Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 3)

Ratarstvo

Podna skladišta za bolji ekonomski rezultat

pšenica organska spelta razmena sumpor nužan

Podna skladišta i tipovi podnih skladišta – Podna skladišta se nalaze pri pogonima za preradu, manjih su i srednjih kapaciteta. Ova skladišta mogu biti smještena iznad nivoa pogona (na spratu), u nivou pogona i ispod nivoa pogona. Podna skladišta iznad nivoa pogona su povoljnija jer omogućavaju doziranje sirovina u količini potrebnoj za određenu proizvodnju. Podno skladište u nivou pogona ima prednosti ... Read More »

Lucerka dobar rast korena obezbeđuje prinos

košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke

Lucerka dobar rast korena – Lucerka pripada višegodišnjim leguminozama. Period eksploatacije je od 5-7 godina. Visina stabiljke je oko 80 cm. Obezbeđuje oko 80 t/ha zelene mase ili oko 20 t/ha sena. Prosečan sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji je 19,8% a sirove celuloze 22,2%. Odgovaraju joj srednje teška i duboka zemljišta, pH vrednosti od 6-7. Za uskorednu setvu se ... Read More »

Korovi su uporni borci – oprezno sa zaštitom

korov u povrću korovi

Korovi  – oprezno sa zaštitom. Veliki problem u proizvodnji voća, povrća i ratarskih kultura predstavljaju korovi. Gotovo da nema njive koja nema divljeg sirka, palamide, ambrozije i zubače. Divlji sirak (Sorghum halpense). Korov koji se razmnožava i semenom i vegetativnim putem (rizomom). Jedna biljka može doneti na stotine semena koje zadržava klijavost godinama. Danas na tržištu postoje kvalitetni herbicidi za ... Read More »

Hibridi pšenice daju bolje prinose ?

durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Hibridi pšenice – budućnost je stigla! Prednosti od gajenja hibridne pšenice su brojne. Prvo, hibrid pšenice daje veće prinose. Ovo je verovatno prva stvar koja dolazi na pamet kad se spomene reč “hibrid”. I to je sigurno istina. Hibridni pšenice nude mnogo veći potencijal prinosa od konvencionalnih sorti.  Šta stoji iza oznake hibrid ? Najvažnija osobina za hibrid je reč  Heteroza, ... Read More »

Urea – njene osobine i primena djubriva

urea

Urea njene osobine – ( karbamid, mokraćna kiselina ) je organsko jedinjenje, a po hemijskom sastavu je diamid ugljene kiseline. To je veoma koncentrovano azotno đubrivo sa 46 % azota. Sadržaj azotau 1 kg UREE jednak je sadržaju azota u 1,6 kg KAN-a sa 27 % N-a. đubrivo je kristalne građe, mle?no bele boje, male specifične mase, dosta je higroskopno, velike ... Read More »

HELJDA uslovi gajenja i ekonomska isplativost

heljda uslovi gajenja

HELJDA uslovi gajenja – Setva heljde se obavlja kada se zemljište zagreje na temperaturi od 15°C. U našim ravničarskim predelima to je period kraj aprila i početak maja, a u brdsko planinskim rejonima prva polovina juna. Kao postrni usev heljda se može sejati i kasnije-do polovine jula. Seme heljde treba da je krupno, zdravo, čisto od korova , klijavosti od 90%. ... Read More »

Šećerna repa siva pegavost lista je opasna

šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

Šećerna repa – Vlažno vreme i porast temperatura će doprineti pojavi bolesti. Pojavili su se prvi znaci sive pegavosti lista.Veoma je važno pratiti razvoj bolesti i primeniti sredstva za zaštitu na vreme. Uvek je bolje delovati preventivno.  Da bi ostva­ri­li vi­so­ke i sta­bil­ne pri­no­se i vi­sok sa­dr­žaj še­će­ra u ko­re­nu še­ćer­ne re­pe (di­ge­sti­ja), neo­p­hod­no je sa­?u­va­ti li­snu ma­su od eko­nom­ski ... Read More »

Siva pegavost pšenice preti mladim biljkama

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema

Siva pegavost pšenice preti . Septoria tritici prouzrokovač sive pegavosti pšenice može da izazove velike štete u proizvodnji pšenice. Ukoliko je prisutan veći intenzitet zaraze smanjenje prinosa može biti od 20-30%. Do jače pojave bolesti dolazi ako su usevi gušći, više đubreni azotnim đubrivima i usled povoljnih meteoroloških uslova za razvoj bolesti ( veća vlažnost i temperatura). Simptomi bolesti se javljaju ... Read More »

KUKURUZNA ZLATICA nepoštovanje plodoreda

kukuruzna zlatica balans kukuruz otkup etanol

KUKURUZNA ZLATICA – Nemogućnost poštovanja plodoreda prisiljava ratare da kukuruz seju više godina na istoj njivi. Time se stvaraju uslovi za napade štetočina. Jedna od njih je kukuruzna zlatica. Proverite da li na njivamaima njihovih larvi. Ona podgriza koren i biljka polako poleže. Odrasli insekt je žute do zelene boje, sa crnim prugama duž bočnih strana pokrioca, dužine 4 – 6mm. ... Read More »

TRANSPIRACIJA VODE u toku vegetacije biljaka

tenziometar aparat transpiracija vode

TRANSPIRACIJA  VODE Količina transpirisane vode u toku vegetacionog ciklusa biljaka karakteriše “relativnom potrošnjom”, odnosno količinom vode potrebne za proizvodnju 1kg. suve materije. U ovom slučaju radi se znatnom većim količinama od onih koji se nalaze u biljkama u momentu berbe ili žetve. Koeficijent transpiracuje se izračunava između potrošnje transpiracijom i proizvedene suve materije.  Primenu koeficijenata transpiracije u obračunima za navodnjavanje ... Read More »