Monday, 24 April, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 10)

Vinogradarstvo

Vinograd podizanje samo uz kvalitetne kalemove

Vinograd – za podizanje novih zasada vinove loze mogu se koristiti kalemovi koji pripadaju kategoriji standardnog ili sertifikovanog sadnog materijala. Ali bez obzira koja se kategorija koristi sadni materijal mora da ispunjava određene kriterijume: -bazalni deo kalema treba da ima 3-5 dobro razvijenih osnovnih žila, koje su ravnomerno (radijalno) raspoređene, prečnika 3mm i da su dobro obrasle sitnim žilicama -korenov ... Read More »

Čuvanje grožđa – postupak predhlađenje grožđa

Čuvanje grožđa – Predhlađenje grožđa. Unošenje grožđa u hlađeno skladište predstavlja veoma bitan momenat od koga zavisi dužina i uspešnost čuvanja. Ubrano grožđe prethodno se klasira i pakuje u ambalažu za čuvanje. Najčešća je to srednja  plitka letvarica sa 8 -10 kg grožđa. Pošto grožđe u vinogradu ima temperaturu od 20-25 stepeni neophodno je postepeno snižavanje njegove temperature do temperature ... Read More »

Sumporvodonik – njegove zamke u kvalitetu vina

Sumporvodonik – Miris na sumporvodonik (H₂S). Ova mana se obično javlja u novim vinima mada je možemo ponekad sresti i u starim. Vina sa ovakvom manom imaju neprijatan miris na pokvarena jaja koji se javlja usled prisustva sumporvodonika. U nekim slučajevima neprijatni miris u vinu potiče i od merkaptana, isparljivih sumpornih jedinjenja u vinu. Veoma slab, skoro neprimetan miris ove ... Read More »

Smeštaj vina – potreban prostor i pogodni uslovi

smeštaj vina

Smeštaj vina, ova godina obećava kvalitetan i bogat rod, gde ćete spremiti grožđe? Smeštaj vina je nastavak višenamenskog dela, a može biti i posebna prostorija, ali neposredno uz deo za preradu. U njemu su smeštene posude za vrenje bele šire i mladoga crnog vina posle otakanja sa komine. Kada vrenje završi ove posude služe i za negu i čuvanje vina. ... Read More »

Kvalitetna rose vina – ružica, kako proizvoditi

Kvalitetna rose vina – ružice po boji su bliža crvenim vinima, ali po hemijskom sastavu i ukusu naginju belim vinima. Ružice se piju “čiste”, ili kao špriceri sa soda-vodom ili mineralnom vodom. Mnogo su lakša od crvenih vina, jer imaju znatno manje bojenih, taninskih – oporih i drugih materija. Boje su svetlocrvene do manje ili više zatvorene rubin. Za spravljanje ... Read More »

Vinograd humifikacija zemljišta pre sadnje

Vinograd humifikacija zemljišta. Za vinovu lozu se obično kaže da nije veliki probirač zemljišta. Ipak, prijem, porast i razvoj kalemova i rodnost vinograda, između ostalog, u velikoj meri zavise od pravilno pripremljenog zemljišta. Pre privođenja zemljišta kulturi vinove loze, treba uraditi agrohemijsku analizu. U uzorku se određuje ph, sadržaj CaCO3, humus, sadržaj N, P i K. Na osnovu rezultata vrši ... Read More »

Bojadiser sorta bogata antocijanima

Bojadiser sorta – Danas u svetu postoji preko 11 000 sorti vinove loze. Manji broj sorti (100 – 150) se komercijalno gaji na većim površinama dok se ostale gaje sporadično na manjim površinama, u kolekcionim zasadima ili u zasadima za potrebe tzv. “Banke gena” u vinogradarstvu. Među sortama dominiraju vinske sorte sa preko 90 % ukupnih vinogradarskih površina a na ... Read More »

Vino u buradima za vrhunska uživanja

Vino u buradima Ako smo se opredelili u startu za vina, koja će odležavanjem u hrastovim buradima godinama biti sve bolja. Veliki izazov, velika odgovornost, ali je doživljaj degustacije takvog vina nezamenjiv i nezaboravan. Hrast je vezan za vino istorijom. Kako je čovek otkrio tajnu vina, tako je otkrio i značaj hrastovog drveta. Vino je živo biće – kao i ... Read More »

Preventiva pri prijemu, tretiranju sveže ubranog grožđa

grožđe

Preventiva pri prijemu. Već pri berbi i prijemu grožđa mogu se preduzeti mere koje će doprineti boljem kvalitetu vina. Preventivne mere protiv bolesti vina. Najčešći propusti pri proizvodnji vina u domaćinstvu su: Ne popravljanje sadržaja šećera u širi Ne odvajaju se trule bobice Odricanje od upotrebe sumpor – dioksida Dugo ležanje vina na talogu Ne potapanje – mešanje kljuka i ... Read More »

Alokohol u vinu je najvažniji sastojak procesa vrenja

Alkohol je najvažniji sastojak vina, koji nastaje u procesu alkoholne fermentacije tj. pretvaranja šećera, delovanjem kvaščevih gljivica. U našim vinima količina alkohola varira između 70 i 110 grama na 1 litru, 8,8 do 13,8 posto. Za kvalitet nekog vina, nije uvek presudan sadržaj alkohola (veći ili manji procenat), već u kojem se odnosu nalazi alkohol i ukupne kiseline vina, ekstrakt ... Read More »