Sunday, 25 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 5)

Ratarstvo

MENTA za dobru zaradu treba dobra priprema

menta

MENTA za dobru zaradu – Nana je višegodišnja zeljasta biljka,visine stabla od 30-100cm. Stablo jako razvijeno,  četvorougaono, crvenkaste boje, prekriveno dlačicama. Ima jako razvijene stolone, u velikom broju  iz kojih se razvijaju nova stabla. Listovi su duguljasto – ovalni, na vrhu zašiljeni, a po obodu nazubljeni. Listovi su naspramni, sa lica tamno-zeleni, a sa naličja svetliji, lisne drške su ljubičasto-crvene, ... Read More »

Divlji sirak u kukuruzu nanosi velike štete

kukuruz

  Divlji sirak u kukuruzu. U poslednjih nekoliko godina zbog često neuspešnog tretmana herbicidima, počelo je da se sumnja u efikasnost herbicida namenjenih suzbijanju divljeg sirka u kukuruzu. Nakon izvedenih herboloških  ispitivanja ustanovilo se da je došlo do genske mutacije na sirku i pojave forme divljeg sirka koja je otporna na herbicide koji se primenjuju u usevu kukuruza. Ovaj „novi“ ... Read More »

Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

kukuruz

Kukuruzna siva pipa – niže temperature su uslovile nejednako nicanje. Treba obratiti pažnju na pojavu kukuruzne pipe kada se formiraju prva dva para listova. Odrasli insekt je sive boje, dužine tela oko 7 mm. Ova pipa je rasprostranjena u semiaridnim rejonima, na terenima bogatim černozemom livadskom crnicom aluvijumom i vezanim peskom. Insekt ima jednu generaciju. Prezimljava u zemljištu u stadijumu imaga na ... Read More »

Košenje lucerke maksimalan kvalitet uz kosačicu

lucerka

Košenje lucerke  uz kosačicu. Lucerka je najvažnija višegodišnja leguminoza na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvođača odlučuje da na svojim parcelama gaji ovu vrstu jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U tri do četiri otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kreće se i preko 15 tona po hektaru. Dobijeno seno, u zavisnosti ... Read More »

Biostimulatori – njihova uloga i značaj, koliko vrede

jecam

Biostimulatori – Pitanja o vrednosti biostimulatora, poljoprivrednih proizvođača na terenu zahteva i daje temu. Biostimulatori su mkrobiološka đubriva koja se koriste u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i cveća.Ova đubriva mogu se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu ... Read More »

LA FARGE – Moje gazdinstvo krediti

kredit moj dom

KREDITI NULA KAMATE – JEDNOSTAVNA I SIGURNA GRADNJA – LAFARGE MOJE GAZDINSTVO! Nakon početnog uspeha i potvrde koncepta kredita za kupovinu građevinskog materijala, Lafarge BFC u saradnji sa Pro Credit bankom nastavlja sa ponudom posebne linije kredita namenjene poljoprivrednicima, kao izuzetno značajnom segmentu naše privrede i značajnoj grupi krajnjih korisnika građevinskih materijala. Ideja Lafarge Moje gazdinstvo kredita je da se ... Read More »

Ječam pegavost – kako se izboriti sa bolešću

ječam

Ječam pegavost / Primećeno je prisustvo  pegavosti ječma  (Helminthosporium spp.) u većem intezitetu. Gljiva se održava i prenosi semenom i žetvenim ostacima. Simptomi koje prouzrokuje gljiva su nekrotične pege i crtice, koje se povećavaju pa se javlja karakteristična mrežavost. Oko mrežice se javljaju hlorotični oreoli. Ukoliko dođe do rane infekcije biljke su zakržljale i zaostaju u porastu. Podsećamo proizvođače da je plodored najjeftinija ... Read More »

Fuzarioza pšenice može zahvatiti koren i klas

pšenica

Fuzarioza pšenice – Gljivična oboljenja Fusarioze nanose velike štete na pšenici. Izaziva ih parazitna gljiva Gibberella zeae i mogu se izdvojiti dva tipa obolenja. Jedno je fuzarioza klasa pšenice (Fusarium graminearum ) i drugo Fuzariozna trulež korena i stabla pšenice (Fusarium culmorum).   Kod fuzarioze klasa Prvi simptomi se uočavaju posle cvetanja pšenice. Gubi se normalna zelena boja klaska i ... Read More »

Pšenica prskanjem protiv bolesti biljaka

psenica

Pšenica prskanjem protiv bolesti. Do pre tridesetak godina se verovalo da pšenicu ne treba štititi ni od čega-bolesti, štetočina, niti korova. U praksi to i nije baš tako. Vremena se menjaju, a sa njima i navike. Da bi se posao dobro obavio mora se dobro poznavati materija, u stvari znati zašto, kako i kada se pojedine bolesti, štetočine i korovi ... Read More »

Đubrivo za uspešnu žetvu – Borealis L.A.T

pšenica

Đubrivo uslov stabilnih prinosa i ostvarenja profita u poljoprivredi. Kvalitet đubriva i njihova pristupačnost biljkama je prednost koju Vam pružaju đubriva  BOREALIS L.A.T.  Jedno od njih je L.A.T SUPREMO W su kristalna đubriva rastvorljiva u vodi. Mogu se primenjivati u đubrenju biljaka putem sistema za navodnjavanje ili folijarnim putem. L.A.T SUPREMO W proizvodi nude vam najviši kvalitet: – 100% rastvorljivost & ... Read More »