Tuesday, 18 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 5)

Ratarstvo

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

integralna zaštita

Integralna zaštita biljaka od štetočina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka domaćina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, ?esto označene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u cilju ... Read More »

Smonica je teško zemljište, ali ima načina …

smonica je teško

Smonica je teško zemljište – smonica je  tip zemljišta koja se nalazi u grupi zemljišta koja se tretiraju kao vrlo teška i koja manje-više imaju sličan izgled, morfologiju, genetiku pa i posebno delovanje bilo kakvim teškim agregatima. Po morfološkim osobinama smonica ima dobro razvijene horizonte. Dubina profila često iznosi 1-1,5 m, a horizonti imaju iste karakteristične osobine. Na nekim pozicijama u ... Read More »

SOJA čuvanje zrna i njegove vrednosti

soja čuvanje soja uvoz soja značaj

SOJA  čuvanje zrna. Kvalitetna i pravovremena žetva soje je veoma odgovoran i zahtevan posao koji podrazumeva pravovre- meno određivanje stanja useva i pripremljenost za ubiranje, čime se mogu izbeći veći gubici i šteta. Žetva se izvodi žitnim kombajnom podešenim za rad u usevu soje. Ono što posebno treba istaći je, da se izvrši ispitivanje vlage zrna,jer od toga zavisi i prinos ... Read More »

Ambrozija niče, zaštitite se na vreme od štete

ambrozija niče

Ambrozija niče – Vreme je za nastavak borbe sa ambrozijom.Ambrozija (Ambrosia artemisifolia) je jednogodišnja biljka, visine 1 – 1.5 metar. Koren je vretenast, stablo uspravno, razgranato, posuto grubim dlačicama, na preseku četvorougaono. Izgledom podseća na žbun .Listovi su jajolikog oblika, pretežno naspramni, jako izrezani u uske režnjeve. Sa gornje strane su tamnije, a sa donje svetlije zeleni. Cvetovi su skupljeni u ... Read More »

Pšenica organski način uzgoja organsko djubrivo

prihrana setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje

Pšenica organski način uzgoja – Djubrenje se vrši u skladu sa plodnošću zemljišta, a dozvoljena je samo upotreba đubriva organskog porekla i prirodnih mineralnih đubriva kao što su stajnjak, kompost, osoka, treset, glistenjak, zelenišno đubrenje,drveni pepeo, biljni rastvori i druge otpadne organske materije, a sve u cilju održavanja i poboljšanja plodnosti zemljišta. đubriva bi trebalo da potiču sa sopstvenog gazdinstva, ... Read More »

Uljana repica je pravi izbor za ratare

uljana repica

Uljana repica – Posle višegodišnjeg iskustva sa cenom pšenice možda je vreme da razmislite o setvi uljane repice. U našim agro – ekolološkim uslovima zaštita uljane repice je značajno jenostavnija u odnosu na druge useve. Od korovske flore u uljanoj repici preovlađuju jednogodišnje zeljaste biljke.   Uz cenu od 360 – 380  evra/t  i prinos od 3,6 – 4,4 t/ha. ... Read More »

Tritikale dobro podnose sušu – jesen je blizu!

fendt kosačice senaža setva travnjaka tritikale dobro sušenje travne sejani travnjaci

Tritikale dobro – Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Ove jeseni možda TRITIKALE !! Posebna vrednost tritikalea se ogleda u ve?em sadržaju proteina u zrnu ( 13,5-16 %) u pore?enju sa zrnom pšenice i raži, posebno u ve?im koli?inama lizina koji je za 20 % ve?i nego kod pšenice. Tritikale ima veliki ... Read More »

Soja DELTA AGRAR – Selsem soja, svetsko, a naše

soja delta agrar sovica gama soja setva semena soja na vreme soja temperatura

Soja DELTA AGRAR – na poljima Delta Agrara je počela žetva soje . Selsem soja je donela ratarima prinos od 4 do 5,1  tona po hektaru.  Dan polja Selsem soje na imanju  ” Napredak” u Staroj Pazovi je ugostio veliki broj proizvođača soje, poslovne partnere i prijatelje. Ovogodišnji urod soje je imao povoljne vremenske uslove za razvoj i nagradio poljoprivrednike ... Read More »

SOJA suša i njeni znaci na biljkama

farmeri probleme soja suša

 Soja suša  – Soja može biti tolerantnija na sušu od kukuruza, ali razlog leži u njenoj sposobnosti  da dobro kamuflira stres od suše u odnosu na kukuruz. Kukuruz uvrće svoje lišće koje postavlja ka stablu. Ovakvu sliku nemamo kod soje. Ukoliko želiš da bolje odrediš stepen stresa moraš izbliza dobro osmotriti biljku. (Shaun Casteel,  Purdue Univerzitet, SAD, specijalista za soju). ... Read More »

Tritikale kvalitet zrna, dobro podnosi sušu

tritikale hibridi bolji

Tritikale kao vrsta u našoj zemlji se seje na sve većim površinama, te je s toga ušao u red važnijih gajenih ratarskih biljaka. Pozitivne osobine koje ga preporučuju u proizvodnji bile bi: Sorte tritikalea su dostigle po prinosu zrna komercijalne sorte pšenice, a premašile sorte raži, ječma i ovsa. Tritikale ispoljava visoku tolerantnost prema kiselim zemljištima koja su u našoj ... Read More »