Wednesday, 20 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 10)

Ratarstvo

Agrotehnika proizvodnje konoplje

konoplja industrijska agrotehnika

Agrotehnika proizvodnje konoplje – Plodored: Najbolli predusevi za gajenje konoplje su okopavine (krompi, kukuruz) đubrene stajskim đubrivom kao i zrnaste mahunarke i strna žita. Obrada zemljišta: Konoplja je jara kultura, pa se za nju zemljište obrađuje kao i za druge jare kulture. Iza ranih preduseva ore se strnište na oko 10 -15 cm dubine. U jesen se obavlja duboko oranje (do ... Read More »

DIVLJI SIRAK šteti svim biljnim kulturama

divlji sirak krmni sirak

DIVLJI SIRAK šteti – Jedna od najčešćih i najopasnijih korovskih biljaka u okopavinama, voćnjacima i vinogradima a često se sreće i na travnjacima, ruderalnom zemljištu, parlozima. Odgovaraju joj  topla, suva, peskovita zemljišta. Ovo je višegodišnja uskolisna korovska biljka koja se razmnožava semenom i vegetativnim putem. Stablo joj je uspravno, glatko, 100-150 cm visine, sa kraćim dlakama na kolencu. Listovi su ... Read More »

Količina N đubriva u prvoj prihrani ozimih žita

pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema

Količina N đubriva . Pošto je uticaj ishrane, a pogotovo prihrane na prinos ozimih strnih žita vrlo veliki, prihranu treba smatrati jednom od najvažnijih agrotehničkih operacija. Svaki propust u ovoj agrotehničkoj meri može da utiče na smanjenje prinosa i do 30%. Kod prihrane ozimih strnih žita kao agrotehničke mere treba obratiti pažnju na nekoliko faktora, a to su: vreme primene ... Read More »

Humus u tlu imperativ za dobre rezultate u žetvi

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Humus u tlu – Kako osigurati dovoljno humusa u tlu – Suzana Nesković. Jedno od negativnih svojstava zemljišta Šumadije je nedostatak humusa i organske materije. Poslednjih godina stagnacija stoke ograničila je količinu dostupnih đubriva. Količine koje se trenutno primenjuju daleko su niže od potrebnih i odgovaraju niskom standardu (ispod 20 t / ha). Jedno od mogućih rešenja postojećeg problema može biti ... Read More »

Plodnost zemljišta Kolubarskog okruga i poboljšanje

gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

Plodnost zemljišta – Osnovna plodnost zemljišta Kolubarskog okruga i preporučene mere popravke – Tokom 2016. godine Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Valjevo d.o.o. Valjevo radila je Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na području Kolubarskog okruga. Kontrola plodnosti urađena je za ukupno 4769 uzoraka zemljišta na ukupnoj površini od 2994,58 ha.  Rezultati ispitivanja razmenljive kiselosti urađenih u 4769 uzoraka pokazuju više od ... Read More »

Obrada tla najbolji načini obrade zemljišta

aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta

Obrada  tla – Uslovi za uspešnu obradu zemljišta. Uspešna obrada podrazumeva energično drobljenje, sitnjenje i mešanje isitnjene zemlje. Jedan od bitnih faktora za uspešno obnavljanje strukture zemljišta je i povoljno stanje vlažnosti zemljišta. Vlažnost utiče na veličinu lepljivosti, vlaga ublažava lepljivost. Pri sušenju „koloidi“ jako očvsnu, pri velikoj vlažnosti se rasplinu i gube svoju vezanost. Stoga pri oranju suviše suvog zemljišta plugom ... Read More »

Traktor kako izabrati pravi za gazdinstvo ?

krediti rfv poljo fest traktor kako izabrati konkurs za traktore

Traktor kako izabrati pravi. Mehanizaija koja se upotrebljava u poljoprivredi se kod nas retko obnavlja. Država je davala  podsticaje za kupovinu, ali i tako “povoljni” uslovi su često bili teško premostiva prepreka poljoprivrednicima. I kada se skupe potrebna sredstva ( ili digne “povoljan” kredit ).  KAKO IZABRATI TRAKTOR?  Možda će Vam ovi saveti olakšati izbor.  Tržište poljoprivredne mehanizacije danas pruža ... Read More »

Mikoriza – gljive u službi pravilnog razvoja biljaka

otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

Mikoriza – gljive u službi biljaka. Zbog povezanosti sa biljkama i značajne uloge u prirodnim procesima gljive se mogu naći na svim staništima na kojima žive i biljke. Gljive su jednoćelijski ili višećelijski eukariotski organizmi čije somatsko telo može da bude:  1. celularno (kod primitivnih sluzavih gljiva)  2. plazmodijalno (kod složenijih sluzavih gljiva)  3. nemicelijsko (kod kvasaca)  4. micelijsko (kod ... Read More »

Cikorija višegodišnja biljka kako je uzgajati

cikorija

Cikorija višegodišnja biljka – sa mlečnim sokom. U početku vegetacije obrazuje prizemnu a kasnije se razvija više stabala iz vrata korena. Stablo je uspravno, jako razgranato, okruglo, sa uzdužnim brazdama. Izrasta do 1,5 m visine. Listovi rozete su krupniji, izduženi, manje urezani i slabo nazubljeni. Gornji listovi su sitniji, kopljasti i više nazubljeni. Liska je prekrivena sitnim oštrim dlačicama,tamnije sivo ... Read More »

Elementi neophodni za dobar razvoj biljaka

KARFIOL manjak kalijuma tropoljni sistem elementi neophodni

Elementi neophodni za razvoj – Od svih hranivih makro i mikro elemenata azot, fisfor i kalijum imaju najveći praktičan značaj i moraju se redovno unositi u zemljište u obliku đubriva. Azot je konstitutivni elemenat. Učestvuje u izgradnji belančevina, nukleinskih kiselina, hlorofila. On je najvažniji elemenat među jednako važnim. Azot se u zemljištu nalazi u organskom i mineralnom obliku. Biljkama je ... Read More »