Monday, 24 April, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 10)

Stočarstvo

KUĆICA za telad rešava probleme

KUĆICA za telad – Štala je važan ekološki faktor za životinje koje su smeštene u njoj. Takođe, ima ulogu u organizaciji i odvijanju proizvodnih procesa jer utiče na zdravlje životinja i na njihove proizvodne sposobnosti. Usled nepovoljnih klimatskih uslova u štali dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja životinja. Ovo najviše pogađa podmladak posebno ako je smešten sa starijim kategorijama.  Najozbiljnije posledice ... Read More »

Ishrana krmača zahteva znanje, poštovanje nauke

Ishrana krmača. Država pokušava da zaštiti uzgoj svinja, stoke … i iskoristi preradne kapacitete i mogućnost većeg izvoza. Osnovni cilj držanja i ishrane krmaća je proizvodnja što većeg broja odlučene prasadi po leglu i godišnje po krmači uz što manji utrošak hrane. U periodu suprasnosti potrebe krmače u hranljivim materijama su male i uslovljene kondicijom, fazom suprasnosti, uslovima držanja, uzrastu. ... Read More »

Rase ovaca – Pirotska oplemenjena, Texel, Virtemberg

Rase ovaca – Pirotska pramenka se oplemenjuje od 1954. godine francuskom merino arl rasom a kasnije i nemačkom merino-landsšaf rasom (virtemberška ovca). Od 1981. stvorena je nova rasa (pirotska oplemenjena ovca) koja se dalje međusobno razmnožava i selekcionira radi iskorišćavanja njenih novih odlika, ustaljenih dosadašnjim kombinacijama triju upotre- bljenih rasa ovaca u njenom stvaranju. Pirotska oplemenjena je tip brdske ovce, ... Read More »

Telad u prvih šest meseci uzrasta, njihov uzgoj

Telad u prvih šest meseci. Telad se odlučuju i smeštaju odvojeno ili pojedinačno . Pojedinačni smeštaj može da traje od dve do osam nedelja. Evropska unija je preduzela mere kojima se regulišu minimalni uslovi vezani za smeštaj, odnosno objekte na farmi i opremu za telad. Najvažnije su sledeće stavke:  Individualni smeštaj se posle osam nedelja zabranjuje osim ako su u ... Read More »

Nove tehnologije siliranja stočne hrane

NOVE tehnologije siliranje stočne hrane (korištenje ugljen dioksida). Konzerviranje hrane za prehranu domaćih životinja se primenjuje u poljoprivredi u svim delovima sveta. Biljke se posle žetve ili košnje transportuju s polja do farme, ubacuju u silos, sabijaju da bi se istisnuo vazduh, a zatim se silos specijalnim folijama prekriva kako bi se osigurali uslovi za odvijanje fermentacije. Silaža nastaje kao ... Read More »

Guske pravilan smeštaj i načini ishrane

Guske pravilan smeštaj – U tovu pataka i gusaka, slično kao i u tovu pilića, koriste se tri sistema ili načina držanja: podni, baterijski i ekstenzivni. Pored toga koristi se i kombinacija podnog i ekstenzivnog sistema u vidu poluintenzivnog sistema.  Podni sistem se najčešće primenjuje u prvoj fazi tova, kada je pačićima i guščićima potrebno zagrevanje. U intenzivnoj proizvodnji, a ... Read More »

Tov junadi, sve sa sopstvenog poseda

Tov junadi – Poljoprivredna praksa, iskustvo i tradicija poljoprivrednih proizvođača u Šumadiji je uzgoj tj. tov junadi u kategoriji od 150 kg, do 500 kg mase, odnosno tzv. talijansko klanje, ili proizvodnja koja je verificirana već duži niz godina pa i sada kao izvozna i to vrlo tražena kategorija mesa, za zapadno, bliskoistočno a naravno i domaće tržište. Mogućnost ovakvog ... Read More »

Ćurke uzgoj, neophodni uslovi za uspešni tov

Ćurke uzgoj – Sve više se obraća pažnja kvalitetu hrane koju koristimo. Meso ćurki je zdravstveno poželjno i čuva Vaše zdravlje. Ćurići se gaje na sličan način kao pilići ali ipak postoje određene razlike koje treba istaći.Ćurići su veći od pilića i znatno brže rastu pa im je zbog toga potrebno obezbediti 2-3 puta više podne površine, hranidbenog prostora,  prostora ... Read More »

Ekstruder za obradu sirovog zrna soje

Ekstruder za obradu – Ekstruder – ekspander namenjen je za termičku obradu – ekstrudiranje sojinog zrna i ekspandiranje. U procesu ekstrudiranja zrno soje se usitnjava i zagreva do temperature od 120-135°C. Ekstrudiranjem sojinog zrna eliminišemo štetne materije iz zrna i ujedno aktiviramo proteine koji daju osnovni kvalitet punomasnom sojinom grizu. U procesu ekspandiranja prethodno usitnjeni materijal se zagreva do temperature ... Read More »

Kalijum manjak u uslovima stresa kod krava

 Kalijum manjak – je treći najzastupljeniji mineral u telu krave. On igra mnoge važne uloge: uključen je u više enzimskih sistema i utiče na aktivnost mišića (posebno srca), zatim na bilans vode, acido-baznu ravnotežu i osmotski pritisak. Nedostatak K se retko javlja, a ako se i javi simptomi nisu specifični: mlade životinje zaostaju u porastu smanjuje se konzumiranje hrane.  Ipak, ... Read More »