Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 5)

Ratarstvo

SUZBIJANJE bolesti semena strnih žitarica

setva optimalnipšenica kvalitet organska spelta razmena sumpor nužan setva pšenice suzbijanje bolesti pšenica uslovi

SUZBIJANJE bolesti semena. Malo vremena je preostalo do setve. Seme strnih žita je podložno napadu specifičnih bolesti koje se manifestuju u toku formiranja zrna u klasu. Neke od njih su veoma štetne i mogu kompromitovati celokupnu proizvodnju, a simptomi su veoma različiti. Glavnica pšenice (Tilletia tritici), potpuno uništava unutrašnjost zrna koje se pretvara u crnu masu spora /trula riba/. Kod ... Read More »

Aeracija zemljišta uslov boljeg razvoja korena

parapodzoli obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta

Aeracija zemljišta –   sušan period koji nas je zadesio proteklih godina je period koji je zapravo posledica dugogodišnjeg izbegavanja nekih melorativnih aktivnosi pod raznim nerealnim izogovorima, a kao posledica je dobijena vrlo teško obradivo zemljište koje u ovom periodu nedozvoljava nikakve aktivnositi na njoj. Korenovi gajenih biljaka su u nedovoljno aerisanoj sredini imaju degeneraciju korena u svojem razvoju koji se odražavaju ... Read More »

Plesnivost klipa kukuruza i mere zaštite

kukuruz suša plesnivost gubitak u poljoprivredi crvenilokukuruza

Plesnivost klipa kukuruza je oboljenje koje predstavlja najveći problem u proizvodnji i skladištenju kukuruza. Problem počinje u polju, a završava se u skladištu. Najčešći uzročnici plesnivosti klipova kukuruza su gljive (Aspergillus, Fusarium, Penicilium, Cladosporium) koje proizvode mikotoksine. U poslednje vreme plesnivost se povremeno javlja u jačem intenzitetu, u koševima, s prosečnim štetama oko 10%. Indirektni gubici mogu biti još veći, jer ... Read More »

Tritikale dobro podnose sušu – jesen je blizu!

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Tritikale  dobro podnose sušu  – Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Ove jeseni možda TRITIKALE !! Posebna vrednost tritikalea se ogleda u većem sadržaju proteina u zrnu ( 13,5-16 %) u poređenju sa zrnom pšenice i raži, posebno u većim količinama lizina koji je za 20 % ve?i nego kod pšenice. Tritikale ... Read More »

Divlje sorte – sačuvati ih za budućnost

divlje sorte

Divlje sorte – Velike rasprave se vode u svetu nauke: Da li treba sačuvati sve “divlje” rodove biljaka u Banci semena ? Nova istraživanja su dovela do zaklju?ka da očuvanje divljih rođaka nekih od najpopularnijih svetskih useva poput pšenice, krompira, pirinča i šećerne trske, mogle bi doneti oko  196 milijardi $ u svetsku ekonomiju. To je zaključak izveštaja Kew Millennium ... Read More »

Poljoprivreda za 21. vek – “ Mezija” D.O.O Beograd

hrana cena samo 12 poleganje manje zalihe poljoprivreda za 21.vek

Poljoprivreda za 21. vek – klimatske promene, zagađenje prirode, promene na svetskom tržištu su uslovile da poljoprivrednici moraju posedovati kvalitetne alate i znanje za ostvarenje vrhunskih prinosa, odlični kvalitet proizvoda, ostvarenje profita. Kompanija koja Vam nudi saradnju i zajedništvo u ostvarenju tih ciljeva je “ Mezija” D.O.O. Savremeni poljoprivrednik primenjuje sva napredna tehnička sredstva, preparate za zaštitu, đubrenje svojih useva ... Read More »

Soja gubici u žetvi mogu odneti zaradu

soja gubici žetva soje

Soja gubici u žetvi – Ove sezone soja je dobro ponela, planiraju se prinosi iznad 3 tone po heltaru. Uz nižu cenu od očekivane ratare može da ” košta ” i veliki gubitak zrna u žetvi. Ako Vam 10% ostane na njivi eto gubitak u proizvodnji i zalud Vaš trud. Pročitajte savet kako to sprečiti – Milenko Đurić, savetodavac za ratarstvo ... Read More »

Klijanje pšenice – potrebni uslovi za dobro nicanje

klijanje pšenice

Klijanje pšenice predstavlja početak životnog procesa biljke. Ono se manifestuje porastom klicinog korenka i klicinog stabaoceta. Prvo se pojavljuje korenak a zatim stabaoce. Na taj način se obrazuje klijanac iz koga se dalje razvija mlada biljka. Za klijanje su potrebne hemiske promene u sastavu zrna kako bi nerastvorljive materije endosperma (skrob i belančevine) prešle u rastvorljiva jedinjenja koja mogu da ... Read More »

Vrste zemljišta širom teritorije Srbije

parapodzoli obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta

Vrste zemljišta –  Širom Srbije smenjuju se njive, voćnjaci, povrtarske leje, vinogradi… čovek je vrednim radom pretvorio močvare, šume u plodno zemljište. Neki od vrsti zemljišta su: Vrste zemljišta – SMONICA Rasposranjena je u Istočnoj Srbiji, Pomoravlju, Šumadiji itd. Osobine – Crne je boje, spada u teška, zbijena zemljišta i liošije je strukture. Teško se obrađuje a pri oranju se ... Read More »

Popravite temljište da bogato uzvrati rodom

popravite zemljište

Popravite zemljište – Zemljišta u prirodi nastaju delovanjem pedogenetskih faktora koji predodređuju pravac i intenzitet pedogenetskih procesa, a kao rezultat obrazuju se više ili manje plodna zemljišta. Zemljišni pokrivač Srbije se karakteriše velikim brojem sistematskih jedinica, koje su nastale kao posledica raznolikosti uslova postanka i razvoja zemljišta.Na genezu i evoluciju zemljišta Srbije presudan uticaj imali su geomorfološka građa terena – ... Read More »