Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 3)

Ratarstvo

Stajnjak njegove vrste, kako ga koristiti

stajnjak

Stajnjak je prirodno, organsko đubrivo koje nastaje od izmeta domaćih životinja, njihove mokraće i prostirke. U pitanju je najstarije đubrivo i proizvodi ga svako poljoprivredno gazdinstvo koje uzgaja stoku. Mnogo se govori o povezanosti ratarsko-povrtarske proizvodnje i stočarstva. Proizvodnja i upotreba stajnjaka najbolje odslikava tu povezanost. S jedne strane, stoka za ishranu koristi proizvode ratarstva poput pšenice i kukuruza, a ... Read More »

Plesnivost klipa kukuruza i mere zaštite

kukuruz suša plesnivost gubitak u poljoprivredi

Plesnivost klipa kukuruza je oboljenje koje predstavlja najveći problem u proizvodnji i skladištenju kukuruza. Problem počinje u polju, a završava se u skladištu. Najčešći uzročnici plesnivosti klipova kukuruza su gljive (Aspergillus, Fusarium, Penicilium, Cladosporium) koje proizvode mikotoksine. U poslednje vreme plesnivost se povremeno javlja u jačem intenzitetu, u koševima, s prosečnim štetama oko 10%. Indirektni gubici mogu biti još veći, ... Read More »

Norma djubrenja, koliko je potrebno biljkama?

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja

Norma djubrenja- Upotreba đubriva u biljnoj proizvodnji je važna i nezaobilazna mera. Međutim, u našoj zemlji većina proizvođača đubrenje obavlja napamet, proizvoljno, na osnovu iskustva ili navika. Da bi ova mera bila korisna, kako sa aspekta ekonomičnosti same proizvodnje, postizanja visokih i kvalitetnih prinosa, tako i sa aspekta zaštite ekosistema, mora se obavljati na pravi način.    Određivanje potrebnih količina ... Read More »

Setva pšenice postizanje visokih prinosa

setva pšenice pšenica organski

Setva pšenice. Za postizanje dobrih prinosa u proizvodnji pšenice moraju se ispuniti nekoliko uslova: – Blagovremena i kvalitetna osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta, – Zaoravanje NPK đubriva, – Setva deklarisanog semena, – Kvalitetna setva (dubina setve od 4-6cm), – Poštovanje setvene norme za svaku sortu (od 200-270 kg/ha ili 450-650     zrna/m2), – Setva u optimalnom roku i – U ... Read More »

Suncokret – ove godine cena je 35,5 dinara/ kg ?

monokultura suncokret desikacija

Suncokret – suša ove godine je nanela štete i suncokretu ( iako ova biljka voli toplo i sunčano leto) u Srbiji. Manji prinosi – do 20- 30% su dali nadu poljoprivrednicima da će i cena biti nešto povoljnija. Pošto moraju da lageruju zrno odmah po skidanju sa njiva sada je sve u rukama otkupljivača i prerađivača ( i pogača i ... Read More »

Tri elementa koji garantuju dobar prinos

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici

Tri elementa koji garantuju dobar prinos. Azot, fosfor i kalijum su deficitarni elementi u našim zemljišta. Obično se ističe da je azot najvažniji među neophodnim hranljivim elementima za biljke, da je sinonim plodnosti, nosilac prinosa i element u prvom minimumu. Posebno isticanje pojedinih biogenih elemenata je neopravdano jer ako je bilo koji elementa iz grupe neophodnih elemenata za normalan rast, ... Read More »

Herbicidi i njihova neželjena dejstva na njivi

pesticid herbicidi

Herbicidi mogu ispoljiti fitotoksično dejstvo na gajenim biljkama na kojima imaju dozvolu za primenu, kao i nenamernom primenom u drugim osetljivim gajenim biljkama, uglavnom kao posledica grešaka u primeni i/ili nepovoljnih faktora spoljne sredine. U cilju boljeg upoznavanja fitotoksičnosti herbicida kao redovne pojave u praksi, ukazaćemo na najčešće uzroke i uslove pod kojima se javlja, dijagnostiku, mere predostrožnosti i najnovija ... Read More »

LEKOVITO bilje, način da ostvarite profit

lekovito bilje

LEKOVITO bilje – Zanimanje za plantažu uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja inicirala je potražnja prerađivačke industrije čiji se krajnji proizvodi temelje na lekovitom i aromatičnom bilju, kao i potreba za sirovinama ujednačene kvaliteta i kvantiteta. Intenzivnije plantažno gajenje datira od 50-tih godina prošlog veka, a od 70-ih neke lekovite i aromatične vrste se u potpunosti uvode u kulturu, što znači da ... Read More »

Monokultura nepoželjna pojava tokom gajenja useva

hibrid kukuruz borealis

Monokultura nepoželjna pojava. Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovarajućomi pravilnom smenom useva ostvaruje veća i racionalnija poljoprivredna proizvodnja. Pojava biljnih bolesti, štetočina i korova u usevima, karakteristični su za određene kulture te se sa smenom useva sprečava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva ... Read More »

Jesenja setva – manjak vlage u zemljištu

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice

Jesenja setva – Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, većina ratara neće moći blagovremeno i kvalitetno da obavi klasičnu obradu oranica, već će biti prinuđeni da primene takozvanu redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje načini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno naći najbolje rešenje bez ... Read More »