Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 4)

Ratarstvo

Hibridi pšenice daju bolje prinose ?

durum pšenica prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme

Hibridi pšenice – budućnost je stigla! Prednosti od gajenja hibridne pšenice su brojne. Prvo, hibrid pšenice daje veće prinose. Ovo je verovatno prva stvar koja dolazi na pamet kad se spomene reč “hibrid”. I to je sigurno istina. Hibridni pšenice nude mnogo veći potencijal prinosa od konvencionalnih sorti. Šta stoji iza oznake hibrid? Najvažnija osobina za hibrid je reč  Heteroza, ... Read More »

Bakar primena bakra u poljoprivrednoj proizvodnji

vinova loza

Bakar primena – bakar je elemenat koji zauzima značajno mesto u strukturi hlorofila i sastavni je deo jednog broja enzima. Veoma je bitan za formiranje ćelijkog zida, transport elektrona i oksidacione procese u ćeliji. On utiče na lignifikaciju (odrvenjavanje) ćelijskog zida pa zato i nije slučajno da se preporučuje tretman bakarnim fungicidima u zadnjim fazama razvoja biljke. Nepokretan je u ... Read More »

Ječam ozimi dobro podnosi sušu u plodoredu

pivarski ječam ozimi

Ječam ozimi  Kada su u pitanju uslovi uspevanja ječma moglo bi se reći da ječam nema izražene zahteve prema toploti. Klija na temperaturi od 1 do 2 C stepena. Mlade biljke mogu izdržati slabe mrazeve od -4 do -5 C stepeni, a posle kaljenja i mrezeve od -10 do -12 stepeni Celzijusa. Ječam je manje otporan prema mrazu u odnosu ... Read More »

Klub 100P plus – pšenica i kako ostvariti profit

durum pšenica prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme

Klub 100P plus – U Master centru, Novi Sad,  održano je savetovanje o gajenju pšenice i kako ostvariti profit. Više od 200 učesnika je bilo zadovoljno predavanjima i savetima kako ostvariti prinose od 8 i više tona po hektaru jer oni donose dobit. Prof dr Miroslav Malešević je ukazao na značaj pravilne primene agrotehnike. Ovogodišnja suša je pogodila Srbiju sedmi ... Read More »

Pšenica organski način uzgoja organsko djubrivo

setva pšenice pšenica organski

Pšenica organski način uzgoja – Djubrenje se vrši u skladu sa plodnošću zemljišta, a dozvoljena je samo upotreba đubriva organskog porekla i prirodnih mineralnih đubriva kao što su stajnjak, kompost, osoka, treset, glistenjak, zelenišno đubrenje,drveni pepeo, biljni rastvori i druge otpadne organske materije, a sve u cilju održavanja i poboljšanja plodnosti zemljišta. Đubriva bi trebalo da potiču sa sopstvenog gazdinstva, ... Read More »

GPS tehnologija primena u poljoprivredi

gps tehnologija

GPS tehnologija – Pojam “precizna poljoprivreda” (Precision agriculture ili Precision farming) podrazumeva blagovremeno obavljanje poljoprivrednih radova, visoku produktivnost, smanjen broj operacija i nižu cenu rada, a temelji se na novo – razvijenim informacionim mašinskim sistemima programiranog eksploatacionog potencijala, malom broju mašina visoke pouzdanosti i visokim tehnološkim mogućnostima. Uvođenjem GIS i GPS tehnologija u poljoprivrednoj mehanizaciji počela se razvijati precizna poljoprivreda. ... Read More »

Konzervacijska obrada zemljišta je bolja ?

konzervacijska obrada

Konzervacijska obrada – Zemljište za setvu treba tako pripremiti da spremno dočeka kišu – maksimalno setvo-spremačima je usitniti da prihvati padavine i sprovede ih 3-7 cm u dubinu, da seme ima dovoljno vlage da nikne. Zemljište je tokom vekova uspevalo da nam omogući uzgoj biljnih vrsta koje su donosile osnov opstanka ljudske vrste. Broj stanovnika je stalno rastao,danas je prešao ... Read More »

Borealis L.A.T. preporuke za jesenje đubrenje

hibrid kukuruz borealis

Borealis L.A.T – Za formiranje jedne tone prinosa zrna kukuruza i odgovarajuću vegetativnu masu iz zemljišta se iznese: 25-30 kg N, 10-15 kg P2O5,20-25 kg K2O. Fosforna i kalijumova đubriva se unose prilkom osnovne obrade zemljišta namenjenog za setvu kukuruza, i to jedna polovina do dve trećine predviđene količine. Ova količina određuje se na osnovu planiranog prinosa i karakteristika zemljišta. ... Read More »

Kalcijum u njivi i nedostatak za biljke

njiva kalcijum obrada vrste zemljišta

Kalcijum u njivi i nedostatak za biljke – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obično antagonizam između kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana đubriva kalcijum sadrže prateći jon ili primese čime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova đubriva su Ca nitrat, Ca sulfat, Ca hlorid. FitoFert CALCIUM ORGANO 30 Preparat u ... Read More »

Uljana repica je pravi izbor za ratare

uljana repica

Uljana repica – Posle višegodišnjeg iskustva sa cenom pšenice možda je vreme da razmislite o setvi uljane repice. U našim agro- ekolološkim uslovima zaštita uljane repice je značajno jenostavnija u odnosu na druge useve. Od korovske flore u uljanoj repici preovlađuju jednogodišnje zeljaste biljke.   Uz cenu od 360 – 380  evra/t  i prinos od 3,6 – 4,4 t/ha. Kod ... Read More »