Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 4)

Vinogradarstvo

Vinograd humifikacija zemljišta pre sadnje

vinograd

Vinograd humifikacija zemljišta. Za vinovu lozu se obično kaže da nije veliki probirač zemljišta. Ipak, prijem, porast i razvoj kalemova i rodnost vinograda, između ostalog, u velikoj meri zavise od pravilno pripremljenog zemljišta. Pre privođenja zemljišta kulturi vinove loze, treba uraditi agrohemijsku analizu. U uzorku se određuje ph, sadržaj CaCO3, humus, sadržaj N, P i K. Na osnovu rezultata vrši ... Read More »

Semenke grožđa izvor flavonoida – antioksidanata

antocijan

Semenke grožđa crvenih sorti sadrže tri najjača biljna flavonoida (Flavonoidi predstavljaju jednu od najbrojnih grupa prirodnih heterocikličkih spojeva s kiseonikom, a u njih se također ubrajaju i žuti pigmenti): resveratrol, kvercetin. antocijanidi i proantocijanidi (OPC). Resveratrol je najjači antioksidans pronađen u prirodi čije je djelovanje jače 1000% od ostalih poznatih antioksidanata. Veže i izbacuje slobodne radikale iz organizma. Slobodni radikali ... Read More »

Bojadiser sorta bogata antocijanima

mikrobioloska bojadiser sorta

Bojadiser sorta – Danas u svetu postoji preko 11 000 sorti vinove loze. Manji broj sorti (100 – 150) se komercijalno gaji na većim površinama dok se ostale gaje sporadično na manjim površinama, u kolekcionim zasadima ili u zasadima za potrebe tzv. “Banke gena” u vinogradarstvu. Među sortama dominiraju vinske sorte sa preko 90 % ukupnih vinogradarskih površina a na ... Read More »

Alokohol u vinu je najvažniji sastojak procesa vrenja

medovina bistrenje

Alkohol je najvažniji sastojak vina, koji nastaje u procesu alkoholne fermentacije tj. pretvaranja šećera, delovanjem kvaščevih gljivica. U našim vinima količina alkohola varira između 70 i 110 grama na 1 litru, 8,8 do 13,8 posto. Za kvalitet nekog vina, nije uvek presudan sadržaj alkohola (veći ili manji procenat), već u kojem se odnosu nalazi alkohol i ukupne kiseline vina, ekstrakt ... Read More »

Promene na grožđu tokom njegovog čuvanja

grožđe

PROMENE NA GROŽĐU TOKOM ČUVANJA U HLAĐENOM SKLADIŠTU. Radi ublažavanja sezonskog karaktera potrošnje stonog grožđa, grožđe se čuva kako bi se u svežem stanju moglo trošiti i u zimskom periodu. Dužem čuvanju su namenjene sorte poznog i vrlo poznog vremena sazrevanja. Kraće vreme (1 – 3 meseca) mogu se čuvati sorte srednje poznog vremena sazrevanja. Sve promene koje se na ... Read More »

Cikade u voćnjacima, vinovoj lozi, na poljima

vinograd

Cikade pripadaju redu Hemiptera, podredu Auchenorrhyncha i predstavljaju jednu od najdominatnijih grupa herbivora. Cikade se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva domaćina (većina sokom floema, a krupnije vrste sokom ksilema), ali istovremeno su i izvor hrane za predatore i parazitoide. Osim toga brojne vrste prenose biljne patogene bakterije, viruse, fitoplazme ili su značajne kao štetočine žitarica. Interakcija cikada sa biljnim ... Read More »

Vino u buradima za vrhunska uživanja

vreme je tamjanika alikante

Vino u buradima Ako smo se opredelili u startu za vina, koja će odležavanjem u hrastovim buradima godinama biti sve bolja. Veliki izazov, velika odgovornost, ali je doživljaj degustacije takvog vina nezamenjiv i nezaboravan. Hrast je vezan za vino istorijom. Kako je čovek otkrio tajnu vina, tako je otkrio i značaj hrastovog drveta. Vino je živo biće – kao i ... Read More »

Sumporvodonik – njegove zamke u kvalitetu vina

medovina bistrenje

Sumporvodonik – Miris na sumporvodonik (H₂S). Ova mana se obično javlja u novim vinima mada je možemo ponekad sresti i u starim. Vina sa ovakvom manom imaju neprijatan miris na pokvarena jaja koji se javlja usled prisustva sumporvodonika. U nekim slučajevima neprijatni miris u vinu potiče i od merkaptana, isparljivih sumpornih jedinjenja u vinu. Veoma slab, skoro neprimetan miris ove ... Read More »

Smeštaj vina – potreban prostor i pogodni uslovi

smeštaj vina

  Smeštaj vina, ova godina obećava kvalitetan i bogat rod, gde ćete spremiti grožđe? Smeštaj vina je nastavak višenamenskog dela, a može biti i posebna prostorija, ali neposredno uz deo za preradu. U njemu su smeštene posude za vrenje bele šire i mladoga crnog vina posle otakanja sa komine. Kada vrenje završi ove posude služe i za negu i čuvanje ... Read More »

Smederevka- autohtona, rodna sorta grožđa

ipard vinograd zimsko mirovanje

Smederevka je sorta vinove loze za koju se može reći da je proslavila smederevsko vinogorije a sticajem raznih okolnosti  se sve više gubi sa ovih prostora. Sorta koja se kotira kao autohtona balkanska a bez preterivanja može se reći i autohtona srpska, koja se gaji i u Bugarskoj,  Makedoniji, Grčkoj i Turskoj pa čak i u Rusiji. Po privrednom značaju ... Read More »