Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 2)

Stočarstvo

Ovce, ishrana tokom zime

ovce ishrana ovaca

Ovce, ishrana – Pravilna ishrana i nauka o ishrani ovaca daje veliki doprinos ovčarstvu, utiče na nivo proizvodnje, ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda i konačno na veću produktivnost i održivost ovčarstva.  Ishrana je jedno od centralnih pitanja u ovčarstvu i direktno je povezana sa ekonomikom proizvodnje. Način ishrane i držanja ima veliki uticaj na rast, razvoj ... Read More »

Tov svinja raznim žitaricama, rezancima, melasa

prasad isv

Tov svinja – Zato se stvara debela i meka slanina, jer se uneta hrana ( mast ) ne transformiše, već se direktno deponuje u organizmu. Zbog smanjenja rizika od kvarenja kukuruza, a sa druge strane izbegavanja velikih troškova veštačkog sušenja, rešenje je silaža od zrna kukuruza. Upotreba ovakvog kukuruza povećava konzumiranje za 2 % zbog boljeg ukusa. Znatno je manji ... Read More »

Tov junadi, sve sa sopstvenog poseda

selekcija telenje krava plodnost krava

Tov junadi – Poljoprivredna praksa, iskustvo i tradicija poljoprivrednih proizvođača u Šumadiji je uzgoj tj. tov junadi u kategoriji od 150 kg, do 500 kg mase, odnosno tzv. talijansko klanje, ili proizvodnja koja je verificirana već duži niz godina pa i sada kao izvozna i to vrlo tražena kategorija mesa, za zapadno, bliskoistočno a naravno i domaće tržište. Mogućnost ovakvog ... Read More »

Aflatoksin – besplatna analiza silaže AP Vojvodina

aflatoksin u silaži

Aflatoksin – ove godine uz sušu i smanjene prinose moguća je pojava opasnog otrova aflatoksina u silaži. Da bi predupredili moguće štete možete izvršiti BESPLATNU analizu silaže. Laboratorija za kontrolu kvaliteta hrane za životinje i animalnih proizvoda na Departmanu za stočarstvo organizuje prikupljanje uzoraka silaže kukuruza sa farmi i gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine radi praćenja sadržaja aflatoksina. Aflatoksin – ... Read More »

Aromatične materije za bolji prirast tovljenika

prasad isv

Aromatične materije Veliki broj faktora utiče na konzumaciju hrane uključujući energetsku vrednost krmnih smeša, ambijentalnu temperaturu, imunološki status, gustinu naseljenosti, pol, genetsku naslednost, ukusi miris hrane. Mnogi od ovih faktora mogu se kontrolisati pravilnom organizacijom. Jedan od njih uključuje aromatične materije i njihov izbor . Ukus hrane kod svinja ima veliki uticaj u ishrani svinja, jer su te životinje probirljive ... Read More »

Ishrana bogata organskim kiselinama za dobar tov

pravilna ishrana otvorene štale

Ishrana životinja – Uloga dodavanja organskih kiselina je u održavanju poželjnog mikrobiološkog bilansa u probavnom traktu grla tj. odnos gram-pozitivnih i gram-negativnih mikroorganizama. U isto vreme organske kiseline poboljšavaju održivost hrane izložene vazduhu tokom manipulacije i neutrališu toksične hemijske i hemoterapeutske agense koji se eventualno nalaze u njoj. Ovaj aspekt je od posebne važnosti imajući u vidu mikroklimatske uslove u ... Read More »

JAGNJAD paratif bolest koja pogadja celo stado

ovca mleko british milkship

JAGNJAD  paratif bolest Izazivaju ga bakterije iz grupe Salmonela. To je najčešće Salmonella taphimorium i Salmonela morbificans. Oboljenje ima najčešće masovni karakter, koje pored jagnjadi može da zahvati i starije ovce. Za nastajanje oboljenja, osim bakterija, potrebno je i delovanje nepovoljnih spoljašnjih faktora, koji slabe prirodnu otpornost životinja, omogućavaju bakterijama da dođu do punog izražaja. Naročito nepovoljno deluje loša i ... Read More »

Murska 700 HD gnječilica za najbolje rezultate

murska 700

Murska 700 HD gnječilica. Firma ISV Feed&Consulting koja distribuira vrhunske finske gnječilice Murska, isporučila je još jednu mašinu iz svoje ponude, i to farmi krava u sklopu Poljoprivrednog preduzeća “Sava Kovačević” iz Vrbasa. Radi se o jednoj od najvećih farmi u zemlji, opremljenoj najnovijom tehnologijom evropskih proizvođača, na kojoj se gaje grla rase holštajn. Poseduje preko 2.000 grla stoke, od ... Read More »

Romanovska rasa ovaca za puno jagnjadi

organski romanovska ovce

Romanovska rasa ovaca- U zadnjih par godina postoji veliko interesovanje za Romanovskom rasom ovaca, prvenstveno zbog velike plodnosti, (jagnjenja velikog broja jagnjadi) i kvalitetnog mesa. Takođe, postoje nekoliko zapata umatičenih ovaca ove rase od skoro, koji se postepeno uvećavaju, tako da postoji i mogućnost ostvarivanja subvencija za priplodni materjal, pa je i to razlog velikog interesovanja za kupovinu ove rase. Romanovska ... Read More »

BRITISH MILKSHEEP velika korist za odgajivače

ovca mleko british milkship

British (Britanski) Milksheep izvorno bio je poznat kao Alderbred pasmina domaćih ovaca koju je razvio Lawrence Alderson u Wiltshireu i Northumberland. Izvozi se u nekoliko zemalja, uključujući Mađarsku, Francusku i Grčku – kod nas je na imanju Gabrić. Tačan sastav pasmine nikada nije proglašen,. Kao što naziv pasmine sugeriše, to je plodan producent mleka, a uspostavljeni su nekoliko velikih mlečnih stada. ... Read More »