Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 5)

Ratarstvo

Kukuruz i aflatoksin na njivama u AP Vojvodini

kukuruz afla

Kukuruz i aflatoksin na njivama – U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  je održan radni sastanak, na kome je bilo reči o stanju na poljima sa kukuruzom u AP Vojvodini, sa posebnim osvrtom na prisustvo mikotoksina u toj žitarici. Saopštenje: “Ne žuriti sa berbom kukuruza” Sa sastanka je upućena preporuka svim poljoprivrednim proizvođačima, da sačekaju sa berbom ... Read More »

Aflatoksin u silaži – oprez u pripremi silaže

aflatoksin u silaži

Aflatoksin u silaži – U silaži aflatoksin se može naći ako je zrno kukuruza koje se koristi za spremanje silaže bilo zaraženo već u polju. Ono što se neretko dešava prilikom spremanja silaže je da se koristi suvlja masa ili da se gaženje (sabijanje) mase za siliranje ne obavi u dovoljnoj meri.  I u jednom i u drugom slučaju stvara se ... Read More »

Đubrenje depozitorima direktno uz seme

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost

Đubrenje depozitorima Lokalnim unošenjem đubriva u zemljište (depozitorima) mineralna đubriva unose se na veću dubinu u odnosu na seme useva. Đubriva se unose u vlažno zemljište, usled čega usevi brzo upijaju hraniva. Ovo je vrlo značajno u oblastima sa suvom klimom, jer usevi rastu brže u odnosu na zemljišta gde se đubriva unose površinskim putem. Ovaj postupak je pogodan za ... Read More »

Konzumni suncokret za dobru ekonomiju

suncokret fitotoksičnost

Konzumni suncokret za promenu. Suncokret je istovremeno i uljna i proteinska biljka. Konzumni-proteinski tip suncokreta karakteriše manji sadržaj ulja i poveća sadržaj proteina u semenu. Seme proteinskog suncokreta, kao i proizvodi koji se od njega dobijaju, imaju veoma veliki značaj u ljudskoj ishranijer sadrže mnogobrojne esencijalne,nutritivne i energetske sastojke velike biološke vrednosti. Najvažniji sastojci semena konzumnog suncokreta su: ulje (47%) ... Read More »

Krmne ozime kulture daju hranu na proleće

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu

Krmne ozime kulture – Nedostatak padavina i visoke temperature su značajno smanjile prinose gajenih biljaka,  pa i krmnih kultura. Da bi umanjili ovakav negativan uticaj suše,  nedostatak krmnog hraniva, potrebno je obaviti jesenju setvu krmnih vrsta, jer one mogu u rano proleće dati odgovarajuće prinose zelene krme. Stočni kelj – Seje se od početka septembra do sredine oktobra. Količina semena ... Read More »

BIOSTIMULATORI za bolji rezultat na njivi

voćnjak - voćnjaci biostimulatori

Biostimulatori – Pitanja o vrednosti biostimulatora, poljoprivrednih proizvođača na terenu zahteva i daje temu. Biostimulatori su mkrobiološka đubriva koja se koriste u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i cveća. Ova đubriva mogu se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu ... Read More »

ULJANA repica uspešna setva uslov dobiti

uljana repica

ULJANA repica Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore područja kako bi se primenile odgovarajuće agrotehničke mere u cilju što boljeg iskorišćavanja po-tencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu. Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slučaju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i bolesti. Ne treba ... Read More »

DEKALB Inovativni centar za bolji rod kukuruza

dekalb inovativni centar

DEKALB Inovativni centar – tokom tri dana , od 5 -7. septembra 2017., na imanju kompanije Almex – “Petefi” u Temerinu se održava javni čas kako najbolje uzgajati kukuruz i postići maksimalne prinose.  Poljoprivrednici su mogli da se uvere  na njivi koje su prednosti DEKALB hibridi u uslovima suše. Tokom razvoja biljaka, u slučaju suše, može se primetiti da hibridi ... Read More »

TRITIKALE žitarica budućnosti za naše njive ?

tritikale psenica pojava azotne depresije

 Tritikale ( sadržaj proteina 12,6 – 16% ) kao vrsta u našoj zemlji seje se na preko 80.000 hektara sa porastom setvene površine, te je s toga ušao u red važnijih gajenih ratarskih biljaka.  Pozitivne osobine koje ga preporučuju u proizvodnji bile bi: Sorte tritikalea su dostigle po prinosu zrna komercijalne sorte pšenice, a premašile sorte raži, ječma i ovsa. ... Read More »

SEJAČICE podešavanje neophodno za bogatu žetvu

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice

SEJAČICE podešavanje – Postojeće mašine u proizvodnji pšenice su tehnički i tehnološki zastarele. Prosečna starost priključnih mašina je preko 20 godina. Trenutno je poljoprivrednoj proizvodnji potrebno od 320.000 do 350.000 jedinica različitih poljprivrednih mašina. Sopstveni rezultati i rezultati drugih istraživača ukazuju na neophodnost prilagođavanja režima rada sejalica karakteristikama semena i uslovima na parceli. Visoka preciznost u radu, kao i mogućnost ... Read More »