Tuesday, 27 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 2)

Vinogradarstvo

Pepelnica može naneti štete do 80 procenata

vinova loza

Pepelnica vinove loze – Radi se o gljivi koja se nalazi na površini napadnutih organa, a ne zalazi u unutrašnjost. Budući da se nalazi na površini, možemo je sprečavati, tj organe loze štititi od ostvarenja zaraze, ali i uništavati kad se već razvila na lišću. Pepelnica je inače doneta u Evropu iz Amerike pre 130 godina i tada je vinogradarstvu ... Read More »

Uzgoj vinove loze – temperatura – zemljište

fitoplazma

Uzgoj vinove loze – Razmišljate  uzgoj vinove loze? Koji je najpogodniji teren? Temperatura zemljišta i vazduha je najčešće klimatski faktor koji ima odlučujuću ulogu u određivanju pogodnosti temperatura i zemljište – uslova za gajenje vinove loze. Temperatura pri kojoj određeni fiziološki proces najbrže teče naziva se optimalna temperatura. Sa povećanjem temperature povećava se i intezitet fotosinteze, sa primetnim razlikama među sortama. Tako ... Read More »

Crna pegavost vinove loze opasna pretnja vinogradu

pegavost

Crna pegavost vinove loze – Poslijednjih godina bolest vinove loze Phomopsis viticola, poznata kao CRNA PEGAVOST, sve je prisutnija u vinogradima na čitavom području Srbije. Ova bolest je u programima zaštite bila često zanemarivana, a o posledicama se razmišlja tek kada bi štete postale znatne i jasno vidljive. Crna pegavost nije bila poznata u svim našim vinogradarskim krajevima, ali je ... Read More »

Vinograd zaštita od korova tehnikom prašenja

vinograd prašenje

Vinograd zaštita od korova. Pod uticajem prolećnih i letnjih kiša, zemljište u vinogradu se sabija, na površini se formira pokorica, a već sa prvim toplim danima počinju da se javljaju korovske biljke. Korovske biljke i zemljišna pokorica doprinose smanjenju zemljišne vlage, a kod nekih oblika gajenja loze javlja se zasenjivanje lišća i grozdova i hlađenje zemljišta koje stvaraju korovi.Klasični postupak ... Read More »

Cvetanje vinove loze odlučuje količinu uroda

cvetanje

Cvetanje vinove loze – Bubrenjem okaca i pojavom novih lastara iz zimskih okaca vinova loza počinje sa fazom rastenja. Lastari na početku svog rasta koriste hranjive materije akumulirane u korenu sve dok se na njima ne formiraju listovi minimum 50% normalne veličine. Tada dolazi do izražene fotosinteske aktivnosti a sa njom i do intezivnijeg porasta. Do početka cvetanja i oplodnje ... Read More »

Mikrobiološko đubrivo u vinogradu za dobar prinos

vinograd

Mikrobiološko đubrivo – Sa manjim dozama mineralnih đubriva pri primeni osnovnog đubiva (u jesen ili rano proleće) i izostanka mineralnog đubriva za prihranjivanje preko zemljišta a uz korišćenje zelenišnog i mikrobiološkog đubriva mogu se postići planirani prinosi grožđa. U V knjizi Mojsijevoj (22,9) postoji zabrana: “Ne sij u vinogradu svome drugoga semena, da ne bi oskrvavio i rod od semena ... Read More »

Vino filtracija, stabilizacija radi čuvanja kvaliteta

alikante

Vino filtracija – Za razliku od bioloških i hemijskih metoda stabilizacije slatkih vina, pri kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za aktivnost kvasaca, fizičke metode se sastoje u njihovom odstranjivanju EK- filtracijom ili pasterizacijom. Budući da je EK-filtracija hladni postupak, a pasterizacija topli, to se boce mogu puniti vinom sterilno hladnim putem i sterilno toplim putem. Pri bilo kojem od tih ... Read More »

Vinograd borba protiv bolesti tokom maja

ipard

Vinograd i zaštita u maju mesecu.  S obzirom da je početak razvoja plamenjače vezan za period pre cvetanja vinove loze, proizvođačima se preporučuje primena fungicida u cilju preventivne i kurativne zaštite. Cvetanje vinove loze je najosetljivija faza kada lako dolazi do infekcije ukoliko nema adekvatne zaštite. Uz plamenjaču treba nastaviti sa primenom fungicida u cilju suzbijanja i pepelnice (Uncinula necator). ... Read More »

Pepelnica vinove loze tokom rasta lastara

vinograd

Pepelnica se javlja na svim zelenim delovima   vinove loze, na kojima se stvara sivo pepeljasta prevlaka – zbog čega je i dobila ime pepelnica. Na lišću se ova prevlaka javlja i sa lica i sa naličja. Napadnuto mlado lišće se deformiše, a često i suši. Najveću opasnost pepelnica predstavlja za grožđe koje biva zaraženo od zametanja pa do šaranja. Mlade ... Read More »

Sorta Smederevka – kvalitetno grožđe i vino

smeštaj vina

Sorta Smederevka je autohtona balkanska sorta, pojedini autori smatraju je kao domaću autohtonu sortu. Gaji se u Bugarskoj, Ruskoj Federaciji, Moldaviji, Makedoniji, Gečkoj, Turskoj. Kod nas se gaji u svim vinogorjima. Botanički opis.Čokot je srednje bujan. Vrh mladog lastara zelen sa crvenkastom nijasom, beličasto maljav. Zreo lastar je srednje debljine, sa dugim ili srednje dugim internodijama, žuto sive boje i ... Read More »