Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 4)

Stočarstvo

DOBRA EKONOMIJA – ISV Subotica

uzgoj svinja

Dobra  ekonomija – Pietren – belgijska rasa svinja odlikuje se velikom mesnatošću ali i slabijim kvalitetom mesa. Randman je oko 79 %. Dužina polutki je 72 cm , što zna?i da ona spada u kra?e rase svinja. Sadržaj mesa u polutkama je 64 %. Taj parametar pokazuje da je to najmesnatija rasa svinja na svetu. Procenat karea kod Pietrena u ... Read More »

Deficit minerala sprečava brzi prirast svinja

premix deficit minerala

Deficit minerala. Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita u mineralnim materijama u svinja. Ovo je zbog toga što se svinje uglavnom hrane sa zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni u mineralnim materijama, a najčešće kalcijumu. Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu, od bilo koje druge ... Read More »

Kiselost silaže uslov koji određuje uspeh

silaža cele biljke aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka kiselost silaže

Kiselost silaže tj. pH, posledica je fermentacije materijala koji se silira, što predstavlja jedan od uslova da tokom siliranja dođe do poželjnih procesa koji vode konzerviranju hranjivih materija biljaka. Iz tog razloga je važno ukazati na međuzavisnost postignutog pH biljnog materijala koji se silira i ambijentnih uslova. Konzerviranje silaže je sigurno ako je pH smanjen na 4,  jer pri toj ... Read More »

BALANS između bazičnih i kiselih namirnica u ishrani

kukuruz sušenje kukuruzna zlatica balans kukuruz otkup etanol kukuruz zahtevi

BALANS između bazičnih i kiselih namirnica – Kako bi se održalo dobro zdravlje kod gajenih životinja mora se održavati pravilan bilans između alkalnih ili bazičnih jedinjenja i kiselih jedinjenja u krvi i drugim telesnim tečnostima. Neki minerali, kao fosfor, hlor i sumpor, su po reakciji kiseli, dok su drugi, kao kalcijum natrijum kalijum i magnezijum, alkalni. Odnos bazičnih i kiselih delova ... Read More »

Telad napajanje – za siguran rast

bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Telad napajanje – Po završetku razdoblja lučenja kolostruma prelazi se na prehranu teladi punomasnim mlekom a sa oko tri nedelje starosti i zamenom za mleko. Punomasno mleko kao i kolostrum tele može uzimati sisanjem majke ili napajanjem uz upotrebu cucle ili direktno iz kante dok se zamenom za mleko može samo napajati na jedan ili drugi način. Telad napajanje. Za ... Read More »

Stočna brašna kao nuzprodukt mlinara

stočno brašno

Stočna brašna  – U milnskoj industriji u toku pripreme i mlevenja zrna žita ili leguminoze za dobijanje brašna prekrupe, griza i drugih proizvoda za ishranu ljudi, ostaju sporedni proizvodi koji se koriste u ishrani životinja . Pre mlevenja zrna se očiste od stranih primesa i nepotrebnih delova zrna, kao što su pleva, slomljena i nedozrela zrna žita, seme korova, čestice zemlje, prašina, ... Read More »

OTVORENE štale spas za krave i “džep” stočara

prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali

OTVORENE štale spas za krave – Stočarska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu. Ovo su štale “bez jednog zida”.U poslednje vreme sve više pažnje se posvećuje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne količine vazduha u objektu..Sastav vazduha u objektu treba upoređivati sa sastavom istog van objekta. Ukoliko se ... Read More »

Premix bogatstvo vitamina i minerala

probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

Premix bogatstvo. Balansirana ishrana je jedan od bitnih faktora za uspešnu proizvodnju svinjskog mesa. Pri normiranju obroka pored energije, proteina odnosno aminokiselina u smešama za ishranu svinja potrebno je obezbediti dopunske količine vitamina i mikroelemenata. U smešama se vitamini i mikroelementi, uglavnom dodaju putem takozvanih predsmeša odnosno vitaminsko mineralnih dodataka koji se popularno nazivaju permiksi. Dakle premiksi su proizvodi sa visokim ... Read More »

Limuzin rasa goveda za uzgoj krava – tele

mleko limuzin rasa ishrana krava

Limuzin rasa – Karakteristika rase je potpuno pigmentirana crveno-smeđa boja dlake tela, sa svetlijim krugovima oko očiju i svetlijom njuškom i dlakom između butova. Sluznice su ružičaste boje. Ova rasa živahnog temperamenta odlikuje se dugim trupom, širokim leđima i ekstremno muskuloznim butovima, što čini osnovu za visoke vrednosti klaničnih osobina. Relativno duge i blago oborene sapi krava i niže težine teladi ... Read More »

GASOVI u štali nanose štetu kvalitetu uzgoja

prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali

GASOVI u štali – Ovaj problem je posebno izražen kod intenzivnog uzgoja životinja. Neugodni mirisi poteču od plinova koji nastaju pri raspadanju otpadnih tvari, prostirke, hrane kao što je silaža, urina i izmeta čak i kada se redovito uklanjaju, kao i od samih životinja. Tokom čitave godine, a posebno u letnom razdoblju veliki problem predstavlja prisutnost neugodnih mirisa u stajama Posebno ... Read More »