Friday, 18 August, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

Rojatska kordunica – jedno ili dvokraka kordunica

pegavost

Rojatska kordunica – Za ovu kordunicu rastojanje između redova je 2-3m, a u redu 1-1.5m. Može biti jednokraka ili dvokraka. Primenjuje se samo za špalirski način gajenja vinove lozee. – Rezidba u I i II godini – U prvoj godini lastar koji je izbio reže se na jedno ili dva okca. U drugoj godini ostavlja se opet jedan lastar, koji ... Read More »

Grožđe u hladnjače za dugotrajnu prodaju

grožđe

Grožđe se može uspešno čuvati u hlađenim skladištima i do nekoliko meseci i iznositi na tržište onda kada je deficitarno i kada se može postići veća cena. Stono grožđe namenjeno čuvanju bere se kada je zrelo i ima najpovoljnije osobine za svežu upotrebu. Prilikom berbe se grozdovi prihvataju za peteljku pazeći da se sačuva pepeljak na bobicama. Grozdovi namenjeni čuvanju ... Read More »

Game sorta koja daje bogat rod i kvalitetno vino

vino čaša

Game sorta koja ima ekonomski značaj , daje vina koja plene svojim osobinama. Kod nas se gaji u centralnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, i Vojvodini. Razmislite o njegovoj sadnji. Sinonimi : Game crni (Srbija), Gamay noir, Gamay Beaujolais (Francuska), Gamaz piccolo, Gamay nero (Italija), Gamaz Black (SAD), i dr. Poreklo : Sorta je poreklom iz Francuske Rasprostranjenost : ... Read More »

Pirsova bolest – Xylella fastidiosa na vinovoj lozi

fitoplazma

Pirsova bolest – Epidemiologija: Xylella fastidiosa se održava i širi insektima vektorima i zaraženim biljnim materijalom. U biljci se nalazi u ksilemu, odakle je ishranom usvajaju vektori i prenose na zdrave biljke. S obzirom na prisustvo brojnih osetljivih domaćina, unos ovog patogena na evropski kontinent imao bi nesagledive posledice. Mogući putevi unosa patogena su zaraženim sadnim materijalom ili vektorima prisutnim ... Read More »

Kiseline u zrnima grozda za dobro vino

kiseline grozd

Kiseline u zrnima grozda predstavljaju drugi po važnosti sastojak grožđa. Prilikom određivanja vremena berbe pored sadržaja šećera važno je znati i sadržaj ukupnih kiselina. Najvažnije organske kiseline su: vinska, jabučna i limunska kiselina. Osim ovih u grožđanom soku se nalaze i druge kiseline kao što su : ćilibarna, glukuronska, glikolna, oksalna, salicilna i druge, ali u veoma malim količinama (3-4% ... Read More »

Defolijacija vinove loze – oprez pri visokim temperaturama

mikrobioloska

Defolijacija vinove loze – Uklanjanje listova oko grozdova. U savremenom vinogradarstvu redovno se primenjuje defolijacija u cilju povećanja kvaliteta grožđa. Treba je obaviti 20-30 dana pre berbe grožđa. Iz zone lastara u kojoj se razvijaju grozdovi uklanjaju se listovi koji zasenjuju grozdove. Time se značajno poboljšavaju osvetljenost i aeracija grozdova, što doprinosi boljem sazrevanju grozdova, potpunijoj obojenosti pokožice i manjem ... Read More »

Vlažnost kao faktor u razvoju vinove loze

vinograd

Vlažnost – Odgovarajuća, povoljna vlažnost zemljišta i vazduha utiče na normalan tok svih životnih procesa vinove loze, njenom normalnom razvoju i plodonošenju. Vinova loza je donekle otporna prema suši, zato što se dosta uspešno gaji i u krajevima sa relativno malom količinom padavina, ili da sam raspored padavina tamo nije povoljan. Ona bolje podnosi uslove sa manje padavina od mnogo ... Read More »

Podloga Kober 5BB – za krečna zemljišta

pegavost

Podloga Kober 5BB – Veoma je bitno dobro odabrati podlogu, jer ona utiče i na poboljšanje i na pogoršanje niza agrobioloških i tehnoloških ossobenosti nakalemljenih sorata vinove loze. Greške pri izboru lozne podloge kasnije se ne mogu ispraviti. Ona mora da poseduje niz povoljnih osobina:    da je potpuno otporna prema korenovoj filokseri    da ima dobar afinitet prema plemenitoj ... Read More »

Sorta afuz ali – iz Male Azije- krupna, slatka, rodna

ipard

Sorta afuz ali potiče iz Male Azije. Sreće se u gotovo svim vinogradarskim zemljama. Naročito se gaji u zemljama oko Sredozemnog mora. Botaničke karakteristike su -Vrh mladog lastara je zelen, sjajan, po ivicama bronzast i dosta povijen. Gladak je, sa vrlo malo malja. List je srednje krupan do krupan, najčešće trodelan, a ređe petodelan. Lice lista je glatko, golo, tamno ... Read More »

Semijon je bogato rodna vinska sorta

semijon

Semijon rodna loza – Bogatsvo vinskih sorti Vas stavlja pred veoma težak izbor: Koju izabrati ? Predstavićemo Vam Semijon  rodna vinska sorta (10.000-15.000 kg/ha). Sinonimi: Semillon picolo (Italija), Semillon blanc, Petit semillon (Francuska). Poreklo: Potiče iz Francuske. Rasprostranjenost: Gaji se u Francuskoj, Italiji, Španiji, Ukra- jini. Kod nas se gaji u nekim vinogorjima. Ekološko – geografska pripadnost Proles occidentalis (Convarietas ... Read More »