Wednesday, 19 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 20)

Vinogradarstvo

Sorta Smederevka – kvalitetno grožđe i vino

smeštaj vina spontano vrenje manitna mlečno

Sorta Smederevka je autohtona balkanska sorta, pojedini autori smatraju je kao domaću autohtonu sortu. Gaji se u Bugarskoj, Ruskoj Federaciji, Moldaviji, Makedoniji, Grčkoj, Turskoj. Kod nas se gaji u svim vinogorjima. Botanički opis.čokot je srednje bujan. Vrh mladog lastara zelen sa crvenkastom nijasom, beličasto maljav. Zreo lastar je srednje debljine, sa dugim ili srednje dugim internodijama, žuto sive boje i ... Read More »

Zaštita vinove loze redosled primene sredstava

vinograd grinje vinograd mere nege

Zaštita vinove loze. Za zaštitu vinove loze tokom vegetacije ponekad je potrebno mešati nekoliko sredstava za zaštitu bilja kako bi se jednim tretmanom suzbile različite bolesti i šteočine. Tim istim sredstvima mogu se dodati okvašivači ili folijarna đubriva. Iz tog razloga vrlo je važno poznavati kompatbilnost sredstava kako bi se izbegle neželjene posledice (smanjeno delovanje jedne ili više aktivnih supstanci, ... Read More »

Crna pegavost – opasna bolest vinove loze

djubrenje vinograd humifikacija morava crna pegavost vinogradarski boja zemljišta

Crna pegavost – Parazitna gljiva Phomopsis viticola napada sve delove vinove loze i izaziva veoma opasnu bolest pod nazivom Crna pegavost ili Fomopsis. Može, ako se ne sprovode mere zaštite, da dovede do potpunog propadanje čokota. U našim vinogradima ova bolest je veoma raširena, ali joj se ne poklanja odgovarajuća pažnja, retko se usmereno suzbija, pa zato u skoro svakom ... Read More »

Protektivni ili sistematični fungicidi za zaštitu

karlovački uzgojni oblik regeneracija vinove vinograd prašenje mašinsko orezivanje protektivni prihrana v

Protektivni  ili sistematični  fungicidi – Evropa zahteva potpunu evidenciju upotrebe hemijskih preparata. Zato je bitno koje primeniti? Vrlo često se pitamo šta je protektivni, a šta je sistemični fungicid, ova dva pojma nisu sasvim jasna. Ako nisu jasna, kako se onda možemo odlučiti šta ćemo upotrebiti. Prvo smo imali na raspolaganju samo protektivne fungicide, prvo samo bakarne, a onda se ... Read More »

Rezidba loze – četiri načina orezivanja vinove loze

Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

Rezidba loze – Na niskom vertikalnom stablu u okviru ove grupe kod nas se primenjuje nekoliko uzgojnih oblika čokota i to: Gijov jednogubi uzgojni oblik, Gijo-Pusarev uzgojni oblik, splitski i Gijov dvogubi uzgojni oblik čokota sa svojim modifikacijama-trogubim i četvorogubim uzgojnim oblikom čokota. GIJOV JEDNOGUBI UZGOJNI OBLIK čOKOTA Oblik čokota sa vertikalnim stablom visine 25-30 cm, koje se završava okruglastom ... Read More »

Produktivnost čokota i visina prinosa grožđa

traminac produktivnost čokota

Produktivnost čokota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grožđa. Na ispoljavanje produktivnosti čokota uticaj imaju dva činioca: rezidba i visina prinosa grožđa. Zadatak rezidbe jeste da usaglasi ova dva uticaja kako bi imali optimalnu produktivnost čokota, samim tim iskoristili potencijal određene sorte uz postizanje maksimalnog prinosa bez gubitka u kvalitetu i bez umanjenja vegetativnog potencijala čokota. Opterećenju čokota rodnim okcima ... Read More »

Rezidba vinove loze – regeneracija starih vinograda

gljive vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Rezidba vinove loze – Tokom perioda eksploatacije pojedina stabla i rodni čvorovi mogu biti oštećeni, pa se javlja potreba za rezidbom u cilju rekonstrukcije starih deformisanih i izduženih stabala. Tada se obično primenjuje rezidba u cilju regeneracije starih dotrajalih stabala. Regeneracija se izvodi pažljivo i traje nekoliko godina zavisno od stepena oštećenja.  Ako se stablo čokota izduži, ili usled povreda mehaničkim ... Read More »

ESKA bolest vinove loze širom Evrope

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

ESKA BOLEST VINOVE LOZE,  Eska je kompleksna bolest vinove loze i veoma destruktivana. Smatra se  da oboljenje izaziva više gljiva koje napadaju sprovodni sistem. Phaemoniella chlamydospora, Stereum hirsutu i Phellinus ignirarius su najčešće izolovane gljive iz čokota vinove loze kao uzročnici ove bolesti. Bolest se najčešće javlja u uslovima toplije klime. Simptomi se mogu javiti na svim delovima vinove loze. ... Read More »

Vino postupak filtracije – postupak stabilizacije

vino postupak filtracije nova vina

Vino postupak filtracije – Za razliku od bioloških i hemijskih metoda stabilizacije slatkih vina, pri kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za aktivnost kvasaca, fizičke metode se sastoje u njihovom odstranjivanju EK – filtracijom ili pasterizacijom. Budući da je EK-filtracija hladni postupak, a pasterizacija topli, to se boce mogu puniti vinom sterilno hladnim putem i sterilno toplim putem. Pri bilo kojem od ... Read More »

Prinos grožđa zavisi i od načina rezidbe

maceracija kvalitet grožđe u hladnjače vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Prinos grožđa – Pod opterećenjem čokota rodnom lozom podrazumeva se ostavljanje određenog broja kondira, kondira i lukova, ili samo lukova sa određenim brojem pravih okaca prilikom rezidbe na zrelo. Određeni oblik čokota može da nosi samo određeni broj kondira, kondira i lukova ili samo lukova. Npr. na župskom uzgojnom obliku čokota može se ostaviti 4-8 kondira; na Gijovom jednogubom obliku čokota ... Read More »