Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Seminari (page 2)

Seminari

“SAVREMENA PROIZVODNJA POVRĆA” 3. decembar 2016., Novi Sad

Vojvođansko društvo povrtara

 “SAVREMENA PROIZVODNJA POVR?A” – XVIII NAU?NO-STRU?NI SKUP, 3. decembar 2016. ORGANIZATORI: VOJVO?ANSKO DRUŠTVO POVRTARA (VDP),ODBOR ZA SELO SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI,KONGRESNI CENTAR “MASTER” NOVOSADSKOG SAJMA POZIV na XVIII Savetovanje pod nazivom „Savremena proizvodnja povr?a“  koje ?e biti održano u subotu, 3. decembra 2016. godine u Velikoj sali i holu Master centra Novosadskog sajma s po?etkom u 9 ?asova. XVIII Savetovanje, na zahtev ... Read More »

Savetovanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

Savetovanje poljoprivrednika na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu  –  U petak, 16. septembra, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, sa po?etkom u 17 ?asova (amfiteatar) održa?e se Savetovanje poljoprivrednika. Organizatori su najavili razgovore o aktuelnim temama koje su predložili ratari sa kojima Departman za ratarstvo i povrtarstvo sara?uje. Na savetovanju Nedimovi? i Radojevi? o agrarnoj politici  Savetovanju ?e prisustvovati i ... Read More »

Mladi poljoprivrednici kreću u akciju – Srbija i EU

Mladi poljoprivrednici – Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika „SUMP“ u saradnji sa Novosadskim sajmom i Turisti?kom organizacijom Novi Sad uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije organizuje 1. Konferenciju o mladim poljoprivrednicima pod nazivom „Mladi poljoprivrednici u Srbiji i EU“, koja ?e se održati u subotu 14. maja 2016. godine u 13:00 ?asova u sali 5, Kongresnog centra ... Read More »

Dobar dan domaćine – 858 miliona dinara poljoprivredi

dobar dan domaćine

” Dobar dan doma?ine” u Novom Sadu. Prvi dan savetovanja je ukazao na stanje u našoj poljoiprivredi, najavama ulaganja AP Vojvodine i savetima stru?njaka za uzgoj pšenice. Uvaženi profesor dr Dragan Glamo?i? je ukazao da ?e se vrlo brzo doneti odluka o na?inu trošenju Agrarnog budžeta. Isplata subvencija kre?e do kraja januara, druga tranša do kraja februara i tre?a do ... Read More »

Sušenje proizvoda iz poljoprivrede

Sušenje proizvoda – Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu ve? oko dvadeset godina radi na posebnoj obuci stru?njaka koji brinu o sušenju i skladištenju svega onoga što se u doma?oj poljoprivredi proizvede. Ova obuka se obavlja u okviru planiranog kursa. Preko 800 rukovaoca sušara iz Srbije i regiona do sada je poha?alo kurs, što je najvažniji dokaz njegovog kvaliteta i potrebe. ... Read More »

Centar za organsku proizvodnju Selenča 25.09 2015.

Centar za organsku proizvodnju Selen?a 25.09.2015. organizuje 9. Forum o organskoj proizvodnji sa temom „Plasman organskih proizvoda na doma?em i me?unarodnom tržištu“.Koncepcija ovogodišnjeg Foruma sadrži tri segmenta:  1./   plenarni deo namenjen malim proizvo?a?ima pod nazivom “Izazovi plasmana za male organske proizvo?a?e” gde ?e ?lanovi Centra predstaviti prednosti i probleme razli?itih kanala prodaje organski proizvoda u vidu sopstvenih iskustava.   ... Read More »

Prirodni stil življenja je garant skladnog života

Prirodni stil življenja Dragi saradnici, prijatelji, poštovaoci prirodnog stila življenja, Ovim putem vas obaveštavamo da ?e se V Kongres „Ishrana budu?nosti“ održati 26-27. septembra 2015.god. u amfiteatru na SPENS-u (Novi Sad, Republika Srbija) sa po?etkom u 11:55h. Pogledaj pozivnicu  Kongres „Ishrana budu?nosti“ tretira i obra?uje sve prakti?ne i teoretske informacije od sveopšteg interesa za zdrav i sre?an na?in života, ukazuju?i ... Read More »