Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 5)

Ratarstvo

Štetnici u zemljištu mogu naneti velike štete

analiza glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici izvori zakišeljavanja zemljišta ph zemljišnog vrste zemljišta

Štetnici u zemljištu – Štete koje učine zemljišni štetnici posle setve , tada se ne mogu popraviti. Da bismo to izbegli, pre setve treba pregledati parcele na kojima je prošle godine opažena šteta, parcele na kojima je predusev kukuruzu – livada, .lucerište ili jako zakorovljena parcela (zapuštena oranica). U tlu žive i hrane se korenjem biljaka zemljišni štetnici od kojih najveće ... Read More »

Suzbijanje korova u strnim žitima ovog proleća

žuta rđa korovi setva strnih urea suzbijanje korova tritikale psenica pojava azotne depresije bokorenje setva pšenice bolesti pšenice prihrana pšenice

SUZBIJANJE KOROVA U STRNIM ŽITIMA – Pojava korova u strnim žitima dovodi do značajnog smanjenja prinosa ( 10-15 %). Osim smanjenja prinosa stvaraju se probleme prilikom žetve, kao i pojavu raznih bolesti i štetočina na usevima kao prelazni domaćini. Korove delimo na: širokolisne i i uskolisne (travne), a daljom podelom na: jednogodišnje (razmnožavaju se semenom) i višegodišnje (razmnožavaju se vegetativno ... Read More »

Kukuruz – zaštita od široko i uskolisnih korova

ipard iskustva kukuruz manjak integralna korovi u kukuruzu

Kukuruz – zaštita. U našoj zemlji kukuruz se svake godine gaji na velikim površinama zbog izuzetnog značaja. Korovi u kukuruzu su velika  konkurencija gajenoj biljci. Oni onemogućavaju biljkama da se normalno razvijaju od setve pa do žetve.  Kukuruz za svoj razvoj zahteva dosta svetlosti I toplote zbog čega se gaji kao širokoredi usev, što omogućava nesmetan rast i razviće korova, ... Read More »

Prinos useva kukuruza, važni faktori uspeha

korovi hibrid kukuruz voda borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza kukuruz semenski plodosmena đubrenje kalcijumom

Prinos useva je rezultat dobro donešenih odluka. Svi govore da treba smanjiti troškove. To je jedna od tema iz susreta proizvođača – smanjiti troškove na ulazu, ali da se ne smanje dobri prinosi. Budite oprezni šta smanjujete pre početka setve kukuruza jer preterana “štednja” može dati loše rezultate u berbi. Dobre osluke mogu zaštititi najproduktivnia ulaganja kao što je : ... Read More »

Ječam -mrežasta pegavost na izniklim biljkama

ječam biostimulatori đubrenje pred

Ječam – mrežasta pegavost.  Bolest se javlja povremeno i lokalno u jačem intezitetu.Simptomi se ispoljavaju na lišću u vidu izolovanih nekrotičnih pega nepravilnog oblika, opkoljenih hlorotičnih tkivom, koja se kasnije spajaju dobijajući mrežast izgled. Jače obolelo lišće propada, obično posle klasanja ječma. Zaraženi ostaci ječma i nekih trava su osnovni izvor inokuluma ovog parazita. Gljiva može da se prenosi i ... Read More »

Gustina biljaka kukuruza određuje bogati prinos

gustina biljaka kukuruza

Gustina biljaka kukuruza – Planirana gustina biljaka prilikom setve, primenjena agrotehnika i uticaj spoljne sredine, biće glavni činioci na konačan rezultat tj. prinos kukuruza. Genetske promene na hibridima kukuruza,  tj. poboljšanje na uslove gajenja u stresnim uslovima doprinelo je povećanju prinosa dozvoljavajući da hibridi budu posejani u većim gustinama.  U većim gustinama će doći do smanjenja prinosa pojedinačne biljke kukuruza, ... Read More »

Fosfor u zemljištu – njegov značaj za biljke

divlji sirak konkurencija kukuruz afla djubrenje fosfor u zemljištu

Fosfor u zemljištu – Kruženje fosfor u zemljištu je veoma značajan mikrobiološki proces. Zna se da fosfora u zemljištu ima u proseku oko 0,15 %. Najveći deo se u zemljištu nalazi u obliku neorganskih jedinjenja, a ostatak je u organskim jedinjenjima. Tu spadaju nukleinska kiseline, fosfolipidi i dr. Njegova pristupačnost za biljke najvećim delom zavisi od pH vrednosti koga ima ... Read More »

N-min metoda uzorkovanja određuje prihranu

dan polja n-min setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fosfor manjak savetovanje dobar trips pšenice rđa pšenice klijanje pšenice

N-min metoda uzorkovanja – Svrha uzorkovanja je određivanje sadržaja mineralnog azota u zemljištu (nitratni + amonijačni) na osnovu čega se daje preporuka za đubrenje azotnim đubrivima.  Vreme uzorkovanja: 7 – 10 dana pre prve prihrane ozimih useva ili pre setve jarih useva. Najveća površina parcele sa koje se uzima jedan prosečan uzorak: Ova površina zavisi od toga koliko je parcela ujednačena po ... Read More »

Jare sorte pšenice za setvu u proleće

koliko azota vlaga neophodna azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

Jare sorte pšenice  Proizvođači koji žele da obave setvu u narednom periodu pa sve do proleća treba da upotrebe fakultativne i jare sorte pšenice. Proces jarovizacije, koji pšenici omogućava da klasa i sazri, kod jare može da se odvija i pri temperaturi od 5 – 10 C za razliku od ozime, kojoj je za ovaj proces neophodna niža temperatura, od 0 – 5 ... Read More »

Humizacija zemljišta protiv susnih perioda

stajnjak u leje stajnjak njegove vrste stajnjak pravilan stajnjak vredi

Humizacija zemljišta Postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih kultura treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama proizvodnje. Sistematska kontrola plodnosti zemljišta kao stalna mera ima za cilj utvrđivanje plodnosti zemljišta na sadržaj hranljivih materija. Zasniva se na objektivnim kriterijumima i planiranju potrošnje mineralnih đubriva u količini, odnosu i vremenu primene, ... Read More »