Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 35)

Stočarstvo

Veliki metilj opasnost koja stalno preti

Veliki metilj – Veoma opasan i ?est parazit kod raznih vrsta životinja,a kod nas se naj?eš?e javlja kod krava i ovaca koje dugo vremena provode na pašnjacima.Koliko intenzivno zivotinje oboljevaju pokazuje i podatak klani?ara da 20-70% zaklanih ovaca i 10-40% zaklanih krava ima u svojim organima prisustvo ovog parazita.Karakteristi?an je za vlažne regione , podbarne pašnjake, jer parazit za svoje ... Read More »

Ovce ispaša kao najekonomičniji način uzgoja

Ovce ispaša . S obzirom na mogu?nost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je u?eš?e paše u obroku ve?e to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ov?arska proizvodnja je ekonomi?nija. Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskoriš?avanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Tako?e, ... Read More »

Tov pilića – pripreme uslova za pravilan tov

Tov pili?a – pripreme uslova za pravilan tov. Gajenje, odnosno tov pili?a podrazumeva na?in držanja, hranjenja, napajanja i zaštite zdravlja pili?a, sa ciljem dobijanja što težeg pileta, uz što manji utrošak hrane i gubitak usled bolesti. U industrijskom tovu, koji obi?no traje 42 dana, pili?i dostignu telesnu masu od 1,8 do 2,1 kg. uz utrošak hrane od 1,8 do  za ... Read More »

PRO EKO insekticid – pomoć kod štetnika u peradarstvu

PRO EKO  insekticid – Brojni su štetnici koji napadaju doma?e životinje . Zaštitu koja Vam garantuje zdravstvenu ispravnost upotrebljenih sredstava zaštite je u ponudi – Insectosec® – firme “PRO-EKO” Novi Marof – saveznik u borbi protiv crvenih grinja i ostalih parazita. Formulacija  InsectoSec je prah, a koristi se kao insekticid, akaricidte za suzbijanje drugih ?lankonožaca. Kao biocid djeluje protiv crvene ... Read More »

Zasušenje treba uvesti dva meseca pre teljenja

Zasušenje – Steone krave treba da se muzu dok ne napune sedam meseci steonosti. Posle tog vremena krave treba da su zasušene. Poslednja dva meseca bremenitosti mle?na žlezda treba da se odmori od stvaranja mleka i da se pripremi za novu laktaciju. U praksi se ?esto prave greške, tako što se krave muzu do na 30 a nekad i na ... Read More »

Muža krava – osnove pravilne muže

Muža krava – Postupak muže kod krava, kao i kod drugih životinja koje se muzu, mora prote?i što brže, mirnije i bezbolnije. Za vreme muže u staji mora vladati red i mir. U toku muže ne sme se ?istiti staja, nositi i raspodeljivati hrana, vikati i tu?i krave, dopustiti ulazak pasa, tr?anje djece i odraslih. Muža se može vršiti ru?no ... Read More »

Tov pilića – priprema prostora, hranjenje, napajanje

Pile?e meso je kvalitetno,zdravstveno bezbedno ako se tov pili?a obavlja prema odre?enim pravilima. Vrednost belan?evina u pile?em mesu je visoko vredna, uz jednu prednost – mala koli?ina masno?e u pile?em mesu je njegova velika prednost.  Gajenje, odnosno tov pili?a podrazumeva na?in držanja, hranjenja, napajanja i zaštite zdravlja pili?a, sa ciljem dobijanja što težeg pileta, uz što manji utrošak hrane i ... Read More »

Zečevi u proleće – način ishrane za uspešan tov

Ze?evi u prole?e – Ishrana ze?eva u prole?e se oboga?uje zelenim travnim smešama, ali u odre?enim koli?inama. Tov ze?eva bi bio ekonomski neisplativ ako ne bi konzumirali dovoljno koncentrata. Zelena hrana je lako probavljiva i bogata vodom (u rano prole?e i do 90%), bjelan?evinama, ugljiko – hidratima mineralima i vitaminima. Povoljno djeluje na zdravlje kuni?a, a posebno se preporu?uje rasplodnim ... Read More »

U Austriji farma krava kao apoteka

Prosje?nom turistu, mjesto Rothenthurn u austrijskoj pokrajini Koruškoj, iako se nalazi u blizini poznatih skijališta i jezera, nije poznato. No zato za njega dobro zna ve?ina tamošnjih poljoprivrednika. U njemu se naime, nalazi farma krava obitelji Egarter – Olsacher, jedna od najmodernijih u tom dijelu Austrije. Vlasnici su joj 34-godišnja gospo?a Ines, majka dvoje djece i njezin suprug Anton. Nas ... Read More »

Konj – pravilna prehrana tokom godine

Žitarice i sijeno u prehrani konja. Konj zahtjeva dnevni minimum od 0,75 do 1% svoje težine sijena kako bi zadovolji svoje potrebe za vlaknima i time osigurao normalnu aktivnost probavnog sustava. Zna?i konj od 500 kg treba minimum 4-5 kg sijena na dan. Ovo zna?i da konj treba ovaj minimum hrane kako bi se samo održao na životu i ne ... Read More »