Friday, 14 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 21)

Vinogradarstvo

Kuvano vino – za vesele trenutke i zdravlje

kuvano vino

Kuvano vino – za odrasle je kuvano vino koje  je zdrav, prijatan napitak. Vratiće Vam osmeh na lice i crvenilo u obraze. Veliko je zadovoljstva uz prijatelje i muziku. Kuvanje vina se pripisuje još Hipokratu, po čemu je takvo vino tada nazivano hipo kris. Smatrana izrazito zdravim, posebno u ta vremena kada voda nije baš ispunjavala najviše sanitarne standarde.  Kuvano ... Read More »

Virusi koji nanose velike štete vinovoj lozi

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement

Virusi koji nanose velike štete. Privredno najštetnije i najraširenije vrste virusa u našoj zemlji su infektivna degeneracija i uvijenost liš?a vinove loze. Sorte koje su tolerantne prema ovom virusu imaju zadovoljavaju?i prinos. Me?utim, osetljive sorte imaju velike gubitke u proizvodnji koji se kre?u od 50-90%. Ovaj virus nepovoljno deluje na sraš?ivanje tkiva na spojnom mestu kao i na slab razvoj ... Read More »

Tri osnovna principa rezidbe vinove loze

vinograd lozne grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Tri osnovna principa rezidbe vinove loze na osnovu kojih se reguliše visina prinosa i kvalitet grožđa, vegetativnog potencijala čokota, održavanje pojedinih delova na čokotu i oblik čokota u celini, kao i obezbeđenje dugovečnosti čokota. 1. Prvi i osnovni princip rezidbe polazi od toga da su najrodnija prava-zimska okca na zrelim i zdravim jednogodišnjim lastarima koji su se razvili iz zimskih okaca ... Read More »

Manitna – mlečno kisela vina

smeštaj vina spontano vrenje manitna mlečno

Manitna – mlečno kisela vina. Vino  je pretočeno i sada je potrebno posvetiti se negovanju vina. Ukazaćemo na neke probleme u toku daljeg postupka gajenja vina. MANITNA-MLEČNO KISELO VINO – je poznato kao i manitno vrenje. Međutim bolest se sastoji u razlaganju dva šećera (glukoze i fruktoze) pod delovanjem nekoliko vrsta bakterija. uz eventualnu popravku njenog aciditeta. Hlađenje šire u ... Read More »

Faze razvoja – vinova loza tokom godine

vinograd lozne grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Faze razvoja – vinova loza. Za one koji su podigli zasade vinove loze važno je da poznaju kroz koje faze razvoja prolazi vinova loza. Period vegetacije vinove loze počinje kretanjem sokova u proleće a završava se u jesen sa opadanjem lišća. U toku perioda vegetacije mogu se izdvojiti sledeće faze vegetacije –fenofaze razvoja. 1. kretanje sokova (suzenje) 2. porast lastara 3. ... Read More »

Šampanjci ulepšavaju naše srećne trenutke

šampanjci

Šampanjci – Vina bez kojih najlepši trenuci nikada ne bi bili isti. Pritisak u boci ugljen dioksida kod dobrog penušavog vina je između 4 i 5 atmosfera, a penušavci imaju prijatan, rezak, pre svega osvežavajući ukus, zbog čega su omiljeni. Bez njih se proslave i dobro raspoloženje modernog sveta odavno ne mogu zamisliti. Postoji vino, omiljeno širom sveta, bez kog se ... Read More »

Beli prelom vina – kako ga ukloniti iz vina

Beli prelom vina – Ova mana vina koju izazivaju belan?evinaste i pektinske materije kad vino do?e u dodir sa vazduhom naziva se Beli prelom vina.  Sitne ?estice koje izazivaju mu?enje i ovu pojavu  vina, kod ?eš?eg  provetravanja vina pretakanjem ili se potpuno talože ili su ove ?estice pahuljasto voluminozne pa se teško talože. Tako?e one se u vinu mogu na?i ... Read More »

Dve vrste mirovanja vinove loze

gljive vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Dve vrste mirovanja – Zimsko mirovanje vinove loze kao jedan od dva ciklusa razvića vinove loze, počinje kada potpuno opadne lišće a završava se kada počne kretanje sokova u proleće. Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj imaju sorte i klima. U umereno kontinentalnoj klimi ono traje od kraja novembra do druge polovine marta. Razlikujemo dve vrste mirovanja: 1. fiziološko i ... Read More »

Koeficijent rodnosti vinove loze – kako računati

grozd rane sorte kvalitetne sorte koeficijent rodnosti

Koeficijent rodnosti pokazuje prosečan broj grozdova po razvijenom lastaru na čokotu. Izračunava se tako što se ukupan broj grozdova na rodnim lastarima razvijenim iz zimskih okaca podeli ukupnim brojem rodnih i nerodnih lastara koji su se razvili iz pomenutih okaca na čokotu. Koeficijent rodnosti kao sortno obeležje javlja se zbog postojanja nerodnih lastara na čokotu i njegova veličina je uvek manja ... Read More »

Berba grožđa kada je pravo vreme za berbu?

berba grožđa kada

Berba grožđa kada je vreme  – Posebnu pažnju treba obratiti na vreme kada groždje brati. . Groždje se  bere u stanju tehnološke zrelosti”, jer tada ima najpovoljniji hemijski sastav, a prvenstveno se misli na sadržaj šećera od koga nam zavisi količina alkohola (etanola) u budućem vinu. Medutim, groždje pored šećera, bojenih, mirisnih i drugih hemijskih supstanci, sadrži i organske kiseline, ... Read More »