Wednesday, 26 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 4)

Stočarstvo

MIKROKLIMA U ŠTALI utiče na kvalitet mleka

insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali

MIKROKLIMA U ŠTALI – Uz časne izuzetke, koji bi vremenom trebali da postanu pravilo i primer dobre prakse, naši proizvođači uglavnom krave drže u vezanom sistemu. Ako se tome doda i malo ekonomsko dvorište i nedostatak prostora, a i loša navika naših proizvođača da vrlo teško donose odluku da bar naprave neki ispust, onda ne preosta je ništa drugo nego da  ... Read More »

Sočna hraniva u ishrani prasadi, svinja

svinje smeštaj svinja kuga svinja sočna hraniva

Sočna hraniva u ishrani – U ovu grupu spadaju: zeleni biljni delovi, krompir, repa, mrkva, cvekla, bundeve, čićoka, silaža itd. Sva ova hraniva odlikuju se velikim sadržajem vode (70.92%), priličnom količinom ugljenih hidrata (skroba i šećera), malim sadržajem belančevina, masti i mineralnih materija. Ona su lako svarljiva i bogata u vitaminima A, B i C. Pošto ova hraniva sva gazdinstva ... Read More »

ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje ISV

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

ANEMIJA prasadi – Od hranidbene (nutritivne) anemije obolevaju sve vrste domaćih životinja. Uzrok pojave hranidbene anemije najčešće je nedostatak gvožđa u hrani. Takođe može biti izazvana i nedostatkom bakra, kobalta i određenih vitamina. Prasad dolazi na svet sa oko 40 mg gvožđa u organizmu. Pošto dnevne potrebe praseta u gvožđu iznose oko 7 mg, jasno je da posle samo nekoliko dana, ... Read More »

Senaža pravilna priprema garant dobrog kvaliteta

silaža kvalitet senaža silo rovovi inokulanti za perko setva

Senaža pravilna priprema – Najveći problem pri sušenju prvog otkosa za seno jesu česte majske kiše kao i visoka vlažnost zemljišta i vazduha. Takođe, biljke iz prvog otkosa imaju grublje stablo i manji procenat lišća u ukupnoj biljnoj masi. Lišće se brže suši u odnosu na stablo i kao takvo se lako kruni i opada, a sa njim se gubi i ... Read More »

Morka neobična ptica za gajenje

morka

Morka poznata od davnina, poreklom iz Gvineje, doneta je na tlo Evrope. Poznata i kao misirka, biserka, dukatka (Numida meleagris) ima izduženo, ovalno telo kojoj je leđna linija skoro vodoravna. Glava je mala, gola, lice plavobele boje Na glavi ima jedan rožni izraštaj. Telo je obraslo gustim perjem, noge su duge, a vrat kratak. Boja može biti plavkasta, srebrnastosmeđa, siva ... Read More »

AMONIJAČNI rastvor i proteini zastupljeni u silaži

crvena detelina amonijačni rastvor lucerka

AMONIJAČNI rastvor – Oblici različitog pojavljivanja azota, predstavljaju ustvari parametre za stepen razgradivosti proteina u siliranoj masi. Proteinski azot je znatno manje zastupljen u silaži ako se uzme u obzir početni, pripremljeni materijal za siliranje. Ovo se može objasniti procesom koji se javlja kasnije, tokom fermentacije, kada pod uticajem biljnih enzima i nepoželjnih mikroorganizama u silažnoj masi dolazi do razgradnje biljnih ... Read More »

Zarazne bolesti svinja – sprečiti ih dezinfekcijom

boks za prašenje zarazne bolesti

Zarazne bolesti svinja – SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA ZARAZNIH BOLESTI SVINJA Jačanje mera biosigurnosti smanjuje rizik od unošenja uzročnika bolesti na farmu i njihovog širenja i zbog toga predstavlja pripritet u aktivnostima koje preduzima farmer. Lica koja ulaze u farmu uključujući i poljoprivrednike i radnike koji rade na farmi , ne bi smela pre ulaska na farmu da dolaze u kontakt ... Read More »

Ishrana krava u letnjim mesecima – pašnjak

ishrana krava ispaša U austriji farma organsko stočarstvo

ISHRANA KRAVA U LETNJIM MESECIMA  Prelazak na latnji način ishrane kod preživara mora biti postepen. Kod ishrane krava obično se veća pažnja poklanja muznim kravama a junice se uglavnom tretiraju kao grla u tovu do momenta teljenja, što je veoma pogrešno I što može dovesti do velikih problema u njenom budućem proizvodnom ciklusu. Za mladu telad je veoma važno da ... Read More »

Proizvodi od lucerke – seno, silaža, senaža

proizvodi od lucerke

Proizvodi od lucerke – bez obzira da li se koristi kao zelena krma, seno, silaža ili senaža, lucerka se po pravilu kosi, ako se ne koristi ispašom. U toku proizvodne godine obavlja se 3-5 kosidbi. Visina reza košenja, naročito prvog otkosa, treba da iznosi 7-10 cm. Ta visina je poželjna da bi se što bolje razvio korenov vrat sa većim ... Read More »

Tov junadi ekonomičnost ishrane je uslov zarade

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Tov junadi –  Poljoprivrednici koji se bave tovom junadi kod nas imaju običaj da junad tove do većih krajnjih težina. Ovo ima za posledicu da se u ovakvom tovu za 1 kg prirasta troši više energije, nego u intenzivnom tovu do manjih težina. Razlozi za ovaj veći utrošak energije su : a) veći udeo uzdržne hrane i b) veće odlaganje masti ... Read More »