Monday, 22 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 10)

Stočarstvo

Koze način ishrane, uslovi za gajenje

koza ishrana koze način ishrane

Koze način ishrane – Po načinu iskorišćavanja hrane i podmirivanja potreba koze su slične ovcama i govedima. Ipak, postoje neke njihove karakteristike koje ih odvajaju od ostalih preživara. Koze vole raznovrsnu hranu i često je menjaju. Takođe, u njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, više nego kod drugih domaćih životinja. Konzumiranje različitih hraniva i raznih biljaka održava dobar ... Read More »

Tov pilića – voda je važna za uspešan rezultat

tov pilića kvalitet hrane

Tov pilića – u savremenom tovu pilića jedna od važnih stvari u procesu uzgoja je i snabdevanje pilića svežom, čistom, zdravstveno ispravnom vodom. Kompanija De Heus je načinila korak bliže svojim kooperantima- obezbedila im je sistem za mehančko čišćenje linija za pojenje. Pročitajte savet stručnjaka kompanije i pogledajte i video o tome. Tekst DeHeus  – Ako ste farmer i bavite se ... Read More »

Odabiranje podmlatka za priplod – osemenjavanje

odabiranje podmlatka

Odabiranje podmlatka za priplod – Ženska telad dobijena osemenjavanjem izabranih krava i kvalitetnih bikova predstavljaju veliku genetsku vrednost za unapređenje proizvodnih i reproduktivnih svojstava vlastitog zapata. Iz tog razloga izbor ženskih grla za priplod je veoma stručan posao kome se mora pokloniti izuzetna pažnja, jer od toga zavisi dalji razvoj govedarske proizvodnje. Prilikom izbora grla za priplod u praktičnom radu će sigurno doći do određenih odstupanja, jer nema grla bez ... Read More »

Pravilnik podsticaji u stočarstvu – telad za tov

tov junadi izbor ishrana teladi stočni kvasac pravilnik podsticaji

Pravilnik podsticaji – Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov Svi poljoprivredni proizvođači – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, kao i pravna lica i preduzetnici, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju mogu ostvariti podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov.  Podsticaje ostvaruju za najmanje dve oteljene krave, ... Read More »

Telenje krava manjak energije za pravilan tok

jersey telenje krava lečenje životinja

Telenje krava – Kod zdravih krava proces  i faze teljenja se odvijaju  ustaljenim tokom,što uslovljava i normalno izbacivanje posteljice, za oko 6 sati posle završetka partusa.  Ukoliko se ovaj završni čin ne desi ili se vremenski produzi sa pratećim komplikacijama, to jasno ukazuje da je nastao neki poremećaj i da se mogu očekivati štetne posledice. Osnovni uzrok ovog problema je negativni ... Read More »

SUVA MATERIJA u senaži kako je odrediti

senaža pravilna suva materija

SUVA MATERIJA u senaži – Kako odrediti procenat suve materije u senaži ? Jedan od metoda je da to uradite uz pomoć zagrejane lampe snage 250 W. Budite oprezni da ne bi došlo do paljenja senaže !! Suva materija u pokošenoj leguminoznoj masi koja se provenjava za potrebe senaže, može se utvrditi i upotrebom zagrejane lampe koja se koristi upravo ... Read More »

Pojilice za svinje za pravilan i efikasan tov

probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

Pojilice za svinje – Dobar prirast i dobra konverzije hrane pri tovu se ostvaruje samo kada pružimo dobre uslove i negu životinjama. Svinje se napajaju isključivo individualnim pojilicama. U praksi se koriste tri tipa ovih pojilica: 1. sisaljke, 2. šolje i 3. prskalice. Individualne pojilice za svinje postavljaju se tako da opslužuju 10 do 12 grla. Postavljaju se iznad prljavog ... Read More »

Sistem gajenja goveda nazvan krava – tele

sistem gajenja sezonska teljenja

Sistem gajenja goveda krava – tele. Ovaj sistem usmeren je na proizvodnju goveđeg mesa, a najbolji je na  površinama koje se ne mogu koristit za druge oblike intenzivne poljoprivredne proizvodnje. U ovom sistemu jedini je proizvod tele namenjeno tovu, što znači da izostaje proizvodnja mleka, jer se mleko utroši za ishranu teladi sisanjem. Mada, postoje farme kod kojih idu i ... Read More »

Podna skladišta za bolji ekonomski rezultat

setva optimalnipšenica kvalitet organska spelta razmena sumpor nužan setva pšenice suzbijanje bolesti pšenica uslovi

Podna skladišta i tipovi podnih skladišta – Podna skladišta se nalaze pri pogonima za preradu, manjih su i srednjih kapaciteta. Ova skladišta mogu biti smještena iznad nivoa pogona (na spratu), u nivou pogona i ispod nivoa pogona. Podna skladišta iznad nivoa pogona su povoljnija jer omogućavaju doziranje sirovina u količini potrebnoj za određenu proizvodnju. Podno skladište u nivou pogona ima prednosti ... Read More »

Enzimi bakterije kao dodaci silaži, bolji kvalitet

hranivo kvalitet soja sirova pravilna ishrana steonih otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

 Enzimi  bakterije – Dodaci, koji mogu biti različitih hemijskih, fizičkih i fizioloških karakteristika, po potrebi dodaju se pripremljenoj masi za siliranje, da bi poboljšali fermentaciju, očuvali i povećali kvalitet silaže, smanjili gubitak hranljivih materija i ujedno poboljšali ukus,miris i druga svojstva silaže. Oni se mogu upotrebljavati kao prirodna-ugljenohidratna hraniva, ili se koriste na bazi prirodnih ili sintetičkih jedinjenja kao što ... Read More »