Wednesday, 26 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 2)

Vinogradarstvo

Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina

rekonstrukcija vinograda visoke temperature smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Rekonstrukciji vinograda  najčešće se pristupa zbog malih međurednih rastojanja, jer u takvim vinogradima nije moguće primeniti mehanizovanu obradu i zaštitu od bolesti i zbog oblika gajenja na kom nije moguće primeniti onu rezidbu koju zahtevaju neke sorte, u prvom redu stone. Rekonstrukcija vinograda – starosti do deset godina Kod nas se najčešće vrši rekonstrukcija mladjih vinograda – uskorednih i širokorednih sa ... Read More »

Smeštaj vina – potreban prostor i pogodni uslovi

smeštaj vina spontano vrenje manitna mlečno

Smeštaj vina, ova godina obećava kvalitetan i bogat rod, gde ćete spremiti grožđe? Smeštaj vina je nastavak višenamenskog dela, a može biti i posebna prostorija, ali neposredno uz deo za preradu. U njemu su smeštene posude za vrenje bele šire i mladoga crnog vina posle otakanja sa komine. Kada vrenje završi ove posude služe i za negu i čuvanje vina. Veličina ... Read More »

Sumporvodonik – njegove zamke u kvalitetu vina

plesnivi miris vino prvi pretok pretakanje vina sumporvodonik

Sumporvodonik – Miris na sumporvodonik (H2S). Ova mana se obično javlja u novim vinima mada je možemo ponekad sresti i u starim. Vina sa ovakvom manom imaju neprijatan miris na pokvarena jaja koji se javlja usled prisustva sumporvodonika. U nekim slučajevima neprijatni miris u vinu potiče i od merkaptana, isparljivih sumpornih jedinjenja u vinu. Veoma slab, skoro neprimetan miris ove vrste ... Read More »

Plutani zapušači mogu pokvariti ukus vina

plutani zapušači

Plutani zapušači – pojava neprijatnih mirisa u flaširanom vinu mnogo je kompleksnija nego što se misli, jer veliki broj jedinjenja doprinosi ovoj pojavi. Zbog toga se intenzivno radi na pronalaženju druge vrste zapušača koji će što bezbolnije da zameni klasičan plutani zapušač. Nerazumno je i neracionalno da kada se već proizvede dobro grožde i od njega proizvede dobro vino, onda ... Read More »

Prerada grožđa odmah nakon berbe

prerada grožđa

Prerada grožđa – Nakon dopremanja grožđa iz vinograda u podrum, potrebno je što pre otpočeti preradu (po mogućstvu odmah).   Prerada grožđa za spravljanje belih vina S obzirom da su bele sorte grožđa tj. sorte grožđa za spravljanje belih vina posebno izdvojene, potrebno je odmah otpočeti muljanje grožđa pri čemu se oslobađa grožđani sok – šira. Prilikom muljanja voditi računa da ... Read More »

Vina – njihove bolesti – kako ih lečiti

destilisati vino medovina bistrenje vina alkohol desertna vina

Vina – njihove bolesti. Da li će neko vino ostati “zdravo i bistro” pre svega zavisi od toga koliko smo pažnje posvetili pripremi podrumskih prostorija, zdravlju i čistoći buradi, kao i postupku za vreme prerade grožđa i nege vina. Za bela vina temperatura podrumskih prostorija trebala bi biti između 10 i 12°C a za crna vina 12 do 14°C sa najviše ... Read More »

Sumporisanje – važno je odabrati pravu meru

smeštaj vina spontano vrenje manitna mlečno

Sumporisanja – Jačina sumporisanje zavisi od osobine i vrste vina, količine alkohola, ukupnih kiselina i sklonosti ka mrkom prelomu. Za odličnu aromu i buke važno je da se izbegavaju zakasnelo sumporisanje, kada već počnu oksidativni procesi ili se pojavi vinski cvet. Sumpor je najstarije i neprevaziđeno sredstvo za čuvanje vina koje su koristili još stari Rimljani. Pa i pored vekovnog ... Read More »

Sudovi za berbu grožđa moraju biti dezinfikovani

berba aleksandrovac kvasci

Sudovi za berbu grožđa odlučuju kako će se na kraju procesa vino  oceniti. Zato, prvo spremite sudove da se posle ne kajete.  Priprema sudova za berbu – autor Dejan Stefanović. Ovo je jedan od veoma važnih uslova za dobijanje kvalitetnog vina. Pre početka berbe treba izvršiti pranje, čišćenje i dezinfekciju buradi i ostalih sudova. Pripreme za preradu novog roda treba otpočeti blagovremeno. ... Read More »

Kiseline u bobici grozda za dobro vino

kiseline grozd

Kiseline u bobici grozda predstavljaju drugi po važnosti sastojak grožđa. Prilikom određivanja vremena berbe pored sadržaja šećera važno je znati i sadržaj ukupnih kiselina. Najvažnije organske kiseline su: vinska, jabučna i limunska kiselina. Osim ovih u grožđanom soku se nalaze i druge kiseline kao što su : ćilibarna, glukuronska, glikolna, oksalna, salicilna i druge, ali u veoma malim količinama (3-4% od ... Read More »

Vinograd zemljište kao važan faktor izbora za uzgoj

Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište

Vinograd zemljište. Za vinovu lozu se obično kaže da nije veliki probirač zemljišta. Ipak, prijem, porast i razvoj kalemova i rodnost vinograda, između ostalog,u velikoj meri zavise od pravilno pripremljenog zemljišta. Prije privođenja zemljišta kulturi vinove loze, treba uraditi agrohemijsku analizu. Uzorku se određuje ph, sadržaj CaCO3, humus, sadržaj N, P i K. Na osnovu rezultata vrši se meliorativno đubrenje ... Read More »