Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Seminari (page 2)

Seminari

Dobar dan domaćine – Novi Sad, 9 i 10. februar 2017.

IPARD za mlade kalendar povrtarstva

Dobar dan doma?ine – Novi Sad.  Prilika da se poljoprivre-dnici upoznaju sa novostima iz primene nauke u agraru. Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada organizuje Savetovanje “Dobar dan doma?ine” 9 i 10. februara 2017.   Predstavi?e se na?ini uzgoja spelte i sirka – manje zastu-pljenih sorti na našim poljima. Profesori sa Poljoprivrenog fakulteta iz Novog Sada ?e ukazati na mogu?nosti daljeg ... Read More »

Savetovanje voćara u Novom Sadu – načini gajenja voća

gorka radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Savetovanje voćara – U Novom Sadu je održano savetovanje voćara koje je posetilo više od 600 zainteresovanih. Na jednom mestu nova znanja, saveti za postizanje boljih rezultata u gajenju voća, uvođenje trešnje u intenzivni sistem gajenja,  mnoštvo kompanija sa svojim proizvodima za voćare.  Prvo predavanje je održao prof. dr Zoran Keserović o isplativosti gajenja trešanja. Sorte Kordia, Regina, Svit hart ... Read More »

Savetovanje povrtara u Novom Sadu

Vojvođansko društvo povrtara savremena proizvodnja

Savetovanje povrtara – više od 500 u?esnika se okupilo u Master centru u Novom Sadu. Proizvo?a?i su došli da se upoznaju sa novim saznanjima u uzgoju povr?a, novim sredstvima zaštite I novim tehnikama gajenja biljaka. Profesor dr Žarko Ilin je ukazao na veliki zna?aj poštovanja plodoreda I korištenja organskog ?ubriva. Naglasio je da je integralna proizvodnja uslov daljeg napretka I ... Read More »

SAVREMENA PROIZVODNJA POVRĆA – 3. 12 2016., Novi Sad

Vojvođansko društvo povrtara savremena proizvodnja

 SAVREMENA PROIZVODNJA POVRĆA – XVIII NAUČNO-STRUČNI SKUP, 3. decembar 2016. godine. ORGANIZATORI: VOJVOĐANSKO DRUŠTVO POVRTARA (VDP), ODBOR ZA SELO SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI,KONGRESNI CENTAR “MASTER” NOVOSADSKOG SAJMA POZIV na XVIII Savetovanje pod nazivom „Savremena proizvodnja povrća“  koje će biti održano u subotu, 3. decembra 2016. godine u Velikoj sali i holu Master centra Novosadskog sajma s početkom u 9 časova. XVIII Savetovanje, ... Read More »

Savetovanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

Savetovanje poljoprivrednika na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu  –  U petak, 16. septembra, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, sa po?etkom u 17 ?asova (amfiteatar) održa?e se Savetovanje poljoprivrednika. Organizatori su najavili razgovore o aktuelnim temama koje su predložili ratari sa kojima Departman za ratarstvo i povrtarstvo sara?uje. Na savetovanju Nedimovi? i Radojevi? o agrarnoj politici  Savetovanju ?e prisustvovati i ... Read More »

Mladi poljoprivrednici kreću u akciju – Srbija i EU

Mladi poljoprivrednici – Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika „SUMP“ u saradnji sa Novosadskim sajmom i Turisti?kom organizacijom Novi Sad uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije organizuje 1. Konferenciju o mladim poljoprivrednicima pod nazivom „Mladi poljoprivrednici u Srbiji i EU“, koja ?e se održati u subotu 14. maja 2016. godine u 13:00 ?asova u sali 5, Kongresnog centra ... Read More »

Dobar dan domaćine – 858 miliona dinara poljoprivredi

dobar dan domaćine

” Dobar dan doma?ine” u Novom Sadu. Prvi dan savetovanja je ukazao na stanje u našoj poljoiprivredi, najavama ulaganja AP Vojvodine i savetima stru?njaka za uzgoj pšenice. Uvaženi profesor dr Dragan Glamo?i? je ukazao da ?e se vrlo brzo doneti odluka o na?inu trošenju Agrarnog budžeta. Isplata subvencija kre?e do kraja januara, druga tranša do kraja februara i tre?a do ... Read More »