Tuesday, 27 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 2)

Stočarstvo

OVCE, zarazne i parazitne bolesti, preventiva

ovce

OVCE, preventiva – Preventivna zaštita obuhvata redovito tretiranje ovaca i janjadi odgovarajućim antihelminticima i vakcinama radi sprečavanja pojave određenih bolesti, ali i njihova širenja, održavanje dobrog zdravlja, rasplodne kondicije, smanjenja utroška hrane za kilogram prirasta te brži rast i razvoj mladih životinja. Preventiva obuhvata držanje ovaca u odgovarajućim uslovima, pravilnu hranidbu i drugo.Preventivna zaštita provodi se protiv parazitarnih, zaraznih i drugih bolesti. ... Read More »

Pesticidi u mleku, opasnosti za zdravlje

masti u mleku

 Pesticidi u mleku – Mleko kao vrlo specifična namirnica, pre svega zbog toga što se koristi u ishrani najosetljivijih kategorija stanovništva, dakle najmlađih i najstarijih, zaslužuje posebnu pažnju sa stanovišta ostatka pesticidnih materija. Osim toga, postoje brojne prerađevine od mleka koje se koriste u ishrani. Kada se o ovoj temi govori, potrebno je razjasniti nekoliko ključnih pojmova. Pre svega, značenje ... Read More »

Ovce na pašu – najekonomičniji vid uzgoja

ovce

Ovce na pašu. S obzirom na mogućnost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je učešće paše u obroku veće to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ovčarska proizvodnja je ekonomičnija. Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskorišćavanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Takođe, ... Read More »

Senaža osnovni preduslovi za uspešan rad

travnjak

Senaža osnovni preduslovi – Senažiranje se sastoji u spremanju i čuvanju krme (travne, travno-leguminozne smese, krme višegodišnjih leguminoza)sa sadržajem vlage 45 do 55 %. Krmni usev za spremanje senaže treba kositi, po mogućnosti pre podne (8 do 14 sati) ili predveče, ostaviti na suncu 3 do 4 sata pa i 6 do 8 sati a nekad i više, odnosno svesti ... Read More »

BOLESTI OVACA, preventiva i lečenje životinja

ovce

Kamenčići u organima za varenje se stvaraju u mokraćnim kanalima i jedan su od mnogih metaboličkih poremećaja. Razlozi   nastajanja su: unošenje neadekvatne količine vode; previše fosfora i kalijuma u obroku a nedovoljno vitamina A; pijenje tvrde vode; zastupljenost sirka, prosa ili pamukove sačme u obrocima. Prevencija se sastoji u pravilnom balansiranju kalcijuma i fosfora (2:1), davanju soli i vitamina ... Read More »

Selekcija i plodnost u gajenju domaće stoke

selekcija

Selekcija i plodnost – Plodnost domaćih životinja je značajna ekonomska osobina i njoj se obraća posebna pažnja i nastoji se raznim zootehničkim zahvatima poveća.  Plodnost u zootehničkom smislu reči je sposobnost životinja da pravilno ispoljavaju polni nagon, da za vreme estrusa ili polnog nagona se pravilno pare, da posle oplodnje ostanu gravidne, da na svet donesu jedno ili više normalnih ... Read More »

Kvalitetno meso nastaje u ovčarniku

ovce

Kvalitetno meso – U odnosu na druge domaće životinje, ovce su u znatnoj prednosti u pogledu sposobnosti pretvaranja hrane u meso. Nasuprot nepreživarima, ovce najveći deo svojih potreba u hrani obezbeđuju pašom. Ishrana ovaca predstavlja značajan faktor koji ima značajnu ulogu u proizvodnji mesa. Dokazano je da je pri proizvodnji mesa potrebna veća količina hrane nego pri proizvodnji vune. Količina ... Read More »

Limuzin rasa goveda za uzgoj krava – tele

mleko

Karakteristika rase je potpuno pigmentirana crveno-smeđa boja dlake tela, sa svetlijim krugovima oko očiju i svetlijom njuškom i dlakom između butova. Sluznice su ružičaste boje. Ova rasa živahnog temperamenta odlikuje se dugim trupom, širokim leđima i ekstremno muskuloznim butovima, što čini osnovu za visoke vrednosti klaničnih osobina. Relativno duge i blago oborene sapi krava i niže težine teladi pri rođenju ... Read More »

Pilići sistem za napajanje vodom

Pilići sistem za napajanje – Uzgajivači živine uglavnom nisu dovoljno upoznati sa pojavom bioloških naslaga koje se formiraju u sistemu za pojenje. Biološke naslage (biofilm) koje se stvaraju unutar cevi, rezervoara i pojilica nije lako ukloniti, ali je neophodno shvatiti da je ona idealana podloga za neke patogene organizme opasne za živinu. Kada u vodi dođu u dodir sa čvrstom ... Read More »

Balansirana ishrana siguran prinos kod svinja -ISV

veštačko osemenjavanje

Balansirana ishrana je jedan od bitnih faktora za uspešnu proizvodnju svinjskog mesa. Pri normiranju obroka pored energije, proteina odnosno aminokiselina u smešama za ishranu svinja potrebno je obezbediti dopunske količine vitamina i mikroelemenata.         U smešama se vitamini i mikroelementi, uglavnom dodaju putem takozvanih predsmeša odnosno vitaminsko mineralnih dodataka koji se popularno nazivaju permiksi. Dakle premiksi su proizvodi sa visokim ... Read More »