Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo

Stočarstvo

Ekonomija tova pilića, veliki brojevi donose više

pilići sistem kalcijum fosfor ekonomija tova tov pilića kontrola rasta pilići za tov

Ekonomija tova pilića. Iskustva pokazuju da je tov 5.000 pilića ekonomski koristan, ali da jato od 10.000 jedinki donosi dvostruko više profita. Međutim, kod velikih jata treba ekonomisati još i više jer svaki propust može negativno da se odrazi u finansijskom smislu. Ekonomika tova sastoji se od ukupnog prirasta u kg i troškova tova, a finansijski efekat zavisi od razlike između ... Read More »

Savetovanje Sremska Mitrovica, novca ima ili …

savetovanje sremska svetlost uticaj ishrana krava ispaša U austriji farma organsko stočarstvo

Savetovanje Sremska Mitrovica – Veliki broj poljoprivrednika se okupio na stručnom skupu ” Dobar dan domaćine” u Sremskoj Mitrovici. Učesnici su bili predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu AP Vojvodine, kao  i predstavnik Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije. Predstavljeni su brojni primeri kako poljoprivrednici mogu konkurisati za podsticaje, subvencije i tako razviju svoje gazdinstvo po veoma povoljnim uslovima. Uglavnom je povrata dela ... Read More »

Ishrana krmača zahteva znanje, poštovanje nauke

ishrana krmača neuroza krmače prasad ishrana priplodnih ishrana svinja izostanak mleka prašenje mlečnost krmača

Ishrana krmača. Država pokušava da zaštiti uzgoj svinja, stoke … i iskoristi preradne kapacitete i mogućnost većeg izvoza. Osnovni cilj držanja i ishrane krmača je proizvodnja što većeg broja odlučene prasadi po leglu i godišnje po krmači uz što manji utrošak hrane. U periodu suprasnosti potrebe krmače u hranljivim materijama su male i uslovljene kondicijom, fazom suprasnosti, uslovima držanja, uzrastu. ... Read More »

Mleko njegova svežina i kiselost

mleko njegova limuzin rasa ishrana krava

Mleko njegova svežina – Određivanjem kiselosti u mleku utvrđuje se svežina i održivost mleka. Ako mleko posle muže stoji ne ohlađeno povećava se kiselost za nekoliko sati. Povećanje kiselosti nastaje zbog razlaganje laktoze i drugih sastojaka mleka dejstvom odnosno pod uticajem mikroorganizma. Mikroorganizmi su sitna nevidljiva bića koja u mleku nalaze idealne uslove za svoju ishranu i razmnožavanje, a samim ... Read More »

Ishrana koza zahteva obroke tri puta dnevno

koza ishrana koze način ishrane ishrana koza

Ishrana koza – U organizaciji ishrane i celokupne  proizvodnje koza od velikog je  značaja tehnološki postupak, koji predviđa redosled u davanju pojedinih hraniva, broj i vreme hranjenja koza. Redosled hranjenja: Prvo treba davati ona hraniva koja se brzo i potpuno pojedu. To su koncentrovana i sočna hraniva, pa tek onda kabasta (seno). Pri ishrani koza hranu treba davati u kontinuitetu i ... Read More »

Tov junadi, podsticaj od 15.000,00 dinara

kućica za telad diareja kod tov junadi hit

Tov junadi, nakon odluke Ministrstva poljoprivrede da podsticaj bude 15.000 dinara po grlu je poljoprivrednike zainteresovalo. Računica tova je sada mnogo bolja, naročito ako se računa na dalji rast tražnje za goveđim mesom za izvoz. Vreme tova je od 6 – 12 meseci u zavisnosti od načina tova. U donošenju odluke za tov junadi pomoćiće Vam saveti dipl. ing Zumrete ... Read More »

Zimski način prehrane krava – silaža, seno, leguminoze

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

Zimski način prehrane krava –  Prehrana krava muzara u zimskom period treba biti zasnovana na korištenju suvih i sočnih kabastih hraniva. Neprikladna prehrana naročito visokomlečnih grla može dovesti do manje proizvodnje po grlu nego kod ekstenzivnih rasa. Na taj način može doći do narušavanja njihovog zdravlja. Osnovno kabasto hranivo u zimskom razdoblju ja silaža od cele biljke kukuruza. Kao dopuna kabastoj ... Read More »

Dronovi kao pastiri, brže i jeftinije od ljudi

dronovi

Dronovi kao pastiri – Dronovi su postali nešto uobičajeno u ratarstvu. Služe kao tragači za delovima njiva koje su zahvaćene korovima i bolestima radi preduzimanja hemijskih tretmana, nedostatku minerala za rast i razvoj. Na redu su stočari. Velika prostranstva Australije, nepristupačni predeli u planinama Južne Amerike, SAD-a su uslovile da upotreba dronova postane neophodna. Tako su dronovi postali pomoćnici i ... Read More »

Masti u mleku – kako povećati njihov procenat

masti u mleku uticaj hrane

Masti u mleku – Veoma je važno povećati količinu masti u mleku jer će to doprineti ekonomskoj efikasnosti uzgoja. Pravilnim izborom hrane to možemo uspeti. Masti su ključne za prihod Maksimalno konzumiranje kabaste hrane. Koja je to količina hrane koju goveda mogu da konzumiraju zavisi od velikog broja faktora.  Mogućnosti konzumiranja dnevno na 100 kg su: odlično seno – 3 kg; vrlo ... Read More »

Nosivost jaja i načini da je poboljšate

izbor jaja proteini nosivost jaja tretman jaja

Nosivost jaja – Većina uzroka se odnosi na uredno snabdevanje živine kvalitetnom hranom, dovoljnom količinom higijenski ispravne vode, obezbeđenje svetlosnog programa u objektu, pojava bolesti,zanemarivanje uzrasta živine i stres. ISHRANA I NAPAJANjE Nosilje zahtevaju sasvim uravnotežen i dobro izbalansiran obrok da bi održavale maksimalnu proizvodnju jaja. Nedovoljni ili prekomerni nivo energije u obroku će prouzrokovati veću ili manju konzumaciju hrane, ... Read More »