Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 30)

Ratarstvo

Deklarisano seme za uspešnu žetvu na leto

žitni bauljar durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu bolesti žita prihranjivanje ozimih jarovizacija

Deklarisano seme. Sada smo u periodu setve ozimih strnih žita. Uprkos tome što se za setvu savetuje upotreba deklarisanog i hemijski zaštićenog semena, uvek postoje zemljoradnici koji će se zbog loše ekonomske situacije, odlučiti za setvu merkantilne pšenice. Upravo iz tog razloga, treba ponoviti, da seme merkantilne pšenice, ako se koristi za setvu, obavezno mora biti zaštićeno odgovarajućim fungicidima protiv bolesti ... Read More »

Oranje ili redukovana obrada – prednosti mane

Oranje ili redukovana obrada – Osnovna obrada zemljišta uglavnom zavisiti od tipa zemljišta, preduseva, dubine obrade zemljišta pod predusevom, stanja zemljišta, ekonomske opravdanosti. Dubina obrade na „normalnim“ zemljištima ne mora biti ve?a od 25 cm, dok na težim zemljištima obrada bi mogla biti i dublja. Ako je za predhodni usev obrada bila kvalitetna i duboka, onda dubina obrade za pšenicu ... Read More »

Kukuruz sušenje – visok sadržaj vlage otežava postupak

Kukuruz sušenje  – Visok sadržaj ulja otežava skladištenje kukuruza jer lako užegne. Kukuruz se ?uva u zrnu ili u klipu. Da bi se skladištio , kukuruz se najpre suši ili dosušuje u sušarama , provetrava . Cilj sušenja je da se zrnu kukuruza  smanji višak vlage na onoliko vlage koliko je neophodno za latentni život semena. Iz tog razloga sušenje ... Read More »

Uljani lan – potražnja u svetu raste – šansa za nas

Uljani lan –  Trend u uzgoju kokoši nosilja je da se njihovom ishranom poboljša nutritivna vrednost nošenih jaja. Uspešnim načinom ishrane moguće ih je oplemeniti – povećati udeo omega 3 masnih kiselina. One doprinose zdravijem načinu ishrane i sprečavanju bolesti ljudi. Uzgoj uljanog lana – U svijetu sjetva raste  U svijetu korištenje lana u ljudskoj prehrani brzo raste zbog visokog ... Read More »

Pšenica koju sortu sejati ove jeseni ?

pšenica belija pšenica kvalitet organska spelta razmena sumpor nužan

Pšenica koju sortu – ve? godinama se pri?a da treba pšenicu klasifikovati u kvalitetne grupe i tako ih skladištiti i platiti. Što bolji kvalitet, bolja i cena. Kako su to rešili u Hrvatskoj? Objavili su Kodeks o otkupu žitarica prema kvalitetu . Pro?itajte -Približava se sjetva naše najvažnije krušarice, pšenice. Nakon ovogodišnje žetve i otkupa sukladno Kodeksu o otkupu žitarica ... Read More »

Đubrenje pred setvu daje snagu semenu

ječam biostimulatori đubrenje pred

Đubrenje pred setvu – Za postizanje visokog prinosa pšenice potrebno je obezbediti sve neophodne elemente biljne ishrane, pre svega azot, fosfor i kalijum. Potrebe pšenice za azotom u pojedinim fazama su veće od nicanja do kraja bokorenja ,znatno manja od kraja bokorenja do početka klasanja, a od početka klasanja do kraja vegetacije potrebe za azotom se povećavaju. Fosfor ubrzava razviće ... Read More »

OVAS ( zob ) je dobra za ishranu stoke

ovas zob

Ovas (Zob) je vrlo stara ratarska biljka koja se  koristila  za pravljenje hleba, a danas u ljudskoj ishrani se koristi dosta manje. Najveći deo proizvedenih količina ovsa se koristi za ishranu stoke, i u industrijskoj preradi. Ovas nema velikih zahteva za toplotom, klijanci su izdržljivi u proleće, podnose niske temperature ali u toku leta kada su visoke temperature i suša, ... Read More »

VALJANJE mera koja poboljšava nicanje

Valjanje mera nege je mera dovo?enja vlage iz donjih slojeva zemljišta u gornje slojeve zemljišta, kako bi klijanje kultura sitnog semena bila što bolja i efikasnija. U setvenom perodu neisklju?uje se primena ovog oru?a i kod svih ostalih useva. Kako za ozime tako i za jare useve, ova primena daje ujedna?enije nicanje, uništavanje pokorice, izbijanje vazdušnih jastuka iz dubljih slojeva ... Read More »

Hibridi bolji za ratare i ekonomsku isplativost

Hibridi bolji Poslednjih godina na našim njivama, pored velikog broja sorti pšenice, je?ma, ovsa i raži, pojavljuje se sve ve?i broj hibrida. Tritikale – Prvi i najzastupljeniji hibrid je tritikale. To jebiljna vrsta koja je nastala ukrštanjem pšenice i raži. Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Posebna vrednost tritikalea se ogleda ... Read More »

BIODINAMIČKA poljoprivreda odgovor na izazov

BIODINAMI?KA poljoprivreda. Sadašnji trenutak u svetskoj ekonomiji karakteriše mit da je cilj ekonomije ubrzani rast. Profesor Herman Dejli, koji predaje ekonomiju ekologije, uporedio je svetsku ekonomiju sa stanjem jednog engleskog mladi?a, on je ( usled organskog poreme?aja ) po?eo ubrzano da raste. Njegovi unutrašnji organi nisu bili u stanju da prate taj nagli rast, pa je preminuo u svojoj 22. ... Read More »