Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Uncategorized

Uncategorized

Rezidba trešnja višnja tokom sezone

prstenovanje rezidba trešnja kordija manjak elemenata rezidba mladih marela hibrid

Rezidba trešnja  višnja su srodne, ali različite. Rezidba trešnje u rodu – U savremenoj proizvodnji trešnje rezidba je obavezna mera, naročito ako su stabla kalemljena na slabo bujnim podlogama i gajenih u gustom sklopu. Trešnja formira retku i osvetljenu krunu, jer se odlikuje slabijim razgranavanjem. Sklona je da formira piramidalnu krunu, a ima i izraženu apikalnu dominaciju. Pretežno rađa na majskim ... Read More »

Dobrobit životinja uslov daljeg razvoja i izvoza u EU ?

dobrobit ishrana teladi hereford rasa vitamin A telenje krava

Dobrobit životinja – tokom 2016. EU je zabranila mnoge oblike držanja domaćih životinja u neuslovnim kavezima, objektima. Kako se naše zakonodavstvo prilagođava zakonima EU i Srbija mora da uvede takav način uzgoja. Spremite se na vreme za nove zakone o načinu uzgoja domaćih životinja koje će stupiti na snagu u periodu 2019 -2022. U tome Vam može pomoći NVO ORCA. ... Read More »

Kvalitet podova u objektima za gajenje stoke

gasovi stala origano ipard za tehnika izđubravanja

Kvalitet  podova u stočarskim objektima predstavlja vrlo značajan uslov za uspešno gajenje domaćih životinja. Pogotovu ako znamo da pojedine vrste životinja provode dobar deo života u objektima, gde od rođenja pa do samog završetka ciklusa proizvodnje odakle najčešće idu na klanicu. Imajući u vidu ovakav način eksploatacije domaćih životinja (vrlo intenzvno) moramo posebnu pažnju pokloniti i uslovima u kojima životinje ... Read More »

Vinograd rodnost – Stepen opterećenja čokota

bor element kvalitet groždja vinograd rodnost vinogradarski registar

Vinograd rodnost – Stepen opterećenja čokota rodnim okcima na rastenje, rodnost i kvalitet – Opterećenje označava broj okaca koji se pri rezidbi ostavlja na čokotu ili m2 površine vinograda. Veličina opterećenja zavisi od sorte i uslova sredine. U našim vinogradima broj okaca po m2 varira od 6 do 16, a po čokotu se menja prema razmaku sađenja loze. U uskorednim vinogradima, ... Read More »

Krava ishrana zimi – kabasto hranivo je osnova

krava ishrana

Krava ishrana zimi – Neadekvatnom hranom pogotovu visokomlečnih grla mogu se napraviti takve greške da se dobije manja proizvodnja po grlu nego kod ekstenzivnih rasa, a uz to vidno se narušava i zdravstveno stanje. Uvek težimo da postignemo što pozitivniji hranidbeni bilans sa što manje inputa, ali taj pozitivni bilans treba da ide u što veću produkciju mleka a nikako za kompenzovanje ... Read More »

Zdravlje vimena , kako ga pravilno oceniti

soja sirova pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje hranivo

Zdravlje vimena  – Kriterijumi za ocenu zdravlja vimena. Kod laboratorijskog odredjivanja ocene zdravlja vimena, obraca se pažnja na sledece kriterijume: -somatske ćelije u mleku (somatske ćelije) -zdravo vime: 10.000 – 100.000 -hronično obolelo: 100.000 do 1 milion; mleko nepromenjenog izgleda -obolelo: mleko promenjeno – broj somatskih ćelija nekad opada već posle 8 dana po terapiji – nekad pak opada tek posle ... Read More »

Dud nekad beše naše blago

dud

Dud nekad – danas je zaboravljena vrsta. Nekada je krasio salaše širom Vojvodine. Mnogi se rado sećaju letovanja kod rođaka na selu i slatkih plodova duda. To je drvo je do 20 metara visoko sa okruglastom, bogatom krošnjom. Kora je duboko ispucala. List je širokojajast, nazubljenog oboda. Složeni plod je cvast srasla u jedno plodište, dudinju (nalik kupini), slatkog ukusa, bez izražene arome ... Read More »

Produktna berza Novi Sad – promet 6-10. novembar 2017.

kukuruz berza pad cene produktna brast berza cene na produktnoj cene proizvoda cena soje cene kukuruza berza novi sad cene na berzi rast cene

Produktna berza Novi Sad –  Na organizovanom robnoberzanskom tržištu nastavljaju se negativni cenovni trendovi drugu nedelju za redom. Na Novosadskoj Produktnoj berzi pad cena je pra?en zna?ajnim smanjenjem koli?ina prometovane robe. Svetske cene su i ovog puta zna?ajno uticale na doma?e tržište koje je rezultiralo nemogu?noš?u izvoza doma?e robe. Nekonkurentne doma?e cene rezultirale su i uvozom soje zrna iz okolnih zemalja. ... Read More »

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

dani ferrari mere ipard

Mere IPARD za kupovinu traktora do 100  kW snage – Jedna od mera podrške ruralnom razvoju su i investicije u sektoru za voće i povrće. Nakon objavljivanja konkursa, prijave koje stignu potpune, pravo-vremeno i u skladu sa uslovima akta o provođenju mera i javnog konkursa će biti pregledane po redosledu njihovog pristizanja. Nakon što IPARD agencija obradi javni formular. Na temelju kriterijuma rangiranja ... Read More »

Med Sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu

med sajam

Med  Sajam – Prvi pčelarski  sajam Dunavskog regiona u Novom Sadu, biće priređen u petak, 10. i subotu, 11. novembra. Na Sajmu će biti predstavljena oprema i repromaterijal za pčelarstvo, ambalaža, med, pčelinji proizvodi i kozmetički preparati. Tim povodom danas je na Novosadskom sajmu održana konferencija za novinare.  Prema rečima rukovodioca Službe za ocenu kvaliteta Novosadskog sajma, Dragana Pajića, pored ... Read More »