Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 20)

Vinogradarstvo

Destilisati vino – koji način je najuspešniji

destilisati vino medovina bistrenje vina alkohol desertna vina

Destilisati vino? Kada to uraditi ? To treba uraditi onda kad vino nije dobro za piće, jer je zbog delovanja raznih bakterija i drugih mikro-organizama izgubilo dobre osobine. Da se iskoristi postojeći alkohol, vino se destiliše tako da u destilat pređe alkohol. Ali, u destilat, osim alkohola i vode pređu i druga jedinjenja – sirćetna kiselina, koja je takođe posledica ... Read More »

Špalirni način gajenja ili klasični način

čokoz izbor vezivanje visina stabla čokota rezidba vinove loze špalirni način rezidba vinove loze

Špalirni način gajenja ili … Savremeni uzgoj vinove loze podrazumeva špalirni način gajenja. Međutim, šta uraditi sa starim, vrednim vinogradom, gajenim na čokotu ? Moguće je prevesti takav vinograd na savremeni, špalirni način gajenja. Prelazak od klasičnog na špalirni način uzgoja. Radi se o prevođenju vinograda sa čokotima guste sadnje s niskim stablom na povišene forme i šparilno gajenje. Tu ... Read More »

Grinje vinove loze u mladim lastarima

grinje vinove

Grinje vinove loze – Eriophyes vitis, erinozna grinja vinove loze, prezimi kao imago u ljuspicama pupoljaka. Imago je crvolikog oblika, bledožute boje, veoma mali, dobro vidljiv pod uvećanjem. Ima tri generacije godišnje. Prva generacija se razvija od sedine aprila do druge polovine juna, a druga od druge polovine juna do prve polovine avgusta. Treća generacija se razvija od početka avgusta ... Read More »

Pretakanje vina – uslov za dobijanje dobrog vina

plesnivi miris vino prvi pretok pretakanje vina sumporvodonik

Pretakanje vina – Potrebne pripreme pred prvo pretakanje vina Prvo pretakanje vina treba obaviti po završenom alkoholnom vrenju, tj. kada je sav šećer fermentisao, odnosno kada je prešao u alkohol i ugljen dioksid, kada se mlado vino probistri i stalože sve nerastvorive materije i nečistoće. Kalendarski prvo pretakanje vina obavljamo od polovine novembra do kraja januara, kada će to biti ... Read More »

Đubrenje vinograda posle sadnje, do plodonošenja

Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište

Đubrenje vinograda posle sadnje – đubrenje u ovoj fazi je neophodno.Ovo se mora učiniti utoliko pre ukoliko je bilo izostavljeno meliorativno đubrenje ili đubrenje pri sadnji. Pošto vinova loza u ovoj fazi ispoljava veliku potrebu za azotom, azotna đubriva unosićemo u više navrata radi efikasnijeg iskorišćavanja. Prve godine – Prvo unošenje obavljamo pre kretanja loze, sledeće unošenje je kad lastari dostignu ... Read More »

Mikrobiološka djubriva za bolji razvoj

Mikrobiološka djubriva. Sa manjim dozama mineralnih ?ubriva pri primeni osnovnog ?ubiva (u jesen ili rano prole?e) i izostanka mineralnog ?ubriva za prihranjivanje preko zemljišta. a uz koriš?enje zelenišnog i mikrobiološkog ?ubrivamogu se posti?i planirani prinosi grož?a. Loza da bi normalno rasla, razvijala se i redovno plodonosila iz zemlje crpi vodu i rastvorene mineralne materije. Svake godine u zemljište treba unositi ... Read More »

Vinove loze i osetljivost na minus temperaturu

Vinove loze i osetljivost prema mrazu zavisi od stepena njene biološke aktovnosti. Najve?u osetljivost vinove loze ispoljava u po?etku vegetacionog perioda, a najmanju u postperiodu fizioliškog mirovanja. Ovako ponašanje vinove loze dovodi se u vezu sa ude lom vode u tkiva pojedi nih organa. U zrelim lastarima najmanjeg udela vode ima preko zime. S približavanjem  vegetacionog perioda udeo  vode raste ... Read More »

Vinograd traži slugu – radovi do juna meseca

Vinograd traži slugu – Od pravilno izvedenih agrotehni?kih mera u mnogome zavisi koli?ina i kvalitet roda. Ta?ne datume izvo?enja pojedinih radova teško je precizirati jer se, zavisno od meteoroloških uslova u pojedinim podru?jima, loza nalazi u razli?itim fazama, odnosno podfazama razvi?a.U ovom periodu lastari dostignu dužinu od 15-20 cm i tada se sprovodi mera zelene rezidbe – la?enje. To je, ... Read More »

Medovina – vino od starina za zdravlje i uživanje

medovina

Medovina – vino od meda je kao što je ve? poznato bilo pi?e starih Slovena odakle i poti?e prva prozvodnja ovog napitka, gde se kao osnovna sirovina koristi med. Med se u po?etku koristio isklju?ivo samo za ishranu, a nešto kasnije po?eo je da se meša sa raznim dodacima pi?a, trava i tako je nastala medovina. Stari Grci su spravljali ... Read More »

Vezivanje glave čokota, lastara vinove loze

čokoz izbor vezivanje visina stabla čokota rezidba vinove loze špalirni način rezidba vinove loze

Vezivanje glave čokota, lastara – Za sve poznate oblike čokota sa srednje visokim i visokim stablom postoji potreba da se stabla, glave i lukovi kordunica vezuju. Stablo i glava čokota vezuju se uz kolac ili stub, a krakovi redovno uz žicu. Ako za stablo nije obezbeđen kolac, pritka, stub ili druge vrste naslona, tada se delovi čokota, tj. stablo, glava ... Read More »