umanje kvalitet plodova. Kao termičke povrede usled Sunčevog zračenja velikog inteziteta nastaju u letnjem periodu usled više faktora: –           loše obezbedjenosti zasada vodom –           visoke temperature –           niske vlažnosti vazduha –           pravaca redova –           jače zelene rezidbe koja dovodi do naglog otkrivanja plodova Pored smanjenja kvaliteta i veličine plodova ... Read More »

Muskat hamburg-Večnost

muskat hamburg

Muskat hamburg-Večnost Na našim terenima privredno jedna od najznačajnijih sorti vinove loze. Karakteriše se veoma intezivnim muskatnim mirisom i ukusom, za jelo jako prijatno i osvežavajuće sa širom odnosno sokom koji je bezbojan. Odlikuje se dobrom transpotabilnošću i mogućnošću čuvanja u hladnjačama do dva meseca. Od ove sorte se može preradom dobiti veoma prijatno muskatno obojeno u tipu rozea vino ... Read More »

Defolijacija vinove loze – oprez pri visokim temperaturama

defolijacija vinove loza mikrobioloska bojadiser sorta PEPELJASTI GROŽDJANI POSEBNE sorte

Defolijacija vinove loze – Uklanjanje listova oko grozdova. U savremenom vinogradarstvu redovno se primenjuje defolijacija u cilju povećanja kvaliteta grožđa. Treba je obaviti 20-30 dana pre berbe grožđa. Iz zone lastara u kojoj se razvijaju grozdovi uklanjaju se listovi koji zasenjuju grozdove. Time se značajno poboljšavaju osvetljenost i aeracija grozdova, što doprinosi boljem sazrevanju grozdova, potpunijoj obojenosti pokožice i manjem razvoju ... Read More »