Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 2)

Ratarstvo

Posticaji za 2018. godinu – stižu , ali ne zna se kada ??

Podsticaji za 2018. krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi IPARD II ipard program IPARD DVA

Podsticaji za 2018. godinu kao za 1918. godinu? Ili ih onda nije ni bilo, slično kao I danas ? Ako imate neke informacije molim Vas da ih postavite na našu Facebook stranicu ispod teksta. Poljoprivrednici u Srbiji  mogu računati na 4.000 dinara po hektaru – pa ko uspe da sa time poseje deset ari ( 1.000 m2) može biti srećan. ... Read More »

Prihrana pšenice sledi – koliko je prava mera ?

prihrana pšenice bokorenje

Prihrana pšenice –  toplo vreme za ovo doba godine ubrzava porast biljaka i približava se trenutak za prihranu pšenice. Večito pitanje za proizvođače je koliko uložiti da bi ta ulaganja opravdala njihovu ekonomsku isplativost ? Toplije vreme će na “videlo” vratiti štetočine – pepelnica, rđa lista … Primena fungicida i pesticida je pravilo, a ne izuzetak. Najvažnije je pratiti usev, njegovo ... Read More »

PŠENICA kvalitet i naši standardi kvaliteta

pšenica belija pšenica kvalitet organska spelta razmena sumpor nužan

PŠENICA kvalitet – Pšenica kao najvažniji poljoprivredni proizvod ima određenu upotrebnu vrednost kao tehnološka sirovina za proizvodnju brašna, hleba i peciva, testenina, keksa i drugih proizvoda. Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, pšenica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti. Vrednost pšenice kao sirovine u tehnologiji hrane određuje se prema morfološkim, organoleptičkim i ... Read More »

Prihrana pšenice februar – mart (bokorenje,vlatanje)

žuta rđa korovi setva strnih urea suzbijanje korova tritikale psenica pojava azotne depresije bokorenje setva pšenice bolesti pšenice prihrana pšenice

Prihrana pšenice – Pšenica je stigla do 4-5 listova i sada joj treba pomoći u razvoju. Potrebno je uraditi N min- test pre prihrane pšenice. Preporuka je da se 60% rastura u fazi bokorenje, a ostatak 40% u fazi vlatanja. Pšenica je kultura među najzastupljenijim u setvenoj strukturi poljoprivrednih proizvođača, te s toga joj treba posvetiti posebnu pažnju. Da bi se ... Read More »

Značajne faze razvoja pšenice do žetve

žitni bauljar durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu bolesti žita prihranjivanje ozimih jarovizacija

Značajne faze razvoja – Pšenica – Najmoćnije agrotehničke mere za pšenicu su optimalan rok setve, prilagođen sistem obrade I pripreme zemljišta za setvu, pravilan izbor sistema đubrenja, sorte, optimalan broj biljaka na jedinici površine, kvalitetne mere nege tokom vegetacije, zaštita od korova, štetočina, bolesti itd. Realizacija potencijala rodnosti pšenice zavisi od brojnih agroekoloških faktora, pa je za postizanje stabilnih prinosa ... Read More »

KUKURUZ ŠEĆERAC – ostvarite profit, tržište ga traži

kukuruz šećerac kukuruzni plamenac

KUKURUZ ŠEĆERAC – Jedna od profitabilnijih proizvodnji u povrtarstvu može biti proizvodnja kukuruza šećerca. Za razliku od merkantilnog kukuruza procenat rada je dosta veći, ali je zato i dobit adekvatna uloženom. Priprema zemljišta za kukuruz šećerac ista je kao i za kukuruz za zrno. Duboka jesenje-zimska obrada, uz zaoravanje odgovarajuće količine stajnjaka, osigurava dobru strukturu i zalihu vlage za prolećnu setvu. ... Read More »

Setva kukuruza, preporuke stručnjaka za setvu

korovi hibrid kukuruz voda borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza kukuruz semenski plodosmena đubrenje kalcijumom

Setva kukuruza – Pre svega, ratari moraju biti svesni činjenice da u biljnoj proizvodnji nema recepata. Ne postoji propisana tehnologija gajenja za sve godine, njive i hibride. U ratarskoj proizvodnji postoje opšti principi koji se moraju poštovati, a proizvođač mora da zna koja mera u kom trenutku ima najveće pozitivno dejstvo na gajene biljke. Kakvo nam je stanje vlage u zemljištu, ... Read More »

Durum pšenica je tražena na tržištu

žitni bauljar durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu bolesti žita prihranjivanje ozimih jarovizacija

Durum pšenica – Triticum durum, tvrda pšenica, poreklom iz mediteranske regije i jugozapadne Azije, koja je jedna od nekoliko vrsta kultivirane pšenice, sada se uzgaja u umerenim klimama diljem sveta, jedna je od prvih dve žitaricu u svetu za prehranu ljudi, zajedno sa pirinčem (Oryza sativa). (Kukuruz, Zea, uzgaja se u većim količinama nego pirinač ili pšenice, ali značajan deo se ... Read More »

SETVA bez obrade, koje su prednosti i mane

kukuruz priprema zemljišta setva bez obrade predsetvena priprema vreme setve

SETVA bez obrade, prilike su promenile i način obrade zemljišta pred setvu. Primenjuju se tehnike koje kvalitetno izvrše predsetvenu pripremu, ali uz minimum utroška goriva, mehanizacije i vremena. Minimalizacija obrade zemljišta – Minimalizacijom se smanjuje obrada zemljišta na potreban minimum. Ona ima dva vida:  1. Redukovanje dubine zahvata na minimum uz obrađivanje pojasa na proizvodnoj površini.  2. Minimalizacija broja zahvata na jedan ... Read More »

Setva stočnog graška u proleće ove godine

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus višegodišnje mahunaste

Setva stočnog graška . Proizvodnja graška za zrno ima tendenciju porasta, što najbolje ilustruje velika potražnja semena. Međutim, da bi se ova proizvodnja povećala, unapredila i posebno stabilizovala, potrebno je posebnu pažnju posvetiti agrotehnici, sobzirom da proizvođači nemaju puno iskustva u proizvodnji i korišćenju suvog zrna graška. U pogledu plodoreda jari grašak za zrno nema posebnih zahteva. Najviše mu kao ... Read More »