Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 4)

Vinogradarstvo

Vinograd visoki prinosi odnose materije iz tla

kvalitet grožđe u hladnjače vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Vinograd visoki prinosi. Na osnovu mnogih analiza utvrđeno je, da za prinos od 6 do 18 t/ha grožđa vinova loza iznese iz zemlje: čistog azota od 40 do 150 kilograma, fosfora od 10 do 60, kalijuma od 40 do 200 i kalcijuma od 25 do 100 kilograma. Prema tome loza koristi iz zemljišta znatne količine hraniva koje treba redovno nadokna?ivati, ako ... Read More »

Vinograd visoke temperature i njihov značaj

smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Vinograd visoke temperature – Optimalna temperatura za razvoj vinove loze kreće se od 25 do 35 C. Iznad ove temperature vegetacija usporava (malaksava) da bi na oko 50 C potpuno prestala, jer tada ćelije ne funkcionišu. Visoke temperature koje mogu izazvati povrede na vinovoj lozi javljaju se u toku vegetacionog perioda, a mi se trenutno nalazimo u periodu u kome ... Read More »

Sorte vinove loze otporne na bolesti – hibridi

sorte vinove loze sorte stonog

Sorte vinove loze – naučnici su uspešno uzgojili sorte vinove loze  interspecies sorte. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu na Oglednom dobru u Sremskim Karlovcima ima 8 novih interspecies sorti – Petra, Bačka, Panonia, Morava , Lasta,  Petka, Karmen, Rubinka. Sve su one otporne ili značajno otporne na gljivične bolesti. Klimatske promene su uslovile da vinogradari potraže nove sorte koje lakše podnose ... Read More »

Sorta vinove loze Panonia iz Sr. Karlovaca

Sorta vinove loze – nove sorte vinove loze daju nadu da ćemo gajiti naše loze i dobijati odlična , naša, autohtona vina. Naučnici su uložili veliki napor da uzgoje interspecie hibrida vinove loze. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu , na Oglednom dobru u Sremskim Karlovcima je osvojio uzgoj novih 8 sorti – Lasta, Karmen, Petra, Panonia, Petka, Rubinka, Bačka, Morava.  ... Read More »

Rane sorte stonog groždja za prave sladokudsce

grozd rane sorte kvalitetne sorte koeficijent rodnosti

Rane sorte stonog groždja – tržište traži kvalitetne, mirisne sorte. Nije sve u vinu, može se grožđe gajiti i za prodaju u svežem stanju i zaraditi.  KardinalSorta je selekcionisana u Kaliforniji (SAD). Drugih sinonima nema. Veoma je zastupljena u svim vinogorjima Srbije.Odlikuje se veoma bujnim čokotom, ima hermafroditan cvet, oplodnja je nesto slabija ukoliko u vreme cvetanja nastupi kišni period. ... Read More »

Vinova loza tokom proleća i leta do berbe

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement

Vinova loza – Plemenita vinova loza (V. Vinifera L.) spada u red gajenih biljaka koje su veoma osetljive na biljne bolesti i štetočine. Posebnost plemenite loze, u odnosu na druge vrste roda Vitis, je u tome što je ona osetljiva prema bolestima (plamenjači, pepelnici) i štetočinama (filokseri) koje su u Evropu prenete iz Amerike, dok su vrste loze poreklom iz ... Read More »

Regeneracija vinove loze tokom perioda gajenja

regeneracija vinove vinograd prašenje mašinsko orezivanje protektivni

Regeneracija vinove loze – Tokom perioda eksploatacije pojedina stabla i rodni čvorovi mogu biti oštećeni, pa se javlja potreba za rezidbom u cilju rekonstrukcije starih deformisanih i izduženih stabala. Tada se obično primenjuje rezidba u cilju regeneracije starih dotrajalih stabala. Regeneracija se izvodi pažljivo i traje nekoliko godina zavisno od stepena oštećenja.  Ako se stablo čokota izduži, ili usled povreda ... Read More »

Reciklažni orošivači štite prirodu i štede

reciklažni orošivači pšenica folijarna

Reciklažni orošivači – Rad reciklažnih orošivača sa zasniva na recikliranju zaštitne tečnosti koja se nije deponovala na odredište tako što se hvata u posebnu komoru, prečišćava i vraća u ponovni tok. Ovaj postupak je naročito opravdan kod onih biljaka kod kojih se površina habitusa znatno menja. Tipičan primer je vinova loza – kod zimskog prskanja protiv erinoze i akarinoze kada je ... Read More »

Pinot noir sorta za prave ljubitelje vina

pinot noir sorta

Pinot noir sorta – Generalno ova sorta slabo rađa, a plodovi rano sazrevaju. Više joj odgovara hladnija i suva klima. Okruglog lista skoro bez ureza, blede zelene, mat boje. Male, čvrsto nabijene bobice, tamno ljubičaste boje, čine male, kompaktne grozdove. Stabljika nosi 1-2 grozda mase 70 do 90 grama. Sadrži 20-22% šećera. Vino dobijeno od ove sorte vinove loze spada ... Read More »

Pepeljasti groždjani moljac tri generacije

mikrobioloska bojadiser sorta PEPELJASTI GROŽDJANI

Pepeljasti groždjani moljac zajedno sa žutim grožđanim moljcem napada grožđe u našim vinogradima. Prezimljava u obliku lutke. Godišnje ima 3 generacije. Leptiri prolećne generacije počinju da se javljaju pre cvetanja. Gusenice se najpre uvlače u cvetove i izjedaju ih. Posle cvetanja zapredaju gnezda obavijajući bobice kojima se hrane. “Paučina” u grozdovima je prvi jasan znak prisustva ove štetočine i čitavi ... Read More »