Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 2)

Vinogradarstvo

Vino filtracija, stabilizacija radi čuvanja kvaliteta

vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino

Vino filtracija – Za razliku od bioloških i hemijskih metoda stabilizacije slatkih vina, pri kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za aktivnost kvasaca, fizičke metode se sastoje u njihovom odstranjivanju EK- filtracijom ili pasterizacijom. Budući da je EK-filtracija hladni postupak, a pasterizacija topli, to se boce mogu puniti vinom sterilno hladnim putem i sterilno toplim putem. Pri bilo kojem od tih ... Read More »

Faze razvoja – vinova loza tokom godine

rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Faze razvoja – vinova loza. Za one koji su podigli zasade vinove loze važno je da poznaju kroz koje faze razvoja prolazi vinova loza. Period vegetacije vinove loze počinje kretanjem sokova u proleće a završava se u jesen sa opadanjem lišća. U toku perioda vegetacije mogu se izdvojiti sledeće faze vegetacije –fenofaze razvoja. 1. kretanje sokova (suzenje) 2. porast lastara 3. ... Read More »

Manitna – mlečno kisela vina

smeštaj vina  MANITNA - MLEČNO KISELA VINA

 MANITNA – MLEČNO KISELA VINA  Vino  je pretočeno i sada je potrebno posvetiti se negovanju vina. Ukazaćemo na neke probleme u toku daljeg postupka gajenja vina. MANITNA-MLEČNO KISELO VINO – je poznato kao i manitno vrenje. Međutim bolest se sastoji u razlaganju dva šećera (glukoze i fruktoze) pod delovanjem nekoliko vrsta bakterija. uz eventualnu popravku njenog aciditeta. Hlađenje šire u toku ... Read More »

Mikrobiološka đubriva u vinogradu

mikrobiološka bojadiser sorta

Mikrobiološka đubriva – Sa manjim dozama mineralnih đubriva pri primeni osnovnog đubriva (u jesen ili rano proleće) i izostanka mineralnog đubriva za prihranjivanje preko zemljišta a uz korišćenje zelenišnog i mikrobiološkog đubriva mogu se postići planirani prinosi grožđa. U V knjizi Mojsijevoj (22,9) postoji zabrana: “Ne sij u vinogradu svome drugoga semena, da ne bi oskrvavio i rod od semena koji ... Read More »

Tri osnovna principa rezidbe vinove loze

rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Tri osnovna principa rezidbe vinove loze na osnovu kojih se reguliše visina prinosa i kvalitet grožđa, vegetativnog potencijala čokota, održavanje pojedinih delova na čokotu i oblik čokota u celini, kao i obezbeđenje dugovečnosti čokota. 1. Prvi i osnovni princip rezidbe polazi od toga da su najrodnija prava-zimska okca na zrelim i zdravim jednogodišnjim lastarima koji su se razvili iz zimskih okaca ... Read More »

Desertna vina za specijalne prilike

medovina bistrenje vina alkohol

Desertna vina spadaju u grupu specijalnih vina gde pripadaju još i likerska, aromatična i aromatizovana vina. Desertna vina se dele na: –         prirodna desertna vina –         tzv. pečena vina  Prirodna desertna vina proizvode se od prezrelog grožđa (običan suvarak) ili od prezrelog grožđa napadnutog plemenitom plesni (plemeniti suvarak).  Pečena vina proizvode se isključivo od grožđa bogatog šećerom ili uz dodatak koncentrisane ... Read More »

Crna trulež grožđa dolazi sa novim sortama

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje

Crna trulež groždja je veoma značajna i rasprostranjena bolest vinove loze u SAD, Kanadi, Francuskoj, ali i kod nas širenjem stranog sortimenta ova bolest je sve prisutnija i može da napravi velike gubitke proizvodjađima groždja.  Svi mladi delovi mogubiti napadnuti, lišće, drške mladari ,vitice, šepurina. U proleće i početkom leta prvi simptomi se javljaju na lišću u vidu malih okruglih ... Read More »

Mraz u vinogradu i moguće štete vinove loze

vinograd mraz rezidba odlučuje

Mraz u vinogradu – Nisu svi organi vinove loze podjednako osetljivi prema dejstvu niskih temperatura. Prema tome, neki organi mogu stradati u različitoj meri, što prvenstveno zavisi od vremena kada se mrazevi javljaju. Otpornost loze prema niskim temperaturama može se definisati na sledeći način: Osetljivost loze na mrazeve je slabija ukoliko je životna aktivnost manja i obrnuto. Osetljivost loze prema mrazevima ... Read More »

Bor – pozitivni efekti , mane nedostatka bora

vrsac bor autohtone sorte srbije

Bor je biogeni elemenat višestruko značajan za biljke. Biljke ga usvajaju iz zemljišta i on se kreće zajedno sa vodom. Pre svega, on utiče na sintezu ugljenih hidrata i proteina, pomaže pri klijanju polena. Najviše  ga ima u reproduktivnim organima (prašnicima i plodnicima).  Na alkalnim zemljištima, gdje je ph iznad 6, uz višak kalijuma i kalcijuma, nastaje blokada bora i ... Read More »

Karlovački uzgojni oblik za vinovu lozu

sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje karlovački uzgojni oblik

Karlovački uzgojni oblik – Izboru i formiranju uzgojnog oblika mora se posvetiti posebna pažnja. On mora biti prilagođen zahtevima i potrebama sorte, jednostavan za formiranje i održavanje. Uzgojni oblik ima zadatak da obezbedi: – pravilan raspored lastara, lišća, grozdova i svih ostalih organa – dobru provetrenost i osunčanost svih delova čokota – nesmetano sprovođenje svih agrotehničkih mera – nesmetan prolaz ... Read More »