Sunday, 25 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 20)

Ratarstvo

Hibridi pšenice daju bolje prinose

Hibridi pšenice – budućnost je stigla! Prednosti od gajenja hibridne pšenice su brojne. Prvo, hibrid pšenice daje veće prinose. Ovo je verovatno prva stvar koja dolazi na pamet kad se spomene reč “hibrid”. I to je sigurno istina. Hibridni pšenice nude mnogo veći potencijal prinosa od konvencionalnih sorti. Šta stoji iza oznake hibrid? Najvažnija osobina za hibrid je reč  Heteroza, ... Read More »

ULJANA REPICA korovi i štetočine napadaju biljke

ULJANA  REPICA korovi i štetočine – Ukoliko ste se odlučili  da sejete uljanu repicu morate obratiti pažnju na korove i štetočine u jesen i proleće. Uljana repica je vrlo osetljiva na prisustvo široko-lisnih korova kao što su palamida, tatula, kamilica  i gorušica. Ovi korovi mogu se pojaviti kako u jesen tako i u proleće, naročito ako je usev proređen (npr. ... Read More »

SAČUVAJTE ROD od štetočina u skladištu

SAČUVAJTE  ROD  Da bi sačuvali uskladištene proizvode, neophodno je otkriti štetočine gde se nalaze, usporiti im razviće i odabrati mere suzbijanja ako se prenamnože. Jako je bitno štetočine otkriti na vreme, u cilju očuvanja uskladištrenih proizvoda uz minimalnu upotrebu insekticida. Štetočine u skladištu dospevaju iz polja, sa požnjevenom pšenicom i kukuruzom. Štetočine  se u skladištu vrlo brzo razmnožavaju jer im ... Read More »

TRITIKALE žitarica budućnosti za naše njive ?

 Tritikale ( sadržaj proteina 12,6 – 16% ) kao vrsta u našoj zemlji seje se na preko 80.000 hektara sa porastom setvene površine, te je s toga ušao u red važnijih gajenih ratarskih biljaka.  Pozitivne osobine koje ga preporučuju u proizvodnji bile bi: Sorte tritikalea su dostigle po prinosu zrna komercijalne sorte pšenice, a premašile sorte raži, ječma i ovsa. ... Read More »

Pšenica organski način uzgoja organsko djubrivo

Pšenica organski način uzgoja – Djubrenje se vrši u skladu sa plodnošću zemljišta, a dozvoljena je samo upotreba đubriva organskog porekla i prirodnih mineralnih đubriva kao što su stajnjak, kompost, osoka, treset, glistenjak, zelenišno đubrenje,drveni pepeo, biljni rastvori i druge otpadne organske materije, a sve u cilju održavanja i poboljšanja plodnosti zemljišta. Đubriva bi trebalo da potiču sa sopstvenog gazdinstva, ... Read More »

Plesnivost klipa kukuruza i mere zaštite

Plesnivost klipa kukuruza je oboljenje koje predstavlja najveći problem u proizvodnji i skladištenju kukuruza. Problem počinje u polju, a završava se u skladištu. . Najčešći uzročnici plesnivosti klipova kukuruza su gljive (Aspergillus, Fusarium, Penicilium, Cladosporium) koje proizvode mikotoksine. U poslednje vreme plesnivost se povremeno javlja u jačem intenzitetu, u koševima, s prosečnim štetama oko 10%. Indirektni gubici mogu biti još ... Read More »

Uljana repica je pravi izbor za ratare

Uljana repica – Posle višegodišnjeg iskustva sa cenom pšenice možda je vreme da razmislite o setvi uljane repice. U našim agro/ ekolološkim uslovima zaštita uljane repice je značajno jenostavnija u odnosu na druge useve. Od korovske flore u uljanoj repici preovlađuju jednogodišnje zeljaste biljke.   Uz cenu od 360 – 380  evra/t  i prinos od 3,6 – 4,4 t/ha. Kod ... Read More »

Kotobanja – pravo mesto za smeštaj kukuruza za sušenje

Kotobanja – Posle berbe potrebno je u što kraćem roku smanjiti sadržaj vlage u zrnu da bi se zaustavio razvoj gljiva, njihova fiziološka aktivnost i produkcija mikotoksina. U našoj zemlji se kukuruz uglavnom suši priridnim putem i čuva u koševima ili različitim prilagođenim skladištima. U takvim uslovima zrno, koje ne bi trebalo sadržati više od 24% vlage, treba pažljivo pregledati ... Read More »

BIOSTIMULATORI za bolji rezultat na njivi

biostimulatori

Biostimulatori – Pitanja o vrednosti biostimulatora, poljoprivrednih proizvođača na terenu zahteva i daje temu. Biostimulatori su mkrobiološka đubriva koja se koriste u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i cveća. Ova đubriva mogu se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu ... Read More »

Obrada bez dubokog oranja zemljišta

Obrada bez dubokog oranja – Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, većina ratara neće moći blagovremeno i kvalitetno da obavi klasičnu obradu oranica, već će  biti prinuđeni da primene takozvanu redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje načini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno naći najbolje ... Read More »