Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Sajmovi u regionu (page 4)

Sajmovi u regionu

Sajam u Novom Sadu – nedelja Porodični dan

Me?unarodni poljoprivredni sajam iz godine u godinu potvr?uje reputaciju jednog od najvažnijih poslovnih doga?aja u oblasti agrara Zapadnog Balkana. Broj izlaga?a i posetilaca, promocija proizvoda i usluga iz 60 zemalja sveta, kao i ostvareni poslovni rezultati, doprinose da se Me?unarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu nalazi me?u deset najzna?ajnijih sajmova poljoprivrede u Evropi. Za posetioce je i ove godine organizovan ... Read More »

Španija na 83. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Španija na 83. Me?unarodnom poljoprivrednom sajmu – Predsednik Republike Srbije Tomislav Nikoli? posetio je danas štand Španije na 83. Me?unarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu na kojem ga je ugostio šef Ekonomsko-trgovinskog odeljenja Ambasade Španije Aitor Mate. Štand Španije posetili su i supruga predsednika Dragica Nikoli?, ministar privrede Željko Serti? i ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljevi? Boškovi?. Prezentaciji kompanija iz Španije, koje ... Read More »

Međunarodni poljoprivredni sajam Novi Sad

Me?unarodni poljoprivredni sajam, bi?e održan od 14. do 20. maja u Novom Sadu, a na toj manifestaciji predstavi?e se oko 1.500 izlaga?a iz 60 zemalja i najzna?ajniji doma?i privrednici iz oblasti agrara i grana koje imaju veze s poljoprivredom. Italija je Zemlja partner ovogodišnje priredbe i na sajmu ?e biti predstavljeno 16 italijanskih preduze?a iz oblasti poljoprivrede. Kolektivni nastup kompanija ... Read More »

Poljoprivredni sajam u Novom Sadu, 14-20. maj 2016.

Me?unarodni poljoprivredni sajam je najzna?ajnija priredba koja se održava na Novosadskom sajmu, ali i važan poslovni doga?aj u oblasti agrara u ovom delu Evrope. Ove godine na Me?unarodnom poljoprivrednom sajmu predstavi?e se izlaga?i iz 60 zemalja i najzna?ajniji doma?i privrednici iz oblasti agrara i privrednih grana koje imaju veze s poljoprivredom, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare Nebojša Drakuli?, direktor ... Read More »