Tuesday, 22 August, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 20)

Ratarstvo

VALJANJE mera koja poboljšava nicanje

Valjanje mera nege je mera dovođenja vlage iz donjih slojeva zemljišta u gornje slojeve zemljišta, kako bi klijanje kultura sitnog semena bila što bolja i efikasnija. U setvenom perodu neisključuje se primena ovog oruđa i kod svih ostalih useva. Kako za ozime tako i za jare useve, ova primena daje ujednačenije nicanje, uništavanje pokorice, izbijanje vazdušnih jastuka iz dubljih slojeva ... Read More »

Hibridi bolji za ratare i ekonomsku isplativost

Hibridi bolji Poslednjih godina na našim njivama, pored velikog broja sorti pšenice, ječma, ovsa i raži, pojavljuje se sve veći broj hibrida. Tritikale – Prvi i najzastupljeniji hibrid je tritikale. To jebiljna vrsta koja je nastala ukrštanjem pšenice i raži. Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Posebna vrednost tritikalea se ogleda ... Read More »

BIODINAMIČKA poljoprivreda odgovor na izazov

BIODINAMIČKA poljoprivreda. Sadašnji trenutak u svetskoj ekonomiji karakteriše mit da je cilj ekonomije ubrzani rast. Profesor Herman Dejli, koji predaje ekonomiju ekologije, uporedio je svetsku ekonomiju sa stanjem jednog engleskog mladića, on je ( usled organskog poremećaja ) počeo ubrzano da raste. Njegovi unutrašnji organi nisu bili u stanju da prate taj nagli rast, pa je preminuo u svojoj 22. ... Read More »

SRMA radi sve u jednom prohodu njivom

SRMA  radi sve – da se podsetimo pre tri godine.  Inovator iz Sivca Stanko Mandić predstavio je novu univerzalnu poljoprivrednu mašinu za višestruku obradu zemljišta. Reč je o mašini koja u jednom prolazu obavlja oranje, sitnjenje, ravnanje i sabijanje humusnog sloja, a istovremeno može i da rastura mineralno đubrivo i kačenjem dodataka, da obavi setvu žitarica. – U zavisnosti od ... Read More »

KONOPLJA se vraća na naša polja ?

Konoplja je ekološki industriska biljka koja ne zahteva upotrebu pesticida, jer je bolesti i paraziti ozbiljnije ne ugrožavaju. Kratke je vegetacije, a zemljište ostavlja u odličnom stanju. Korist od ove biljke su višestruka, jer se od nje dobijaju: seme, kudeljno vlakno, ulje, može se koristiti i kao hrana za ptice. Od konoplje se proizvode i tkanine i visoko kvalitetna užad ... Read More »

Sejalica podešavanje za siguran rod pšenice

Sejalica podešavanje – Sopstveni rezultati i rezultati drugih istraživača ukazuju na neophodnost prilagođavanja režima rada sejalica karakteristikama semena i uslovima na parceli. Visoka preciznost u radu, kao i mogućnost prilagođavanja pneumatske sejalice za specifične uslove pojedinačne parceledaje prednost ovakvim sejalicama u odnosu na sejalice manjeg tehnološko – tehničkog kvaliteta. Manipulacija sejalicom je veoma bitna i to od transporta (od domaćinstva ... Read More »

Deklarisano seme garantuje siguran rod

Deklarisano seme – S obzirom da je setva pšenice počela podsećamo poljoprivredne proizvođače da je jedan od najznačajnih faktora u postizanju željenih prinosa pored agrotehničkih mera, setva zdravog i kvalitetnog-deklarisanog semena. Setva semena “sa tavana” nosi sa sobom mnogobrojne rizike, jer se semenom prenosi veliki broj fitopa togenih gljiva koje mogu da ugroze klijanje i nicanje semena i prouzrokuju i ... Read More »

Setva optimalni rok uslov uspeha žetve

Setva optimalni rok za setvu ozimih strnih žita je u toku. Svake godine, ili bolje rečeni svake jeseni se u Podrinju i Rađevini, strnim žitima zaseje do 5.000 ha. Od tih površina najviše se poseje pšenice, stočnog ječma, dok ostale površine su zasejane tritikaleom, ovsem i sa raži. Zavisno od dinamike uspremanja kukuruza, soje, vremenskih uslova i pre svega cene, ... Read More »

Bakar primena bakra u poljoprivrednoj proizvodnji

Bakar primena – bakar je elemenat koji zauzima značajno mesto u strukturi hlorofila i sastavni je deo jednog broja enzima. Veoma je bitan za formiranje ćelijkog zida, transport elektrona i oksidacione procese u ćeliji. On utiče na lignifikaciju (odrvenjavanje) ćelijskog zida pa zato i nije slučajno da se preporučuje tretman bakarnim fungicidima u zadnjim fazama razvoja biljke. Nepokretan je u ... Read More »

Pšenica nove sorte za kvalitetnije zrno i viši prinos

Pšenica nove sorte – Kako postići više prinose ne koristeći hemijska sredstva i genetski inženjering? Možda je rešenje zeć nađeno. Naučnici Moskovskog istraživačkog poljoprivrednog instituta Nemčinovka, poznatog centra za razvoj pšenice, razvili su posebne sorte ozime pšenice, koje po sadržaju korisnih elemenata nadilaze postojeće vrste. Mogu rasti u zoni smanjene kvaliteta zemljišta i u hladnijim klimatskim uslovima i pritom osiguravaju ... Read More »