Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 4)

Ratarstvo

Setva semena koje ima veliku energiju klijanja

naturalna razmena agrotehnika žitni moljac

Setva semena Kvalitetno seme ima veliki uticaj na prinos gajenih biljaka. Biljke proizvedene od kvalitetnog semena imaju brži porast, daju zdrave biljke koje su tolerantnije na razne stresne uslove ( bolje se odupiru suši, niskim temperaturama, manje su podložne napadu bolesti i štetočina). Setveni kvaliteti semena određuju se analizom prosečnih uzoraka koji se uzimaju iz partija pripremljenih za setvu (očišćenih, ... Read More »

Rokovi setve tokom jesenjih dana u Srbiji

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017. deklarisano seme optimalna setva ozime

Rokovi setve – Prvi člinilac uspešne proizvodnje pšenice je u našim agroekolloškim uslovima je vreme setve, važniji čak i od sorte i mineralne ishrane. Rok setve treba da omogući dobar predzimski razvoj biljaka. Pšenica treba da uđe u zimu u fazi početka bokorenja – jedan, dva sekundarna stabla ili s razvijena najmanje tri lista. Ako se u tome uspe pšenica će ... Read More »

Jesenja setva – manjak vlage u zemljištu

sejačica jesenja setva

Jesenja setva – Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, većina ratara neće moći blagovremeno i kvalitetno da obavi klasičnu obradu oranica, već će biti prinuđeni da primene takozvanu redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje načini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno naći najbolje rešenje bez ... Read More »

ZAŠTITA uljane repice je najvažnija mera

zaštita uljane repice uljana repica stabilan setva uljane

ZAŠTITA uljane repice – Ako ste posejali uljanu repicu važno je znati najvažnije je – SUZBIJANJE ŠTETOČINA. Vrlo je važno sačuvati lisnu masu uljane repice u jesen da bi biljka ušla u period mirovanja sa što razvijenijom rozetom. Ukoliko se seme uljane repice tretira pre setve nekim od sistemičnih insekticida,npr. cruiser 350 fs , am. tiametoksam, biljke će biti zaštičene od ... Read More »

Hibridi pšenice daju bolje prinose ?

bolesti žita fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza kvalitet zrna

Hibridi pšenice – budućnost je stigla! Prednosti od gajenja hibridne pšenice su brojne. Prvo, hibrid pšenice daje veće prinose. Ovo je verovatno prva stvar koja dolazi na pamet kad se spomene reč “hibrid”. I to je sigurno istina. Hibridni pšenice nude mnogo veći potencijal prinosa od konvencionalnih sorti.  Šta stoji iza oznake hibrid ? Najvažnija osobina za hibrid je reč  Heteroza, ... Read More »

Traktori KITE – siguran rad i najviši kvalitet

rigolovanje spit 14 traktor u zimu mašinski krug expo 2018. traktori kite

Traktori KITE – Poljoprivreda 21. veka zahteva najmodernije mašine neophodne za ostvarenje visokih prinosa. Svaka operacija u pripremi zemljišta za setvu, oranje, đubrenje zahteva određene tehničke performanse poljomašina. Samo visoko specijalizovane poljomašine, velikih radnih mogućnosti, male potrošnje goriva, uz primenu savremenih GPS uređaja garantuju da će posejane kulture ostvariti svoj genetski potencijal i nagraditi Vas visokim prinosima. To Vam nudi “KITE” d.o.o. ... Read More »

SETVA strnih žita na vreme u pripremljenu njivu

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017. deklarisano seme optimalna setva ozime

SETVA STRNIH ŽITA –  Za pšenicu nije neophodna duboka osnovna obrada–oranje. Dubina zavisi prvenstveno od mase žetvenih ostataka preduseva. Oranje može i da izostane bez posledica, ako je osnovna obrada izvedena na njivi za predhodnu kulturu. Loša osnovna obrada ostavlja iza sebe nedovoljno zaorane žetvene ostatke, pojavu vazdušnih džepova, grudve, koje se teško uništavaju. Kada se posmatra osnovna obrada i ... Read More »

PETKUS sušare štede Vaše vreme i novac

petkus sušare

PETKUS sušare – Ove godine berba je bogata, treba spremiti rod u silose. Da bi bili sigurni da će zrno ostati kvalitetno potrebno ga je skladištiti sa niskim stepenom vlage. To Vam nude PETKUS sušare kontinualnog protoka zasnovane na savremenom dizajnu promenljive geometrije kanala kroz koje struji topao vazduh što ih čini energetski najefikasnijim uz ravnomerno sušenje zrna a koriste se ... Read More »

Sejačica – važno je pravilno podešavanje, transport

sejačica jesenja setva

Sejačica – Postojeće mašine u proizvodnji kukuruza su tehnički i tehnološki zastarele. Prosečna starost priključnih mašina je preko 20 godina, a beračima i samohodnim kombajnima 15 do 17 godina. Trenutno je poljoprivrednoj proizvodnji potrebno od 320.000 do 350.000 jedinica različitih poljoprivrednih mašina. Ekonomičnija proizvodnja kukuruza je pored izmene strukture proizvodnje, povećanjem površina pod semenskim, silažnim i kukuruzom šećercom moguća i ... Read More »

Oranje ili redukovana obrada – prednosti mane

sajmovi tanjiranje traktor oranje ili redukovana konkurs prosperitati mašinski prsten sremski poljoprivredni

Oranje ili redukovana obrada – Osnovna obrada zemljišta uglavnom zavisiti od tipa zemljišta, preduseva, dubine obrade zemljišta pod predusevom, stanja zemljišta, ekonomske opravdanosti. Dubina obrade na „normalnim“ zemljištima ne mora biti veća od 25 cm, dok na težim zemljištima obrada bi mogla biti i dublja. Ako je za predhodni usev obrada bila kvalitetna i duboka, onda dubina obrade za pšenicu ... Read More »