Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 20)

Ratarstvo

Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Kukuruzna siva pipa – niže temperature su uslovile nejednako nicanje. Treba obratiti pažnju na pojavu kukuruzne pipe kada se formiraju prva dva para listova. Odrasli insekt je sive boje, dužine tela oko 7 mm. Ova pipa je rasprostranjena u semiaridnim rejonima, na terenima bogatim ?ernozemom livadskom crnicom aluvijumom i vezanim peskom. Insekt ima jednu generaciju. Prezimljava u zemljištu u stadijumu imaga na ... Read More »

TATULA korov na našim njivama

tatula korov korovi u pšenici

Tatula korov – Na oranicama u Mačvanskom i Kolubarskom regionu primetili smo veoma veliku ekspanziju korovske vrste u narodu poznate kao tatula (Datura stramonium). Ovaj korov češće se susreće na neobrađenim terenima pored puteva, deponijama ,ali  sada je prisutan na parcelama uglavnom koje su bile pod strninama, pod okopavinama i drugim obradivim površinama. Tatula preferira zemljišta koja su bogata hranivima, naročito ... Read More »

Sumpor u ishrani biljaka kao uslov dobrog rasta

buvač kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden sumpor u ishrani zbijenost glavice rasol od kiselog

Sumpor u ishrani biljaka – Sumpor (S) je veoma rasprostranjen element u prirodi. U zemljištu se sadržaj sumpora kreće od 0,01-0,025%, a od te količine oko 80% čini organski sumpor a 20% neorganski sumpor. Biljke usvajaju sumpor iz zemljišta u vidu sulfatnog SO4 2-jona, sulfidnog SO3 2-jona i u vidu sumpor dioksida (SO2) iz atmosfere. Prije ugradnje u organsku materiju ... Read More »

Kukuruz šećerac – načini borbe protiv korova

ipard iskustva kukuruz manjak

Kukuruz šećerac se tretira kao povrće. Koristi se u ljudskoj ishrani u mlečnoj fazi razvoja endosperma. Može se gajiti u prvom delu vegetacije ili postrno, nakon ubiranja nekog ranijeg useva. Poznato je da je kukuruz šećerac osetljiv na većinu herbicida koji se inače koriste za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu. Takođe, pojedini hibridi šećerca različito reaguju na herbicide, s toga je ... Read More »

Kukuruz bolesti biljaka tokom gajenja na polju

kukuruz bolesti

Kukuruz bolesti biljaka – POJAVA I RAZVOJ BOLESTI KUKURUZA USLOVLJENI FAKTORIMA SPOLJNE SREDINE – Trulež semena i ponika Usled ove bolesti usev je proređen, izostaje klijanje, a tek iznikle biljke trule i izumiru . Najosetljiviji je kukuruz šećerac .Ova bolest preovlađuje na hladnim (temperatura niža od 10°C) vlažnim i slabo drenažnim zemljištima. Najčešće su prouzrokovači gljive iz reda Fusarium Trulež ... Read More »

SUNCOKRET kultiviranje između redova na njivi

suncokret kultiviranje suncokret zaštita suncokret medna

SUNCOKRET KULTIVIRANJE  – Optimalno vreme za međurednu kultivaciju je u fazi 2 – 3 para listova. Ukoliko se primenjuju herbicidi za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, međuredno kultiviranje NE treba izvoditi najmanje 10 dana posle njihove primene. U slučaju izostanka dejstva osnovnih zemljišnih herbicida preporučuje se primena herbicida i u fazi 1 – 2 para listova, uz ručno okopavanje. Cilj ... Read More »

KREČNJAK rešava probleme u razvoju biljaka

soja sorte gustina setve ekstruder soja krečnjak rešava kombajn u soji soja izvoz soja suša

KREČNJAK rešava probleme – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obično antagonizam između kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana đubriva kalcijum sadrže prateći jon ili primese čime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova đubriva su kalcijum nitrat, kalcijum sulfat, kalcijum hlorid.   Kalcijum-nitrat je u vodi dobro rastvorljiv, Ca(NO3)2.  Kalcijum-sulfat najčešće se ... Read More »

Lema žitna pijavica – se pojavila u poljima

kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota

Lema Žitna pijavica- Lema melanopus može napraviti značajne štete na pšenici, ovsu ili ječmu. Na listu napadnutih biljaka uočavaju se sitni insekti 4-5 mm dužine. Ispiljene larve su prljavo žute boje Jaja su ćilibarnožuta, veličine oko 1 mm. Ona su položena u nizovima na gornjoj strani lišća u grupicama. Telo larvi je prekriveno sluzastom sivo- crnom materijom. Kada odrastu, dostižu dužinu oko 8 ... Read More »

Folijarna prihrana rastvorom UREE

Folijarna prihrana rastvorom UREE – Poslednjih godina ratari u Kolubarskom okrugu počeli su da primenjuju folijarnu prihranu jarih useva, najčešće kukuruza, rastvorom UREE.

Folijarna prihrana rastvorom UREE – Poslednjih godina ratari u Kolubarskom okrugu počeli su da primenjuju folijarnu prihranu jarih useva, najčešće kukuruza, rastvorom UREE. čest sušni period u vreme prihrane dovodi do toga da se veliki deo primenjenog azotnog đubriva, najčešće KAN-a, uopšte ne rastvori i ne dospe u zonu korenovog sistema odakle ga biljke mogu usvojiti. Kao posledica toga biljke ... Read More »

Repina pipa napada biljke sa dva kotiledona

ispravna mehanizacija repina pipa repina sova ispravna mehanizacija

Repina pipa – Visoke temperature su izmamile i štetnike iz zemljišta. Temperature više od + 20 C pogoduje REPINOJ PIPI da počne i da leti i tako lakše dospeva do novih repišta. Primenite zaštitna sredstva po potrebi. Nakon setve šećerne repe proizvođače upozoravamo na redovite preglede setvenih površina na prisutnost značajnog štetnika – repinu pipu. Repina pipa (Bothynoderes punctiventris) je veliki ... Read More »