Tuesday, 18 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 4)

Ratarstvo

Degradacija zemljišta i kako je umanjiti

degradacija zemljišta

Degradacija zemljišta koje je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Ono je teško obnovljivo prirodno bogastvo i od neprocenjive koristi za čovečanstvo. Služi za obezbeđenje hrane i prečišćavanje vode, na njemu se čuvaju genetski resursi svih oblika života na planeti i obezbeđuje neophodan životni prostor. Poljoprivreda postaje sve intenzivnija, pa se sve više gube fizičke karakteristike zemljišta. Zemljišta su sve manje plodna ... Read More »

Obrada zemlje – strip til način obrade štedi

ozima sovica saveti stručnjaka gustina setve

Obrada zemlje – Strip-til je sistem koji koristi minimalnu obradu tla. Ona koristi mali deo tla u koji se sadi seme. Ova vrsta obrade tla obavlja se s posebnom opremom  Svaki red koji je obuhvaćen strip-obradom je obično širine od 18 do 24 cm ( ili 10 -15 cm ) Izazovi   Strip-till sistema Strategija redukovane obrade ima prednosti, ali ... Read More »

Gajenje uljane repice zahteva dobru pripremu

uljana repica gajenje uljane repice

Gajenje uljane repice kao i svake druge ratarske ili povrtarske biljke ima svojih specifičnosti.Za njeno uspešno gajenje potrebno da se poznaju klimatsko – edafski činioci rejona kako bi se primenile odgovarajuće agrotehničke mere u cilju što boljeg iskorišćavanja genetičkog potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu.Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slučaju gajenja u monokulturi ili ... Read More »

Berba kukuruza sa žitnim kombajnom

berba kukuruza

Berba kukuruza se može vršiti i univerzalnim žitnim kombajnom uz nužna podešavanja. Na velikim imanjima i poslednjih godina kod sve većeg broja poljoprivrednih proizvođača za berbu kukuruza se koristi žitni kombajn. Primenom kombajna vrši se berba, komušanje i krunjenje zrna. Na žitnom kombajnu je potrebno dobro podesiti adapter za berbu klipa kukuruza. Berba kukuruza može započeti sa vlažnošću zrna od ... Read More »

MAŠINSKI KRUG dobar model za dobar profit

rigolovanje spit 14 traktor u zimu mašinski krug expo 2018.

 MAŠINSKI KRUG dobar model.  Traktor koji godišnje radi minimalno 1.200 sati može se smatrati dobrom investicijom. Savremena poljoprivreda zahteva upotreba visoko produktivnih poljomašina. Cene traktora, kombajna su do više stotina hiljada evra i nameće se potreba udruživanja, ali na EKONOMSKIM PRINCIPIMA. Jedan vid zajedničkog korištenja mehanizacije za veći broj poljoprivrednika – samopomoć, ali regulisana zajedničkim potpisanim ugovorom i osnovanim preduzećem. ... Read More »

ULJANA repica uspešna setva uslov dobiti

uljana repica

ULJANA repica Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore područja kako bi se primenile odgovarajuće agrotehničke mere u cilju što boljeg iskorišćavanja po-tencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu. Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slučaju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i bolesti. Ne treba je ... Read More »

Tri elementa koji garantuju dobar prinos

azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom

Tri elementa koji garantuju dobar prinos. Azot, fosfor i kalijum su deficitarni elementi u našim zemljišta. Obično se ističe da je azot najvažniji među neophodnim hranljivim elementima za biljke, da je sinonim plodnosti, nosilac prinosa i element u prvom minimumu. Posebno isticanje pojedinih biogenih elemenata je neopravdano jer ako je bilo koji elementa iz grupe neophodnih elemenata za normalan rast, ... Read More »

Aflatoksin u silaži – oprez u pripremi silaže

silaža cele biljke aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka kiselost silaže

Aflatoksin u silaži – U silaži aflatoksin se može naći ako je zrno kukuruza koje se koristi za spremanje silaže bilo zaraženo već u polju. Ono što se neretko dešava prilikom spremanja silaže je da se koristi suvlja masa ili da se gaženje (sabijanje) mase za siliranje ne obavi u dovoljnoj meri.  I u jednom i u drugom slučaju stvara se ... Read More »

Plesnivost klipa kukuruza i mere zaštite

kukuruz suša plesnivost gubitak u poljoprivredi

Plesnivost klipa kukuruza je oboljenje koje predstavlja najveći problem u proizvodnji i skladištenju kukuruza. Problem počinje u polju, a završava se u skladištu. Najčešći uzročnici plesnivosti klipova kukuruza su gljive (Aspergillus, Fusarium, Penicilium, Cladosporium) koje proizvode mikotoksine. U poslednje vreme plesnivost se povremeno javlja u jačem intenzitetu, u koševima, s prosečnim štetama oko 10%. Indirektni gubici mogu biti još veći, jer ... Read More »

KUKURUZ silaža visina kosidbe za kvalitet-ISV

silaža cele biljke aflatoksin u silaži silaža dužina silaža kukuruz silaža cela biljka kiselost silaže

 KUKURUZ silaža – Visina kosidbe kukuruza treba da je takva da silokombajn u procesu rada ne uvlači zemlju u obliku prašine ili blata, jer u zemlji se nalaze buterne bakterije koje u procesu fermentacije kvare kvalitet silaže. Uobičajena visina je oko 20 cm. Visina kosidbe u mnogome zavisi od toga kojoj vrsti i kategoriji je namenjena silaža i koji se ... Read More »