Wednesday, 26 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 5)

Stočarstvo

PLAVO goveče mesnata rasa iz Evrope

plavo goveče

PLAVO  goveče u originalnoj formi potiče iz centralnog i severnog dela Belgije i jedno vreme je činilo polovinu populacije goveda. Lokalno crveno-šareno i crno-šareno se ukrštalo sa Šorthorn govečetom uvezenim iz Engleske u periodu od 1850. do 1890. godine. Stvarni uzgojni cilj je ustanovljen početkom 20. veka kada je zvanično današnja rasa i ustanovljena.   Jedno vreme je ova rasa imala ... Read More »

Ekstruder za obradu sirovog zrna soje

soja gustina setve ekstruder soja krečnjak rešava kombajn u soji soja izvoz soja suša

Ekstruder za obradu – Ekstruder – ekspander namenjen je za termičku obradu – ekstrudiranje sojinog zrna i ekspandiranje. U procesu ekstrudiranja zrno soje se usitnjava i zagreva do temperature od 120-135°C. Ekstrudiranjem sojinog zrna eliminišemo štetne materije iz zrna i ujedno aktiviramo proteine koji daju osnovni kvalitet punomasnom sojinom grizu. U procesu ekspandiranja prethodno usitnjeni materijal se zagreva do temperature ... Read More »

Ishrana junica od 1 do 2 godine starosti

ishrana junica

ISHRANA JUNICA OD JEDNE DO DVE GODINE STAROSTI – Posle navršene prve godine života priplodne junice mogu se hraniti većinom kvalitetnom kabastom hranom uz nešto koncentrata. U uslovima ograničene ishrane, junice se hrane dva puta na dan. Poje se isto toliko puta, odnosno onoliko puta koliko puta se hrane. Daleko je bolje ako junice imaju vode stalno na raspolaganju. Ishrana ... Read More »

Proizvodnja stajnjaka na farmi po vrstama

stajnjak na gazdinstvu stajnjak pravilan proizvodnja stajnjaka

Proizvodnja stajnjaka – Upotreba stajnjaka je od velikog značaja u poljoprivredi.Sa smanjenjem stočnog fonda smanjena je i upotreba stajnjaka.Predstavljao Vam tabele proizvodnje stajnjaka po kategorijama domaćih životinja.Tako ćete imati mogućnost da predvidite potrebe za stajnjakom i mogućnosti njegove proizvodnje.   Fekalna animalna materija fiziološki je životinjski osnovni nusproi zvod, koji u kruženju organske materije u prirodi od davnina služi za ... Read More »

Voda u ishrani stoke, njen značaj

krave goveda napajanje voda dnevne potrebe

Voda u ishrani stoke – O značaju vode u ishrani krava možda najbolje govore sledeća dva podatka: telo krave sastoji se od oko 55 do 70 % vode, mleko, jedan od proizvoda krava, sadrži oko 87,5 % vode. Voda je neophodna za održavanje telesnih tečnosti, varenje hrane, promet i usvajanje hranljivih materija, uklanjanje otpadnih materija iz organizma, eliminaciju viška toplote u pojedinim ... Read More »

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

koncentrat zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj tov svinja

 ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, grašak, lupina, stočni bob, kikiriki kao i druge biljne vrste: suncokret, pamuk, uljana repica i dr. Zrnevlje žitarica može da se koristi u obliku suvog zrna ili kao visoko vlažno silirano zrno. Zrnevlje žitarica predstavlja najvažniji izvor energije pogotovo u obrocima za visokoproizvodne krave.   ... Read More »

ALLTECH E-CO2 NOVI VEBSAJT ZA FARMERE

ALLTECH E-CO2

 ALLTECH E-CO2 VEBSAJT NUDI PUTEVE KA VEĆOJ EFIKASNOSTI NA FARMAMA Vodeća konsultantska kuća za poljoprivredu i životnu sredinu Alltech E-CO2 pokrenula je novi vebsajt koji farmerima i prehrambenoj industriji u širem smislu nudi vredna saznanja o efikasnosti resursa. Pored besplatnih procena efikasnosti farmi, sajt je domaćin nove interaktivne grafike „virtuelna farma“ koja brzo i lako pruža informacije o glavnim izvorima ... Read More »

Hranljiva vrednost biljne mase

bela detelina gnječilica hranljiva vrednost

Hranljiva vrednost biljne mase u momentu ubiranja zavisi od vrste i sorte biljaka, načina gajenja i vremena i načina ubiranja biljne mase. Posebno ćemo se osvrnuti na vreme i način ubiranja. Tu spadaju: vreme, učestalost, visina i način kosidbe travnjaka. Od broja kosidbi ne zavisi mnogo prinos suve materije, ali zavisi prinos proteina i svarljivih materija.  Sadržaj proteina pri dve kosidbe bio ... Read More »

STAJNJAK pravilan smeštaj i zaštita okoline

stajnjak na gazdinstvu stajnjak pravilan proizvodnja stajnjaka

STAJNJAK pravilan smeštaj – Povećanje broja grla na gazdinstvu, a samim tim i proizvodnja većih količina stajnjaka unutar istog nameće potrebu njegovog pravilnog čuvanja. Očuvanje okoliša kako unutar samog gazdinstva i naselja tako i šire na obradivim površinama sve se više nameće kao potreba.  Sve ovo ukazuje na činjenicu da se proizvodnji, skladištenju i upotrebi čvrstog stajnjaka mora pokloniti neophodna pažnja. ... Read More »

Uslovi za pravilno držanje domaćih goveda

krave goveda napajanje voda dnevne potrebe

Uslovi za pravilno držanje – Da bi se obezebedili optimalne uslove za uzgoj potrebno je obezbediti fizičkih uslova za držanje stoke. Svaka životinja mora da ima površinu od 5-6 m2, uz kvalitetnu ishranu, da bi efikasnost i ekonomska dobit bila adekvatna i uzgajivači BILI ZADOVOLJNI. TEHNI?KI  PARAMETRI  OBJEKTA – predstavljeni za jedno grlo.   -površina————————-         5-6 m kvadratnih ... Read More »