Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 4)

Vinogradarstvo

Vino je ljubav , sreća , strast … – Vinarija “Kurjak”

vino je

Vino je ljubav, sreća, strast … – Mnogi su proveli najlepše trenutke uz vino, dar bogova. Vinogradi širom Srbije nam daruju svake jeseni grozdove pune slasti , energije Sunca … Sremski Karlovci su mesto koje živi za svoje vinograde, vino koje svake godine tamo poteče je na radost pravih ljubitelja vina. Sremski Karlovci su vekovima proizvodili vino na ponos svojih ... Read More »

Rane sorte stonog groždja za prave sladokudsce

grozd rane sorte kvalitetne sorte koeficijent rodnosti

Rane sorte stonog groždja – tržište traži kvalitetne, mirisne sorte. Nije sve u vinu, može se grožđe gajiti i za prodaju u svežem stanju i zaraditi.  KardinalSorta je selekcionisana u Kaliforniji (SAD). Drugih sinonima nema. Veoma je zastupljena u svim vinogorjima Srbije.Odlikuje se veoma bujnim čokotom, ima hermafroditan cvet, oplodnja je nesto slabija ukoliko u vreme cvetanja nastupi kišni period. ... Read More »

Rezidba na zrelo u matičnjaku

čokot izbor vezivanje visina stabla čokota rezidba vinove loze špalirni način rezidba vinove loze rezidba na zrelo

Rezidba na zrelo u matičnjaku loznih podloga ima za cilj da se tokom godine na čokotu razvije veći broj dobro razvijenih i zdravih lastara. Rezidba se može obaviti tokom jeseni i zime  najčešće tokom proleća. Može biti obavljena istovremeno sa skidanjem reznica ili se tokom jeseni i zime skinu lastari, a prekraćuju se u proleće pred kretanje. Rezidba na zrelo ... Read More »

Medovina – vino od starina za zdravlje i uživanje

medovina

Medovina – vino od meda je kao što je već poznato bilo piće starih Slovena odakle i potiče prva prozvodnja ovog napitka, gde se kao osnovna sirovina koristi med. Med se u početku koristio isključivo samo za ishranu, a nešto kasnije počeo je da se meša sa raznim dodacima pića, trava i tako je nastala medovina. Stari Grci su spravljali ... Read More »

Manitna – mlečno kisela vina , kako ih popraviti

smeštaj vina spontano vrenje manitna mlečno

Manitna – mlečno kisela vina. Vino  je pretočeno i sada je potrebno posvetiti se negovanju vina. Ukazaćemo na neke probleme u toku daljeg postupka gajenja vina. MANITNA-MLEČNO KISELO VINO – je poznato kao i manitno vrenje. Međutim bolest se sastoji u razlaganju dva šećera (glukoze i fruktoze) pod delovanjem nekoliko vrsta bakterija. uz eventualnu popravku njenog aciditeta. Hlađenje šire u ... Read More »

Vino postupak filtracije – postupak stabilizacije

vino postupak filtracije nova vina

Vino postupak filtracije – Za razliku od bioloških i hemijskih metoda stabilizacije slatkih vina, pri kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za aktivnost kvasaca, fizičke metode se sastoje u njihovom odstranjivanju EK – filtracijom ili pasterizacijom. Budući da je EK-filtracija hladni postupak, a pasterizacija topli, to se boce mogu puniti vinom sterilno hladnim putem i sterilno toplim putem. Pri bilo kojem od ... Read More »

Vinova loza rezidba na rezervni kondir

sadnja loznih kalemova vinograd vinova loza rezidba mraz u vinogradu

Vinova loza rezidba – Zima može biti veoma oštra i nanelti štete vinogradima. Uz poštovanje rejona koja su pogodna za uzgoj vinove loze štete neće biti velike, ali na niskom nadmorskim visinama izmrzavanje može  smanjiti rod 50-80%. Vinova loza  rezidba predstavlja nezaobilaznu i osnovnu ampelotehničku meru koja se obavlja u vinogradu. Osnovni ciljevi ove rezidbe su: – regulisanja rasta i rodnosti ... Read More »

Vino kvalitet , kako oceniti kvalitet vina ?

vino u podrumu vino kvalitet interfest 2018 Dani fruskogorskih vina Novembar Vino je lepota

Vino kvalitet – Ove godine vonova loza je bogato rodila. Kvalitet grožđa je bio u standardnim granicama i sada je na tehnolozima da iz njega dobiju najkvalitetnija vina. Prva, mlada vina već su bila kod vinoljubaca na probi -Portugizer, Roze vina … Vreme je slava i slavlja i svi želimo da sa porodicom i prijateljima nazdravimo čašom dobrog vina.  U ... Read More »

Plamenjača vinove loza ne miruje ni tokom zime

čokot izbor vezivanje visina stabla čokota rezidba vinove loze špalirni način rezidba vinove loze rezidba na zrelo

Plamenjača vinove loze – prouzrokovač gljiva ( Plasmopara viticola) prezimljava u opalom lišću, u unutrašnjem tkivu i to u obliku zimskih spora (oospora). To su punije ćelije, pune ulja, otporne na zimu i zimi miruju. Tkivo lišća se pomalo raspada, trune i tako se oospore do proleća oslobode. U proleće kad otopli, vinova loza prolista i padne dovoljno kiše, zimske ... Read More »

Rezidba odlučuje odnos prinosa i kvaliteta berbe

rodni elementi rezidba odlučuje period mirovanja skidanje lastara

Rezidba odlučuje – Produktivnost čokota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grožđa. Na ispoljavanje produktivnosti čokota uticaj imaju dva činioca: rezidba i visina prinosa grožđa. Zadatak rezidbe jeste da usaglasi ova dva uticaja kako bi imali optimalnu produktivnost čokota, samim tim iskoristili potencijal određene sorte uz postizanje maksimalnog prinosa bez gubitka u kvalitetu i bez umanjenja vegetativnog potencijala čokota. ... Read More »