Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 2)

Vinogradarstvo

Djubrenje vinove loze – neophodni elementi

vinograd cikade bor djubrenje vinove loze

Djubrenje vinove loze predstavlja osnovnu agrotehničku (ampelotehničku ) meru, koja ima za cilj povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta grožđa pružanjem mineralne ishrane vinove loze. Popravljaju se osobine zemljišta, a utiče i na pripremljenost vinove loze da izdrže niske temperature, kao i veću otpornost na sušu, bolesti i štetoćine. Vinova loza je višegodišnja i većinom razvijena biljka, koje za rastenje i ... Read More »

Pirsova bolest – Xylella fastidiosa na vinovoj lozi

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Pirsova bolest – Epidemiologija: Xylella fastidiosa se održava i širi insektima vektorima i zaraženim biljnim materijalom. U biljci se nalazi u ksilemu, odakle je ishranom usvajaju vektori i prenose na zdrave biljke. S obzirom na prisustvo brojnih osetljivih domaćina, unos ovog patogena na evropski kontinent imao bi nesagledive posledice. Mogući putevi unosa patogena su zaraženim sadnim materijalom ili vektorima prisutnim ... Read More »

Podloga Kober 5BB – za krečna zemljišta

Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje

Podloga Kober 5BB – Veoma je bitno dobro odabrati podlogu, jer ona utiče i na poboljšanje i na pogoršanje niza agrobioloških i tehnoloških ossobenosti nakalemljenih sorata vinove loze. Greške pri izboru lozne podloge kasnije se ne mogu ispraviti. Ona mora da poseduje niz povoljnih osobina:    da je potpuno otporna prema korenovoj filokseri    da ima dobar afinitet prema plemenitoj lozi ... Read More »

Smederevka autohtona, rodna sorta grožđa

smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Smederevka autohtona sorta – Smederevka je sorta vinove loze za koju se može reći da je proslavila smederevsko vinogorije a sticajem raznih okolnosti  se sve više gubi sa ovih prostora. Sorta koja se kotira kao autohtona balkanska a bez preterivanja može se reći i autohtona srpska, koja se gaji i u Bugarskoj,  Makedoniji, Grčkoj i Turskoj pa čak i u Rusiji. ... Read More »

Vinova loza – Vegetativno razmnožavanje vinove loze

bakar primena vinova loza plamenjača vinove loze zelena rezidba

Vinova loza – Vegetativno razmnožavanje vinove loze Razmnožavanja putem semena i kulture tkiva koja se primenjuju jedino u naučno-istraživačkim ustanovama kada se vrši stvaranje novih sorata i spada u generativni način, vinova loza ima i vegetativni način razmnožavanja koji se u praksi isključivo primenjuje kada je u pitanju komercijalna proizvodnja loznih kalemova. Potomstvo koje se ovim putem dobija je po ... Read More »

Muskat hamburg-Večnost

muskat hamburg

Muskat hamburg-Večnost Na našim terenima privredno jedna od najznačajnijih sorti vinove loze. Karakteriše se veoma intezivnim muskatnim mirisom i ukusom, za jelo jako prijatno i osvežavajuće sa širom odnosno sokom koji je bezbojan. Odlikuje se dobrom transpotabilnošću i mogućnošću čuvanja u hladnjačama do dva meseca. Od ove sorte se može preradom dobiti veoma prijatno muskatno obojeno u tipu rozea vino ... Read More »

Faze razvoja bobica kod vinove loze

faze razvoja cvetanje vinove loze vinograd posle

Faze razvoja bobica kod vinove loze U toku razvoja od zametanja do pune zrelosti bobice prolaze kroz nekoliko faza: Faza rasta Faza dozrevana ili faza šarka Faza zrelosti Faza rasta bobica Ovo je faza intenzivnog rasta bobice, traje u proseku od 45 do 60 dana u zavisnosti od sorte. Faza dozrevana ili faza šarka Sa završetkom porasta bobica polako počinje ... Read More »

Crne pegavosti opasno oboljenje vinove loze

vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Crne pegavosti Phomopsis viticola – sve češći uzročnik propadanja vinove loze Gajenje vinove loze na teritoriji juga Srbije odvija se na površini od oko 14.000 ha. Veći plantažni zasadi nalaze se u poznatim vinogorjima – Vlasotinačko, Bojničko, Leskovačko, Vranjsko, Prokupačko, Sićevčko, dok su manje plantaže privatnog poseda locirane na celoj teritoriji juga Srbije. Izuzetno povoljni agroekološki uslovi, dugogodišnja tradicija u gajenju, više ... Read More »

Vinograd od aprila do juna meseca – nega, radovi

vinograd od

Vinograd od aprila do juna – Od pravilno izvedenih agrotehničkih mera u mnogome zavisi količina i kvalitet roda. Tačne datume izvođenja pojedinih radova teško je precizirati jer se, zavisno od meteoroloških uslova u pojedinim područjima, loza nalazi u različitim fazama, odnosno podfazama razvića. U ovom periodu lastari dostignu dužinu od 15-20 cm i tada se sprovodi mera zelene rezidbe-lačenje. To je, ... Read More »

Proređivanje grozdova mera koja daje rezultate

proređivanje grozdova

Proređivanje grozdova, bobica pa čak i odstranjivanje delova grozdova, se vrši radi dobijanja krupnih grozdova i bobica sa lepšim i privla?nijim izgledom. Potreba za proređivanjem grozdova postoji kod stonih sorti kod kojih se primenjuje duga rezidba i gde su neke sorte sklone obilnom rodu, kao što su muskat hamburg, afus ali, ribijer i dr. Prevelika rodnost ima za posledicu veoma ... Read More »