Friday, 18 August, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 2)

Stočarstvo

Boks za prašenje osigurava dobar porod-ISV

boks za prašenje

Boks za prašenje krmača – Gubici prasadi posle prašenja mogu biti vrlo veliki čak do 20% i uglavnom su posledica ugnječenja i nepovoljnih uslova u prasilištu. U boks za prašenje, krmače se dovode nekoliko dana pred prašenje i tu ostaju sve do zalučenja. Boks za prašenje mora da ispuni bar dve najvažnije funkcije a to su : – da sačuva ... Read More »

Sušenje travne smeše za zimsku ishranu

travnjak

 Sušenje travne smeše – Spremanje hrane za stoku za period zime zahteva našu predanost tokom jeseni. Travnu masu možemo sušiti u horizaonatlnim i vertikalnim sušarama. Prednosti Travna masa se sakuplja sa oko 45% vlage Gubici (mehanički) se isključuju Očuvanje hranljivih materija je maksimalno Tehnički elementi sušare Sušara je jedna vrsta objekta, horizontalnog ili vertikalnog oblika sa nekoliko elemenata koji su ... Read More »

Siliranje uz dodavanje kukuruzne prekrupe, melase

pravilna

Siliranje – Vrlo često se pojam spremanja silaže poistovećuje sa postupkom siliranja, što je samo delimično tačno, ali ima i određenih specifičnosti. Da bi ovaj pojam bio jasan prvo treba objasniti proces siliranja. Suština spravljanja silaže je da se biljna masa izoluje od uticaja kiseonika (sabijanjem, gaženjem ili na neki drugi način). Na taj način stvaraju se povoljni uslovi za ... Read More »

Tov ćuraka – intenzivan tov za ekonomsku dobit

tov ćurka

 U toku tova potrebno je obezbediti odgovarajuće uslove u pogledu podnog prostora, kvaliteta prostirke, temperature, osvetljenja, ventilacije i vlažnosti vazduha. U odnosu na piliće, ćurićima je potreban veći prostor već samim tim što su znatno krupniji.  Za jedno ćure potrebno je tri puta više prostora nego za pile, tj. 5,5-6,5 grla po kvadratnom metru prostora. Prostor u koji se stavljaju ... Read More »

Ovce na pašu – najekonomičniji vid uzgoja

ovce

Ovce na pašu. S obzirom na mogućnost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je učešće paše u obroku veće to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ovčarska proizvodnja je ekonomičnija. Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskorišćavanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Takođe, ... Read More »

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u ovčarstvu

đubrivo

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u prehrani ovaca – Ovčarstvo je u našim predelima još uvek zastupljeno u ekstenzivnom tipu, primarno zbog postojećeg rasnog sastava koji je predstavljen različitim sojevima pramenke ali i zbog brdsko planinske konfiguracije terena na kojima se uzgajaju ovce. Ovakvo klimatsko i geografsko podneblje utiče na siromašniju prehranu, ograničenih količina i lošijeg kvaliteta. Nepovoljna prehrana naročito ... Read More »

Balansirana ishrana siguran prinos kod svinja -ISV

veštačko osemenjavanje

Balansirana ishrana je jedan od bitnih faktora za uspešnu proizvodnju svinjskog mesa. Pri normiranju obroka pored energije, proteina odnosno aminokiselina u smešama za ishranu svinja potrebno je obezbediti dopunske količine vitamina i mikroelemenata.         U smešama se vitamini i mikroelementi, uglavnom dodaju putem takozvanih predsmeša odnosno vitaminsko mineralnih dodataka koji se popularno nazivaju permiksi. Dakle premiksi su proizvodi sa visokim ... Read More »

Limuzin rasa goveda za uzgoj krava – tele

mleko

  Karakteristika rase je potpuno pigmentirana crveno-smeđa boja dlake tela, sa svetlijim krugovima oko očiju i svetlijom njuškom i dlakom između butova. Sluznice su ružičaste boje. Ova rasa živahnog temperamenta odlikuje se dugim trupom, širokim leđima i ekstremno muskuloznim butovima, što čini osnovu za visoke vrednosti klaničnih osobina. Relativno duge i blago oborene sapi krava i niže težine teladi pri ... Read More »

Veštačko osemenjavanje daje kvalitetnu prasad ISV

veštačko osemenjavanje

Veštačko osemenjavanje – Moderna proizvodnja u svinjarstvu podrazumeva korišćenje veštačkog osemenjavanja kao napredne zootehničke mere čime se poboljšavaju proizvodna svojstva stada korišćenjem sperme genetski visokovrednih nerastova. U većini slučajeva ne zna se tačno vreme poče- tka gonjenja ili stajanja plotkinja, pa je teško predvideti vreme ovulacije. Zbog toga se u doba gonjenja (estrus) obavljaju dva prirodna ili 2 veštačka osemenjavanja. Estrus traje u proseku 53 sata, a ... Read More »

Sistem gajenja goveda nazvan krava – tele

selekcija

Sistem gajenja goveda krava – tele. Ovaj sistem usmeren je na proizvodnju goveđeg mesa, a najbolji je na  površinama koje se ne mogu koristit za druge oblike intenzivne poljoprivredne proizvodnje. U ovom sistemu jedini je proizvod tele namenjeno tovu, što znači da izostaje proizvodnja mleka, jer se mleko utroši za ishranu teladi sisanjem. Mada, postoje farme kod kojih idu i ... Read More »