Tuesday, 18 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 30)

Ratarstvo

Setva semena koje ima veliku energiju klijanja

soja delta agrar sovica gama soja setva semena soja na vreme soja temperatura

Setva semena Kvalitetno seme ima veliki uticaj na prinos gajenih biljaka. Biljke proizvedene od kvalitetnog semena imaju brži porast, daju zdrave biljke koje su tolerantnije na razne stresne uslove ( bolje se odupiru suši, niskim temperaturama, manje su podložne napadu bolesti i štetočina). Setveni kvaliteti semena određuju se analizom prosečnih uzoraka koji se uzimaju iz partija pripremljenih za setvu (očišćenih, ... Read More »

Anti drift dizne pomažu ratarima da smanje rasipanje

pesticid herbicidi fitotoksičnost pesticidi

Anti drift dizne– -obratite pažnju kada do?e vreme za korištenje sredstava zaštite!! Veoma je ?est slu?aj da koli?ina upotrebljenih pesticida nije adekvatna ostvarenim rezultatima. Utrošak hemijskih sredstava je ?esto PREVELIK. Kvalitet nekog primenjenog pesticida zavisi od mnogo faktora: od aktivne materije, faze razvoja useva, korova ili insekta, od agroekoloških uslova, od vremenski prilika u vreme primene pesticida. Zavisnost kvaliteta aplikacije pesticida ... Read More »

Repina sova podgrizajuća čeka mlade biljke

ispravna mehanizacija repina pipa repina sova ispravna mehanizacija

Repina sova podgrizajuća – Ove štetočine se hrane raznim biljkama, a najveće štete nanose repi, kukuruzu, suncokretu i nekim povrtarskim biljkama  ( krompiru, šargarepi i paprici). Prolećne podgrizajuće sovice napadaju biljke od sredine aprila do sredine maja, a ozime podgrizajuće sovice od kraja maja, do kraja avgusta.   Mlade gusenice oštećuju lišće, na listovima stvaraju rupe a starije pregrizaju biljke dok ... Read More »

Šečerna repa i zaštita od štetočina – DELTA AGRAR

šećerna repa BOLESTI silaža od šećerne

Šećerna repa i zaštita – uzgoj šećerne repe je prošle godine doneo dobar prihod zemljoradnicima. Zaštita mladih biljaka je uslov da se ostvari dobar urod na kraju. Kvalitetna sredstva za njihovu zaštitu Vam preporučuju stručnjaci Delta Agrar-a. USPEŠNO SUZBIJANJE ZEMLJIŠNIH ŠTETOčINA U USEVU ŠEćERNE REPE SA  ZEMLJIŠNIM INSEKTICIDOM PRIMIDEX FORTE  AKTIVNA MATERIJA: hlorpirifos 50g/kg+ imidakloprid 15 g/kg PRIMENA: Primidex forte ... Read More »

Suzbijanje štetočina u pšenici DELTA AGRAR

delta agrar suzbijanje otkup pšenice

DELTA AGRAR savetuje  – Suzbijanje bolesti i štetočina u pšenici. Savremeni uzgoj pšenice i postizanje vrhunskih rezultata zahteva primenu  potpune agrotehnike i sredstava zaštite. Pravi izbor kvalitetnih sredstava zaštite Vam garantuje bogat urod i čuva kvalitet zrna – tu sigurnost Vam pruža DELTA AGRAR.  Bolesti pšenice pri jakom napadu znatno utiču na smanjenje roda, koje može biti i veće od 25%.  Najznačajnije bolesti ... Read More »

Ječam mrežasta pegavost listova biljke

jecam beleži bokorenje jare žitarice ječam prolećna žuta patuljavost

Ječam mrežasta pegavost – Početni simptomi mrežaste pegavosti javljaju se se na lišću u vidu zelenkasto vodenastih pega. Pege se kasnije uvećavaju i izdužuju postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hlorotični oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na ječmu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi ... Read More »

SOJA sorte i njihove glavne karakteristike

soja gustina setve ekstruder soja krečnjak rešava kombajn u soji soja izvoz soja suša

SOJA sorte – Agroekološki uslovi naše zemlje kod redovne setve soje, najpogodniji i najinteresantnije sorte soje iz grupe zrenja 00, 0, I, II. III. Glavni rejoni naše zemlje (Vojvodina i Ma?va) kao rejoni koji prednja?e u proizvodnji soje kao proteinske hrane i kao važan ?inilac intezivne sto?arske proizvodnje. Dakle u ovim rejonima zastupljene su: sorti iz prve i druge grupe ... Read More »

Zaštita useva kukuruza DELTA AGRAR

kukuruz zaštita useva

Zaštita useva kukuruza – nakon uspešne setve očekuje nas period borbe sa korovima. Kada je seme u zemlji treba da predupredimo rast korova koji oduzimaju vodu i hranivo kukuruzu. Kvalitet sredstava zaštite je odlučujući faktor za uspešan rast mladih biljaka kukuruza. DELTA AGRAR Vam garantuje kvalitet i uspeh.  Zaštita useva kukuruza od korova posle setve a pre nicanja Uspešno suzbijanje ... Read More »

Pšenica njena zaštita – fitotoksičnost je moguća

kamut herbicid fungicid pšeniva njena

Pšenica  njena zaštita – UTICAJ Istovremena primena HERBICIDA I FUNGICIDA  u ozimoj pšenici . Poslednjih godina, gajenje pšenice postaje relativno isplativiji posao. Glavni razlog ovoga su unapređenje tehnologije proizvodnje koje se ogleda kroz: veći izbor dobrih sorti, primeni đubriva kao i obavezne mere suzbijanja korova, bolesti i štetočina. Primena fungicida dva puta u sezoni jedna je od ključnih mera koja utiče ... Read More »

Korovi, klijavost i broj semenki za 1 biljku

korovi u pšenici korovi borba

Korovi dugi niz godina zadržavaju svojstvo klijanja. Očuvanje klijavosti semena korovskih biljaka u zemljištu. Seme korovskih biljaka se raznosi na razne načine (vetrom, vodom, životinjama, mehanizacijom, preko semena za setvu i sl.) i dospeva u razne slojeve zemljišta. Pošto sva količina semena ne klija odjednom, biološki je otporno na gubitak klijavosti i svoju klijavost može očuvati dugi niz godina. Trajanje ... Read More »