Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 2)

Stočarstvo

KALCIJUM fosfor i vitamin D za pravilan rast brojlera

pilići kalcijum fosfor kontrola rasta

 Kalcijum fosfor i vitamin  D su materije koje su neophodne za pravilan rast i normalan razvoj kostiju. Visok intenzitet porasta savremenih brojlera i njihova povećana telesna masa, ?ine ishranu fosforom i kalcijumom danas bitnijom nego ikada  Problem smanjene čvrstoće kostiju pilića nanosi velike gubitke brojlerskoj industriji,bilo kroz povećan mortalitet ili kroz smanjenje kvaliteta trupova tokom klanične obrade. Poznati simptomi nedostatka kalcijuma ... Read More »

Jagnje ishrana u prvim danima života – kolostrum

ovce bremenitost jagnje ishrana

Jagnje ishrana – Prva hrana jagnjeta je kolostrum i ono treba da ga dobije najdalje na dva sata po jagnjenju. Na taj način jagnje stiče imunitet a mleko treba da služi kao isključiva hrana do 14. dana života. Nakon toga vrši se prihranjivanje početnim smešama ili pak usitnjenim zrnevljem žitarica uz kvalitetno seno koje jagnjad dobija po volji. Veoma je bitno ... Read More »

Ovce bremenitost, način ishrane ovaca

ovce bremenitost jagnje ishrana

Ovce bremenitost. Ovce mogu biti i dopunski korisnici pašnjaka posle goveda. Prednost ovaca nad govedima je i u tome što dvostruko veći broj biljnih vrsta koriste za ishranu, a i travu odgrizaju niže (bliže zemlji). U zimskom periodu značajnu ulogu u ishrani imaju silaže od kukuruza, trava i travno leguminoznih smeša.Kao koncentrovani deo obroka mogu se koristiti zrnasta hraniva (žitarice, ... Read More »

Muža krava – osnove pravilne muže

pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo muža krava zdravlje vimena gajenje

Muža krava – Postupak muže kod krava, kao i kod drugih životinja koje se muzu, mora proteći što brže, mirnije i bezbolnije. Za vreme muže u staji mora vladati red i mir. U toku muže ne sme se čistiti staja, nositi i raspodeljivati hrana, vikati i tući krave, dopustiti ulazak pasa, trčanje djece i odraslih. Muža se može vršiti ručno ... Read More »

Priprema ovaca za zimu je počela u septembru

đubrivo šuga kombinovanje priprema ovaca

Priprema ovaca za zimu – Na zdravlje i produktivnost odraslih ovaca ishrana i način držanja imaju veliki uticaj. U zavisnosti od prirodnih uslova i područja postoje i različiti sistemi gajenja ovaca. Praktično držanje ovaca na paši je neophodnost, a i tradicija ,tako da se ovčarstvo ne može zamisliti bez pašnjaka. U našim krajevima sezona paše traje obično 180-200 dana. Variranje vremenskih ... Read More »

Cigaja iz Male Azije – naša najmlečnija rasa ovaca

podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa cigaja

Cigaja je jedna od najstarijih rasa ovaca koja je stvorena u Maloj Aziji, odakle se proširila na Balkansko poluostrvo i u celu Evropu. Kod nas se uzgaja na prostoru Vojvodine. Mesto i vreme nastanka rase su Mala Azija, 800 godina p.n.e. Pretpostavlja se da je cigaja na ove prostore došla iz Rumunije. Cigaja je krupna rasa, čvrste građe tela i snažne ... Read More »

JAGNJENJE ovaca, šta raditi, kako pomoći

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca jagnjenje

Jagnjenje  je prirodan proces i u 90 % slučajeva se odvija bez nekih posebnih problema i pomoći čobanina. To ne znači da ne treba ovci pomoć u pojedinim slučajevima,pošto znamo da ovce blizne pa često daju i trojke. U ovakvim slučajevima porođaj potraje duže pa samim tim je čovekova pomoć neophodna. Znaci jagnjenja -Ovca se odvaja od drugih grla u ... Read More »

JALOVOST kod goveda – kako je smanjiti

zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum zimski način jalovost kalijum manjak ispaša

JALOVOST kod goveda – Stočari, držaoci krava ;esto se suočavaju sa problemom jalovosti i uglavnom se osim normalnog ispoljavanja polnog žara mogu javiti i nepravilnosti izražene jakim i tihim gonjenjem. Jako gonjenje se ispoljava tako što je životinja uznemirena, nervozna, uznemirava ostala grla i dolazi do zna;ajnog smanjenja dnevne koli;ine mleka. Tiho gonjenje je takođe dosta česta pojava. U oba ... Read More »

VITAMIN A- retinol je važan za rast

hereford rasa vitamin A telenje krava

VITAMIN A- retinol. Ovaj vitamin životinje ne mogu da sintetizuju već se njegove potrebe podmiruju putem hrane. U hrani biljnog porekla nalazi se provitamin karotin koji organizam transformiše u vitamin A. To pretvaranje odigrava se u zidu creva, a može se vršiti i u drugim tkivima. Ovaj vitamin je važan za porast, reprodukciju, proizvodnju mleka i održavanje života. Naziva se faktor ... Read More »

STAJNJAK pravilan smeštaj i zaštita okoline

stajnjak u leje stajnjak njegove vrste stajnjak pravilan

STAJNJAK pravilan smeštaj – Povećanje broja grla na gazdinstvu, a samim tim i proizvodnja većih količina stajnjaka unutar istog nameće potrebu njegovog pravilnog čuvanja. Očuvanje okoliša kako unutar samog gazdinstva i naselja tako i šire na obradivim površinama sve se više nameće kao potreba.  Sve ovo ukazuje na činjenicu da se proizvodnji, skladištenju i upotrebi čvrstog stajnjaka mora pokloniti neophodna pažnja. ... Read More »