Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 5)

Ratarstvo

Žuta rđa pšenice – kako se izboriti sa bolešću

žuta rđa siva pegavost prihrana pšenice

Žuta rđa pšenice – Nakon obilnih padavina i stabilizacije vremena, registrovana je jača pojava žute rđe na pšenici (Puccinia striiformis). Simptomi koje prouzrokuje P. striiformis se uočavaju na svim nadzemnim delovima biljke pšenice, pa čak i na nezrelom zrnu. Oni se najpre javljaju na donjem, a kasnije i na vršnom lišću. Na njemu se razvijaju limunastožute uredopustule, koje su linearno ... Read More »

LIPICA korov koji se sve više širi

lipica korov

LIPICA korov – Abutilon theophrasti (lipica) je invanzivni korov koji se sve više širi po parcelama Pomoravskog okruga . Lipica je jednogodišnja korovska vrsta visine 50-100 cm  koja je obrasla dlakama beličaste boje. Listovi su okruglog srcolikog oblika . Plod je crna dlakava čaura. Korov cveta od juna do septembra. Lipica se najčešće javlja na plodnim zemljištima ,bogatim humusom. Naj?eš?a je ... Read More »

FUZARIOZA pšenice, pravo vreme za zaštitu

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

FUZARIOZA PŠENICE – Široko rasprostranjena bolest prisutna u svim delovima zemlje. U zavisnosti od vremenskih uslova kod nas se javlja skoro svake godine u slabijem ili jačem intenzitetu pričinjavajući određene štete koje se ispoljavaju u smanjenju prinosa i zrnu lošijeg kvaliteta.  Ovaj patogen parazitira pšenicu i najčešće se javlja na početku cvetanja i u mlećnoj zrelosti. Simptomi bolesti se javljaju ... Read More »

Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet

Kukuruzna siva pipa – niže temperature su uslovile nejednako nicanje. Treba obratiti pažnju na pojavu kukuruzne pipe kada se formiraju prva dva para listova. Odrasli insekt je sive boje, dužine tela oko 7 mm. Ova pipa je rasprostranjena u semiaridnim rejonima, na terenima bogatim ?ernozemom livadskom crnicom aluvijumom i vezanim peskom. Insekt ima jednu generaciju. Prezimljava u zemljištu u stadijumu imaga na ... Read More »

TATULA korov na našim njivama

tatula korov

Tatula korov – Na oranicama u Mačvanskom i Kolubarskom regionu primetili smo veoma veliku ekspanziju korovske vrste u narodu poznate kao tatula (Datura stramonium). Ovaj korov češće se susreće na neobrađenim terenima pored puteva, deponijama ,ali  sada je prisutan na parcelama uglavnom koje su bile pod strninama, pod okopavinama i drugim obradivim površinama. Tatula preferira zemljišta koja su bogata hranivima, naročito ... Read More »

Sumpor u ishrani biljaka kao uslov dobrog rasta

kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden sumpor u ishrani zbijenost glavice

Sumpor u ishrani biljaka – Sumpor (S) je veoma rasprostranjen element u prirodi. U zemljištu se sadržaj sumpora kreće od 0,01-0,025%, a od te količine oko 80% čini organski sumpor a 20% neorganski sumpor. Biljke usvajaju sumpor iz zemljišta u vidu sulfatnog SO4 2-jona, sulfidnog SO3 2-jona i u vidu sumpor dioksida (SO2) iz atmosfere. Prije ugradnje u organsku materiju ... Read More »

Kukuruz šećerac – načini borbe protiv korova

ipard iskustva kukuruz manjak

Kukuruz šećerac se tretira kao povrće. Koristi se u ljudskoj ishrani u mlečnoj fazi razvoja endosperma. Može se gajiti u prvom delu vegetacije ili postrno, nakon ubiranja nekog ranijeg useva. Poznato je da je kukuruz šećerac osetljiv na većinu herbicida koji se inače koriste za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu. Takođe, pojedini hibridi šećerca različito reaguju na herbicide, s toga je ... Read More »

Izvori zakišeljavanja zemljišta, problem brojnih ratara

gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Izvori zakišeljavanja zemljišta. Zemljište je ograničeno i istovremeno uništivo blago. U toku oštećenja brzo se uništava, a veoma sporo se obrazuje. Da bi se u prirodi stvorio humusni sloj od 2.5-3 cm zavisno od ekoloških i drugih uslova potrebno je nekoliko vekova, a čovek neracionalnim korišćenjem može da degradira zemljište za nekoliko decenija. Mnogobrojni su uzroci koji mogu dovesti do ... Read More »

Kukuruz bolesti biljaka tokom gajenja na polju

kukuruz bolesti

Kukuruz bolesti biljaka – POJAVA I RAZVOJ BOLESTI KUKURUZA USLOVLJENI FAKTORIMA SPOLJNE SREDINE – Trulež semena i ponika Usled ove bolesti usev je proređen, izostaje klijanje, a tek iznikle biljke trule i izumiru . Najosetljiviji je kukuruz šećerac .Ova bolest preovlađuje na hladnim (temperatura niža od 10°C) vlažnim i slabo drenažnim zemljištima. Najčešće su prouzrokovači gljive iz reda Fusarium Trulež ... Read More »

SUNCOKRET kultiviranje između redova na njivi

suncokret kultiviranje

SUNCOKRET KULTIVIRANJE  – Optimalno vreme za međurednu kultivaciju je u fazi 2 – 3 para listova. Ukoliko se primenjuju herbicidi za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, međuredno kultiviranje NE treba izvoditi najmanje 10 dana posle njihove primene. U slučaju izostanka dejstva osnovnih zemljišnih herbicida preporučuje se primena herbicida i u fazi 1 – 2 para listova, uz ručno okopavanje. Cilj ... Read More »