Monday, 24 April, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 30)

Stočarstvo

ANEMIJA prasadi dijagnoza i lečenje ISV

ANEMIJA prasadi – Od hranidbene (nutritivne) anemije obolevaju sve vrste domaćih životinja. Uzrok pojave hranidbene anemije najčešće je nedostatak gvožđa u hrani. Takođe može biti izazvana i nedostatkom bakra, kobalta i određenih vitamina. Prasad dolazi na svet sa oko 40 mg gvožđa u organizmu. Pošto dnevne potrebe praseta u gvožđu iznose oko 7 mg, jasno je da posle samo nekoliko ... Read More »

Senaža pravilna priprema i spremanje za zimu

Senaža pravilna priprema – Za pripremu senaže pogodne su leguminoze koje se teško siliraju, naročito lucerka. Zelenu masu prethodno treba provenuti samo do 55-60% i ne više od toga kako bi sačuvali lišće i cvetove. Provenjavanje traje 5-10 časova.  Vreme košenja: lucerke: faza pupljenja i početak cvetanja, trava: faza klasanja, strna žita: mlečno-voštana zrelost, jednogodišnje leguminoze: posle formiranja prva 2-3 ... Read More »

Redosled hranjenja muznih krava na farmi

Redosled hranjenja – Tehnološki postupci u ishrani muznih krava koji mogu da utiču na bolju proizvodnju mleka i na bolje zdravstveno stanje zapata, svakako predstvljaju mere učestalosti i redosleda hranjenja na farmi, što je povezano sa mogućnostima i ciljevima proizvodnje uzgajivača. Sprovođenjem određenih ogleda, a potom i primenom u praksi došlo se do pozitivnih rezultata proizvodnje mleka zasnovanih na povećanom ... Read More »

ORGANSKO stočarstvo na našim prostorima

ORGANSKO stočarstvo – Novost na našem tržištu je pojava organski gajeno meso životinja i mleko. Poželeće mnogi da se “uključe” u takav sistem gajenja. Gajene životinja u organskoj proizvodnji je zahtevno i duže traje nego komercijalno. Naglasak je na zdravstvenoj bezbednosti, kvalitetu i dobrobiti i potrošača i životinja. Potrebno je ispuniti određene zahteve koji garantuju da ste životinje gajili u ... Read More »

SMEŠTAJ svinja i potreban prostor

 SMEŠTAJ svinja – Smeštajni kapaciteti za 15 krmača Da bi smo se uspešno bavili svinjarskom proizvodnjom moramo obezbediti optimalne uslove za držanje žvotinja. Pored ishrane koja je nezaobilazan faktor u svim fazama svinjarstva, smeštaj takođe predsta- vlja važnu kariku na koju trebamo obratiti posebnu pažnju. Pod smeštajem podrazumevamo prostor gde svinje provode celokupno vreme svog života i gde obavlja ju ... Read More »

GASOVI u štali nanose štetu kvalitetu uzgoja

GASOVI u štali – Ovaj problem je posebno izražen kod intenzivnog uzgoja životinja. Neugodni mirisi potječu od plinova koji nastaju pri raspadanju otpadnih tvari, prostirke, hrane kao što je silaža, urina i izmeta čak i kada se redovito uklanjaju, kao i od samih životinja. Tokom čitave godine, a posebno u letnom razdoblju veliki problem predstavlja prisutnost neugodnih mirisa u stajama ... Read More »

ISPAŠA tokom sezone i električni čuvar

ISPAŠA tokom sezone – Mineralna đubriva se primenjuju na prirodnim travnjacima u različito vreme vegetacionog perioda. Vreme primene đubriva zavisi od statusa travnjaka, florističkog sastava, ekoloških uslova, načina njegovog iskorišćavanja kao i od vrste đubriva. Sam tip zemljišta i njegova adsorptivna sposobnost u velikoj meri diktiraju kada i kako će se unositi đubrivo. U principu, lako rastvorljiva đubriva se unose ... Read More »

Istočno frizijska rasa je mlečna rasa

 Istočno frizijska rasa nastala je u Istočnoj Friziji (po kojoj je i dobila ime), na holandsko-nemačkoj granici u nizijskim terenima (maršama), u uslovima velike vlažnosti, bujne i bogate paše. Životinje ove rase imaju dosta veliku i grubu glavu, jako ispupčenog profila. Suzne jame su im jako izražene, a oči krupne. Uši su dugačke i unapred položene. Oba pola su bez ... Read More »

Električni čuvar stoke na pašnjacima

električni čuvar

Električni čuvar stoke – Paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je učešće paše u obroku veće to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ovčarska proizvodnja je ekonomičnija. Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskorišćavanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Takođe, za razliku od goveda, ovce ... Read More »

SILAŽA kvalitet ocenite okom, rukom

 SILAŽA  kvalitet – Za sprovođenje ovog metoda nisu potrebne skupe i komplikovane hemijske analize, već se osobine kao što su miris, boja i struktura utvrđuju čulima mirisa, vida i dodira. Da bi se pristupilo organoleptičkoj oceni silaže važno je prvo utvrditi moguće prisustvo plesni u silaži, a zatim zastupljenost zemlje ili peska u silaži što direktno ukazuje i na nepoželjna ... Read More »