Sunday, 25 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 30)

Ratarstvo

Vaši u pšenici primenite zaštitna sredstva

Vaši u pšenici – U sledećem periodu se očekuje rast temperatura te će doći i do povećanja prisustva vaši na klasu. Preporuka proizvođačima koji nisu sa fungicidnim tretmanom protiv fuzarioza klasa  uporebili insekticid da ga obave sada ukoliko nakon obavljenog pregleda parcela uoče brojnost od 10 vaši po klasu na 30% biljaka. Vaši u pšenici primenite zaštitna sredstva Kasnije se NE ... Read More »

Integralna poljoprivreda nudi prava rešenja

Integralna poljoprivreda je odgovor na pitanje daljeg razvoja poljoprivrede na održiv, ekonomski uspešan i ekološki prihvatljiv način. na planeti Zemlji, težnja za što većim profitom. Zemljište je premoreno, ispošćeno, ruinirano. Vreme je za primenu integralne poljoprivrede. ZEMLJU NISMO NASLEDILI OD PREDAKA, VEĆ SMO JE POZAJMILI OD BUDUĆIH GENERACIJA.  Temelj integralne ishrane biljaka je održavanje i podešavanje plodnosti zemljišta i zaliha  ... Read More »

Žitna pijavica – lema se pojavila u poljima

 Žitna pijavica- Lema melanopus može napraviti značajne štete na pšenici, ovsu ili ječmu. Na listu napadnutih biljaka uočavaju se sitni insekti 4-5 mm dužine. Ispiljene larve su prljavo žute boje Jaja su ćilibarnožuta, veličine oko 1 mm. Ona su položena u nizovima na gornjoj strani lišća u grupicama. Telo larvi je prekriveno sluzastom sivo- crnom materijom. Kada odrastu, dostižu dužinu ... Read More »

PROIZVODNJA semenskog useva je najvažnija

Proizvodnja semenskog useva poljoprivrednog bilja mora da bude pod kontrolom kako bi usev bio priznat. Potrebno je izvršiti kontrolu useva u polju i kontrolu proizvedenog semena. Pregled useva u polju počinje sa izborom parcele, obezbeđenjem prostorne izolacije, odstranjivanjem atipičnih biljaka, procenom zakorovljenosti useva i njegovog zdravstvenog stanja. U toku vegetacije uglavnom se vrše dva do tri pregleda, zavisno od vrste ... Read More »

ŠEĆERNA REPA bolesti i zaštita gajenih biljaka

ŠEĆERNA REPA bolesti – Zaštita šećerne repe od bolesti. Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) je rasprostranjena u svim područjima gajenja šećerne repe i predstavlja najštetnije oboljenje šećerne repe. Javlja se svake godine. Pri visokoj vlažnosti i visokoj temperaturi intezivno se razvija i širi, te može da smanji prinos korena i do 30%, a sadržaj šećera od 1 do 2%. ... Read More »

RAŽ je veoma važna za kvalitetan hleb

RAŽ za kvalitetan hleb. Raž je posle pšenice najvažnije hlebno žito. Smatra se da se raž uzgajala u maloj Aziji pre oko 400 godina, i da potiče od biljke Secale montanum koja je postojala još u bronzanom dobu. Raženo zrno se koristi za proizvodnju raženog hleba, koji ima specifična organoleptična svojstva, kao i za izradu mešanog hleba kao dodatak kukuruznom ... Read More »

Facelija medonosna biljka na radost pčela

Facelija medonosna biljka  je veoma zahvalna medonosna biljka. Može se tokom perioda maj – septembar koristiti kao ispaša pčela. To se postiže setvom tokom 15 – 20 dana , postepeno. Prinos meda je i do 1.000 kg po hektaru. Poznato je nekoliko tipova facelije. Najraširenija je Phacelia tanacetifolia koja je visine 70-100 cm. To je jednogodišnja zeljasta biljka. Cela biljka ... Read More »

Sabijanje zemljišta teškim traktorima, priključcima

po meri

Sabijanje zemljišta – Nekontrolisana primena i loš izbor vučnih mašina (traktora) ima za posledicu postizanje sabijenog zemljišta. Posledicama sabijenog zemljišta se menja odnos čvrste, tečne i gasovite faze na štetu tečne i gasovite faze. Samim tim dolazi do povećanja zapreminske mase zemljišta, a to rezultira povećan otpor pri obradi zemljišta, povećan otpor pri rastu korenovog sistema i smanjenje usvajanja hrane, ... Read More »

Navodnjavanje lucerke daje dobre rezultate

Navodnjavanje lucerke je značajno iz više razloga,  gaji se na ograničenim površinama,koje su vezane  za stočne farme ili za prerađivačke kapacitete, tako da variranje prinosa mora biti svedeno na minimum. Prinosi moraju biti na visokom i na stabilnom nivou, ne samo zbog ishrane stočnog  fonda ili kontinuiranog rada prerađivačkih kapaciteta, već da se postižu i visoki ekonomski rezultati uloženih investicija ... Read More »

Sudanska trava je odličan izbor za stočare

Sudanska trava je vredna krmna biljka, odlikuje se visokim prinosom krme koja je dobrog kvaliteta. Poseban značaj ima u ishrani svih preživara i konja, koristi se za, napasanje, ishranu u zelenom stanju, za spremanje senaže i silaže. Sudansku travu treba gajiti u plodoredu. Seje se najčešće posle strnih žita i đubrenih okopavina, monokulturu treba izbegavati jer iscrpljuje zemljište pa je ... Read More »