Monday, 29 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 5)

Stočarstvo

Jarad selekcija uslov za uspešan rast i razvoj

jarad

Jarad selekcija – U najranijoj mladosti jarad uglavnom dobro napreduju hraneći se majčinim mlekom. Česta je pojava dakoza ojari veći broj jaradi, a nema dovoljno mleka za sve njih,zato se javljaju određene poteškoće. U tom slučaju se višak jaradi podmeće pod druge koze, kojima su uginula jarad ili su selekcijom izbačena iz dalje reprodukcije. Sa porastom jaradi rastu i njihove ... Read More »

Mačiji rep treba visoku primenu agrotehnike

bik

Mačiji rep (Phleum pratense) predstavlja jednu od najvažnijih trava koja se gaji na livadama, najčešće kao čist usev. Dobro se regeneriše i daje 2-3 otkosa, a dobijena biomasa predstavlja odličnu stočnu hranu koja se koristi sveža, kao seno ili za siliranje. Ređe se koristi ispašom jer biljke ne podnose dugotrajno gaženje. Vrsta je podesna za gajenje u visokoj agrotehnici. U ... Read More »

Gajenje ćurića i pilića, razlike u načinu uzgoja

ćurka

Gajenje ćurića i pilića – Većina odgajivača živine upoznata je sa gajenjem pilića. Ćurići se gaje ne sličan način. Ipak, postoje određena razlike između gajenja ćurića i pilića, koje treba istaći.  Ćurići su veći od pilića i znatno brže rastu. U načelu kada se radi o podnom prostoru (podnoj površini, hranidbenom prostoru, prostoru na pojilici, pod grejačem i sl.) jedno ... Read More »

Nazimice za uzgoj od 0-160 dana

veštačko osemenjavanje

ODGOJ NAZIMICA OD ROĐENJA DO 160 DANA STAROSTI. Posle zalučenja prasadi mlade nazimice treba smestiti u bokseve adekvatne površine poda po grlu. Raspoloživa površina poda po grlu treba da se povećava srazmerno povećanju telesne mase. Površina poda po grlu može se izračunati po sledećoj formuli:   P=Tm X 0,036m²,  gde je Tm telesna masa grla.  Broj nazimica u grupi takođe ... Read More »

Mangulica- zaboravljena vrsta ponovo u trendu

suseno

Mangulica – Verovatno ste čuli za “dobar” holesterol ( HDL ), to su čestice koje sakupljaju višak holesterola sa mesta gde ga ima previše i odnose ga u jetru. Zato su HDL čestice vredan čistač krvnih sudova jer smanjuju rizik od nastajanja kardiovaskularnih bolesti. Da li ste ga očekivali u mesu svinje rase Mangulice ?  Sve veći broj uzgajivača se ... Read More »

Mleko može doneti dobit za poljoprivrednike ?

mlekari

Mleko može doneti dobit – Dan proizvođača mleka je okupio veliki broj posetilaca, kako članova Asocijacije tako i drugih učesnika u lancu proizvodnje mleka.  Dobre vesti za proizvođače su doneli učesnici Godišnje skupštine CAPMV – iz Ministarstva poljoprivrede, Poljoprivrednog fakulteta, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Uprave za agrarna plaćanja. Predlog o Pravu prečeg zakupa zemljišta je utvrdio da se zemljište izdaje ... Read More »

GOVEDA napajanje sa čistom, zdravom vodom

krave

GOVEDA napajanje Krave su domaće životinje koje piju najviše vode. I to – što su bolje, to više vode! To nije čudno. Jer, voda treba, pre svega , za proizvodnju mleka. Poželjno je da krave daju što više mleka, zato im treba obezbediti i dati što više vode. Na količinu dnevne potrošnje vode kod krava utiče nekoliko faktora, od kojih ... Read More »

Dan proizvođača mleka – 14. 02 2017. u Novom Sadu

mleko

DAN PROIZVOĐAČA MLEKA – 14.02.2017 godine u Novom Sadu, na adresi: Trg Dositeja Obradovića broj: 8 POLJOPRIVREDNI   FAKULTET sa početkom u 13 časova. Godišnju Skupštinu će obeležiti prisustvo velikog broja proizvođača mleka iz svih krajeva zemlje, velikih, malih i srednjih domaćinstava – bez obzira na količinu proizvodnje, kao i veliki broj farmera, proizvođača i članova drugih udruženja, asocijacija, organizacija i ostalih zainteresovanih. ... Read More »

Prasad i njihov rast / ISV

prasad isv

Prasad male telesne mase posle zalučenja dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća. Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposo- ban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju ... Read More »

BOLESTI OVACA, preventiva i lečenje životinja

ovce

Kamenčići u organima za varenje se stvaraju u mokraćnim kanalima i jedan su od mnogih metaboličkih poremećaja. Razlozi   nastajanja su: unošenje neadekvatne količine vode; previše fosfora i kalijuma u obroku a nedovoljno vitamina A; pijenje tvrde vode; zastupljenost sirka, prosa ili pamukove sačme u obrocima. Prevencija se sastoji u pravilnom balansiranju kalcijuma i fosfora (2:1), davanju soli i vitamina ... Read More »