Monday, 29 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo (page 10)

Stočarstvo

Kontrola rasta pilića je parametar za uspešan tov

Kontrola rasta pilića – Za proizvodnju mesa koriste se teške linije kokoši, mada se sve češće za tu namenu koriste izlučene kokoške nosilje i petlovi. Tov se može sprovoditi na tri osnovna načina: ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni. Brojlerski tov danas se uglavnom organizuje na specijalizovanim farmama. Kontrola rasta pilića je parametar za uspešan tov Da bi proizvodnja bila profitabilnija treba ... Read More »

Veštačko osemenjavanje je put u uspeh ISV

veštačko osemenjavanje

Veštačko osemenjavanje – Naši proizvođači u svinjarstvu su zainteresovani za veštačko osemenjivanje. Uslovi za praktikovanje veštačkog osemenjivanja krmača kod nas su nepovoljni i može se reći da je taj vid oplodnje u Srbiji nedovoljno razvijen. Najjeftinije, najpraktičnije, i najefikasnije je ako osemenjivanje svojih krmača vrši sam odgajivač. Obuka odgajivača traje vrlo kratko (2-3 dana). Naši odgajivači su, kao što smo ... Read More »

Trihineloza – opasnost koja vreba u svežem mesu

Trihineloza – opasnost. Došlo je vreme svinjokolja i mnogi se raduju tim danima. Moramo Vas podsetiti na oprez i OBAVEZNU kontrolu svinjskog mesa. Trihineloza je bolest uzrokovana embrionima trihinele spiralis za vreme njihove migracije iz creva čovjeka u mišiće, a praćena je povišenom temperaturom, jakim bolovima u mišićima, oticanjem lica i veđa i eozinofilijom (povećanim brojem vrste belih krvnih zrnaca-eozinofila ... Read More »

Manjak minerala kod ekstenzivnog gajenja kokošaka

Manjak minerala – Na gazdinstvima Srbije preovladava ekstenzivno gajenje kokošaka, i to najčešće u jatima do 30 grla. Ovakva i slična jata ne iziskuju veliku negu i brigu za životinje, ali vrlo je važno zadovoljti njihove potrebe u mikro i makro elementima. Usled nedostatka minerala u ishrani, vrlo često se javljaju određeni problemi koji su praćeni nizom poremećaja u proizvodnji. Jedan ... Read More »

ODLUČENA prasad i maksimalan prirast-ISV

prasad isv

Odlučena prasad u optimalnim uslovima proizvodnje i uz upotrebu kvalitetne hrane ostvaruju dnevni prirast od 350-450 g, uz utrošak hrane za kilogram prirasta od oko 1,8-2,0 kg  i uz gubitke koji ne prelaze 2-3%. U starosti od 80 dana prasad postižu telesnu masu od 25-27 kg i spremna su za prebacivanje u tov.   Odlučivanje,bez obzira na starost,predsatvlja vrlo jak ... Read More »

Jarenje koza – važnost kolostruma

koza organska

Jarenje koza – važnost kolostruma . Koze se takođe u našim klimatskim uslovima najčešće jare zimi. Temperatura u ovčarniku ne bi trebalo da bude manja od 12 do 15ºC. Sa druge strane, treba izbegavati i preterano zagrevanje prostorija u kojima se koze jare, kako jarad ne bi postala nežna i osetljiva na pojavu bolesti i prehlada. Prvi znaci skorog jarenja ... Read More »

Safolk ovce sa najvećim prirastom, uzgoj

Rasa safolk je jedna od najstarijih Britanskih rasa koja datira iz kasnih 1700. Udruženje safolk rase u Engleskoj postoji već 125 godina (1886. Formirano). Safolk je nastao ukrštanjem Norfolk Horn ovaca, sa ovnovima rase Southdown. Obe su  autohtone rase, koje su imale različit način odgajanja, fenotipski i genotipski su se razlikovale sve do ukrštanja, čiji rezultat je bio nova rasa, ... Read More »

Zimska ishrana ovaca – kvalitetno seno trava, lucerke

jagnje

Zimska ishrana ovaca. U zimskom periodu ishrana ovaca zasniva se na obrocima sastavljenih prvenstveno od kvalitetnih konzervisanih  hraniva. Od konzervisanih hraniva najvažniju ulogu u ishrani ovaca zauzima kvalitetno seno trava i seno  lucerke. Seno treba da bude kvalitetno tj. košeno u optimalnoj fazi razvića  i sušeno u optimalnim vremenskim prilika ma kako bi gubici hranljivih materija bili što manji. Druga ... Read More »

Norveški red – fabrika za proizvodnju putera

Norveški Red (NRF) je mlečna pasmina uz veći naglasak na funkcionalne osobine kao što su zdravlje i plodnost. NRF-norveški Red je razvijen od 1960-ih ukrštanjem mlečnih pasmina sa nekoliko skandinavskih pasmina, uključujući norve- ške crveno-bele, crvene Trondheimu i Crvenog Østland. Do sredine 1970-ih je postala dominantna pasmina u svojoj rodnoj zemlji, koji obuhvata 98% populacije goveda. Seme se takođe izvozi ... Read More »

Mleko njegova svežina i kiselost

Mleko njegova svežina – Određivanjem kiselosti u mleku utvrđuje se svežina i održivost mleka. Ako mleko posle muže stoji ne ohlađeno povećava se kiselost za nekoliko sati. Povećanje kiselosti nastaje zbog razlaganje laktoze i drugih sastojaka mleka dejstvom odnosno pod uticajem mikroorganizma. Mikroorganizmi su sitna nevidljiva bića koja u mleku nalaze idealne uslove za svoju ishranu i razmnožavanje, a samim ... Read More »