Monday, 29 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 20)

Stočarstvo

Boks za prašenje /ISV Subotica

boks za prašenje

Boks za prašenje čini osnovnu jedinicu. Boks treba koristiti i kod najmanjih farmi, znači već i kod onih, koji imaju samo nekoliko krmača. Svaki boks se oprema tako da ispuni bar dve najvažnije funkcije: – da sačuva prasad u prvim satima i prvim danima od krmača – ugnječenja i gaženja, – da omogući brži, nesmetan razvoj prasadi. Boksevi za prašenje ... Read More »

Koze način ishrane, uslovi za gajenje

Koze način ishrane – Po načinu iskorišćavanja hrane i podmirivanja potreba koze su slične ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i često je menjaju. Takođe, u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, više nego kod drugih domaćih životinja. Konzumiranje različitih hraniva i raznih biljaka održava dobar ... Read More »

Enzimi i bakterije kao dodaci silaži

 Enzimi i bakterije – Dodaci, koji mogu biti različitih hemijskih, fizičkih i fizioloških karakteristika, po potrebi dodaju se pripremljenoj masi za siliranje, da bi poboljšali fermentaciju, očuvali i povećali kvalitet silaže, smanjili gubitak hranljivih materija i ujedno poboljšali ukus,miris i druga svojstva silaže. Oni se mogu upotrebljavati kao prirodna-ugljenohidratna hraniva, ili se koriste na bazi prirodnih ili sintetičkih jedinjenja kao ... Read More »

Podna skladišta za bolji ekonomski rezultat

Podna skladišta i tipovi podnih skladišta – Podna skladišta se nalaze pri pogonima za preradu, manjih su i srednjih kapaciteta. Ova skladišta mogu biti smještena iznad nivoa pogona (na spratu), u nivou pogona i ispod nivoa pogona. Podna skladišta iznad nivoa pogona su povoljnija jer omogućavaju doziranje sirovina u količini potrebnoj za određenu proizvodnju. Podno skladište u nivou pogona ima ... Read More »

Deficit minerala sprečava brzi prirast svinja

premix

Deficit minerala. Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita u mineralnim materijama u svinja. Ovo je zbog toga što se svinje uglavnom hrane sa zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni u mineralnim materijama, a najčešće kalcijumu. Pored toga, kosti svinja podnose znatno veće opterećenje u odnosu na njihovu veličinu, od bilo koje ... Read More »

STAJNJAK pravilan smeštaj i zaštita okoline

STAJNJAK pravilan smeštaj – Povećanje broja grla na gazdinstvu, a samim tim i proizvodnja većih količina stajnjaka unutar istog nameće potrebu njegovog pravilnog čuvanja. Očuvanje okoliša kako unutar samog gazdinstva i naselja tako i šire na obradivim površinama sve se više nameće kao potreba.  Sve ovo ukazuje na činjenicu da se proizvodnji, skladištenju i upotrebi čvrstog stajnjaka mora pokloniti neophodna ... Read More »

Siliranje uz dodavanje kukuruzne prekrupe, melase

Siliranje – Vrlo često se pojam spremanja silaže poistovećuje sa postupkom siliranja, što je samo delimično tačno, ali ima i određenih specifičnosti. Da bi ovaj pojam bio jasan prvo treba objasniti proces siliranja. Suština spravljanja silaže je da se biljna masa izoluje od uticaja kiseonika (sabijanjem, gaženjem ili na neki drugi način). Na taj način stvaraju se povoljni uslovi za ... Read More »

SOJA termička obrada zrna uslov uspeha

SOJA termička obrada – U procesu ekspandiranja prethodno usitnjeni materijal se zagreva do temperature koja zavisi od materijala koji se ekspandira, a u cilju dobijanja energetski vrednijeg hraniva. Ekstruder-ekspander primenu nalazi u mešaonama stočne hrane, na farmama i savremenim poljoprivrednim gazdinstvima.  Dva su osnovna tipa i najčešća načina prženja sojinog zrna. Prženje soje u bubnju ili u visoko temperaturnom sušioniku ... Read More »

Uslovi za pravilno držanje domaćih goveda

Uslovi za pravilno držanje – Da bi se obezebedili optimalne uslove za uzgoj potrebno je obezbediti fizičkih uslova za držanje stoke. Svaka životinja mora da ima površinu od 5-6 m2, uz kvalitetnu ishranu, da bi efikasnost i ekonomska dobit bila adekvatna i uzgajivači BILI ZADOVOLJNI. TEHNIČKI  PARAMETRI  OBJEKTA – predstavljeni za jedno grlo.   -površina————————-       5-6 m kvadratnih ... Read More »

SENAŽA pravi trenutak za otkos lucerke

SENAŽA  Pravovremenim košenjem lucerke postiže se jedan od primarnih faktora za dobijanje kvalitetne senaže. Optimalan trenutak je faza pred cvetanje, a najkasnije do momenta kada je 10% iscvetalih biljaka. Košenje se obavlja savremenim kosačicama ili još bolje, ukoliko postoji  mogućnost, namenskom mehanizacijom koja istovremeno kosi, gnječi i slaže otkose. Lucerku treba kositi na oko 15 cm od površine zemljišta, ni ... Read More »