Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 22)

Vinogradarstvo

Vinograd zaštita od korova tehnikom prašenja

karlovački uzgojni oblik regeneracija vinove vinograd prašenje mašinsko orezivanje protektivni prihrana v

Vinograd zaštita od korova. Pod uticajem prolećnih i letnjih kiša, zemljište u vinogradu se sabija, na površini se formira pokorica, a već sa prvim toplim danima počinju da se javljaju korovske biljke. Korovske biljke i zemljišna pokorica doprinose smanjenju zemljišne vlage, a kod nekih oblika gajenja loze javlja se zasenjivanje lišća i grozdova i hlađenje zemljišta koje stvaraju korovi.Klasični postupak ... Read More »

Cvetanje vinove loze odlučuje količinu uroda

cvetanje

Cvetanje vinove loze – Bubrenjem okaca i pojavom novih lastara iz zimskih okaca vinova loza počinje sa fazom rastenja. Lastari na početku svog rasta koriste hranjive materije akumulirane u korenu sve dok se na njima ne formiraju listovi minimum 50% normalne veličine. Tada dolazi do izražene fotosinteske aktivnosti a sa njom i do intezivnijeg porasta. Do početka cvetanja i oplodnje ... Read More »

Vino filtracija, stabilizacija radi čuvanja kvaliteta

bojadiser vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino filtracija

Vino filtracija – Za razliku od bioloških i hemijskih metoda stabilizacije slatkih vina, pri kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za aktivnost kvasaca, fizičke metode se sastoje u njihovom odstranjivanju EK- filtracijom ili pasterizacijom. Budući da je EK-filtracija hladni postupak, a pasterizacija topli, to se boce mogu puniti vinom sterilno hladnim putem i sterilno toplim putem. Pri bilo kojem od tih ... Read More »

Pepelnica vinove loze tokom rasta lastara

vinograd grinje vinograd mere nege

Pepelnica se javlja na svim zelenim delovima   vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog čega je i dobila ime pepelnica. Na lišću se ova prevlaka javlja i sa lica i sa naličja. Napadnuto mlado lišće se deformiše, a često i suši. Najveću opasnost pepelnica predstavlja za grožđe koje biva zaraženo od zametanja pa do šaranja. Mlade ... Read More »

Zaštita vinove loze redosled primene sredstava

vinograd grinje vinograd mere nege

Zaštita vinove loze. Za zaštitu vinove loze tokom vegetacije ponekad je potrebno mešati nekoliko sredstava za zaštitu bilja kako bi se jednim tretmanom suzbile različite bolesti i šteočine. Tim istim sredstvima mogu se dodati okvašivači ili folijarna đubriva. Iz tog razloga vrlo je važno poznavati kompatbilnost sredstava kako bi se izbegle neželjene posledice (smanjeno delovanje jedne ili više aktivnih supstanci, ... Read More »

Rezidba loze – četiri načina orezivanja vinove loze

vinograd nega Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

Rezidba loze – Na niskom vertikalnom stablu u okviru ove grupe kod nas se primenjuje nekoliko uzgojnih oblika čokota i to: Gijov jednogubi uzgojni oblik, Gijo-Pusarev uzgojni oblik, splitski i Gijov dvogubi uzgojni oblik čokota sa svojim modifikacijama-trogubim i četvorogubim uzgojnim oblikom čokota. GIJOV JEDNOGUBI UZGOJNI OBLIK čOKOTA Oblik čokota sa vertikalnim stablom visine 25-30 cm, koje se završava okruglastom ... Read More »

Rezidba vinove loze – regeneracija starih vinograda

gljive vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Rezidba vinove loze – Tokom perioda eksploatacije pojedina stabla i rodni čvorovi mogu biti oštećeni, pa se javlja potreba za rezidbom u cilju rekonstrukcije starih deformisanih i izduženih stabala. Tada se obično primenjuje rezidba u cilju regeneracije starih dotrajalih stabala. Regeneracija se izvodi pažljivo i traje nekoliko godina zavisno od stepena oštećenja.  Ako se stablo čokota izduži, ili usled povreda mehaničkim ... Read More »

ESKA bolest vinove loze širom Evrope

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

ESKA BOLEST VINOVE LOZE,  Eska je kompleksna bolest vinove loze i veoma destruktivana. Smatra se  da oboljenje izaziva više gljiva koje napadaju sprovodni sistem. Phaemoniella chlamydospora, Stereum hirsutu i Phellinus ignirarius su najčešće izolovane gljive iz čokota vinove loze kao uzročnici ove bolesti. Bolest se najčešće javlja u uslovima toplije klime. Simptomi se mogu javiti na svim delovima vinove loze. ... Read More »

Kuvano vino – za vesele trenutke i zdravlje

kuvano vino

Kuvano vino – za odrasle je kuvano vino koje  je zdrav, prijatan napitak. Vratiće Vam osmeh na lice i crvenilo u obraze. Veliko je zadovoljstva uz prijatelje i muziku. Kuvanje vina se pripisuje još Hipokratu, po čemu je takvo vino tada nazivano hipo kris. Smatrana izrazito zdravim, posebno u ta vremena kada voda nije baš ispunjavala najviše sanitarne standarde.  Kuvano ... Read More »

Šampanjci ulepšavaju naše srećne trenutke

šampanjci

Šampanjci – Vina bez kojih najlepši trenuci nikada ne bi bili isti. Pritisak u boci ugljen dioksida kod dobrog penušavog vina je između 4 i 5 atmosfera, a penušavci imaju prijatan, rezak, pre svega osvežavajući ukus, zbog čega su omiljeni. Bez njih se proslave i dobro raspoloženje modernog sveta odavno ne mogu zamisliti. Postoji vino, omiljeno širom sveta, bez kog se ... Read More »