Wednesday, 26 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 30)

Stočarstvo

Guske pravilan smeštaj i načini ishrane

guske

Guske pravilan smeštaj – U tovu pataka i gusaka, slično kao i u tovu pilića, koriste se tri sistema ili načina držanja: podni, baterijski i ekstenzivni. Pored toga koristi se i kombinacija podnog i ekstenzivnog sistema u vidu poluintenzivnog sistema.  Podni sistem se najčešće primenjuje u prvoj fazi tova, kada je pačićima i guščićima potrebno zagrevanje. U intenzivnoj proizvodnji, a ... Read More »

Ćurke uzgoj, neophodni uslovi za uspešni tov

ćurka čurke uzgoj gajenje ćurića

Ćurke uzgoj – Sve više se obraća pažnja kvalitetu hrane koju koristimo. Meso ćurki je zdravstveno poželjno i čuva Vaše zdravlje. ćurići se gaje na slićan način kao piliči ali ipak postoje određene razlike koje treba istaći.čurići su veći od pilića i znatno brže rastu pa im je zbog toga potrebno obezbediti 2-3 puta više podne površine, hranidbenog prostora,  prostora ... Read More »

OVCE IL DE FRANCE u Srbiji

ovčije šarole ovca veliki metilj rase ovaca organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Ovce il de france – Uzgoj ovaca radi mesa je veoma rasprostranjeno u Evropi. Jedna od najboljih rasa za gajenje je Il de France koje ima i u Srbiji. Il d’Frans (Ile-de-France) pasmina je nastala na bazi ukrštanja ovaca merino Rambujea sa engleskim tovnim ranostasne dišlej (lester – leicesteer) ovnovima. Povratnim ukrštanjem i strogom selekcijom stvorene su generacije, koje su ... Read More »

Ishrana koza zahteva obroke tri puta dnevno

Ishrana koza – U organizaciji ishrane i celokupne  proizvodnje koza od velikog je  zna?aja tehnološki postupak, koji predvi?a redosled u davanju pojedinih hraniva, broj i vreme hranjenja koza. Redosled hranjenja Prvo treba davati ona hraniva koja se brzo i potpuno pojedu. To su koncentrovana i so?na hraniva, pa tek onda kabasta (seno). Pri ishrani koza hranu treba davati u kontinuitetu ... Read More »

Plavi jezik je opasna bolest goveda, koza

Plavi jezik. Kataralna groznica ovaca (Bluetongue, Catarrhal fever of sheep). Bolest plavog jezika je infektivna bolest ovaca od koje mogu da obole i goveda i koze. Nije zoonoza i manifestuje se edemom (otokom) usana i jezika, uz pojavu erozija i ulceracija na slizokoži usta i nosa. Uzro?nik bolesti je virus iz familije reoviridae i vrlo je otporan u spoljnoj sredini ... Read More »

Savremeni uzgoj na farmama muznih krava

aukcija savremeni uzgoj

Savremeni uzgoj – Ekonomski uslovi poslovanja proizvođača mleka su promenjeni, tako da je prag rentabilnosti proizvodnje u poslednjih 15 godina povećan u širokom rasponu za nešto manje od 1.800 litara kod proizvođača sa 10 krava u osnovnom stadu. Prvi put se pokazala ekonomska zavisnost da ekonomski efikasnija proizvodnja mleka zahteva veće kapacitete, odnosno broj krava na farmi. Promene su još ... Read More »

PASTRMKA donosi profit resurse već imamo

pastrmka

PASTRMKA donosi profit. Srbija ima veliki potencijal za razvoj ribarstva. Ova proizvodnja bi se uspešno mogla organizovati u skoro svim delovima naše zemlje. Brojne su reke, veštačke akomulacije, jezera, planinski potoci, izvori, bare, močvare, ritovi, koji se mogu iskoristiti za organizovanje ove izuzetno profitabilne proizvodnje.  Prema nekim podacima u Srbiji se godišnje potroši preko 30 miliona kilograma ribe. Iz domaće ... Read More »

HOLANDSKA FARMA zaposli čitavu porodicu

holandska farma surutka uzorkovanje higijena mleka

HOLANDSKA  FARMA – često slušamo o načinu rada u poljoprivredi, u Evropi. Veliki proizvođač poljoprivrednih proizvoda je Holandija . Jedna crtica o tome. Kada kažemo Holandija u proizvodnji mlijeka, prvo pomislimo na crno-bijeli holstein. No, mi smo posjetili jednu atipičnu, ali ipak uobičajenu farmu krava u Holandiji. Uobičajena je iz ovih razloga. Imaju od 30 do 60 krava, zemlje točno ... Read More »

Sezonska teljenja najbolji ekonomski efekat

sistem gajenja sezonska teljenja

Sezonska teljenja – Razmnožavanje svih životinja i biljaka u prirodi je sezonsko. Tako se najbolje iskorištavaju prirodni potencijali za opstanak vrste. Povećanje brojnosti svake vrste prilagođeno je vremenskim intervalima u dostupnosti krme za životinje i hranidbenoj osnovi u tlu za biljke. Kad je u tlu dovoljno topline, vlage i hranjiva, niče nova trava. Krave matere se u to vrijeme tele ... Read More »

JAGNJENJE ovaca i obavezna pravila

jagnjenje ovca mleko british milkship ishrana bremenitih podsticaji 2018. ovce bremenitost

JAGNJENJE ovaca – Kod ovaca bremanitost traje najčešće 150 dana, kako se približava janjenje plod sve više raste, janjenje traje uglavnom od 14 do 40 minuta i to noću, u slučaju komplikacija vrijeme janjenja se produžuje. Kao i kod drugih domaćih životinja pri samom janjenju ovce prvo izlazi plodni mehur, nakon njega noge, naročito je važno da budu prednje za razliku od ... Read More »