Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 4)

Ratarstvo

Niske temperature vazduha i uticaj na biljke

ledena

Niske temperature vazduha, pored ostalih ekoloških i pedoloških faktora, značajan je činilac u biljnoj proizvodnji koji određuje areal gajenja neke biljne vrste, brzinu i intenzitet mnogih fizioloških procesa u biljci, dinamiku rastenja i razvića i visinu i kvalitet prinosa. Svaka fenofaza ili faza organogeneze jedne biljne vrste za svoje nesmetano proticanje zahteva određene temperaturne uslove. Sadašnje temperature za sada jos ... Read More »

Vrste zemljišta, njihov uticaj na rezultate uzgoja

analiza glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici izvori zakišeljavanja zemljišta ph zemljišnog vrste zemljišta

Vrste zemljišta. Kakvog je kvaliteta zemljište koje obrađujete čestice različitih granulometriskih klasa zastupljene u zemljištu u svim mogućim proporcijama, vrlo retko zadržavaju svoju individualnost. One su međusobno povezane ražličitim koloidnim materijama. Recipročni razmeštaj i povezanost čestica predstavlja strukturu zemljišta. Obzirom da koloidne međučesticne veze nisu stabilne, struktura zemljišta se menja u zavisnosti od promene spoljnih prirodnih faktora i promena biološke ... Read More »

Problem kvaliteta zemljišta – podrivači mogu pomoći

podrivač

Problem kvaliteta zemljišta – podrivači KAKO REŠITI PROBLEM „TEŠKOG“ ZEMLJIŠTA- PRIMENA PLUGOVA RAZRIVAČA U Srbiji ima preko 1 600 000 ha zemljišta teškog mehaničkog sastava (gajnjača, ritska crnica, smonica, pseudoglej), a u Pomoravskom okrugu većina obradivih površina je ovakvog mehaničkog sastava. Proizvodna, aktivna plodnost ovih zemljišta je vrlo niska i dosta varira. Pri jačem vlaženju, odnosno kada ima suviše padavina, navedeni tipovi zemljišta postaju lepljivi, ... Read More »

Stanje useva ozime setve na teritoriji nišavskog okruga

dan polja n-min setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fosfor manjak savetovanje dobar trips pšenice rđa pšenice klijanje pšenice

Stanje useva ozime setve   – Usevi ozime setve na najvećem delu posejanih površina na teritoriji nišavskog okruga, nalaze se u fenofazi početka bokorenja do punog bokorenja. Kao nikad ranije, od polovine oktobra postojali su veoma povoljni uslovi za osnovnu obradu zemljišta, predsetvenu pripremu, setvu i kvalitetno nicanje useva ozime setve. To je omogućilo da se najveći deo planiranih površina za setvu ... Read More »

KONOPLJA ponovo na našim njivama

konoplja industrijska konoplja kao

 Konoplja ponovo – Uzgoj konoplje Povratak konoplje na naše njive – savetovanje “Dobar dan domaćine ” u Novom Sadu, 9. februara na Poljoprivrednom fakultetu, će upoznati poljoprivrednike sa načinom gajenja konoplje uz poštovanje zakonskih odredbi. Dugo se vodila polemika o mogućnosti uzgoja konoplje. Evropska unija uvela je standard kvaliteta koji eliminiše plastičan konac u prehrambenoj industriji i uvodi korišćenje prirodnih vlakana za čiju ... Read More »

Podrivač – neophodna alatka za pravilnu obradu zemljišta

podrivač

 Podrivač za mala i srednja gazdinstva – iskustvo poljoprivrednika. Autor Aleksandra Mihajlović. -„Želim da iskoristim i prilagodim nameni sve priključne mašine koje imam i na taj način uštedim deo svog budžeta. Nemam veliko imanje, pa mi nisu potrebne velike i skupe mašine“, priča za Poljosferu mašinski inženjer Miroslav Vukov iz Zrenjanina, sada poljoprivrednik koji znanje iz oblasti mašinstva primenjuje na svom ... Read More »

Konoplja – njen značaj, načini uzgoja, mogućnosti primene

konoplja industrijska konoplja kao

Konoplja – njen značaj – je vrlo stara biljka, poreklom je iz centralne Azije. Gaji se radi vlakna koje se nalazi u stablu i ulja koje se nalazi u semenu. U osušenom stablu se nalazi se 16-20% vlakna, koje je prilično grubo, jako, izdržljivo na kvašenje. Na koru i drvenasti deo (pozder)stabla otpada oko 75% težine suve stabljike. Količina, vrednost pozdera ... Read More »

Svetski trend u proizvodnji žitarica sezone 2017/18.

soja ns vreme krečnjak rešava kombajn u soji svetski trend soja suša soja gustina setve

Svetski trend u proizvodnji žitarica – prognoze proizvodnje žitarica u svetu su optimistične. U Srbiji je posejano više pšenice nego sezone 2016/17., čak 675.000 hektara – da li će se isplatiti ratarima ? Potrošnja u Srbiji je 1,2 miliona tona, zalihe su 200.000 tona, semenska pšenica je 150.000 tona. Ukupno, svetska proizvodnja žitarica će prema prognozama biti 2, 100 milijardi ... Read More »

Đubrenje kalcijumom za bolji rod

korovi hibrid kukuruz voda borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza kukuruz semenski plodosmena đubrenje kalcijumom

Đubrenje kalcijumom – Kalcijum, bitan elemenat u ishrani gajenih biljaka, u zemljištu ce nalazi u nezamenjivom obliku u raznim mineralima kao što su kalcijum karbonat, kalcit, dolomit, kalcijum fosfati, apatiti, silikati. Ovi oblici kalcijuma su nepristupačni i tek nakon razlaganja i rastvaranja mogu mogu biti usvojeni od strane biljaka. Na rastvorljivost kalcijum karbonata najveći uticaj ima ugljen dioksid pomoću koga ... Read More »

Pšenica belija – biološki vredna namirnica za sve uzraste

žitni bauljar durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu bolesti žita prihranjivanje ozimih jarovizacija

Pšenica belija – Pšenično zrno bogato je hranjljivim sastojcima, može se reči da predstavlja kompletnu hranu. Njegova biološka vrednost je u visokom sadržaju celuloznih vlakana, mineralnih materija ( Ca, P), oligoelemenata ( Mg, Fe,Cu, Zn ) i vitamina ( iz grupe B i E ).. Zbog toga se pšenično zrno preporučuje u svakodnevnoj ishrani, a naročito dece. Upotreba celog zrna ... Read More »