Monday, 24 April, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 4)

Stočarstvo

Dan proizvođača mleka – 14. 02 2017. u Novom Sadu

mleko

DAN PROIZVOĐAČA MLEKA – 14.02.2017 godine u Novom Sadu, na adresi: Trg Dositeja Obradovića broj: 8 POLJOPRIVREDNI   FAKULTET sa početkom u 13 časova. Godišnju Skupštinu će obeležiti prisustvo velikog broja proizvođača mleka iz svih krajeva zemlje, velikih, malih i srednjih domaćinstava – bez obzira na količinu proizvodnje, kao i veliki broj farmera, proizvođača i članova drugih udruženja, asocijacija, organizacija i ostalih zainteresovanih. ... Read More »

Prasad i njihov rast / ISV

prasad isv

Prasad male telesne mase posle zalučenja dugo vremena stagniraju, ili čak gube telesnu masu, a često dolazi i do uginuća. Posledice ovakvog stanja negativno utiču na čitav kasniji period razvoja sve do kraja tova. Ovakva prasad nisu navikla na konzumiranje suve hrane, a enzimatski sistem digestivnog trakta nije sposo- ban za efikasno varenje hranljivih materija iz hrane, u kojoj neizbežno dominiraju ... Read More »

BOLESTI OVACA, preventiva i lečenje životinja

ovce

Kamenčići u organima za varenje se stvaraju u mokraćnim kanalima i jedan su od mnogih metaboličkih poremećaja. Razlozi   nastajanja su: unošenje neadekvatne količine vode; previše fosfora i kalijuma u obroku a nedovoljno vitamina A; pijenje tvrde vode; zastupljenost sirka, prosa ili pamukove sačme u obrocima. Prevencija se sastoji u pravilnom balansiranju kalcijuma i fosfora (2:1), davanju soli i vitamina ... Read More »

AWASSI ovca

ovce

  Pasmina awassi je dobila ime po beduinskom plemenu El avas. Postoji gotovo 5.000 godina (Epstain). Rasprostranjena je na područjima Jordana,  Egipta, Sirije,  Izraela. Neselekcionirani primerci ove pasmine i danas, kao što je to bio slučaj pre provedene selekcije, imaju mlečnost od 60 lit. mleka u laktaciji. Veliki revolucionarni preokret se dogodio kada je 1950.g. Finci, ( vrstan selekcionar i ... Read More »

Kukuruz vlažnog zrna rešenje za skladištenje

kukuruz vlažnog zrna

Kukuruz vlažnog zrna – U poslednje vreme svedoci smo sve većeg uticaja neočekivanjih klimatskih uslova na kvalitet i količinu pripremljene hrane za stoku. Jedno od rešenja u takvim uslovima može biti i korišćenje vlažnog kukuruza za ishranu domaćih životinja. Kukuruz vlažnog zrna, koje je samleveno i silirano ili celoga zrna, podvrgnut inertiranju (čuvanje uz pomoć dejstva mikroorganizama koje uključuje fermentaciju) ... Read More »

SVINJE uginuća i kako smanjiti njihov broj

boks za prašenje

SVINJE uginuća  Uglavnom se letalni, semiletalni i štetni geni (u recesivnom ili delimično dominantnom obliku) ispoljavaju isključivo u homozigotnom stanju. Za ispoljavanje pomenutih gena važi pravilo da se oni u manje izraženom potencijalu javljaju u jednoj populaciji i u većini slučajeva odgajivanje u srodstvu kao i linijsko odgajivanje utiče na njihovu pojavu u homozigotnom stanju.  Ovo ukazuje da se upravo ... Read More »

Jarići – njihova nega posle uzimanja kolostruma

jarad

Jarići – njihova nega. Preporučeno je da koza 3 – 4 dana ostane sa svojim jarićima u posebnom prostoru, manja je opasnost od gaženja malih od drugih koza ili već većih jarića,kasnije obostrano prepoznavanje po mirisu i meketanju nije problematično,uzimanje kolostruma u prvim satima neće biti ometano, a omogući će i redovito sisanje, što je od osobite važnosti u prva ... Read More »

Silaža kao rešenje za savremenu proizvodnju

zimska ishrana

Silaža – Savremena proizvodnja u govedarstvu ne može se zamisliti bez korišćenja silaže. Postupak pripreme ovog hraniva je danas usavršen, iako se radi o dosta složenim procesima biohemijskih promena hranljivih materija. Cilj konzervisanja zelenih biljaka i nekih sporednih industrijskih proizvoda siliranjem je da se maksimalno očuva njihova hranljiva vrednost u što dužem periodu, i da se za životinje dobije ukusna i ... Read More »

Masti u mleku – kako povećati njihov procenat

masti u mleku

Masti u mleku – Veoma je važno povećati količinu masti u mleku jer će to doprineti ekonomskoj efikasnosti uzgoja. Pravilnim izborom hrane to možemo uspeti. Maksimalno konzumiranje kabaste hrane.Koja je to količina hrane koju goveda mogu da konzumiraju zavisi od velikog broja faktora. Mogućnosti konzumiranja dnevno na 100 kg/kg su: odlično seno – 3 kg; vrlo dobro seno – 2,5 kg; ... Read More »

DOBRA EKONOMIJA – ISV Subotica

uzgoj svinja

Dobra ekonomija – Pietren – belgijska rasa svinja odlikuje se velikom mesnatošću ali i slabijim kvalitetom mesa. Randman je oko 79 %. Dužina polutki je 72 cm , što znači da ona spada u kraće rase svinja. Sadržaj mesa u polutkama je 64 %. Taj parametar pokazuje da je to najmesnatija rasa svinja na svetu. Procenat karea kod Pietrena u ... Read More »