Tuesday, 18 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 10)

Ratarstvo

SUŠENJE DUVANA i neka pravila za pravilno sušenje

sušenje duvana

SUŠENJE DUVANA – žućenje duvana. Ovo gljivično obolenje se pojavljuje, razvija i širi u periodu žućenja kada je visoka relativna  vlaga u sušnici i na duvanu, a temperatura suvog  termometra u sušnici ispod 43.3° C. Visoka relativna  vlaga u žućenju javlja se sa više razloga. Podizanjem  temperature suvog termometra 0.5-1°C. na čas iznad 37°C nastaje zagrevanje listova duvana i burni ... Read More »

Folijarna prihrana rastvorom UREE – kukuruz

silaža hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Folijarna prihrana rastvorom UREE – Poslednjih godina ratari u Kolubarskom okrugu počeli su da primenjuju folijarnu prihranu jarih useva, najčešće kukuruza, rastvorom UREE. čest sušni period u vreme prihrane dovodi do toga da se veliki deo primenjenog azotnog đubriva, najčešće KAN-a, uopšte ne rastvori i ne dospe u zonu korenovog sistema odakle ga biljke mogu usvojiti. Kao posledica toga biljke ... Read More »

Bor mikroelement za siguran prinos i kvalitet

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement

 Bor mikroelement, koji značajno utiče na visinu prinosa, zahvaljujući tome što pospešuje oplodnju. Količine bora u zemljištu nisu velike, odnosno koncentracija bora u biljkama veća je nego u zemljištu. Koncentracija ovog elementa naročito je visoka u generativnim organima  i u listovima, posebno u rubnom delu lista. Bor se ubraja u elemente koji se neophodni biljkama za normalan rast i razvoj. ... Read More »

ORGANSKA proizvodnja prilika za uspeh

biofertilizacija plasticni organska proizvodnja hlor mraz u povrću

ORGANSKA proizvodnja – na jednom od prošlih savetovanja agronoma Interesovanje učesnika je izazvalo predavanje o organskoj proizvodnji. Tražnja za zdravstveno bezbednom hranom neprestano raste u celom svetu i u ovom vremenu ekonomske krize. Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada se intezivno bavi stvaranjem sorti i proizvodnjom semena za organski uzgoj. Institut poseduje sopstvene sertifikovane površine uzgaja certifikovano organsko seme i ... Read More »

Prinos useva kukuruza, važni faktori uspeha

kukruzna svila prinos useva kukuruz zahteva proizvodnja semena kukuruz

Prinos useva je rezultat dobro donešenih odluka. Svi govore da treba smanjiti troškove. To je jedna od tema iz susreta proizvođača – smanjiti troškove na ulazu, ali da se ne smanje dobri prinosi. Budite oprezni šta smanjujete pre početka setve kukuruza jer preterana “štednja” može dati loše rezultate u berbi. Dobre osluke mogu zaštititi najproduktivnia ulaganja kao što je : gustina ... Read More »

BELA DETELINA medonosna biljka, puna proteina

bela detelina gnječilica hranljiva vrednost

Bela detelina je višegodišnja mahunarka, živi 3 – 5 godina. Bela detelina se retko uzgaja kao čista kultura, već kao komponenta travnjačkih površina (livada i pašnjaka). U našoj zemlji je manje zastupljena, ali u poslednje vreme je prisutna kao komponenta travno – leguminoznih smeša.  Značajna je komponenta u smešama za podizanje kvaliteta stočne hrane. Dobra je u zaštiti zemljišta od ... Read More »

Strnjište posle žetve i količina korova po metru kvadratnom

bubamare štite strnjište korov u povrću korovi korovi višegodišnji

Strnjište posle žetve – ZAKOROVLJENOST STRNJIŠTA PŠENICE U ZAVISNOSTI OD PREDUSEVA, VISINE KOŠENJA I OBRADE STRNJIŠTA U USLOVIMA VISOKE TEMPERATURE I SUŠE U 2015. GODINI .  autor: Stojan Jevremović, Msc. Pšenica je biljna vrsta koja ima ogroman značaj u ishrani ljudi, ali i veliki agrotehnički značaj, jer kao usev gustog sklopa utiče na smanjenje brojnosti korova. Da bi se agrotehnički značaj pšenice ispoljio ... Read More »

POSTRNI USEV za dve žetve godišnje

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

POSTRNI USEV Posle žetve pruža se stočarima šansa za uzgoj biljaka koje imaju kratak rok rasta, a dobra su dopuna za ishranu stoke. Intenzivna stočarska proizvodnja, zahteva intenzivnije ratarenje. Savetodavnim i praktičnim radom u oblasti ratarstva , bitno je izmenjena struktura setve na području Šumadijskog okruga.  Danas su na značajnom delu površina zastupljeni uljana repica , perko , ozimi stočni grašak ... Read More »

Fendt kombajni serije L dobra prilika

bolesti žita fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza kvalitet zrna

Fendt kombajni serije L dobra prilika – Tražite kombajn za vaše gazdinstvo ? Zastanite i pročitajte da li Vam L serija kombajna iz Fendta odgovara. Kombajn Fendt nije toliko popularan i poznat među poljoprivrednicima kao traktor. Pa ipak kompanija AGCO je ponudila nekoliko serija kombajna, a mi ćemo predstaviti L seriju koja je veoma popularna kod porodičnih gazdinstava veličine do ... Read More »

Zaoravanje ostataka da sačuvate plodnost

glifosati posle setva pokrivnih zaoravanjeostataka biljni ostaci humus strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva ljuštenje strništa

Zaoravanje ostataka – U svim granama biljne proizvodnje posle žetve ostaju korenovi i nadzemni žetveni ostaci. Na gazdinstvima koja nemaju stoke, slama, kukuruzovina i ostaci drugih biljnih vrsta ostaju kao sporedni proizvodi. Ovi sporedni proizvodi biljne proizvodnje mogu se iskoristiti na više načina:   kao stočna hrana neposredno ili u prerađenom i oplemenjenom obliku, kao sirovina za dobijanje celuloze, papira, ... Read More »