Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 21)

Vinogradarstvo

Šira je sok od grožđa, bez alkoholnog vrenje

Šira je sok od grož?a sa?uvana od alkoholnog vrenja.  Sladokos spada u bezalkoholna pi?a jer sadrži sve sastojke slatkog pi?a napravljenog od grož?a, a ne sadrži alkohol. Ovaj napitak sadrži sve sastojke grož?a u nepromenjenom obliku. Za spravljanje šira koristi se sazrelo, potpuno zdravo, neuprljano, mehani?ki neošte?eno grož?e. Za spravljanje sladokosa koristi se grož?e vinskih sorti koje se bere u ... Read More »

Grozd – pravo vreme berbe, vrenje mošta, sumporisanje

Grozd – pravo vreme berbe, vrenje mošta, sumporisanje. Sumporni dioksid je do danas ostao u upotrebi u svrhu eliminacije bakterija i ostalih nepoželjnih mikroorganizama u proizvodnji vina. U slu?aju branja grož?a ujutro (pri nižoj temperaturi), ako je zdravije, tada koristite manje koli?ine sumporaste kiseline (H2SO3) ili kalijevog metabisulfita (K2S2O5), a ako je grož?e brano za toplijeg vremena i napadnuto plesnima, ... Read More »

Bor njegov nedostatak u vinovoj lozi

Bor je elemenat koji je veoma zna?ajan u ishrani biljaka. On uti?e na sintezu ugljenih hidrata i proteina koji su potrebni za rast biljaka, pomaže pri klijanju polena, stimuliše stvaranje plodova i rast tkiva. Nedostatak B se manifestuje najpre na lišcu u vidu kružnih nekroti?nih mrlja žute boje (kod belih sorti), a crvene (kod crvenih sorti). Kružne nekroze se pojavljuju ... Read More »

Rezidba loze – četiri načina orezivanja vinove loze

vinograd prašenje mašinsko orezivanje čokot rezidba loze

Rezidba loze – Na niskom vertikalnom stablu u okviru ove grupe kod nas se primenjuje nekoliko uzgojnih oblika čokota i to: Gijov jednogubi uzgojni oblik, Gijo-Pusarev uzgojni oblik, splitski i Gijov dvogubi uzgojni oblik čokota sa svojim modifikacijama-trogubim i četvorogubim uzgojnim oblikom čokota. GIJOV JEDNOGUBI UZGOJNI OBLIK ČOKOTA Oblik čokota sa vertikalnim stablom visine 25-30 cm, koje se završava okruglastom ... Read More »

Rezidba vinograda – kako lastare orezati

Rezidba – Pri osnovnoj rezidbi vinove loze na zrelo izvestan broj lastara se odseca do osnove, a pojedini lastari se prekra?uju na izvesnoj udaljenosti od osnove. U zavisnosti od dužine tih delova lastara, koji se pri rezidbi ostavljaju na ?okotu razlikujemo slede?e rodne elemente: – kratki kondiri, delovi lastara orezani iznad 1. do 3. okca, – dugi kondiri, delovi lastara ... Read More »