Monday, 23 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 2)

Vinogradarstvo

Vinograd podizanje samo uz kvalitetne kalemove

sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje

Vinograd podizanje novih zasada vinove loze mogu se koristiti kalemovi koji pripadaju kategoriji standardnog ili sertifikovanog sadnog materijala. Ali bez obzira koja se kategorija koristi sadni materijal mora da ispunjava određene kriterijume: -bazalni deo kalema treba da ima 3-5 dobro razvijenih osnovnih žila, koje su ravnomerno (radijalno) raspoređene, prečnika 3 mm i da su dobro obrasle sitnim žilicama -korenov vrat ... Read More »

Grožđe i njegovo bogatstvo antocijana

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Grožđe predstavlja dobar izvor polifenola, jedinjenja koja karakterišu njihov antioksidativni potencijal, koji može štititi od ateroskleroze. Fenolna jedinjenja u grožđu, posebno polifenolni flavonoidi, odlikuju se brojnim biološkim aktivnostima (Pezzuto, 2016). Oksidativna moć fenolnih jedinjenja prisutnih u grožđu, a time i u vinu, je dvadeset puta veća nego vitamina E i pedeset puta veća nego vitamina C, što čini grožđe i ... Read More »

Merlo za prijatelje- praznik za dugo sećanje

merlo

Merlo za prijatelje i prijateljice.  Prohladno vreme ? Najbolji način da se “zagrejete”  – preporučujemo Merlo. Doprineće Vašem raspoloženju, Vašem zdravlju i bićete okruženi prijateljima. To vino je postalo najvažnija sorta za crvena vina u svetu, i to zahvaljujući svom mekanom, lako prepoznatljivom ukusu vina. Merlo čokot je srednje bujan, sa potencijalom za visok prinos, tako da često prerodi. Saftani ... Read More »

Vinograd mladi – najvažnija je stalna nega

vinogradarski egistar vinograd mladi

Vinograd mladi – Za dugotrajnost zasada, ispoljavanje vegetativnog i rodnog potencijala sorte od presudnog značaja je nega mladog vinograda. U cilju obezbeđenja uslova za što uspešniji prijem zasačenih kalemova, u prvoj godini nakon sadnje neophodno je primeniti sledeće agrotehničke mere. Obrada i održavanje zemljišta – Posle sadnje primeniti plitku obradu zemljišta, ovom obradom zemljišni površinski sloj se rastrese, usitni, razbije se ... Read More »

Rak korena sadnica voćaka – vinove loze

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje

Rak korena sadnica – Vreme je priprema za sadnju voćaka i vinove loze. PAZITE na kvalitet sadnica. Agrobacterium tumefaciens je polifagna  bakterija Kod nas je prilično rasprostranjena, velike štete se javljaju u rasadničkoj proizvodnji , sve sadnice koje koje su zaražene moraju biti uništeni. Simptomi bolesti Simptomi bolesti – rak korena – se javljaju u vidu tumora na korenu, korenovom ... Read More »

Zimsko mirovanje kao faza razvoja vinove loze

ipard investicije vinograd zimsko mirovanje

Zimsko mirovanje vinove loze kao jedan od dva ciklusa razvi?a vinove loze, po?inje kada potpuno opadne liš?e, a završava se kada po?ne kretanje sokova u prole?e. Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj imaju sorte i klima. U umereno kontinentalnoj klimi ono traje od kraja novembra do druge polovine marta. Razlikujemo dve vrste mirovanja: 1. fiziološko i 2. ekološko Fiziološko ... Read More »

Rizling italijanski – pitko, osvežavajuće vino

vinograd prašenje mašinsko orezivanje

Rizling italijanski -veoma zastupljena sorta u našim vinogorjima. Vreme je sadnje novih vinograda i treba pažljivo izabrati sorte vinove loze uvažavajući zemljište injegove karakteristike, rodnost, otpornost na bolesti i da li je vino traženo na tržištu. Sinonimi: Rizling talijanski (Srbija), Graševina, Grašica (Hrvatska), Laški rizling (Slovenija), Welschriesling (Nemačka), Riesling italico (Italija) Poreklo: Potiče iz Francuske. Rasprostranjenost: Gaji se u Nemačkoj, Italiji, ... Read More »

Bojadiser sorta bogata antocijanima

mikrobioloska bojadiser sorta

Bojadiser sorta – Danas u svetu postoji preko 11 000 sorti vinove loze. Manji broj sorti (100 – 150) se komercijalno gaji na većim površinama dok se ostale gaje sporadično na manjim površinama, u kolekcionim zasadima ili u zasadima za potrebe tzv. “Banke gena” u vinogradarstvu. Među sortama dominiraju vinske sorte sa preko 90 % ukupnih vinogradarskih površina a na oko ... Read More »

Bistrenje vina problemi i rešenja problema

medovina bistrenje vina alkohol

Bistrenje vina – Praksa je pokazala da sve dok u nekom vinu isparljiva kiselina (sirćetna) ne prelazi 0,7-0,8 g/l, nema razloga za zabrinutost. Mikrobiološki potpuno zdravo vino, može biti mutno i sporo se bistri sve dok ne postigne punu zrelost i stabilnost. Najčešći uzroci mutnoće i nestabilnosti mladih vina mogu biti: Kod suvih vina neprevreli šećer i talog na dnu ... Read More »

Rezidba rekonstrukcija starih vinskih čokota

vinograd rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze

Rezidba rekonstrukcija – Tokom perioda eksploatacije pojedina stabla i rodni ?vorovi mogu biti ošte?eni, pa se javlja potreba za rezidbom u cilju rekonstrukcije starih deformisanih i izduženih stabala. Tada se obi?no primenjuje rezidba u cilju regeneracije starih dotrajalih stabala. Regeneracija se izvodi pažljivo i traje nekoliko godina zavisno od stepena ošte?enja. Ako se stablo ?okota izduži, ili usled povreda mehani?kim ... Read More »