Monday, 22 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo (page 10)

Vinogradarstvo

Dve vrste mirovanja vinove loze

Zimsko mirovanje vinove loze kao jedan od dva ciklusa razvića vinove loze, počinje kada potpuno opadne lišće a završava se kada počne kretanje sokova u proleće. Na dužinu trajanja zimskog mirovanja veliki uticaj imaju sorte i klima. U umereno kontinentalnoj klimi ono traje od kraja novembra do druge polovine marta. Razlikujemo dve vrste mirovanja: 1. fiziološko i 2. ekološko Fiziološko ... Read More »

Semenke grožđa su bogati izvor flavonoida – antioksidanata

Semenke grožđa crvenih sorti sadrže tri najjača biljna flavonoida (Flavonoidi predstavljaju jednu od najbrojnih grupa prirodnih heterocikličkih spojeva s kiseonikom, a u njih se također ubrajaju i žuti pigmenti): resveratrol, kvercetin. antocijanidi i proantocijanidi (OPC). Resveratrol je najjači antioksidans pronađen u prirodi čije je djelovanje jače 1000% od ostalih poznatih antioksidanata. Veže i izbacuje slobodne radikale iz organizma. Slobodni radikali ... Read More »

Traminac – svetski čuveno vino za druženje

Traminac, vino za ljubitelje mirisnih vina. Sa svojim naglašenim muskatnim mirisom i prefinjenim ukusom spada u sam vrh poželjnih belih vina. Odrediti tačno nastanak vinove loze iz porodice traminac nije baš najjednostavnije zbog  vrlo  nestabilnog  genoma. Veruje se da potiče iz severne Italije u tirolskom Alpima, blizu sela Tramin u Alto Adige, gde je prvi varijetet ove sorte rastao širom ... Read More »

Rajnski rizling za kvalitetna vina sa poreklom

Rajnski rizling Vinogradarstvo i vinarstvo se ubrzano razvija u Srbiji. Obnavljaju se stari vinogradi, a češće sade novi. Važno je da se pri sadnji izaberete odgovarajuću sortu – ukoliko se odlučite za  RAJNSKI rizling pružiće Vam se šansa za proizvodnju visokokvalitetnih vina sa geografskim poreklom. Sinonimi: Riesling blanc, Gentil aromatique, Petit Riesling (Francuska), Petit Rhin (Švajcarska), Riesling weisser, (Nemačka), Reisling ... Read More »

Rojatska kordunica – Vaš izbor jedno ili dvokraka kordunica

Rojatska kordunica – Za ovu kordunicu rastojanje između redova je 2-3m, a u redu 1-1.5m. Može biti jednokraka ili dvokraka. Primenjuje se samo za špalirski način gajenja vinove lozee. – Rezidba u I i II godini – U prvoj godini lastar koji je izbio reže se na jedno ili dva okca. U drugoj godini ostavlja se opet jedan lastar, koji ... Read More »

Medovina za dane koji nam dolaze

Medovina za dane jesenje. Za medovinu znamo da je alkoholno piće od meda i vode koje, a što je normalno, nastaje alkoholnim vrenjem. Medovina može sadržati pored meda i druge dodatke, kao što su: polen, propolis, razne travke i td. Zavisno od tih dodataka, srećemo se i sa raznim drugim imenima (hidromel….). Svi znamo da medovina datira od najstarijih vremena. ... Read More »

Bistrenje vina uz pomoć prirodnih sredstava

Bistrenje vina.  Vreme potrebno da se vino samo od sebe izbistri i dostigne stabilnu kristalnu bistrinu, kreće se i do 2 godine. Vina koja nisu namenjena tržištu već za ličnu potrošnju, ne moraju se podvrgavati bistrenju, dodavanjem određenih sredstava. Međutim, vina koja su proizvedena radi prodaje i to, pre svega, kao razlivena u boce, ili vina koja se žele vise ... Read More »

Loza koja je razvila otpornost na bolesti

Loza koja je razvila otpornost – Da bi se na okućnici proizvelo zdravo i kvalitetno stono grožđe, veliku pažnju treba posvetiti pre svega izboru sortimenta. Za ovu namenu su mnogo pogodnije interspecijes stone sorte.  Vinske i stone sorte se značajno razlikuju po morfološkim i proi- zvodnim karakteristikama. Kod vinskih sorti prioritet se daje proizvodnim karakteristikama, a estetski izgled je manje ... Read More »

Promene na grožđu tokom njegovog čuvanja

PROMENE NA GROŽĐU TOKOM ČUVANJA U HLAĐENOM SKLADIŠTU. Radi ublažavanja sezonskog karaktera potrošnje stonog grožđa, grožđe se čuva kako bi se u svežem stanju moglo trošiti i u zimskom periodu. Dužem čuvanju su namenjene sorte poznog i vrlo poznog vremena sazrevanja. Kraće vreme (1 – 3 meseca) mogu se čuvati sorte srednje poznog vremena sazrevanja. Sve promene koje se na ... Read More »

Vinograd podizanje samo uz kvalitetne kalemove

Vinograd – za podizanje novih zasada vinove loze mogu se koristiti kalemovi koji pripadaju kategoriji standardnog ili sertifikovanog sadnog materijala. Ali bez obzira koja se kategorija koristi sadni materijal mora da ispunjava određene kriterijume: -bazalni deo kalema treba da ima 3-5 dobro razvijenih osnovnih žila, koje su ravnomerno (radijalno) raspoređene, prečnika 3mm i da su dobro obrasle sitnim žilicama -korenov ... Read More »