Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 3)

Ratarstvo

Zemljišta u Vojvodini – analiza minerala za dobar rod

IPARD zemljište zemljišta

 Zemljišta u Vojvodini su i dalje dominantno neutralne i alkalne reakcije. Posebnu pažnju treba posvetiti sprečavanju dalje alkalizacije zemljišta. Sadržaj pristupačnog fosfora je zadovoljavajući i omogućava da se upravo ovakvim akcijama racionalizuje njegova primena. Takoće, sadržaj kalijuma je dominantno u rasponu od optimalnog, pa čak i do vrlo visokog i omogućava značajnu racionalizaciju đubrenja ovim elementom.    Kontrolom plodnosti zemljišta u ... Read More »

Ječam prolećna setva zalog dobrog roda

pivarski ječam ozimi

 Ječam prolećna setva – Kod setve ječma, posebno ozimih formi potrebno je ispoštovati optimalni rok setve. Optimalni rok setve – prva polovina oktobra meseca i to od 1.– 15.oktobra. Setvu jarog ječma treba obaviti prvih dana poljskih radova, kada se može kvalitetno pripremiti površina zemljišta i kvalitetno izvršiti setva – krajem februara ili početkom marta. Ovo je posebno važno zbog kraćeg ... Read More »

Setva semena koje ima veliku energiju klijanja

soja temperatura setva semena soja u srbiji soja setva soja non GMO soja plamenjača

Setva semena Kvalitetno seme ima veliki uticaj na prinos gajenih biljaka. Biljke proizvedene od kvalitetnog semena imaju brži porast, daju zdrave biljke koje su tolerantnije na razne stresne uslove ( bolje se odupiru suši, niskim temperaturama, manje su podložne napadu bolesti i štetočina). Setveni kvaliteti semena određuju se analizom prosečnih uzoraka koji se uzimaju iz partija pripremljenih za setvu (očišćenih, ... Read More »

Proizvodnja pšenice – nove tehnologije

parapodzoli proizvodnja pšenice smanjenje plodnosti njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv obrada zemljišta olovo kadmijum

Proizvodnje pšenice – novi pravci u tehnologiji – Za uspešnu proizvodnju pšenice potrebno je dobro poznavanje celog sistema agrotehničkih mera . posebno onih osnovnih kao što su : plodored. osnovna obrada, đubrenje, setva, nega i zaštita useva od bolesti i štetočina. Međutim ne treba zapostaviti i druge faktore koji su bitni od uticaja za visoke prinose, kao što je izbor ... Read More »

Kvalitet zrna pšenice će doneti veći profit

đubriva prema vrsti dobar dan kvaLITET ZRNA pšenica folijarna

Kvalitet zrna pšenice – Pšenica je posejana na više od 670.000 hektara. Svetske zalihe pšenice su na nivou koji je iznad prosečnih zaliha za poslednjih pet godina. Cena prati odnos ponude i tražnje – da li će cena u julu obradovati naše ratare ?? Jedan od načina da ostvarite viši prinos sa istih površina pod pšenicom je da gajite pšenicu ... Read More »

Koliko azota za najbolji razvoj žitarica

koliko azota vlaga neophodna azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

Koliko azota –  razvoj pšenice – koliko će biljke uzeti azota za razvoj je veoma važno pitanje. Prihrana pšenice se mora obaviti u adekvatnoj količini za svaku parcelu posebno. Postoje metode koje će Vam pomoći da odredite tačnu količinu potrebnog azota, jer on koliko pomaže biljkama u razvoju toliko može i naneti štete prirodnom okruženju. Još jedan razlog potrebi merenja ... Read More »

Vreme setve kukuruza – zemljište na plus 8 C

kukuruz priprema zemljišta setva bez obrade predsetvena priprema vreme setve

Vreme setve kukuruza – autor Dobrivoje Popović Za naše podneblje vreme setve kukuruza je definisano kao školsko gradivo, a i kao višedecenijska proizvodna praksa u optimalnom intervalu od 15-25 aprila. Ili drugim rečima, a prema redosledu prolećne setve nakon setve jarih strnih žita, crvene deteline, stočnog graška, grahorice, šećerne repe, lucerke… Koje su to osnovne odlike koje opredeljuju vreme setve ... Read More »

Sintetičko azotno đubrivo nanosi štete oranicama ?

sintetičko azotno sneg njiva savetovanje u novom savetovanje farmera osiguranje u poljoprivredi

Sintetičko azotno đubrivo – U dva izveštaja objavljena u casopisu JEQ (Journal of Environmental Quality) i sa nešto širim prikazom u onlajn časopisu Grist pod naslovom – NOVO ISTRAŽIVANJE: SINTETIČKI AZOT RAZARA KARBON U ZEMLJIŠTU I POTKOPAVA ZDRAVLJE ZEMLJIŠTA – oni iznose rezultate svog istraživanja koji će imati ogroman značaj za budućnost poljoprivrede.  Ovaj tim naučnika (Richard Mulvaney, Saeed Khan, ... Read More »

Vlaga neophodna pšenici 500 – 700 mm padavina

koliko azota vlaga neophodna azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

Vlaga neophodna – Pšenica se može vrlo uspešno gajiti u rejonima sa 500 do 700 mm padavina. Ovi naši rejoni, mogu se reći da su skoro idealni sa turbulencijama koji su vrlo široki u zadatim potrebnim količinama potrebnih za uspešnu proizvodnju. Za uzgoj kvalitetnih pšenica najbolja su podučja hladnih zima i toplih leta. U suvim područjima gde za godinu dana ... Read More »

Smanjenje plodnosti zemljišta – faktori koji je izazivaju

parapodzoli proizvodnja pšenice smanjenje plodnosti njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv obrada zemljišta olovo kadmijum

Smanjenje plodnosti zemljišta – Zemljište je jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Ono je teško obnovljivo prirodno bogastvo i od neprocenjive koristi za čovečanstvo. Služi za obezbeđenje hrane i prečišćavanje vode, na njemu se čuvaju genetski resursi svih oblika života na planeti i obezbeđuje neophodan životni prostor. Poljoprivreda postaje sve intenzivnija, pa se sve više gube fizičke karakteristike zemljišta. Zemljišta su sve ... Read More »