Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 30)

Stočarstvo

PROSTIRKA za goveda je izuzetno važna

PROSTIRKA za goveda – Izuzetno je zna?ajna zato što obezbe?uje dobro zdravlje vimena, spre?ava povrede nogu i obezbe?uje dobar kvalitet mleka. Kod goveda se kao prostirka mogu koristiti razli?iti materijali kao što su: 1. slama – u sto?arstvu je neophodna ne samo kao sto?na hrana ve? i kao prostirka kod goveda. Odli?no upija vlagu i ?uva toplotu ispod leže?ih životinja, ... Read More »

Sočna hraniva u ishrani prasadi, svinja

So?na hraniva u ishrani – U ovu grupu spadaju: zeleni biljni delovi, pa.a, krompir, repa, mrkva, cvekla, bundeve, ?i?oka, silaža itd. Sva ova hraniva odlikuju se velikim sadržajem vode (70.92‹/0), prili?nom koli?inom ugljenih hidrata (skroba i še?era), malim sadržajem belan?evina, masti i mineralnih materija. Ona su lako svarljiva i bogata u vitaminima A, B i C. Pošto ova hraniva sva ... Read More »

Konji neki problemi u njihovom ponašanju

Neki uzgajiva?i prakticiraju naglo odvajanje ždrebadi od majke, drže?i ih potom u zamra?enoj staji sa ?vrsto zatvorenim vratima. Naravno da postoje i adekvatniji na?ini riješavanja problema odvajanja. Kobila nosi ždrijebe oko 11 mjeseci. Kod doma?ih konja je uobi?ajna praksa da ždrijebe ostane sa majkom dok ne napuni 6 mjeseci. Poslije toga, ždrijebad se odvajaju i žive odvojeno od kobile, a ... Read More »

Spremanje stajnjaka – uslovi koje treba ispuniti

Spremanje stajnjaka – Iz?ubravanje i skladištenje ?ubriva je neophodno kako bi se postigli dobri higijenski uslovi u štali. Kod odabira na?ina iz?ubravanja gleda se da ono bude što jednostavnije, brže i efikasnije, a gleda se i vrsta prostirke. Moraju se uzeti u obzir i troškovi investiranja u opremu, održavanja, gorivo i elektri?nu energiju. Važno je i proceniti za šta ?e ... Read More »

Paraziti kod ovaca i krava, njihovi pojavni oblici

Paraziti kod ovaca i krava – Paraziti su organizmi koji se hrane na ra?un domac?ina na kome borave. U zavisnosti gde parazitiraju dele se na endoparazite i ektoparazite. Endoparaziti žive u telu životinje (creva, pluc?a, srce…), dok ektoparaziti borave na koži i dlaci životinje. Prisustvo parazita može da dovede do malih promena u ponašanju životinje, do izraženih patoloških promena na ... Read More »

ISPAŠA je dobar izbor, ali budite oprezni

ISPAŠA je dobar izbor – Postavlja se pitanje – kada pustiti stoku na pašu? Prvih dana stoku treba pustiti na što ve?u površinu pašnjaka kako bi se goveda nižeg hijerahijskog ranga mogla uspešno skloniti pred životinjama višeg statusa. Preporu?uje se da prvih dana privikavanja na pašnjak i ogradu u stadu nema jako plahih životinja. Tako?e se treba držati pravila postupnog ... Read More »

Mikroklima u objektima za uzgoj životinja

Mikroklima u objektima – Povoljni mikroklimaski uslovi su veoma važan ?inilac, kojim se može dosti?i i održavati visoka proizvodnja, ali isti tako se u neodgovaraju?im mikroklimaskim uslovima proizvodnja može izgubiti. Od mikroklimaskih parametra najzna?ajniji je sastav vazduha u staji. Na sastav vazduha najviše uti?e ventilacija. Osnovni zadatak ventilacije je kontinuirana izmena zaga?enog stajskog vazduha, svežim, spoljnim vazduhom. Ovim se, sa ... Read More »

Nega konja tokom cele godine

Nega konja / Dobar odgajiva? konja, koji razume potrebe konja za hranljivim materijama i odabere adekvatna hraniva za obrok, treba da pokaže dosta umešnosti da se to i sprovede u delo. Tako?e, odgajiva? treba da upozna i razume individualnost konja i time stvori odnos potpunog obostranog poverenja. pogledajte više na : http://wvirtualnigrad.com/Clair_konjicka_oprema_konjarstvo_stocarska_oprema_mesarska_oprema-show-29733 Clair doo – konji?ka i sto?arska oprema, Adresa:Alberta Anštajna 2,21000 ... Read More »

Higijena mleka je od ključne važnosti

Higijena mleka Da bi smo proizveli kvalitetno mleko moramo voditi ra?una da nam postupak proizvodnje mleka po?ne mnogo ranije od same muže. Zato postoje osnovna pravila higijenske proizvodnje mleka:1. Redovna veterinarska kontrola muznih krava. Mnoge zarane bolesti od kojih obolevaju životinje mogu se putem mleka preneti i na ljude. 1. Muzne životinje koje su bolesne, po pravilu, proizvode manje mleka ... Read More »

JAGNJENJE ovaca i njegove faze

Jagnjenje je prirodan procesu, u 90 % slu?ajeva se odvija bez nekih posebnih problema  i pomo?i ?obanina. To ne zna?i da ne treba ovci pomo? u pojedinim slu?ajevima, pošto znamo da ovce blizne pa ?esto daju i trojke. U ovakvim slu?ajevima poro?aj potraje duže pa samim tim je ?ovekova pomo? neophodna. Znaci jagnjenja -Ovca se odvaja od drugih grla u ... Read More »