Monday, 22 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo

Stočarstvo

ŠAROLE ovca je “stvorena” za tov

ovce

Šarole ovca (Charollas) kao isključivo tovna rasa mora da dobije veću šansu kako u gajenju za priplod tako i u terminalne svrhe. Pokazala se kao otporna i izdržljiva rasa na naše promenjive klimatske uslove, a o mesnatosti i da se ne govori, ima izuzetno fine i lagane kosti na kojima je gusto meso savršenog kvaliteta. Šarole je postojala na našim ... Read More »

KOZA ekonomična životinja, zahvalna za uzgoj

koza organska

KOZA  ekonomična. Koze za razliku od ostalih preživara koriste najveći broj biljaka ( preko 500 vrsta). One konzumiraju raznovrstnu hranu i često je menjaju. U njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, mnogo više nego kod drugih preživara. Konzumiranje raznovrstnih biljaka održava dobar apetit kod koza pa je poželjno da na njihovim pašnjacima bude žbunja i drveća. Međutim, koze ... Read More »

Travnjaci optimalno vreme košenja

travnjak

  Travnjaci – Pri određivanju optimalne faze korišćenja travnjaka treba voditi računa o prinosu suve materije i sadržaju sirovih proteina.Na momenat optimalne faze korišćenja travnjaka utiče: udeo trava i leguminoza u travnjaku,  količina azota primenjena u proleće, do prvog otkosa i vreme kosidbe. Kada je u pitanju vreme kosidbe, prvi otkos kod trava se koristi u fazi od vlatanja do ... Read More »

Soja sirova u ishrani muznih krava

pravilna

Soja sirova – Intenzivna proizvodnja zahteva i kvalitetnu hranu. U proizvodnji mleka posebno je važno napraviti dobru kombinaciju dovoljne količine energije i proteina u obroku. Jedno od takvih hraniva u kome su ove komponente visoko koncentrisane je zrno soje i njegovi produkti. Soja u sirovom obliku, osim visoke biološke proteinske vrednosti sadrži i neke nepoželjne materije – inhibitore, proteaza.One svojim ... Read More »

Ishrana krava, načini, povećanje mlečnosti

mleko

NAČIN ISHRANE KRAVA – Sistemi držanja u velikoj meri određuju moguće načine hranjenja goveda, tako da količina hrane po jednom grlu može značajno da varira u zavisnosti od toga da li se primanjuje ograničena ishrana ili ishrana po volji, ili kombinacija  ova dva osnovna načina hranjenja.U oba sistema držanja krava(vezani i slobodni) grupna ishrana se češćeprimenjuje, tako što se za pojedine proizvodne grupe ... Read More »

SVINJE uginuća i kako smanjiti njihov broj

probiotici

SVINJE uginuća  Uglavnom se letalni, semiletalni i štetni geni (u recesivnom ili delimično dominantnom obliku) ispoljavaju isključivo u homozigotnom stanju. Za ispoljavanje pomenutih gena važi pravilo da se oni u manje izraženom potencijalu javljaju u jednoj populaciji i u većini slučajeva odgajivanje u srodstvu kao i linijsko odgajivanje utiče na njihovu pojavu u homozigotnom stanju.  Ovo ukazuje da se upravo ... Read More »

Alltechova evropska laboratorija za mikotoksine je dobila ISO akreditaciju

Alltechova evropska laboratorija za mikotoksine je dobila ISO akreditaciju – Akreditacija osigurava poverljivost i nepristrasnost analitičkih podataka  [DANBOJN, Irska] – Alltechova 37+® laboratorija za usluge analize mikotoksina u Danbojnu, okrug Mit, u Irskoj je od Perry Johnson Laboratory Accreditation, Inc dobila akreditaciju po međunarodnom standardu ISO/IEC 17025:2005. Ova objektivna, procena koju vrši treće lice ističe zahteve za upravljanje i tehničke zahteve ... Read More »

Rasa svinja Hempshire izrazito mesnata rasa

meso

Rasa svinja Hempshire – Kada se radi o Američkim rasama svinja, najčešće spominjana rasa je Durok. Jedna od rasa iz SAD o kojoj se ređe govori je Hempshire, čije meso važi za najkvalitetnije za termičku obradu. Smatra se da je Hempšir jedna od najstarijih originalnih američkih rasa svinja koje postoje i danas. Iako postoje neke sumnje o tačnom poreklu ove ... Read More »

Tretman jaja u inkubatoru tokom procesa

izbor jaja

Tretman jaja u inkubatoru – Pre nego što inkubator naselimo jajima treba proveriti pravilnost njegovog rada. To se odnosi na pravilnost i ispravnost uređaja za temperaturu, vlažnost vazduha i provetravanje (inkubator se stavlja u pogon 24h pre unosa jaja). Inkubator se čisti, pere i dezinfikuje sredstvima koja ne škode jajima i pilićima (21ml formalina, 21ml vode, 15-17gr kalijum permanganat se ... Read More »

Kefir kiselo mlečni napitak za zdravlje i zaradu

organska

Kefir kiselo mlečni napitak u kojem fermentacijom mešovitih kultura (mlečno kiselinskih bakterija i kvasca) nastaju mlečna kiselina, alkohol i ugljen dioksid. Bakterije mlečnokiselinskog vrenja proizvode kiselinu a kvasci alkohol i CO2. Razlikuju se nekoliko vrste kefira: Jednodnevni ili slabi kefir koji je penušav i kiselosti oko 360SH sa oko 0,2 % alkohola Dvodnevni ili srednji koji je nešto ređi kiselost ... Read More »