Sunday, 25 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 4)

Ratarstvo

KONOPLJA ponovo na našim njivama

konoplja

 Uzgoj konoplje Povratak konoplje na naše njive – savetovanje “Dobar dan domaćine ” u Novom Sadu, 9. februara na Poljoprivrednom fakultetu,će upoznati poljoprivrednike sa načinom gajenja konoplje uz poštovanje zakonskih odredbi. Dugo se vodila polemika o mogućnosti uzgoja konoplje. Evropska unija uvela je standard kvaliteta koji eliminiše plastičan konac u prehrambenoj industriji i uvodi korišćenje prirodnih vlakana za čiju proizvodnju je konoplja ... Read More »

KOROVI pobeđuju, rezistentnost na herbicide ?

hibrid kukuruz

KOROVI  pobeđuju – Rezistentnost korova na herbicide. U razvijenim poljoprivrednim zemljama, intenzivna primena herbicida, dovela je i do nekih negativnih efekata. Pre svega, redukovan je plodored, napuštene su alternativne metode suzbijanja korova, te je intenzivna primena herbicida dovela do rezistentnostii do realnih mogućnosti kontaminacije podzemnih voda i zemljišta. Iz tog razloga, najnovija istraživanja ukazuju na potrebu smanjenja količine herbicida, rotaciju herbicida različitog ... Read More »

KOSAČICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

travnjak

KOSAČICE i kondicioneri – Kosidba sena, shodno uslovima i mogućnostima može da se obavlja ručno ili na savremen način upotrebom  namenske mehanizacije. Metod  ručne kosidbe još uvek je zastupljen u našim krajevima, ali prevashodno na malim  površinama, u izrazito ekstenzivnim uslovima uzgoja stoke ili na  planinskim travnjacima i teško  pristupačnim terenima za upotebu mehanizacije. Kosidba zelane mase na ovaj  način ... Read More »

FUZARIOZA pšenice, pravo vreme za zaštitu

pšenica prihrana

FUZARIOZA PŠENICE – Široko rasprostranjena bolest prisutna u svim delovima zemlje. U zavisnosti od vremenskih uslova kod nas se javlja skoro svake godine u slabijem ili jačem intenzitetu pričinjavajući određene štete koje se ispoljavaju u smanjenju prinosa i zrnu lošijeg kvaliteta.  Ovaj patogen parazitira pšenicu i najčešće se javlja na početku cvetanja i u mlečnoj zrelosti. Simptomi bolesti se javljaju ... Read More »

Vlatanje pšenice određuje prinos na leto

pšenica

 Vlatanje pšenice – Da li će pšenica, koja je rano posejana, preći u fazu vlatanja ako se prihrani?  Začetak formiranja stabla sa člancima počinje još u fazi bokorenja. Tada su članci još kratki, a kolenca su na stablu  međusobno zbližena. Dužina članaka je manja od prečnika stabla. Po završetku bokorenja članci počinju da se izdužuju pa se stablo pojavljuje na ... Read More »

Pseudoglej – slabo odvodi vodu

glistenjak

Pseudoglej – slabo odvodi vodu. Da bi smo pristupili popravci proizvodnih osobina zemljišta tipa pseudogleja najpre treba da se upoznamo sa uslovima u kojima su ova zemljišta nastala kao i sa osnovnim hemijskim osobinama ovog tipa zemljišta. Pseudoglej je zemljište koje se formira u uslovima vlažne klime sa preko 700 mm padavina, na supstratima koji omogućavaju stagniranje vode a slabo ... Read More »

DUVAN đubrivo za bolji kvalitet i dobar rod

duvan đubrenje

DUVAN  đubrivo – Đubrenje za duvan ima višestruki značaj, pored ostalog,i zato što se gaji na siromašnim zemljištima. Pri pravilnom đubrenju, duvan ne samo da se bolje razvija nego i povećava prinos i poboljšava kvalitet, ispoljava veću otpornost prema nepovoljnim uslovima spoljne sredine, bolestima i štetočinama. Đubrenje duvana treba da se zasniva prvenstveno na prethodno urađenoj analizi zemljišta na kome ... Read More »

Bolesti pšenice čekaju toplo vreme da napadnu

pšenica

Bolesti pšenice čekaju. U suzbijanju bolesti i štetočina strnih žita veoma značajno mesto imaju hemijske mere. One moraju da budu kako ekološki tako i ekonomski opravdane što nije uvek slučaj. U predhodnom periodu masovna primena pesticida imala je dosta negativnih posledica za životnu sredinu. U današnjoj proizvodnji upotreba hemijskih mera je važan segment integralne zaštite i treba se primenjivati tamo ... Read More »

Fuzarioze pšenice zahteva pravilnu zaštitu

pšenica prihrana

Fuzarioze pšenice – Ovo obolenje se javlja u jačem intenzitetu pojedinih godinan kada može i znatno smanjiti prinos gajene biljke.Simptomi su u vidu propadanja klijanaca,truleži korena i prizemnog dela stabla,uvenuća biljka i uginjavanja klasova.Najveće štete od fuzarioza nastaju u uslovima stresa za razvoj pšenice. Snežna plesan se javlja rano u proleće,  u  oazama gde je tokom zime bio deblji snežni ... Read More »

Kukuruz – zaštita od široko i uskolisnih korova

ipard

Kukuruz – zaštita. U našoj zemlji kukuruz se svake godine gaji na velikim površinama zbog izuzetnog značaja. Korovi u kukuruzu su velika  konkurencija gajenoj biljci. Oni onemogućavaju biljkama da se normalno razvijaju od setve pa do žetve.  Kukuruz za svoj razvoj zahteva dosta svetlosti I toplote zbog čega se gaji kao širokoredi usev, što omogućava nesmetan rast i razviće korova, ... Read More »