Tuesday, 22 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 20)

Ratarstvo

Žetva soje pre optimalnog roka zbog suše

soja gubici žetva soje

Žetva soje kao i drugih ratarskih kultura predstavlja vrlo ozbiljan i odgovoran posao i potrebno joj je posvetiti veliku pažnju. Kombajn se pre žetve mora podesiti i preurediti tako da se žetva obavi s najmanjim mogućim gubicima. Optimalna vlažnost zrna soje za žetvu je između 14 i 16%. Ukoliko je vlažnost ispod 12% može doći do loma i pucanja zrna. ... Read More »

ULJANA repica gajenje – dobra setva uslov dobiti

uljana repica gajenje

ULJANA repica gajenje –  Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore područja kako bi se primenile odgovarajuće agrotehničke mere u cilju što boljeg iskorišćavanja potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu. Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slučaju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i bolesti. ... Read More »

SOJA žetva koju određuje toplo vreme

soja gubici žetva soje

 SOJA žetva – Zbog velikih gubitaka koji dostižu i do 20%, žetva je najveći problem u proizvodnji soje. Nedostatak odgovarajućih kombajna i nepravilno podešavanje žitnih kombajna prilikom žetve soje glavni su razlozi većih gubitaka naročito na neravnom zemljištu, jasno je zašto pitanju podešavanja kombajna za žetvu soje treba posvetiti posebnu pažnju.  Za uspešnu žetvu soje žitni kombajn sa standardnim hederom treba ... Read More »

SETVA uljane repice zahteva odličnu pripremu

zaštita uljane repice uljana repica stabilan setva uljane

SETVA uljane repice –  U fazi cvetanja uljana repica sadrži dva puta manje teško svarljive celuloze nego lucerka. Koristi se i kao medonosna biljka zbog dugog perioda cvetanja. U nekim zemljama koristi se i za proizvodnju biodizela. Uljana repica se gaji na neutralnim zemljištima bogata humusom i kalcijumom. Razvija dubok i snažan koren i zato je treba sejati na odgovarajućim zemljištima. ... Read More »

Podrivač – neophodna alatka za pravilnu obradu zemljišta

podrivač

 Podrivač za mala i srednja gazdinstva – iskustvo poljoprivrednika. Autor Aleksandra Mihajlović. -„Želim da iskoristim i prilagodim nameni sve priključne mašine koje imam i na taj način uštedim deo svog budžeta. Nemam veliko imanje, pa mi nisu potrebne velike i skupe mašine“, priča za Poljosferu mašinski inženjer Miroslav Vukov iz Zrenjanina, sada poljoprivrednik koji znanje iz oblasti mašinstva primenjuje na svom ... Read More »

Uljana repica stabilan prinos, dobra cena

zaštita uljane repice uljana repica stabilan setva uljane

Uljana repica stabilan prinos – Uljana repica spada među tri najznačajnije uljane kulture na svetu a u pojedinim zemljama u kojima se zbog klimatskih uslova nemogu gajiti druge predstavlja i najvažniju uljaricu. Poseban značaj zauzima u proizvodnji tzv. bioobnovljivih izvora energije,biogoriva, bioetanola odnosno biodizela. Uljanu repicu treba obavezno gajiti u plodoredu. U slučaju uzgoja u monokulturi postoji opasnost od pojave ... Read More »

SOJA temperatura i njen uticaj na razvoj

soja delta agrar sovica gama soja setva semena soja na vreme soja temperatura

SOJA temperatura. Visoke temperature i odsusutvo vlage može doprineti smanjenju prinosa. Predstavljamo Vam odlike soje kao uzgajane vrste i njenih uzgojnih osobina. Tako ćete lakše doneti odluku o njenom gajenju. Odnos prema toploti. Soja je biljka umereno toplog i toplog podneblja ali dovoljno vlažnog. Potrebe u toploti su joj dosta velike. Temperaturna suma za kraći vegetacioni period iznosi 2 400 ... Read More »

Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

parapodzoli obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta

Obrada njiva  – Na našin terenima, gledajući njihova fizička i hemijska svojstva, postoje sledeći tipovi zemljišta: Glinovita zemljišta ( smonica) Ilovača ( peskovita i praškasta) Peskuše Tresetišta Daćemo neke karakteristike svakog od ovih tipova kao i prepuruke za njihovu najkvalitetniju obradu. Glinovita zemljišta Karakteristike: -Kad se nakvase bubre,kad se osuše skupljaju se -Kad nabubre ne propuštaju vodu,kad se osuše voda prolazi ... Read More »

Desikacija – poželjna agrotehnička mera

monokultura suncokret desikacija suncokret đubrenje

Desikacija – česte promene temperatura krajem leta i početkom jeseni mogu znatno uticati na period sazrevanja poljoprivrednih biljaka kojima je stabilna temperatura i relativno suvo vreme pogodno da postignu svoj puni stadijum zrelosti kako bi se na vreme bez gubitaka dobio dobar kvalitet i ostvario visok prinos. Ovo je posebno važno ukoliko se gaje hibridi i sorte duže vegetacije. Da bi ... Read More »

Naturalna razmena – semenska za merkantilnu pšenicu

naturalna razmena agrotehnika žitni moljac

Naturalna razmena – nova dobra vest za poljoprivrednike . Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, omogući naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018 i 2019 godine. Dobra mera koja će popraviti sastav sorti koje će se sejati na jesen i mogućnost za postizanje viših prinosa ... Read More »