Sunday, 25 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo (page 10)

Ratarstvo

LUCERKIN rilaš napada mlade biljke u proleće

lucerka

LUCERKIN  rilaš – Ova štetočina napada veliki broj biljaka, kao sto su šećerna repa, hmelj, vinova loza, pasulj, luk, grašak, lucerka, razne voćke. Štete su naročito velike u proleće kada se hrani mladim biljkama. Šećerna repa i grašak u vreme nicanja mogu biti toliko oštećeni da se usev mora preorati. Imago je 9-12 mm dug, tamne boje. Rilica je kratka ... Read More »

Parapodzoli na velikom delu teritorije PSSS Šabac

analiza zemljište za budućnost

Parapodzoli zauzimaju oko 70% teritorije koju posmatra PSSS Šapca, stoga njegovo posmatranje uglavnom spravom zauzima veliku pažnju na teritoriji Posavotamnave i Pocerine. Njegovo prisustvo kod poljoprivrednih proizvođača izaziva strahopoštovanje jer genetički potencijal koji ona nosi, nije u grupi zemljišta koje se može reći da je ekonomski opravdan. U svakom slučaju ona su zemljišta od kojih proizvođači žive te im moramo ... Read More »

Bolesti žita tokom perioda razvoja biljaka

pšenica prihrana

Bolesti žita – U uslovima Srbije, do sada nije bila uobičajena zaštita strnih strnih žita od bolesti. Razlozi za to su u prvom redu suvlja klima i postojanje domaćih sorata, koje su tolerantne prema ovim bolestima. Uvođenjem novih, stranih sorata koje su osetljive prema bolestima lista, počelo se i kod nas postavljati pitanje da li treba vršiti zaštitu strnih žita, a u ... Read More »

MONOKULTURA, koje vrste mogu da se koriste

monokultura suncokret

Monokultura – Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovarajućomi pravilnom smenom useva ostvaruje veća i racionalnija poljoprivredna proizvodnja.Pojava biljnih bolesti, štetočina i korova u usevima, karakteristični su za određene kulture te se sa smenom useva sprečava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva u monokulturi ... Read More »

Prihrana biljaka za brz početak vegetacije

pšenica

Prihrana biljaka – proleće je vreme kada se beleži nagli rast biljaka i potrebno je dostaviti im sve neophodne elemente. Predlog je da primenite đubriva koja daju lako pristupačan azot koji garantuje maksimalni efekat primene đubriva. Kompanija Borealis L.A.T. Vam predlaže –  COMPLEX 15/15/15+7SO3+Zn pruža dugotrajan efekat azota – jer sadrži azot i u obliku amonijaka i nitrata – što ... Read More »

Siva pegavost pšenice preti mladim biljkama

Siva pegavost pšenice preti . Septoria tritici prouzrokovač sive pegavosti pšenice može da izazove velike štete u proizvodnji pšenice. Ukoliko je prisutan veći intenzitet zaraze smanjenje prinosa može biti od 20-30%. Do jače pojave bolesti dolazi ako su usevi gušći, više đubreni azotnim đubrivima i usled povoljnih meteoroloških uslova za razvoj bolesti ( veća vlažnost i temperatura). Simptomi bolesti se ... Read More »

Borealis L.A.T. predstavlja uredjaj N-Pilot®

n pilot

Borealis L.A.T predstavlja novi uređaj N-Pilot® u Srbiji. Inovativni novi dijagnostički uređaj Kompanija Borealis, vodeći snabdevač inovativnih rešenja u oblasti poliolefina, baznih hemikalija i đubriva, objavljuje da njena vodeća kompanija za veleprodaju i distribuciju đubriva, Borealis L.A.T, pokreće N-Pilot®, novi inovativni dijagnostički uređaj, čiji je cilj da pomogne u optimizaciji primene azotnog đubriva u Srbiji. U svetlu globalnog izazova o ... Read More »

Podrivač – neophodna alatka za pravilnu obradu zemljišta

voćnjak

 Podrivač za mala i srednja gazdinstva – iskustvo poljoprivrednika. Autor Aleksandra Mihajlović. -„Želim da iskoristim i prilagodim nameni sve priključne mašine koje imam i na taj način uštedim deo svog budžeta. Nemam veliko imanje, pa mi nisu potrebne velike i skupe mašine“, priča za Poljosferu mašinski inženjer Miroslav Vukov iz Zrenjanina, sada poljoprivrednik koji znanje iz oblasti mašinstva primenjuje na ... Read More »

Pšenica bolesti čekaju toplije vreme da napadnu

psenica

Pšenica bolesti. Korovi nisu jedina pošast pšenice, bolesti lista i stabla pšenice znaju da naprave velike štete, jer se redovno javljaju svake godine. Intenzitet njihove pojave zavisi od vremenskih uslova – ako je toplije i ako su kiše češće biće više bolesti i obrnuto. Tu treba izdvojiti tri najvažnije bolesti i to su pepelnica, lisna pegavost i rđa pšenice. Pšenica ... Read More »

Urea – njene osobine i primena djubriva

urea

Urea  njene osobine – ( karbamid, mokraćna kiselina ) je organsko jedinjenje, a po hemijskom sastavu je diamid ugljene kiseline. To je veoma koncentrovano azotno đubrivo sa 46 % azota. Sadržaj azotau 1 kg UREE jednak je sadržaju azota u 1,6 kg KAN-a sa 27 % N-a. Đubrivo je kristalne građe, mlečno bele boje, male specifične mase, dosta je higroskopno, ... Read More »