Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 20)

Ratarstvo

BELA DETELINA medonosna biljka, puna proteina

gnječilica

Bela detelina je višegodišnja mahunarka, živi 3 – 5 godina. Bela detelina se retko uzgaja kao čista kultura, već kao komponenta travnjačkih površina (livada i pašnjaka). U našoj zemlji je manje zastupljena, ali u poslednje vreme je prisutna kao komponenta travno – leguminoznih smeša.  Značajna je komponenta u smešama za podizanje kvaliteta stočne hrane. Dobra je u zaštiti zemljišta od ... Read More »

Perko setva u jesen i proleće

selekcija telenje krava

Perko setva – Osnovne karakteristike perka su da ga stoka rado jede, visoka hranidbena vrednost i velika rodnost.. Ima razgranat korenov sistem , a nad zemljom veliku količinu zelene mase tako da se često koristi i kao zelenišno đubrivo. Različito vreme setve, ujesen kao ozimi, sproleća i kao postrni usev je još jedna velika prednost pošto on omogućava da se ... Read More »

Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

durum pšenica prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme

PRIHRANJIVANJE OZIMIH ŽITARICA – Prihranjivanje pšenice, ječma i tritikale je najvažniji posao koji u narednom razdoblju predstoji ratarima. Primena osnovnih NPK đubriva bila je smanjena tako da prihranjivanju treba posvetiti posebnu pažnju: kada vremenski uslovi to dozvole obići parcele, ustanoviti fazu razvića, izgled i gustoću biljaka. Prihranjivanje predstavlja nastavak osnovnog odnosno predsetvenog đubrenja. Posle zime i niskih temperatura žita su ... Read More »

Ječam prolećna setva zalog dobrog roda

pivarski ječam ozimi

 Ječam prolećna setva – Kod setve ječma, posebno ozimih formi potrebno je ispoštovati optimalni rok setve. Optimalni rok setve – prva polovina oktobra meseca i to od 1.– 15.oktobra. Setvu jarog ječma treba obaviti prvih dana poljskih radova, kada se može kvalitetno pripremiti površina zemljišta i kvalitetno izvršiti setva – krajem februara ili početkom marta. Ovo je posebno važno zbog ... Read More »

Hibridi – kako izabrati hibrid, gustinu setve, FAO grupu

hibrid kukuruz borealis

Hibridi – kako izabrati . IZBOR HIBRIDA – Ukoliko se seje veća površina, bitno je odabrati bar dva-tri hibrida u cilju dobijanja stabilnijih prinosa. Bez obzira koliko jedan hibrid bio dobar, ne može se dobro suprotstaviti svim stresnim činiocima (visoke temperature u vreme cvetanja, suša u vreme nalivanja itd.) koji se mogu desiti u proizvodnji. U tom smislu dobro je ... Read More »

Pšenica kvalitet, oprema za analizu zrna, brašna

pšenica

Pšenica se gaji na 220 miliona hektara u svetu. Veoma je važno gajiti pšenicu sa više proteina jer razlika u ceni na tržištu je 15-20 US$ po toni u korist pšenice sa više proteina. Srbija već dugo najavljuje otkup pšenice po kvalitetnim grupama, ali … Da bi se odredio kvalitet zrna pri prijemu važno je imati pouzdanu, kvalitetnu opremu za ... Read More »

REZISTENCIJA štetočina na upotrebu zaštitnih sredstava

rotkvica

REZISTENCIJA štetočina -evolucija rezistencije na pesticide ( insekticidi, akaricidi) je veoma složen fenomen na koji utiču brojni faktori. Da bi sprečili ili usporili razvoj rezistencije potreban je multi-taktički pristup koji obuhvata dobru poljoprivrednu praksu, monitoring populacije štetnih vrsta, racionalna primena pesticida, očuvanje predatora i parazitoida, gajenje otpornih biljaka. Redukovana primena pesticida je suštinsti elemenat upravljanja rezistentnošću na pesticide.Ispred organizacije IRAC ... Read More »

Visoki prinosi i uslovi za njihovo postizanje

žitarice

Visoki prinosi – Za postizanje visokog prinosa pšenice potrebno je obezbediti sve neophodne elemente biljne ishrane, pre svega azot, fosfor i kalijum. Potrebe pšenice za azotom u pojedinim fazama su veće od nicanja do kraja bokorenja, znatno manja od kraja bokorenja do početka klasanja, a od početka klasanja do kraja vegetacije potrebe za azotom se povećavaju.  Fosfor ubrzava razviće biljaka i najveće ... Read More »

Sumpor je neophodan u prolećnoj prihrani

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici

Sumpor je neophodan – U svojoj ishrani biljke koriste vrlo veliki broj elemenata i to uglavnom poreklom iz zemljišta u vidu mineralnih soli i vode. Jedan veći broj spada u grupu neophodnih (esencijalnih), dok se drugi ubrajaju u korisne. Pod neophodnim elementima smatraju se oni koji zadovoljavaju sledeće fiziološke kriterijume: ako nedostaje ovaj element biljka nije u stanju da završi ... Read More »

Sirak za zrno je zahvalna kultura

sirak

Sirak za zrno je veoma isplativa kultura. U pšoslednje vreme raste interesovanje poljoprivrednika za njegov uzgoj. Neophodne informacije za gajenje su u nastavku. Plodored  Za ozime kulture sirak nije najbolji predusev zbog jakog isušivanja i in­tenzivnog iskorišćavanja rezerve azota iz zemljišta. Uz kvalitetno izvedeno zao­ravanje biljnih ostataka sirak za zrno može biti dobar predusev za jare kulture. Povoljna je okolnost ... Read More »