Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 20)

Vinogradarstvo

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost ?

karlovački uzgojni oblik regeneracija vinove vinograd prašenje mašinsko orezivanje protektivni prihrana v

Mašinsko orezivanje vinove loze –  Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ručnu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspoređeni. Nedostaci su što se grozdovi mogu razviti u unutrašnjosti što dovodi do neravnomernog zrenja i neujednačenog kvaliteta.  Iako se se danas u svetu u najvećoj meri vinove loze reže ručno korišćenjem ... Read More »

Sadnja loznih kalemova na tradicionalan način

sadnja loznih kalemova vinograd vinova loza rezidba mraz u vinogradu

Sadnja loznih kalemova – Odlučili smo se za ručni način sadnje kalemova vinove loze u prethodno iskopane jamice koji je i najstariji način sadnje. Jamice se kopaju ašovom i kopaju se u pravcu reda, neposredno pored i uvek sa iste strane oznake za sdno mesto. Dubina jamica je 35-45 cm, a prečnika 30 cm. Dubina sadnje direktno zavisi od klimatskih uslova. ... Read More »

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

jesenje đubrenje rezidba voća budžet dobit gajenje potkornjaci asanacija voćnjaka

Jesenje đubrenje – Stručna preporuka popravke fizičko – hemijskih osobina zemljišta nemoguća je bez rezultata analize koja daje precizne podatke o sadržaju organske materije, azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom da se u periodu novembar – mart primenjuje redovna agrotehnička mera đubrenja zasada, preporuka je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta najkasnije do kraja godine kako bi ... Read More »

Bistrenje vina uz pomoć prirodnih sredstava

destilisati vino medovina bistrenje vina alkohol desertna vina

Bistrenje vina – Vreme potrebno da se vino samo od sebe izbistri i dostigne stabilnu kristalnu bistrinu, kreće se i do 2 godine. Vina koja nisu namenjena tržištu već za ličnu potrošnju, ne moraju se podvrgavati bistrenju, dodavanjem određenih sredstava. Međutim, vina koja su proizvedena radi prodaje i to, pre svega, kao razlivena u boce, ili vina koja se žele ... Read More »

Medovina za hladne dane koji nam dolaze

medovina

Medovina za dane jesenje. Za medovinu znamo da je alkoholno piće od meda i vode koje, a što je normalno, nastaje alkoholnim vrenjem. Medovina može sadržati pored meda i druge dodatke, kao što su: polen, propolis, razne travke i td. Zavisno od tih dodataka, srećemo se i sa raznim drugim imenima (hidromel….). Svi znamo da medovina datira od najstarijih vremena. Možda ... Read More »

Bistrenje vina problemi i rešenja problema

ravangrad sombor bistrenje vina berba sremski

Bistrenje vina – Praksa je pokazala da sve dok u nekom vinu isparljiva kiselina (sirćetna) ne prelazi 0,7-0,8 g/l, nema razloga za zabrinutost. Mikrobiološki potpuno zdravo vino, može biti mutno i sporo se bistri sve dok ne postigne punu zrelost i stabilnost. Najčešći uzroci mutnoće i nestabilnosti mladih vina mogu biti: Kod suvih vina neprevreli šećer i talog na dnu ... Read More »

Vinograd djubriva koliko za rod od 10.000 kg/ha?

cokot čokoti u paru sajam vivo

Vinograd djubriva – Potrebe vinove loze za hranljivim materijama nisu podjednake u svim fazama rasta i razvića. U periodu intezivnog porasta lastara i formiranje bobica, loza najviše koristi azot. Fosfor, vinova loza najviše koristi u periodu cvetanja i formiranja organa plodonošenja. Najveće potrebe vinove loze u kalijumu i kalcijumu su u drugoj polovini vegetacije za vreme sazrevanja grožđa i zdrvenjavanja ... Read More »

Vinski kvasac – neophodan za dobar kvalitet vina

vinski kvasac podsticaji investicije kljuk karbonska maceracija šira je sok

Vinski kvasac – za kvalitet vina. ŽIVOT I RAD VINSKOG KVASCA Alkoholno vrenje ili alkoholna fermentacija  je pretvaranje šire pod dejstvom vinskog kvasca u vino. Pri akoholnom vrenju šećer se razlaže na etil-alkohol i ugljen – doiksid. Na ovom biohemijskom procesu zasniva se celokupna alkoholna prerada grožđa. Paster je 1860. godine dokazao da vinski kvasac dospeva u širu i izaziva alkoholno ... Read More »

Semenke grožđa izvor flavonoida – antioksidanata

antocijan semenke grožđa

Semenke grožđa crvenih sorti sadrže tri najjača biljna flavonoida (Flavonoidi predstavljaju jednu od najbrojnih grupa prirodnih heterocikličkih spojeva s kiseonikom, a u njih se također ubrajaju i žuti pigmenti): resveratrol, kvercetin. antocijanidi i proantocijanidi (OPC). Resveratrol je najjači antioksidans pronađen u prirodi čije je djelovanje jače 1000% od ostalih poznatih antioksidanata. Veže i izbacuje slobodne radikale iz organizma. Slobodni radikali su ... Read More »

Alkohol u vinu je najvažniji sastojak procesa vrenja

destilisati vino medovina bistrenje vina alkohol desertna vina

Alkoholu vinu – alkohol  je najvažniji sastojak vina, koji nastaje u procesu alkoholne fermentacije tj. pretvaranja šećera, delovanjem kvaščevih gljivica. U našim vinima količina alkohola varira između 70 i 110 grama na 1 litru, 8,8 do 13,8 posto. Za kvalitet nekog vina, nije uvek presudan sadržaj alkohola (veći ili manji procenat), već u kojem se odnosu nalazi alkohol i ukupne kiseline ... Read More »