Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 3)

Vinogradarstvo

Kvalitetne sorte loze su uslov za uspešno vinogradarstvo

grozd rane sorte kvalitetne sorte koeficijent rodnosti

Kvalitetne sorte loze – Saditi samo kvalitetne sorte ili poštovati i naše autohtone sorte ? Na kvalitet grožđa i prerađevine od grožđa utiču brojni faktori: sorta, lozna podloga, klimatski uslovi, zemljišni uslovi, sistem gajenja, primenjene agrotehničke mere i dr. Sorta je osnov kvaliteta grožđa, a samim tim i prerađevina od njega. Iz različitosti sorti proistekle su i podele na različite kategorije. ... Read More »

Grahorice u vinogradu – voćnjaku su poželjne

grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Grahorice u vinogradu – U voćnjacima i vinogradima se često gaje biljke koje oplemenjuju tle i doprinose poboljšanju njegovih svojstava. Za pokrovne kulture, odnosno za zelenišno đubrenje koriste se obična grahorica, maljava grahorica, stočni grašak, slačica, soja, heljda, lupina. Lupina dolazi u obzir za peskovita i beskrečna zemljišta, na kojima daje veliku količinu zelene mase – od 40.000 do 75.000 ... Read More »

Prokupac autohtona sorta Srbije ponovo na sceni

prokupac vinarija kovačević

Prokupac autohtona sorta Srbije. Neki od zaljubljenika u prokupac su ga različito nazivali. Sinonimi: Prokupka, Crnka, Niševka, Kame- ni?arka,  Rskavac, Nikodimka, (Srbija), Zarčin (Bugarska), Skopsko crno (Makedonija), Majski ?orni (Ruska Federacija)  Poreklo: Prokupac – Autohtona je sorta Srbije. Rasprostranjenost: Najviše se gaji u centralnoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji i mestimično u Vojvodini. Masovno se gaji u Makedoniji, u manjem ... Read More »

Vinograd mere nege vinove loze na zeleno.

vinograd grinje vinograd mere nege

Vinograd mere nege – Odstranjivanje samo vegetativnog vrha sa lastara na čokotu u vegetaciji naziva se PINSIRANjE ili zakidanje lastara, a kada se sa vegetacionim vrhom odstrani još nekoliko nerazvijenih, pa i normalno razvijenih listova, tada je reć o ZALAMANjU lastara. Pinsiranje – zakidanje rodnih lastara Po pravilu izvodi se samo na rodnim, dovoljno razvijenim lastarima, koji će se rezidbom ... Read More »

Vinograd posle cvetanja do jesenje berbe

faze razvoja cvetanje vinove loze vinograd posle

Vinograd posle cvetanja Do sredine juna, dok se ne završi cvetanje, iskusni vinogradari ne zalaze u svoje zasade. Ovo čine da ne bi nekim neopreznim postupcima izazvali pojačano osipanje cvetova,  slabiju oplodnju, rehuljavost grozdova i manju rodnost…Ovi poremećaji najviše zavise od klimatskih prilika (prevelika vlažnost u vreme cvetanja, temperatura ispod 15 stepani, suvi i topli vetrovi),  ali ih često pospešuju ... Read More »

Siva trulež grozda kvari dobar ukus vina

pepeljasti botritis siva trulež

Siva trulež je ekonomski vrlo štetna bolest kod nas, naročito na grožđu za vino pri špalirskom uzgoju i intenzivnoj agrotehnici. Dolaze nam kiše. Štete mogu biti velike, a u kišnim godinama prinos može biti umanjen od 50-100 posto. Dešava se ponekad da u nekim vinogradima berba potpuno izostane. Prouzrokovač je gljiva Botrytis cinera. Prvi simptomi bolesti se ispoljavaju neposredno pred berbu, ... Read More »

Prstenovanje vinove loze, zelenih lastara

vinograd grinje vinograd mere nege

Prstenovanje zelenih lastara ili lukova podrazumeva uklanjanje kore i floema u vidu prstena širine 3-5 mm, vodeći računa da se ne ošteti kambijum. Ovim ampelotehničkim zahvatom zaustavlja se tok stvorenih hranljivih materija putem fotosinteze silaznim tokom u čokot kroz sprovodni sistem floema, pa se fotoasimilati nakupljaju u delu čokota iznad mesta prstenovanja. Time se direktno utiče na 1./ poboljšano zametanje ... Read More »

Semijon je bogato rodna vinska sorta

semijon vinograd mnogo

Semijon rodna loza – Bogatsvo vinskih sorti Vas stavlja pred veoma težak izbor: Koju izabrati ? Predstavićemo Vam Semijon  rodna vinska sorta (10.000-15.000 kg/ha). Sinonimi: Semillon picolo (Italija), Semillon blanc, Petit semillon (Francuska). Poreklo: Potiče iz Francuske. Rasprostranjenost: Gaji se u Francuskoj, Italiji, Španiji, Ukrajini. Kod nas se gaji u nekim vinogorjima. Ekološko – geografska pripadnost Proles occidentalis (Convarietas occidentalis) ... Read More »

Muskatne sorte grožđa daruju miris vinima

muskatNE SORTE sorta afuz ali

Muskatne sorte grožđa i vina imaju veliki značaj. Otuda su sve traženije sorte sa blagim muskatnim mirisom i sve traženiji proizvodi od grožđa, a pre svega vino sa blagim ili izraženim muskatnim mirisom. Mirisne materije grožđa – primarne ili formirane u procesu odležavanja – sekundarne, imaju značajnu ulogu u utisku o grožđu i vinu. Količina mirisnih materija u grožđu zavisi od ... Read More »

Bor njegov nedostatak u vinovoj lozi

vinograd cikade bor djubrenje vinove loze

Bor je elemenat koji je veoma značajan u ishrani biljaka. On utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina koji su potrebni za rast biljaka, pomaže pri klijanju polena, stimuliše stvaranje plodova i rast tkiva. Nedostatak Bora se manifestuje najpre na lišcu u vidu kružnih nekrotičnih mrlja žute boje (kod belih sorti), a crvene (kod crvenih sorti). Kružne nekroze se pojavljuju na ... Read More »