Tuesday, 18 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 3)

Ratarstvo

HHO gas za uštedu i bolju efikasnost motora

hho gas

HHO gas za uštedu – „HS-VG“ namenjen je za proizvodnju “HHO” gasa, dodatnog goriva za sve tipove dizel, benzinskih, plinskih i drugih motora sa unutrašnjim sagorevanjem goriva. Ugradnjom „HS-VG“ u vozilo ostvarujete uštedu glavnog pogonskog goriva od 10 do 30 %. „HS-VG“ za rad koristi napon 12 V i 24 V jednosmerne struje sa vozila. „HS-VG“ troši destilovanu ili čistu ... Read More »

Vreme berbe kukuruza određuje vlaga zrna

zastoj kombajna vreme berbe

Vreme berbe kukuruza je uslovljeno sadržajem vlage u zrnu. Pri ručnoj kao i berbi beračima berba se obavlja u punoj zrelosti. Puna zrelost se određuje na osnovu najnižeg sadržaja vlage u zrnu, odnosno pri količini vlage koja omogućava bezbedno čuvanje kukuruza u koševima. U savremenoj proizvodnji kukuruza, kakvoj svi težimo, gde je berba mehanizovana potpuno, berba se obavlja u tehnološkoj ... Read More »

OVAS ( zob ) je dobra za ishranu stoke

ovas zob

Ovas (Zob) je vrlo stara ratarska biljka koja se  koristila  za pravljenje hleba, a danas u ljudskoj ishrani se koristi dosta manje. Najveći deo proizvedenih količina ovsa se koristi za ishranu stoke, i u industrijskoj preradi. Ovas nema velikih zahteva za toplotom, klijanci su izdržljivi u proleće, podnose niske temperature ali u toku leta kada su visoke temperature i suša, ... Read More »

Klijavost semena – važan faktor prinosa kultura

primingovano poljska klijavost premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme

Klijavost semena – Porast prinosa prati povećana poljska klijavost semena pri njenoj optimalnoj količini. Na poljsku klijavost semena veliki uticaj imaju zemljišni i meteorološki uslovi koji se ostvaraju u periodu setva – nicanje. S toga je veoma bitno znati optimalne temperature, vlažnost i aeraciju setvenog sloja zemljišta da bi se povećala poljska klijavost semena.  Na osnovu ovih pokazatelja treba menjati ... Read More »

Krmne ozime kulture daju hranu na proleće

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Krmne ozime kulture – Nedostatak padavina i visoke temperature su značajno smanjile prinose gajenih biljaka,  pa i krmnih kultura. Da bi umanjili ovakav negativan uticaj suše,  nedostatak krmnog hraniva, potrebno je obaviti jesenju setvu krmnih vrsta, jer one mogu u rano proleće dati odgovarajuće prinose zelene krme. Stočni kelj – Seje se od početka septembra do sredine oktobra. Količina semena ... Read More »

Kvalitet zrna pšenice donosi više u džep poljoprivrednika ?

bolesti žita fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza kvalitet zrna

Kvalitet zrna pšenice  određuje kakvo brašno meljemo, kakav hleb jedemo. Više godina se u Srbiji vodi bitka da se pšenica razvrsta po kavlitetu ali … Na svetskom tržištu se vrednuje kvalitet zrna pšenice sa više od 12 % proteina i cena je za 6 – 10 US dolara po toni viša. Naši mlinari moraju da upotrebe kvalitetno zrno u proizvodnji ... Read More »

Gajenje alternativnih ratarskih kultura šansa za ” male “

konoplja industrijska agrotehnika konoplja kao gajenje alternativnih

Gajenje alternativnih ratarskih biljaka u cilju proizvodnje hrane sa dodatom vrednošću. Sve više ” malih ” proizvođača ne može da zadovolji tržište po ceni koju ostvaruju multinacionalne kompanije. Visoka produktivnost, upotreba skupih poljo – mašina, mali udeo neposrednog ljudskog rada ” obara ” cene proizvoda u poljoprivredi., zato oni koji imaju male površine treba da ponude nešto što ” veliki ... Read More »

Pšenica spelta nudi bolju zaradu ratarima

pšenica spelta ekološki uzgoj

Pšenica spelta – cena je opet bila predmet rasprave ratara, države, mlinara, trgovaca . Spelta Vam nudi bolju zaradu. Tržište još uvek nije ” zatrpano ” speltom , tražnja raste dok cena spelte je uvek viša u odnosu na ” obične ” pšenice. Ako se gaji u organskom načinu proizvodnje perspektive za dobar profit su tu. Razmislite pred nastupajuću setvu ... Read More »

Kombajn u soji, kako je pravilno

soja gustina setve ekstruder soja krečnjak rešava kombajn u soji soja izvoz soja suša

Kombajn u soji – Zbog velikih gubitaka koji dostižu i do 20%, žetva je najveći problem u proizvodnji soje. Nedostatak odgovarajućih kombajna i nepravilno podešavanje žitnih kombajna prilikom žetve soje glavni su razlozi većih gubitaka naročito na neravnom zemljištu. Ako se tome doda i suša koja je pratila ovogodišnju proizvodnju jasno je zašto pitanju podešavanja kombajna za žetvu soje treba posvetiti ... Read More »

Kukuruzni plamenac napada po drugi put

kukuruzni plamenac

Kukuruzni plamenac – Ostrinia nubilalis je polifagna štetočina; najveće  štete pravi na kukuruzu ali i na drugim ratarskim i povrtarskim biljkama. Usled napada ove štetočine prinos kukuruza može biti smanjen  do 25% i više. Ovaj leptir ima izražen polni dimorfizam. Ženke su krupnije, svetlije boje, sa rasponom krila od 25-35 mm, dok su mužjaci tamniji, sa rasponom krila 20-30 mm. Kod ... Read More »