Wednesday, 18 January, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo

Stočarstvo

Škotsko goveče – prednost za ekstenzivan uzgoj

škotsko goveče

Škotsko goveče – Koliko puta ste naišli na zapuštene pašnjake, zarasle u travu. Napuštena imanja nije imao ko da radi i u Sloveniji su se setili da tu počnu uzgajati škotsko goveče. Takav, ekstenzivan način uzgoja je ubrzo pokazao svoje prednosti. Napuštena imanja uglavnom dugi niz godina nisu tretirana pesticidima, nije korišteno veštačko đubrivo…  Stvorena je osnova za ekološki uzgoj ... Read More »

Proteinska hraniva u ishrani svinja – saveti

protein

Proteinska hraniva u ishrani svinja –   Sojina sačma predstavlja osnovni izvor proteina u obrocima za svinje zbog toga što su proteini sojine sačme visoke svarljivosti i biološke vrednosti. Ipak za mlađe kategorije svinja poželjno je koristiti  hraniva od soje kao što su sojino brašno. U ishrani svinja može se koristiti samo prosejana suncokretova sačma jer je sa smanjenim udelom ... Read More »

Sistem gajenja goveda nazvan krava – tele

pravilna

Sistem gajenja goveda krava – tele. Ovaj sistem usmeren je na proizvodnju goveđeg mesa, a najbolji je na  površinama koje se ne mogu koristit za druge oblike intenzivne poljoprivredne proizvodnje. U ovom sistemu jedini je proizvod tele namenjeno tovu, što znači da izostaje proizvodnja mleka, jer se mleko utroši za ishranu teladi sisanjem. Mada, postoje farme kod kojih idu i ... Read More »

Simentalska rasa mogućnost uspešnog tova

zimska ishrana

Simentalska rasa – Mnogobrojni biološki, fiziološki i tehnološki faktori utiĉu na prinos i kvalitet goveđeg mesa. Zahtevi potrošaĉa se menjaju u pravcu dobijanja više kvalitetnog mesa, manje loja, uz što bolji randman, konverziju hrane i što jeftiniju proizvodnju po jedinici proizvoda. Da bi se to moglo ostvariti, mora se voditi raĉuna o adekvatnoj ishrani, izboru rase za tov, naĉinu držanja i ... Read More »

Kobilje mleko je izvanredan eliksir zdravlja

konji

Kobilje mleko – Iako je danas vrlo malo ljudi upoznato sa kobiljim mlijekom ono nije novitet u ljudskoj upotrebi. Koristilo se vekovima za poboljšanje zdravlja, lečenje ili lepotu. Istorija primjene kobiljeg mleka. U Kini su ga upotrebljavali prije 3000 godina kao čudo medicine. Zvali su ga “božanskim nektarom”.Opisuju da iscjeljuje i jača imuni sustav. U 8. stoljeću prije Krista Homer ... Read More »

Otvorena štala smanjuje troškove izgradnje

stajnjak

Stočarska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu. Ovo su štale “bez jednog zida”. U poslednje vreme sve više pažnje se posvećuje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne količine vazduha u objektu. Sastav vazduha u objektu treba upoređivati sa sastavom istog van objekta. Ukoliko se dostignu približne vrednosti ... Read More »

Odlučivanje – siguran način prelaska na kabastu hranu

selekcija

Odlučivanje – kada? Krajem razdoblja prelazne prehrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje prehrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncetrovane i kabaste hrane, a ograničava-njem količine tekuće hrane. Ako telad nisu dobro pripre-mljena za odlučivanje, stres ove operacije biće izražen. Za procenu momenta kada se može uspešno obaviti ... Read More »

Nega konja tokom cele godine

konji

Nega konja –  Dobar odgajivač konja, koji razume potrebe konja za hranljivim materijama i odabere adekvatna hraniva za obrok, treba da pokaže dosta umešnosti da se to i sprovede u delo. Takođe, odgajivač treba da upozna i razume individualnost konja i time stvori odnos potpunog obostranog poverenja. pogledajte više na : http://wvirtualnigrad.com/Clair_konjicka_oprema_konjarstvo_stocarska_oprema_mesarska_oprema-show-29733 Clair doo – konjička i stočarska oprema, Adresa:Alberta Anštajna 2,21000 ... Read More »

Meso – proizvodnja je preveliki potrošač

meso proizvodnja

Meso – proizvodnja. Intenzivna proizvodnja mesa i mleka širom sveta nanosi sve veću štetu društvu i prirodnoj sredini, upozorava se u novom izveštaju “Atlas mesa” i napominje da način na koji se danas proizvode i troše proizvodi od mesa i mleka treba radikalno promeniti. Intenzivno stočarstvo odnosi znatne resurse u zemljištu i vodi i 40% svetske proizvodnje žitarica završi u stočnoj hrani. ... Read More »

Probiotici na domaći način – pomoć životinjama

koza organska

Probiotici na domaći način – Postavlja se pitanje: šta mogu proizvođači učiniti da poboljšaju ekonomsku / zootehničku / efikasnost proizvodnje , a da ne budu zavisni od preskupih probiotika inostranog porekla. Tu se mogu naći pekarski kvasac, jabukovo sirće, kiselo testo ….U ishrani priplodnih krmača i nerastova može se,  što češće, uz ostalu hranu dodati, po grlu, oko 100 grama ... Read More »