Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Seminari (page 3)

Seminari

Dobar dan domaćine – 858 miliona dinara poljoprivredi

dobar dan domaćine

” Dobar dan doma?ine” u Novom Sadu. Prvi dan savetovanja je ukazao na stanje u našoj poljoiprivredi, najavama ulaganja AP Vojvodine i savetima stru?njaka za uzgoj pšenice. Uvaženi profesor dr Dragan Glamo?i? je ukazao da ?e se vrlo brzo doneti odluka o na?inu trošenju Agrarnog budžeta. Isplata subvencija kre?e do kraja januara, druga tranša do kraja februara i tre?a do ... Read More »

Sušenje proizvoda iz poljoprivrede

sušenje proizvoda

Sušenje proizvoda – Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu već oko dvadeset godina radi na posebnoj obuci stručnjaka koji brinu o sušenju i skladištenju svega onoga što se u domaćoj poljoprivredi proizvede. Ova obuka se obavlja u okviru planiranog kursa. Preko 800 rukovaoca sušara iz Srbije i regiona do sada je pohađalo kurs, što je najvažniji dokaz njegovog kvaliteta i potrebe. ... Read More »

Centar za organsku proizvodnju Selenča 25.09 2015.

Centar za organsku proizvodnju Selen?a 25.09.2015. organizuje 9. Forum o organskoj proizvodnji sa temom „Plasman organskih proizvoda na doma?em i me?unarodnom tržištu“.Koncepcija ovogodišnjeg Foruma sadrži tri segmenta:  1./   plenarni deo namenjen malim proizvo?a?ima pod nazivom “Izazovi plasmana za male organske proizvo?a?e” gde ?e ?lanovi Centra predstaviti prednosti i probleme razli?itih kanala prodaje organski proizvoda u vidu sopstvenih iskustava.   ... Read More »

Prirodni stil življenja je garant skladnog života

Prirodni stil življenja Dragi saradnici, prijatelji, poštovaoci prirodnog stila življenja, Ovim putem vas obaveštavamo da ?e se V Kongres „Ishrana budu?nosti“ održati 26-27. septembra 2015.god. u amfiteatru na SPENS-u (Novi Sad, Republika Srbija) sa po?etkom u 11:55h. Pogledaj pozivnicu  Kongres „Ishrana budu?nosti“ tretira i obra?uje sve prakti?ne i teoretske informacije od sveopšteg interesa za zdrav i sre?an na?in života, ukazuju?i ... Read More »