Tuesday, 22 August, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 30)

Ratarstvo

Herbicidi i njihova neželjena dejstva na njivi

Herbicidi mogu ispoljiti fitotoksično dejstvo na gajenim biljkama na kojima imaju dozvolu za primenu, kao i nenamernom primenom u drugim osetljivim gajenim biljkama, uglavnom kao posledica grešaka u primeni i/ili nepovoljnih faktora spoljne sredine. U cilju boljeg upoznavanja fitotoksičnosti herbicida kao redovne pojave u praksi, ukazaćemo na najčešće uzroke i uslove pod kojima se javlja, dijagnostiku, mere predostrožnosti i najnovija ... Read More »

Žitna stablova osa tokom maja kreće

Žitna stablova osa – Tokom maja se javlja žitna stablova osa. Imago je sjajnocrne boje, dužine tela oko 8 mm. Larva je bledožute boje, karakterističnog oblika tela u vidu slova S, dužine oko 12 mm. Ova vrsta se ubraja u značajnije štetočine strnih žita. Razmnožavanje Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava kao odrasla larva (pagusenica) koja se krajem aprila pretvara ... Read More »

Šećerna repa crna repina vaš

Šećerna repa crna repina vaš. Svakodnevnim boravkom na njivama proizvođača uočili smo  pojavu crne repine vaši na šećernoj repi kao i na drugim kulturama. Takođe su i učestali pozivi proizvođača šećerne repe da je  na njihovim usevima manje ili više prisutna ova štetočina.  Visoka relativna vlažnost kao i temperature (20-250 C ) pogodovale su razvoju svih pa i ove vaši. Prve generacije ... Read More »

Integralna zaštita za zdrave plodove

Integralna zaštita – Kada govorimo o zaštiti bilja, najčešće mislimo o upotrebi hemijskih sredstava (pesticida)  radi suzbijanja štetnih organizama u usevima gajenih biljaka. Međutim, upotreba pesticida predstavlja samo jedan deo itegralne zaštite u poljoprivredi. Za početak proizvođači bi trebali da se upoznaju sa osnovnim merama integralne zaštite. Integralna zaštita je proizvodni sistem koji je zasnovan na biologiji i koji je ... Read More »

Korovi soja može li se bez glifosata ?

Korovi soja. Borba protiv otpornih korova u soji – U SAD-u je borba sa korovima stalna. Mnogi koriste glifosat, ali još uvek postoje načini za kontrolu korova u soji koristeći herbicide – to samo zahteva različite hemijske formule, više načina delovanja, i disciplinovanu primenu preemerge herbicida.  Stručnjak koji prati problem uništavanja korova kaže da u Nebraski ima sama pet glifosat otpornih ... Read More »

Vaši u pšenici primenite zaštitna sredstva

Vaši u pšenici – U sledećem periodu se očekuje rast temperatura te će doći i do povećanja prisustva vaši na klasu. Preporuka proizvođačima koji nisu sa fungicidnim tretmanom protiv fuzarioza klasa  uporebili insekticid da ga obave sada ukoliko nakon obavljenog pregleda parcela uoče brojnost od 10 vaši po klasu na 30% biljaka. Vaši u pšenici primenite zaštitna sredstva Kasnije se NE ... Read More »

Integralna poljoprivreda nudi prava rešenja

Integralna poljoprivreda je odgovor na pitanje daljeg razvoja poljoprivrede na održiv, ekonomski uspešan i ekološki prihvatljiv način. na planeti Zemlji, težnja za što većim profitom. Zemljište je premoreno, ispošćeno, ruinirano. Vreme je za primenu integralne poljoprivrede. ZEMLJU NISMO NASLEDILI OD PREDAKA, VEĆ SMO JE POZAJMILI OD BUDUĆIH GENERACIJA.  Temelj integralne ishrane biljaka je održavanje i podešavanje plodnosti zemljišta i zaliha  ... Read More »

Žitna pijavica – lema se pojavila u poljima

 Žitna pijavica- Lema melanopus može napraviti značajne štete na pšenici, ovsu ili ječmu. Na listu napadnutih biljaka uočavaju se sitni insekti 4-5 mm dužine. Ispiljene larve su prljavo žute boje Jaja su ćilibarnožuta, veličine oko 1 mm. Ona su položena u nizovima na gornjoj strani lišća u grupicama. Telo larvi je prekriveno sluzastom sivo- crnom materijom. Kada odrastu, dostižu dužinu ... Read More »

PROIZVODNJA semenskog useva je najvažnija

Proizvodnja semenskog useva poljoprivrednog bilja mora da bude pod kontrolom kako bi usev bio priznat. Potrebno je izvršiti kontrolu useva u polju i kontrolu proizvedenog semena. Pregled useva u polju počinje sa izborom parcele, obezbeđenjem prostorne izolacije, odstranjivanjem atipičnih biljaka, procenom zakorovljenosti useva i njegovog zdravstvenog stanja. U toku vegetacije uglavnom se vrše dva do tri pregleda, zavisno od vrste ... Read More »

ŠEĆERNA REPA bolesti i zaštita gajenih biljaka

ŠEĆERNA REPA bolesti – Zaštita šećerne repe od bolesti. Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) je rasprostranjena u svim područjima gajenja šećerne repe i predstavlja najštetnije oboljenje šećerne repe. Javlja se svake godine. Pri visokoj vlažnosti i visokoj temperaturi intezivno se razvija i širi, te može da smanji prinos korena i do 30%, a sadržaj šećera od 1 do 2%. ... Read More »