Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 3)

Stočarstvo

Osigurana poljoprivreda čuva Vaš rod na njivi, stado

obećanja ministra novac za integrisani sistemi zemljište našoj država je gazdinstva u srbiji postrna setva registracija gazdinstava

Osigurana poljoprivreda – odgovorna proizvodnja i očekivani rezultati  Triglav osiguranje Beograd u korak sa najnovijim dostignuća na 53. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika na Zlatiboru Kompanija Triglav osiguranje Beograd predstavila je ponudu osiguranja u poljoprivredi učesnicima i posetiocima 53. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika na Zlatiboru koje organizuje Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Četvrti put Triglav osiguranje učestvuje na ... Read More »

Rasa svinja Hempšir izrazito mesnata rasa

meso kuga svinja

Rasa svinja Hempšir – Kada se radi o američkim rasama svinja, najčešće spominjana rasa je Durok. Jedna od rasa iz SAD o kojoj se ređe govori je Hempshire, čije meso važi za najkvalitetnije za termičku obradu. Smatra se da je Hempšir jedna od najstarijih originalnih američkih rasa svinja koje postoje i danas. Iako postoje neke sumnje o tačnom poreklu ove rase ... Read More »

Nega jaradi za uspešnu proizvodnju mleka, mesa

nega jaradi probiotici jarad koze kozarstvo

Nega jaradi – Samo od zdrave i vitalne jaradi uz odgovarajucu negu i ishranu možemo iskoristiti nihov genetski potencijal razvoja i pravovremeno ih uvesti u reprodukciju. Da bi se dobio zdrav i vitalan podmladak veoma je bitna ishrana koza naročito u drugoj fazi bremenitosti (poslednjih 45 dana pre jarenja). U ovaj vremenski period dolazi do brzog razvoja ploda, a ujedno je ... Read More »

Travnjak koje smeše semena primeniti pri setvi ?

sudanska trava travnjak

Travnjak koje smeše semena? Potreba za zasnivanjem sejanih travnjaka javila se zbog proizvodnje visoko kvalitetne stočne hrane i zaštite zemljišta od erozije. Kada govorimo o proizvodnji kvalitetne kabaste stočne hrane, treba napomenuti da sejani travnjaci koji u sebi sadrže izbalansiran odnos leguminoza i trava obezbeđuje kvalitetan obrok stoci i sa aspekta energetskih i proteinskih potreba..Možete sejati i u SEPTEMBRU.  Leguminoze ... Read More »

Organska farma – proizvodnja mesa za naše tržište

organska farma tov junadi peglana kobasica

 Organska farma – Može li organski uzgoj životinja radi mesa biti isplativ? Kod nas su još uvek retki pokušaji takvog načina uzgoja. Osnovni cilj organskog gazdinstva je samoodrživost što se ostvaruje raznovrsnom proizvodnjom. Od posebnog je značaja da se uravnoteži odnos biljne i stočarske proizvodnje. To znači, da se iz organske proizvodnje obezbedi dovoljno hrane za ishranu domaćih životinja, odnosno da se ... Read More »

Plodnost krava i činioci koji utiču na plodnost

uzgoj junica bejbi bif tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Plodnost krava je kao i u celokupnoj stočarskoj proizvodnji uslovljena naslednim i spoljašnjim faktorima. Spoljašnji faktor (paragenetski) su dominantni jer su zastupljeni sa 80%, dok nasledni (genetski), učestvuju sa oko 20%. Međutim, uzroci reproduktivnih poremećaja mlečnih krava mogu biti veoma različiti. Utvrđeno je da je adaptabilnost mlečnih-visokoproizvodnih krava na nepovoljne uslove držanja smanjena, jer takva grla teže podnose stres. Kod ovakvih ... Read More »

Sistem krava tele, prednosti takvog uzgoja

steone krave sistem gajenja sezonska teljenja sistem krava

Sistem krava tele – U Srbiji postoje grla simentalske rase I domaće šareno goveče,koje u planinskim krajevima su nešto manjeg formata I postoje holštajn grla i njegovi melezi sa simentalcem. Za Srbiju je najinteresantije domaće šareno goveče i njihovi melezi sa tovnim rasama manjih okvira. To su krave manjeg formata ,težine između 450 I 500 kilograma.Ovaj tip goveda (simentalac x ... Read More »

Nega papaka kod koza šepavost životinja

nega papaka

Nega papaka – Zarazna šepavost koza je bolest koja se manifestuje na papcima koza. Uzročnik bolesti je anaerobna bakterija Bacteroides nodosus koja izaziva propadanje tkiva između papaka. Simptomi bolesti su crvenilo kože u međupapčanom području, manji otoci i ranice na koži. Bolest se lako prenosi sa koze na kozu naročito u kišnim periodima godine i na vlažnim terenima. Izvori zaraze ... Read More »

Repa za ishranu stoke se seje na proleće

repa za ishranu

Repa za ishranu stoke – Visoki prinos, vadi se već u julu, stoka je rado jede. Tako imate vremena za pripremu zemljišta za jesen. Stočna repa je nastala ukrštanjem divljih repa. Dvogodišnja je biljka. U prvoj godini formira veliki zadebljali koren i glavu sa lišćem, a u drugoj godini vegetacije razvija stabljku sa lišćem, cvetove i plodove. Daje visok prinos ... Read More »

Stočna brašna kao nuzprodukt mlinara, hrana za stoku

stočna brašna

Stočna brašna  – U milnskoj industriji u toku pripreme i mlevenja zrna žita ili leguminoze za dobijanje brašna prekrupe, griza i drugih proizvoda za ishranu ljudi, ostaju sporedni proizvodi koji se koriste u ishrani životinja . Pre mlevenja zrna se očiste od stranih primesa i nepotrebnih delova zrna, kao što su pleva, slomljena i nedozrela zrna žita, seme korova, čestice zemlje, prašina, ... Read More »