Friday, 14 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 3)

Vinogradarstvo

Vinograd bolesti vrebaju tokom zimskog mirovanja

vinograd rezidba rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze crvena palež

Vinograd bolesti. Kako prezimljavaju bolesti vinove loze? Plamenjača vinove loze – prouzrokovač gljiva ( Plasmopara viticola)  Plasmopara se sada nalazi u opalom lišću, u unutrašnjem tkivu i to u obliku zimskih spora (oospora). To su punije ćelije, pune ulja, otporne na zimu i zimi miruju. Tkivo lišća se pomalo raspada, trune i tako se oospore do proleća oslobode. U proleće ... Read More »

Klonovi sorte Šardone u našem vinogorju

klonovi sorte sardone

Klonovi sorte Šardone – Intenzivan rad na klonskoj selekciji sorte Šardone doprineo je njenoj ubrzanoj i velikoj ekspanziji. Stvoren je veliki broj klonova koje odlikuju produktivnije karakteristike u odnosu na populaciju sorte, uz očuvane ili posebno naglašene kvalitetne komponente. Posebno interesovanje među našim vinogradarima vlada za italijanskim klonovima VCR4, VCR6, VCR10, VCR11. U našoj zemlji su introdukovani i francuski klonovi ... Read More »

Vinograd – krčenje zemljišta od starih zasada

gljive vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Vinograd – krčenje zemljišta. Vreme je da spremite zemljište za novu sadnju. Na zemljištu na kome se podiže vinograd, kao predhodna kultura može se sresti stari, dotrajali vinograd, dotrajali voćnjak, šikara, stara proređena i dotrajala šuma ili ratarske kulture. Prema tome, nije isključeno da se na ovim zemljištima mogu naći razna stabla, preostali čokoti, panjevi, šipražje i drugi drvni otpaci. ... Read More »

Rezidba vinove loze – princip sile polariteta

rezidba vinove loze

Rezidba vinove loze – Postoje tri osnovna principa rezidbe vinove loze na osnovu kojih se reguliše visina prinosa i kvalitet grožđa, vegetativnog potencijala čokota, održavanje pojedinih delova na čokotu i oblik čokota u celini, kao i obezbeđenje dugovečnosti čokota. Prvi i osnovni princip rezidbe polazi od toga da su najrodnija prava – zimska okca na zrelim i zdravim jednogodišnjim lastarima ... Read More »

Špalirni način gajenja ili klasični način

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Špalirni način gajenja ili … Savremeni uzgoj vinove loze podrazumeva špalirni način gajenja. Međutim, šta uraditi sa starim, vrednim vinogradom, gajenim na čokotu ? Moguće je prevesti takav vinograd na savremeni, špalirni način gajenja. Prelazak od klasičnog na špalirni način uzgoja. Radi se o prevođenju vinograda sa čokotima guste sadnje s niskim stablom na povišene forme i šparilno gajenje. Tu ... Read More »

Rezidba vinove loze – izbor između rodnosti i rasta

čokot izbor vezivanje visina stabla čokota rezidba vinove loze špalirni način rezidba vinove loze rezidba na zrelo

Rezidba vinove loze – rezidba je ampelotehnička mera kojom se uspešno uspostavlja skladan odnos između rastenja i plodonošenja, kao i između visine i kvaliteta prinosa. Osnovni ciljevi rezidbe su:  Obrazovanje osnovnog oblika stable u mladim vinogradima  Održavanje obrazovanog stabla u dugom periodu rodnosti čokota, kako bi svi njegovi delovi bili zdravi, a svi organi loze pravilno raspoređeni u prostoru Normiranje ... Read More »

Osnovni princip rezidbe vinove loze

rodni elementi rezidba odlučuje period mirovanja skidanje lastara

Osnovni princip rezidbe – Postoje tri osnovna principa rezidbe vinove loze na osnovu kojih se reguliše visina prinosa i kvalitet grožđa, vegetativnog potencijala čokota, održavanje pojedinih delova na čokotu i oblik čokota u celini, kao i obezbeđenje dugovečnosti čokota. 1. / Prvi i osnovni princip rezidbe polazi od toga da su najrodnija prava-zimska okca na zrelim i zdravim jednogodišnjim lastarima ... Read More »

Rajnski rizling za kvalitetna vina sa poreklom

rizling italijanski

Rajnski rizling Vinogradarstvo i vinarstvo se ubrzano razvija u Srbiji. Obnavljaju se stari vinogradi, a češće sade novi. Važno je da se pri sadnji izaberete odgovarajuću sortu – ukoliko se odlučite za  RAJNSKI rizling pružiće Vam se šansa za proizvodnju visokokvalitetnih vina sa geografskim poreklom. Sinonimi: Riesling blanc, Gentil aromatique, Petit Riesling (Francuska), Petit Rhin (Švajcarska), Riesling weisser, (Nemačka), Reisling ... Read More »

Podloge za vinovu lozu – izbor za vinograd

vinograd lozne grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Podloge za vinovu lozu – Postoji stara izreka da se “vino pravi u vinogradu”. Ova izreka je u mnogome tačna. Računa treba voditi ne samo pri izboru sortimenta nego i pri izboru lozne podloge. Odabir podloge za vinovu lozu je odluka koja se donosi pre podizanja vinograda. Odluka koju će podlogu vinogradar upotrebiti za konkretnu sortu zavisi od interakcije agroekoloških uslova vinogradarskog ... Read More »

Sadnja vinove loze, rigolovanje, djubrenje

Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

SADNJA VINOVE LOZE – Vinova loza opstaje na različitim terenima iz razloga što se njen korenov sistem pruža veoma duboko. Zato je potrebno pre sadnje zemljište dobro i kvalitetno pripremiti jer to predstavlja jedan od činilaca kasnije kvalitetne , dugotrajne i ekonomične proizvodnje. Ova priprema obuhvata niz mera koje to zemljište na određenoj dubini treba da učini povoljnim za razvoj ... Read More »