Monday, 21 August, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 10)

Vinogradarstvo

Gljive na vinovoj lozi vrebaju – oprez tokom zime

Gljive vrebaju – Berba je prošla, vino nam greje dušu, ali već treba misliti na radove u zimu. Prouzrokovači bolesti vinove loze sada se pritaje i čekaju proleće. Sakrivaju se u opalom lišću , ispucaloj kori čokota. Oprez ! Plamenjača vinove loze – prouzrokovač gljiva ( Plasmopara viticola ) Plasmopara se sada nalazi u opalom lišću,u unutrašnjem tkivu i to ... Read More »

Čokot izbor visine stabla utiče na rodnost

Čokot izbor visine stabla  Opredeljenje za odgovarajuću visinu stabla čokota u poznatim ekološkim uslovima podrazumeva uzimanje u obzir više činilaca, od kojih svaki na svoj način preko stabla utiče na ispoljavanje vegetativne snage i potencijala čokota, a preko elemenata rodnosti na prinos i kvalitet grožđa. Najvažniji činioci koji utiču na opredeljenje pri izboru visine stabla čokota su: godišnji raspored toplote ... Read More »

Period mirovanja loze – sadržaj šećera i skroba

Period mirovanja –  U našem području vinova loza prolazi kroz period zimskog mirovanja, period kad ne ispoljava vidljivu fiziološku aktivnost. U ovom periodu prestaje rastenje organa, a disanje i transpiracija se svode na minimum. Ulaskom u period zimskog mirovanja vinova loza prelazi u posebno kvalitetno stanje, koje ima drugačije procese od onih koji dominiraju u vreme perioda vegetacije, ali između ... Read More »

Kako postaviti žicu u mladom vinogradu

Kako postaviti žicu – Novi zasadi vinograda zahtevaju i odgovarajucu potporu. Postavlja se dilema – kako postaviti žicu (jednu ili dve)? Maksimalno morate obratiti pažnju  kod postavljanja žice na naslonima – postoje teorijska i praktična iskustva a koja su uslovljena vinogradarskim rejonima.  Preporuka za Prokupac: I sprat (odozdo na gore)-prva žica na 60 cm. II sprat -na 90cm jedna žica ... Read More »

Lozne kalemove pripremite za sadnju

 Lozne kalemove – Pri sadnji vinove loze izuzetno je znacajan postupak sa loznim kalemovimai njihova priprema za sadnju. Za sadnju se mora upotrebiti samo visoko kvalitetan materijal, to znači da zadovoljava sve kriterijume: anatomsko-morfološke, fiziološke, genetske i zdravstvene, odnosno lozni sadni materijal koga prati i odgovarajuća dokumentacija: deklaracija o kvalitetu sadnog materijala, sertifikat o autentičnosti i čistoti sorte i uverenje ... Read More »

Čokoti u paru nova mogućnost za vinogradare

cokot

Čokoti u paru – kada se sade u parovima, na svakom se obrazuje po jedno stablo sa jednostrukom kordunicom. Kordunice su na dva čokota u paru usmerene u suprotnim pravcima. Parni čokoti se oslanjaju na zajedničku potporu. Prednosti sadnje parnih čokota su u tome sto je i pored relativno velikog broja čokota po hektaru (3.333) razmak ipak dovoljno veliki da ... Read More »

Prvi pretok vina – kada je pravo vreme za njega

Prvi pretok vina – Vina su smeštena u podrume, vrenje je završeno. Kada izvršiti prvi pretok vina? Na to pitanje možemo odgovoriti ukratko: Prvi pretok vina treba izvršiti kad bude alkoholno vrenje završeno, tj. kad je sav šećer provrio, odnosno kad se on pretvorio u alkohol i CO2 i kad se mlado vino pročisti, kad se stalože sve netopive materije ... Read More »

Sadnja vinove loze, rigolovanje, djubrenje

SADNJA VINOVE LOZE – Vinova loza opstaje na različitim terenima iz razloga što se njen korenov sistem pruža veoma duboko. Zato je potrebno pre sadnje zemljište dobro i kvalitetno pripremiti jer to predstavlja jedan od činilaca kasnije kvalitetne , dugotrajne i ekonomične proizvodnje. Ova priprema obuhvata niz mera koje to zemljište na određenoj dubini treba da učini povoljnim za razvoj ... Read More »

Vinograd djubriva koliko za rod od 10.000 kg/ha?

Vinograd djubriva – Potrebe vinove loze za hranljivim materijama nisu podjednake u svim fazama rasta i razvića. U periodu intezivnog porasta lastara i formiranje bobica, loza najviše koristi azot. Fosfor, vinova loza najviše koristi u periodu cvetanja i formiranja organa plodonošenja. Najveće potrebe vinove loze u kalijumu i kalcijumu su u drugoj polovini vegetacije za vreme sazrevanja grožđa i zdrvenjavanja ... Read More »

Tamjanika crna za vrhunska vina

Tamjanika crna – Ovo je sorta za vrhunska crna vina čije poreklo nije poznato, ali se vodi kao autohtona sorta krajinskog podrejona( u Negotinskoj krajini) gde se i danas gaji. Čokot je srednje bujnosti. Ima dobar afinitet sa loznim podlogama: Berlandieri x Riparia Kober 5BB, Teleki 8B, SO4 Teleki 5C. Pogoduju joj rastresita zemljišta tipa gajnjače. Odrasli list: srednje veličine, ... Read More »