Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 4)

Ratarstvo

SWOT analiza za donošenje pravih odluka

pravilnik o ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II poljoprivreda zahteva razvoj poljoprivrede

SWOT analiza je tehnika strategijskog menadžmenta za analizu snaga i slabosti gazdinstva, šansi i opasnosti iz okruženja, radi pronalaženja adekvatne strategije ponašanja poljoprivrednog gazdinstva u poslovnom okruženju.  SWOT analiza – naziv potiče od pojmova strengths (strateške snage), weekness (strateške slabosti), opportunities (strateške šanse) i threats (strateške pretnje). SWOT analiza se obično primenjuje u makroekomomiji – kada se analizira privredna grana, ekonomija ... Read More »

Bokorenje – čvor bokorenja određuje prinos

jecam beleži bokorenje jare žitarice ječam prolećna žuta patuljavost

Bokorenje – čvor bokorenja. Predstavlja životni centar ozimih kultura. Usled niskih temperature i nespremnog ulaska same biljke u zimu, listovi preko zime izmrznu, ili iz bilo kojih razloga propadne nadzemna masa, a čvor bokorenja ostane živ, biljka će se ponovo regenerisati. No, ako se desi uginuće čvora bokorenja, povlači za sobom uginuće cele biljke. Dubina na kojoj se nalazi čvor ... Read More »

Isplata farmerima u SAD -u , nadoknada štete

cena rata isplata farmerima

Isplata farmerima u SAD -u  će krenuti od danas, sa dve nedelje zakašnjenja. Više od 12 milijardi dolara je odredila VLADA SAD za nadoknadu farmerima jer trgovinski rat sa Kinom je doneo minuse u budžetima farmera. Najviše će dobiti uzgajivači soje , čak 7, 259 milijardi US dolara , za svaki bušel soje 1,65 US dolara !! Ovo je drugi ... Read More »

Sumpor u ishrani biljaka kao uslov dobrog rasta

buvač kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden sumpor u ishrani zbijenost glavice rasol od kiselog

Sumpor u ishrani biljaka – Sumpor (S) je veoma rasprostranjen element u prirodi. U zemljištu se sadržaj sumpora kreće od 0,01-0,025%, a od te količine oko 80% čini organski sumpor a 20% neorganski sumpor. Biljke usvajaju sumpor iz zemljišta u vidu sulfatnog SO4 2-jona, sulfidnog SO3 2-jona i u vidu sumpor dioksida (SO2) iz atmosfere. Prije ugradnje u organsku materiju ... Read More »

Sneg ima dobre strane za mlade biljke

sneg njiva sneg koji pada

Sneg  ima  dobre strane – Najzad je stigao sneg da napoji pšenicu. Debljina snežnog pokrivača je prešao 25 cm što će obezbediti vlagu i u dubljim slojevima ( iznad 30 cm ). Pšenica se dugo sejala, čak i u decembru, vlaga je bila i ispod 11% u zemljištu i to je uslovilo čak i sušenje izniklih biljaka. Sneg će doneti olakšanje ... Read More »

Jare sorte pšenice za setvu u proleće

zaštita žita jare sorte bokorenje kod n-min uslovi za

Jare sorte pšenice  Proizvođači koji žele da obave setvu u narednom periodu pa sve do proleća treba da upotrebe fakultativne i jare sorte pšenice. Proces jarovizacije, koji pšenici omogućava da klasa i sazri, kod jare može da se odvija i pri temperaturi od 5 – 10 C za razliku od ozime, kojoj je za ovaj proces neophodna niža temperatura, od 0 – ... Read More »

Otpornost pšenice pod snegom – do minus 30 stepeni

bokorenje urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije

Otpornost prema mrazu i niskim temperaturama pšenica stiče kroz duži vremenski period – period kaljenja. Kaljenje ima dve faze. Prva faza je intenzivno nakupljanje šećera u toku sunčanih, jesenjih i zimskih dana, a druga faza je potiskivanje vode iz ćelija i na taj način snižavanje tačke mržnjenja. Ako neka sorta ne proće proces kaljenja (koji je zapravo sastavni deo stadijuma jarovizacije) ... Read More »

Suncokret monokultura nije dozvoljena kao izbor

izvoz poljoprivrednih suncokret gubici suncokret monokultura

Suncokret monokultura – Svaka godina je posebna, kada suncokret dobro rodi cena je niska, lošiji rod donosi višu cenu. Plodored je uslov dobrog roda suncokreta bez obzira na klimatske uslove ,  agrotehničke uslove . Suncokret posle ozimih žita je odlična kombinacija. Mesto suncokreta u plodoredu – Suncokret uopšte NE podnosi monokulturu. Pri ovakvom načinu gajenja podbacuje u prinosu, a podbačaj je ... Read More »

Elementi za kvalitet zrna pšenice – fosfor, kalijum

zakon o predžetvenom faze razvoja pšenice

Elementi za kvalitet zrna  – Pšenica je ove godine dobro rodila, 3 miliona tona, ali kvalitet zrna pšenice je slab. Loši vremenski uslovi su uslovili manje proteina u zrnu, slabija hektolitarska težina, gluten … Izvoz brašna iz Srbije ove jeseni je slabiji i strani kupci traže nove dobavljače. Udruženja mlinarske industrije traže da se kvalitetna pšenica plati dva dinara više ... Read More »

Spremiti traktor za zimski san

mehanizacija po meri traktori redukovana obrada

Spremiti traktor – Kada se traktor stavi van upotrebe na nekoliko meseci u zimskom periodu, preporučuje se da se obave mere zaštite, kako bi se obezbedilo da na traktoru ne dođe do nekih oštećenja za vreme stajanja. Spremiti traktor za zimski san  Prilikom konzerviranja traktor mora biti apsolutno ispravan, ukoliko to nije slučaj, prvo ga dovesti u ispravno stanje pa ... Read More »