Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 5)

Stočarstvo

PRASAD prirast uz primenu novih proizvoda ISV

probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

PRASAD prirast Prasad na sisi moraju ostvariti što viši dnevni prirast kako bi u momentu zalučenja imala odgovarajuću telesnu masu ali i dovoljno rezervi masti. U organizmu novorođene prasadi nalazi se samo 1-3% masti, a u vreme zalućenja je poželjno da se ova vrednost poveća na oko 15-17%. Dnevni prirast prasadi na sisi, kreće se oko 150-190g dnevno. Vrlo retko je ... Read More »

STAJA gde i kako postaviti novi objekat

ovčarnik stajnjak mikroklima staja gde

STAJA gde i kako.  Pre nego što se pristupi izgradnji namenskog objekta za uzgoj stoke, neophodna je procena terena i odabir pogodne lokacije. Zato je za farmere najuputnije da se pridržavaju utvrđenih pravila, koja se pre svega zasnivaju na izboru podloga sa suvim i lako propusnim zemljištem, gde se podzemna voda nalazi na dubini većoj od 2 m. U vezi sa ... Read More »

Limuzin rasa goveda za uzgoj krava – tele

limuzin rasa

Limuzin rasa – Karakteristika rase je potpuno pigmentirana crveno-smeđa boja dlake tela, sa svetlijim krugovima oko očiju i svetlijom njuškom i dlakom između butova. Sluznice su ružičaste boje. Ova rasa živahnog temperamenta odlikuje se dugim trupom, širokim leđima i ekstremno muskuloznim butovima, što čini osnovu za visoke vrednosti klaničnih osobina. Relativno duge i blago oborene sapi krava i niže težine teladi ... Read More »

Livade pašnjaci – kako ih sam zasnovati

zasnivanje travnjaka jagnjenje livade

Livade pašnjaci su važni izvori stočne hrane za proizvodnju zelene mase za ispašu i spravljanje sena, a sve više i za proizvodnju kvalitetne silaže i senaže, naročito u brdskom i planinskom području. Međutim, velike površine livada i pašnjaka u našoj zemlji se slabo iskorišćavaju, od njih se dobijaju mali prinosi lošije stočne hrane, u prvom redu zbog toga što se ... Read More »

Kiselost mleka, načini njegovog utvrđivanja

mastitis somatske mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

 Kiselost mleka  – Određivanjem kiselosti u mleku utvrđuje se svežina i održivost mleka.Ako mleko posle muže stoji ne ohlađeno povećava se kiselost za nekoliko sati. Povećanje kiselosti nastaje zbog razlaganje laktoze i drugih sastojaka mleka dejstvom odnosno pod uticajem mikroorganizma. Stoga kiselost mleka pokazuje svežinu i higijensku ispravnost mleka. Postoji više metoda za određivanje kiselosti mleka: Alkoholni test – potrebna srestva: ... Read More »

Mitarenje kao proces produženja nošenja jaja

kvalitet ljuske mitarenje

Mitarenje – Produženje perioda eksploatacije koka nosilja  Poslednjih dvadeset godina u svetu, a i kod nas, sva češće se koriste različite metode koje kod kokoši veštačkim prekidaju proces proizvodnje konzumnih jaja, a posle određenog perioda, nastavljaju ciklus proizvodnje. Ovaj proces kod živine poznatiji je pod nazivom mitarenje. Postoje više metoda mitarenja kod kokoši: 1./ Prirodnim putem,  2./ Veštačkim-prinudnim putem: a)  Restrikcijom ... Read More »

Ovce ishrana tokom zime

ovce ishrana ovaca ovca zahtev za vodom bolesti ovaca paraziti kod ovaca

Ovce ishrana – Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ovčarstvu, utiče na nivo proizvodnje, ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i konačno na veću produktivnost i održivost ovčarstva.  Ishrana je jedno od centralnih pitanja u ovčarstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje. Način ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, razvoj ... Read More »

PRO EKO insekticid – pomoć kod štetnika u peradarstvu

pro eco insekticid

PRO EKO  insekticid – Brojni su štetnici koji napadaju domaće životinje . Zaštitu koja Vam garantuje zdravstvenu ispravnost upotrebljenih sredstava zaštite je u ponudi – Insectosec® – firme “PRO-EKO” Novi Marof – saveznik u borbi protiv crvenih grinja i ostalih parazita. Formulacija  InsectoSec je prah, a koristi se kao insekticid, akaricidte za suzbijanje drugih člankonožaca. Kao biocid djeluje protiv crvene ... Read More »

Stočna so je neophodna u uzgoju domaće stoke

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

Stočna so – Ovcama, i drugim preživarima, treba davati stočnu so. Poslije zimske ishrane stoku treba dovesti u dobru kondiciju. Posebnu brigu posvetiti izbalansiranoj ishrani. Stočna so je najčešće korišćeni mineralni dodatak u ishrani domaćih životinja. To je najčešće natrijum-hlorid (NaCl) uz druge soli (magnezijum i druge). Životinjama je potreban i natrijum i hlor. Odnos između njih i prisustvo u ... Read More »

Soja sirova u ishrani muznih krava

hranivo kvalitet soja sirova pravilna ishrana steonih otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Soja sirova – Intenzivna proizvodnja zahteva i kvalitetnu hranu. U proizvodnji mleka posebno je važno napraviti dobru kombinaciju dovoljne količine energije i proteina u obroku. Jedno od takvih hraniva u kome su ove komponente visoko koncentrisane je zrno soje i njegovi produkti. Soja u sirovom obliku, osim visoke biološke proteinske vrednosti sadrži i neke nepoželjne materije – inhibitore, proteaza.One svojim ... Read More »