Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 2)

Ratarstvo

Glodari ne miruju, obiđite vaše useve, voćnjake

glodari zimi

Glodari zimi ne miruju. Naro?ito treba obratiti pažnju zaštite od glodara. Tokom jeseni poljski miševi se hrane tek posejanim semenom, a nastavljaju  štetnu aktivnost i nakon nicanja useva i na žitnim poljima prave prazna mesta. U vo?njacima se javlja opasnost da oštete koren i samo stablo i tako dovedu do sušenja stabala. Intenzitet napada se odre?uje na osnovu broja aktivnih ... Read More »

Setva pšenice tokom novembra meseca

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Setva pšenice izvan optimalnog roka dovodi do smanjenja prinosa.Osnovni razlog smanjenja prinosa izvan optimalnog roka setve jeste upravo skra?ivanje vegetacije. To donosi usporeni rast korena, koji ostaje pli?i, smanjuje se ukupno i produktivno bokorenje, biljke imaju manje vremena za formiranje potencijala za prinos (manji broj klasi?a u klasu), manja im je i fotosinteti?ki aktivna površina, a u kriti?ne faze formiranja ... Read More »

Rotacioni plug – prednosti njegove upotrebe

oranje priprema rotacioni plug

Rotacioni  plug –  Prednost rotacionih plugova: niži troškovi poljoprivredne proizvodnje, intenzivnija obrada, manja potrošnja goriva, manje sabijanje, veće mešanje zemljišta, rad u svim uslovima, bez obzira na vlažnost zemljišta i mnogi drugi. čovek je oduvek morao da obrađuje zemljište kako bi obezbedionephodnu hranu. Pri toj obradi zemljišta on je, kako je tehnika i tehnologija napredovala, koristio različite alate, od ručnih ... Read More »

Biofertilizacija za visoke prinose i zdravlje biljaka

grinje oprašivanje biljaka folijarna zaštita paradajza

BIOFERTILIZACIJA  Postizanje velikih prinosa i ekonomskih rezultata u savremenoj poljoprivredi podrazumeva potpunu agrotehniku odnosno intenzivnu obradu zemljišta, navodnjavanje adekvatnu primenu ?ubriva, kompeksnu zaštitu biljaka od bolesti i šteto?inakao i maksimalno koriš?enje genetskog potencijala gajenih biljaka. Ali ,sve to prouzrokuje mnogobrojne negativne posledice na ekološki sistem i kvalitet života.  Ubrzani razvoj biotehnologija, zasnovan na ekološkim principima, uti?e da tradicionalni sistem poljoprivredne ... Read More »

LEKOVITE žitarice pomažu Vašem zdravlju – raž, kukuruz, heljda…

lekovite žitarice

LEKOVITE žitarice ?ine osnovu naše svakodnevne ishrane. Njihovim konzumiranjem obezbe?ujemo pretežni deo potreba za energijom. Da li ste se zapitali koje su zdravstvene vrednosti žitarica ? Predstavi?emo  Vam neke  od najzna?ajnih koje se gaje u svetu. Pšenica je danas u svetu najvažnija od svih žitarica, jer se najviše koristi za proizvodnju hleba, peciva i ostalih proizvoda od brašna. Poreklom je ... Read More »

Dezinfekcija osoke hlornim krečom

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici

DEZINFEKCIJA OSOKE – Osoka koja se sakuplja u odgovaraju?e oso?ne jame sadrži znatne koli?ine amonijaka i predstavlja izuzetno ?ubrivo. Pri dezinfekciji osoke, teško?u predstavlja znatna koli?ina organske materije koja za sebe vezuje velike koli?ine organske materije. Od dezinficijensa za osoku, najrasprostranjeniji i najbolji je hlorni kre?, ali se može koristiti i hlorno mleko i negašeni kre?. Kod odre?ivanja koncentracije hlornog ... Read More »

Prirodan uzgoj – 5 NAČINA ZA PRIRODAN UZGOJ

prirdan uzgoj 5 NAČINA - ALLTECH

Prirodan uzgoj – PET NA?INA ZA PRIRODAN UGOJ VAŠEG USEVA – ALLTECH Ako prošetate bilo kojom samoposlugom, vide?ete stotine roba koje nose naziv koji isti?e „prirodne“ aspekte proizvoda. Mada to nekada može biti samo marketinški trik, to svakako ukazuje na to da potroša?i traže prirodniju robu i da odgajiva?i moraju biti svesni takvih zahteva potroša?a da bi njihova roba ostala ... Read More »

Konoplja industrijska ponovo na poljima Srbije

konoplja industrijska

Konoplja industrijska – Proizvodnja industrijske konoplje Usled proizvodnje na relativno malim površinama, konoplja se po pravilu ne gaji u specifi?nim konopljarskim plodoredima. To je biljna vrsta koja podnosi ?eš?e vra?anje na istu parcelu, odnosno uz upotrebu stajnjaka može se gajiti i u monokulturi dve do tri godine bez zna?ajnijeg smanjenja prinosa.U tom slu?aju, pored obilnijeg ?ubrenja, treba obratiti ve?u pažnju ... Read More »

Setva ulaganje – za hektar 68.000 dinara dovoljno?

setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje

Setva ulaganje – ovoga leta pšenica manje rodila, cena niska … Ko je poštovao optimalni rok setve pšenice ( 25. oktobar ) je morao da spremi dosta novca za setvu. Ko je propustio optimalni rok mora?e da izdvoji još više sredstava. Priprema zemljišta je važna jer od nje zavisi kako ?e seme uspešno klijati i do?ekati zimu u dobroj kondiciji. ... Read More »

Rokovi setve tokom jesenjih dana u Srbiji

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Rokovi setve – Prvi ?linilac uspešne proizvodnje pšenice je u našim agroekolloškim uslovima je vreme setve, važniji ?ak i od sorte i mineralne ishrane. Rok setve treba da omogu?i dobar predzimski razvoj biljaka. Pšenica treba da u?e u zimu u fazi po?etka bokorenja – jedan, dva sekundarna stabla ili s razvijena najmanje tri lista. Ako se u tome uspe pšenica ... Read More »