Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 20)

Ratarstvo

OSOKA za prihranu biljaka azotom i kalijumom

koliko azota vlaga neophodna azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

OSOKA za prihranu – Osoka predstavlja tečno organsko đubrivo koje nastaje od tečnog dela stočnih ekskremenata, tečnosti iz stajnjaka, vode  dospele iz atmosfere i one koja se utroši za pranje staja. Hemijski sastav je različit. U proseku sadrži 0,1-0,4% N, 0,01% P2O5 i 0,3-1,0% K2O. Obzirom da se fosfor u osoci nalazi u tragovima za osoku se kaže da je ... Read More »

Trips – štetočina koja zadaje velike probleme

trips koren luk srebrnjak azot bakterioza luka

Trips – spadaju u polifagne štetočine, hrane se na brojnim gajenim i korovskim biljkama, a najveće štete pričinjavaju na povrću i cveću u zatvorenom prostoru. Od povrća napadaju: luk, praziluk, paradajz, kupus, krastavac, slatu, tikvice i drugo povrće. U cvećarstvu napadaju veliki broj biljnih vrsta: kane, muškatle, gladiole, karanfili i dr.  Trips – štetočina koja zadaje velike probleme Najštetnije vrste ... Read More »

Pšenica proteini u zrnu su važni za kvalitet mlinarima

žitni bauljar durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu bolesti žita prihranjivanje ozimih jarovizacija

Pšenica proteini (belančevine) u zrnu pšenice. Najvažniji sastojak zrna pšenice su proteini (belančevine). Njihova zastupljenost zavisi od više činilaca: vrste, sorte, klimatskih uslova, tipa zemljišta i njegovih hemijskih osobina (plodnosti i agrotehnike). Ozima pšenica sadrži manje belančevina od jare, meka pšenica manje od tvrde, brašnava manje od staklave. Pšenica iste sorte gajena u sušnim klimatskim uslovima ima više belančevina nego ... Read More »

Soja – njena zaštita od korova tokom rasta

soja - njena zaštita korovi soja

Soja – njena zaštita. Soja je osetljiva na prisustvo korova u početnim fazama porasta kada joj korovi konkurišu u vodi I hranivima. Uz plodored I kvlitetanu obradu zemljišta, posebnu pažnju treba obratiti na izboru herbicida, što podrazumeva I poznavanje korovske flore u parceli u kojoj se suzbijaju korovi. Primena herbicida može biti pre setve soje uz inkorporaciju, primenjuju se preparati ... Read More »

CRVENA detelina daje 20 tona po hektaru

lucerka crvena detelina amonijačni rastvor vilina kosica

CRVENA  DETELINA kao kabasta stočna hrana, crvena detelina se koristi u zelenom-svežem stanju, ili kao konzervisana (seno, senaža, brašno, silaža). Poslednjih godina naročito se ističe prednost crvene deteline, u odnosu na druge leguminoze, u spremanju kvalitetne silaže, s obzirom na znatno slabiju razgradnju proteina kod silirane crvene deteline. To je od naročite važnosti sa aspekta pravilne ishrane preživara  Unapređenje poljoprivredne ... Read More »

Kukuruz šećerac – načini borbe protiv korova

ipard iskustva kukuruz manjak integralna korovi u kukuruzu

Kukuruz šećerac se tretira kao povrće. Koristi se u ljudskoj ishrani u mlečnoj fazi razvoja endosperma. Može se gajiti u prvom delu vegetacije ili postrno, nakon ubiranja nekog ranijeg useva. Poznato je da je kukuruz šećerac osetljiv na većinu herbicida koji se inače koriste za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu. Takođe, pojedini hibridi šećerca različito reaguju na herbicide, s toga je ... Read More »

Kukuruz bolesti lista tokom razvoja

kukuruz bolesti

Kukuruz bolesti lista – Najvažniji prouzrokovači bolesti lista kod nas su Bipolaris zeicola, Exserohilum turcicum, Kabatiella zeae i Puccinia sorghi. Oboljenja lista smanjuju asimilacionu površinu, direktno utiču na smanjenje proizvodnje ugljenih hidrata koji se čuvaju u zrnu, pa je kod zaraženih biljaka zrno šturo, nedozrelo, što rezultira niskim prinosom. Dodatno je povećana i osetljivost prema prouzrokovačima truleži. Prouzrokovači lista tipa ... Read More »

Humus osnov za uspešnu poljoprivredu i prinos

humus

Humus je organska komponenta zemljišta,odnosno mrtva organska materija zemljišta nastala u procesu humifikacije tj. razgradnje organske materije mikrobiološkim putem. Prema nekim istraživanjima, humus ima tri puta ve?i kapacitet adsorpcije od mineralnih koloida. Dalje humus služi kao energetski izvor za ve?inu zemljišnih organizama, poboljšava trošenje i promenu organskog dela zemljišta, povoljno uti?e na popravku i stabilizaciju strukture zemljišta, pove?ava sposobnost zemljišta ... Read More »

HELJDA uslovi gajenja i ekonomska isplativost

heljda

HELJDA uslovi gajenja – Setva heljde se obavlja kada se zemljište zagreje na temperaturi od 15°C. U našim ravni?arskim predelima to je period kraj aprila i po?etak maja, a u brdsko planinskim rejonima prva polovina juna. Kao postrni usev heljda se može sejati i kasnije-do polovine jula. Seme heljde treba da je krupno, zdravo, ?isto od korova ,klijavosti od 90%. ... Read More »

SUNCOKRET đubrenje na vreme daće rezultate

monokultura suncokret đubrenje desikacija

SUNCOKRET đubrenje, Suncokret je biljka koja ima velike potrebe u hranljivim materijama.  Ova biljka izgrađuje veliku nadzemnu masu i pri tom troši velike količine hranljivih materija. Oko 80% te nadzemne biomase suncokreta otpada na suvu materiju a svega 20% na seme. Po nekim podacima suncokret,  iz zemljišta iznese, za izgradnju 100 kg semena i odgovarajuće vegetativne mase sledeće količine hranljivih materija: N: ... Read More »