Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 3)

Stočarstvo

Koza ishrana odlučuje o kvalitetu uzgoja

koza ishrana koze način ishrane

Koze ishrana zahteva dobro poznavanje hraniva. Njihov izbor utiče na kvalitet i prirast životinja. ZELENA HRANIVA Mogu se koristiti kao paša ili kositi pa davati životinjama u staji. Najčešće se koriste u letnjem razdoblju ishrane. LUCERKA Od svih leguminoza lucerka je najbolja hrana za koze. Dobar je izvor belančevina i kalcijuma. U obroke za koze mora se uvoditi postepno. Ne ... Read More »

Pravilno košenje lucerke na pravilan način, 4 otkosa

pravilno košenje

Pravilno košenje lucerke -Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugovečnost. Dobar balans između visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najveći prinos biljne mase, najbolje hranljive ... Read More »

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

zrnasta hrana uspešan tov odlučena prasad posle isv savremeni uzgoj

 ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, grašak, lupina, stočni bob, kikiriki kao i druge biljne vrste: suncokret, pamuk, uljana repica i dr. Zrnevlje žitarica može da se koristi u obliku suvog zrna ili kao visoko vlažno silirano zrno. Zrnevlje žitarica predstavlja najvažniji izvor energije pogotovo u obrocima za visokoproizvodne krave.   ... Read More »

Stočni kvasac sa dodatkom elementa hrom

ishrana teladi stočni kvasac pravilnik podsticaji

Stočni kvasac – Hrom se smatra esencijalnim mikroelementom. Razni nepovoljni uticaji koji često vladaju na farmama kao što su uslovi držanja, ishrane, socijalni i metabolički stresovi ( rano odbijanje, intenzivni uslovi odgajanja, transport, visoka proizvodnja, graviditet, i sl.) smanjuju prirodne odbrambene mehanizme i pospešuju razvoj metaboličkih i infektivnih poremećaja. Pomenuti poremećaji i problemi mogu da preveniraju ako se u obroke uključi ... Read More »

Veštačko osemenjavanje daje kvalitetnu prasad ISV

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Veštačko osemenjavanje – Moderna proizvodnja u svinjarstvu podrazumeva korišćenje veštačkog osemenjavanja kao napredne zootehničke mere čime se poboljšavaju proizvodna svojstva stada korišćenjem sperme genetski visokovrednih nerastova. U većini slučajeva ne zna se tačno vreme poće- tka gonjenja ili stajanja plotkinja, pa je teško predvideti vreme ovulacije. Zbog toga se u doba gonjenja (estrus) obavljaju dva prirodna ili 2 veštačka osemenjavanja. Estrus traje u proseku 53 sata, a ovulacija ... Read More »

Tov pilića – priprema prostora, hranjenje, napajanje

pilići sistem kalcijum fosfor ekonomija tova tov pilića kontrola rasta

Tov pilića – Pileće meso je kvalitetno, zdravstveno bezbedno ako se tov pilića obavlja prema određenim pravilima. Vrednost belančevina u pilećem mesu je visoko vredna, uz jednu prednost – mala količina masnoće u pilećem mesu je njegova velika prednost.  Gajenje, odnosno tov pilića podrazumeva način držanja, hranjenja, napajanja i zaštite zdravlja pilića, sa ciljem dobijanja što težeg pileta, uz što ... Read More »

KOZJE MLEKO bogatstvo hranljivih materija

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

KOZJE MLEKO – Koze se uglavnom smatraju mlečnim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike među kozama u pogledu količine i kvaliteta mleka. Prema količini i kvalitetu proizvedenog mleka, koze se razlikuju po rasama, ali i unutar rase. Većina koza može dati više mleka, nego što posiše njihova jarad. Karakteristike visoko mlečnih koza izražene ... Read More »

Slama kao stočna hrana – da li vredi ?

setva pokrivnih zaoravanjeostataka biljni ostaci humus strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva ljuštenje strništa

Slama predstavlja stočnu hranu slabije hraniljive vrednosti. Uprkos tome, slame mogu biti značajne u ishrani domaće stoke, naročito preiživara, naročito goveda i ovaca. Slama svojom zapreminom podmiruje kod stoke osećaj gladi. Ispunjavaju?i creva utiče povoljno na varenje. Međutim, slama kao isključiva hrana ne može ni da podmiri potrebu za održavanje života, a kamo li da proizvodi mleko, meso, vunu ili ... Read More »

Higijena mleka je od ključne važnosti

surutka uzorkovanje higijena mleka

Higijena mleka Da bi smo proizveli kvalitetno mleko moramo voditi računa da nam postupak proizvodnje mleka počne mnogo ranije od same muže. Zato postoje osnovna pravila higijenske proizvodnje mleka: 1. Redovna veterinarska kontrola muznih krava. Mnoge zarane bolesti od kojih obolevaju životinje mogu se putem mleka preneti i na ljude. Muzne životinje koje su bolesne, po pravilu, proizvode manje mleka ... Read More »

Masti u mleku – kako povećati njihov procenat

masti u mleku

Masti u mleku – Veoma je važno povećati količinu masti u mleku jer će to doprineti ekonomskoj efikasnosti uzgoja. Pravilnim izborom hrane to možemo uspeti. Maksimalno konzumiranje kabaste hrane.Koja je to količina hrane koju goveda mogu da konzumiraju zavisi od velikog broja faktora. Mogućnosti konzumiranja dnevno na 100 kg/kg su: odlično seno – 3 kg; vrlo dobro seno – 2,5 kg; prosečno ... Read More »