Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 10)

Ratarstvo

LUCERKINA buba napada biljke

lucerka lucerkina buba

Lucerkina buba Phytodecta fornicata je ekonomski štetan insekt ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava odrasli insekt u zemljištu na dubini od 5-25 cm. Pojava insekta u proleće je kada dođe do zagrevanja zemljišta do 12 stepeni. Period izlaska može biti oko 7-10 dana. Po izlasku odrasli insekti se pare i hrane se lišćem lucerke. Kritičan broj za suzbijanje je 5-10 imaga ... Read More »

Divlji sirak otporan na brojne herbicide ?

ipard iskustva

U poslednjih nekoliko godina zbog često neuspešnog tretmana herbicidima, počelo je da se sumnja u efikasnost herbicida koji se primenjuju u kukuruzu. Nakon izvedenih herboloških ispitivanja ustanovilo se da je došlo do genske mutacije na sirku i pojave forme divljeg sirka koja je otporna na herbicide koji se primenjuju u usevu kukuruza. Ovaj „novi“ divlji sirak ne reaguje ni na ... Read More »

Kombajn priprema za žetvu strnih žita

žetva

Kombajn priprema –  Svi žitni kombajni su predviđeni za žetvu svih strnih žita kao i za druge kulture. Pripremi kombajna za žetvu treba pristupiti sa posebnom pažnjom,  jer je vreme žetve ograničeno, a svako kašnjenje zbog kvarova produžava žetvu, pa može doći do gubitka ako usevi prezru ili u međuvremenu dođe do kiše ili oluje.  Kombajn se podešava za svaku ... Read More »

ULJANA REPICA, žetva na pravi način

uljana repica krmne repice

ULJANA REPICA, žetva – Kao kod svih ratarskih biljnih vrsta tako i kod uljane repice,žetva predstavlja veoma odgovoran posao jer može da prouzrokuje veoma velike gubitke usled osipanja semena. Pošto uljana repica pri kraju vegetacije veoma brzo dozreva. te je kod nje izuzetno važno odrediti pravi momenat žetve.  Određivanjem pravog momenta žetve možemo uticati na smanjenje žetvenih gubitaka i klvalitet ... Read More »

Stenica pšenice i raži tokom proleća

durum pšenica prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme

Stenica pšenice i raži – Nekoliko vrsta stenica se javlja povremeno u velikom broju i nanose znatne štete žitu, ali im najbolje odgovaraju pšenica i raž. To su: Eurygaster integriceps, Eurygaster maura, Aelia rostrata. Sve ove vrste imaju karakterističan prednji par krila. Jedan deo je hitiniziran, a drugi je membranozan. Usni aparat je u vidu rilice,podešen za sisanje. Za vreme ... Read More »

Kukuruz šećerac donosi veću zaradu ratarima

kukuruz

Kukuruz šećerac se koristi za ljudsku ishranu u mlečnoj fazi razvoja , kada je zrno nežno, sočno i slatko. Šećerac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde postoji tradicija proizvodnje i potrošnje, a potrošnja se iz godine u godinu povećava u većini zemalja širom sveta. Kukuruz šećerac dobro uspeva na prirodno plodnim, strukturnim, humusnim i dubokim zemljištima koja ... Read More »

SKLADIŠTA spremiti za nastupajuću žetvu

razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta

Skladišta za pšenicu –  Poljoprivrednie proizvođači pre unošenja pšenice, odnosno lagerovanja, treba pripremiti skladišni prostor za pšenicu. Pšenica se obično lageruje u magacinima, tavanima i drugim skladištima. Napred navedena skladišta treba prvo isprazniti i to tako što ćemo odstraniti prošlogodišnje ostatke lagerovane pšenice. Posle ovog mehaničkog čišćenja skladišta, izvodi se ” hemijsko čišćenje ” tj. vlažna dezinsekcija kojom se vrši ... Read More »

Suncokret plamenjača na našim poljima, zaštita

suncokret fitotoksičnost

Plamenjača suncokreta  česta bolest u našim krajevima koja smanjuje prinose i nanosi velike štete biljkama. Štetni organizam: Plasmopara halstedii. STATUS ŠTETNOG ORGAIZMA R. SRBIJA: Lista IIA deo II EPPO: Other documented pests EU: Annex II/A2. Zaostajnje u porastu biljke zbog primarne infekcije plamenjačom. Plasmopara halstedii  je gljiva koja vodi poreklo iz Severne  Amerike  i  odatle  se  proširila  na  sve  prostore  na kojima se ... Read More »

Kombajn podešavanje delova pred žetvu

ipard problemi

Kombajn podešavanje . Žetva je od davnina bila kultni i obredni čin. Dobra žetva je bila sigurnost opstajanja porodice i društva u celini i kao takva uvek zaslužuje posebnu pažnju . Danas kada je proizvodnja hrane u našim uslovima mnogo skupa i često neizvesna zbog globalne promene klimatskih uslova potrebno je gubitke na žetvi smanjiti na najmanju moguću meru. Osnovni ... Read More »

Dezinfekcija osoke hlornim krečom

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija

DEZINFEKCIJA OSOKE – Osoka koja se sakuplja u odgovarajuće osočne jame sadrži znatne količine amonijaka i predstavlja izuzetno đubrivo. Pri dezinfekciji osoke, teškoću predstavlja znatna količina organske materije koja za sebe vezuje velike količine organske materije. Od dezinficijensa za osoku, najrasprostranjeniji i najbolji je hlorni kreč, ali se može koristiti i hlorno mleko i negašeni kreč. Kod određivanja koncentracije hlornog ... Read More »