Monday, 10 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 10)

Vinogradarstvo

Defolijacija vinove loze – oprez pri visokim temperaturama

defolijacija vinove loza mikrobioloska bojadiser sorta PEPELJASTI GROŽDJANI POSEBNE sorte

Defolijacija vinove loze – Uklanjanje listova oko grozdova. U savremenom vinogradarstvu redovno se primenjuje defolijacija u cilju povećanja kvaliteta grožđa. Treba je obaviti 20-30 dana pre berbe grožđa. Iz zone lastara u kojoj se razvijaju grozdovi uklanjaju se listovi koji zasenjuju grozdove. Time se značajno poboljšavaju osvetljenost i aeracija grozdova, što doprinosi boljem sazrevanju grozdova, potpunijoj obojenosti pokožice i manjem razvoju ... Read More »

Berba grožđa i određivanje pravog vremena

maceracija kvalitet grožđe u hladnjače vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Berba grožđa – Određivanje zrelosti grožđa ima veliki značaj za obavljanje berbe onda kada njegov sastav i ogranoleptičke osobine najviše odgovaraju njegovoj nameni odnosno tehnološkoj upotrebi. Od sastojaka grožđa posebno su značajni količina šećera i kiselina u njemu. Do pune zrelosti grožđa i dolazi onda kada se na kraju faze sazrevanja ustanovi da se u dva uzastopna merenja, u razmaku ... Read More »

Fitoplazma listova vinove loze, uzročnik cikade

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Fitoplazma listova vinove loze – Postoji veći broj fitoplazmi pouzrokovača žutila i crvenila lišća vinove loze,ali je najopasnija od njih Flavence doree. Ranije se smatralo da su bolesti tipa žutila ili crvenila prouzrokovane virusima, ali je danas utvrđeno da su uzročnici fitoplazme, idntifikovane u nekim našim vinogorjima. Ova bolest je u direktnoj vezi sa prisustvom cikade Scaphoideus titanus. Ona je prenosilac ... Read More »

Botritis zaštita – ponovo napada vinovu lozu

pepeljasti botritis siva trulež

Botritis zaštita – ponovo napada. Simptomi oboljenja javljaju se na lastarima, cvetovima i bobicama. Promene na bobicama nastaju tek posle pojave šarka, a naročito pred zrenje. Pojavljuju se okruglaste pege, u okviru pega tkivo omekša i truli u roku dva dana, usled čega se bobica smežura. Trulež se brzo širi i za kratko vreme istruli veliki broj grozdova. Naročito su ... Read More »

Vinograd leti – suša ili kiša, šta je bolje ?

vinograd đubrenje vinograd uticaj vinogradi klimatske vinograd leti

Vinograd leti – ove godine leto je vlažno, vinograd ima uslove da razvije dobar rod, ali i bolesti su prisutne. Pročitajte savete  – Šta se dešava sa vinovom lozom u uslovima suše ili čestih padavina – autor Tonić Dejan Višemesečna suša, praćena visokim temperaturama, leti, štetno utiče na razvoj vinove loze. To se odražava u slabijem porastu vinove loze, jer se ... Read More »

Vinograd mnogo traži – nova zvezda, vino “Sila”

semijon vinograd mnogo

Vinograd mnogo traži, ali mnogo i daje. Puno truda treba da se podigne, sačeka tri godine do prve, prave berbe i vina za probu. Dug je put, ali ko napravi prvi korak zna da će stići do svoga cilja. Vino je nektar bogova sa Olimpa, blago koje mnogi obožavaju i pišu pesme o njemu. Kako uspeti u vinogradarstvu ? Pročitajte ... Read More »

Blago vinove loze – Fruška gora

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Blago  vinove loze –  U  vremena  davna, kada je sve ovo bilo Panonsko more samo se  Fruška gora ( Alma Mons ) uzdizala u nebo i prkosila  nepreglednom vodenom prostranstvu. Na tom ostrvu se rađala jedna nova bajka, buduća Sveta gora u Vojvodini. Danas se na pitomim brežuljcima stvaraju novi voćnjaci, vinogradi koji nas vraćaju u vremena kada se sve ... Read More »

Lozne podloge i sorte određuju uspeh u vinogradu

vinograd lozne grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Lozne podloge i sorte  Postoji stara izreka da se “vino pravi u vinogradu”. Ova izreka je u mnogome tačna. Računa treba voditi ne samo pri izboru sortimenta nego i pri izboru lozne podloge. Odabir podloge za vinovu lozu je odluka koja se donosi pre podizanja vinograda. Odluka koju će podlogu vinogradar upotrebiti za konkretnu sortu zavisi od interakcije agroekoloških uslova ... Read More »

Koji klon odgovarajuće sorte izabrati

pinot noir sorta koji klon

Koji klon – Novi zasadi se pripremaju mesecima unapred. Pravilan izbor štedi novac i vreme. Nepobitna je činjenica da se od lošeg grožđa ne može proizvesti dobro vino!  Ali, sa velikom tačnošću ( preciznošću ) može se reći da najbolje grožđe dolazi sa najboljih čokota. Proizvodači širom sveta drže se ove tvrdnje kao nikada do sada,ponovo sadeći stare parcele, uz ... Read More »

Prihrana vinove loze tokom čitave sezone

karlovački uzgojni oblik regeneracija vinove vinograd prašenje mašinsko orezivanje protektivni prihrana v

Prihrana vinove loze azotnim đubrivom KAN-om obavlja se rano u proleće kod prve obrade zemljišta jer će najveći deo azota vinova loza iskoristi do cvetanja. Preporučuje se dodati, uvažavajući količinu azota doda u pri jesenjem đubrenju, 10 g/m2 KAN-a 27% N. Prihrana se obavlja u dva navrata, i to početkom vegetacije i posle cvetanja ili ½ početkom vegetacije, ¼ posle ... Read More »