Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo

Ratarstvo

Ječam prolećna setva i njegovo đubrenje

ječam prolećna traktor optimalna setva jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve agritechnica 2017.

Ječam prolećna setva – ječam je kultura koja ima dobro razvijen korenov sistem koji se odlikuje velikom moći usvajanja hraniva. Zbog velike efikasnosti korenovog sistema zahtevi sa određenim hranivima su mnogo manji u odnosu na ostala strna žita. Ishrana ječma je specifična, prvenstveno zbog azota. Iako je azot element koji se smatra nosiocem prinosa, njegovo unošenje u zemljište u većim količinama ... Read More »

Setva kukuruza – koliko zrna po hektaru ?

korovi hibrid kukuruz voda borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza kukuruz semenski plodosmena đubrenje kalcijumom

Setva kukuruza – koliko Vam treba semena za jedan hektar? Postoji jednostavan način da odredite broj zrna i kupite onoliko vreća koliko je racionalno.  Jedan hektar  = 10.000 m2.  Kukuruz  sejati  na međuredno rastojanje od 70cm ( 0.7 m).  Jedan hektar predstavimo u vidu jednog dugačkog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 m.  Broj zrna u  dugačkom redu ... Read More »

Saveti stručnjaka u uzgoju kukuruza, soje

kukuruz setva vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja divlji sirak koncentrati njihov sastav izbor hibrida

Saveti stručnjaka – Ne možete kontrolisati vreme. Ne možete kontrolisati tržište. Možete kontrolisati agronomske tehnike – tehnologija može učiniti mnogo za nas. Najbolje je da koristite kombinaciju agronomskih veština i zdravog razuma. Predstavljamo Vam savete stručnjaka za useve i poljoprivrednika o tome kako možete prebroditi današnje teške ekonomske prepreke u odabiru. Neke od ideja koštaju novaca, neke vreme, a neke ... Read More »

Ledena kora u poljima žita tokom zime

ledena kora

Ledena kora. Zimska nega useva sastoji se od mera koje se preduzimaju da bi se sprečile ili ublažile posledice koje kod useva izazivaju; podlubljivanje, ugušivanje, ledena kora i izmrzavanje. Podlubljivanje se sprečava tako što se zemlja u pretsetvenoj obradi suviše ne usitnjava, do stanja prašine. U cilju sprečavanja ?upanja preporučuje se valjanje zemljišta pre setve, blagovremena i dublja setva, a zatim i ... Read More »

Traktor – načini uštede goriva- potrošnog materijala

krediti rfv poljo fest traktor kako izabrati konkurs za traktore ipard podsticaji javni poziv ipard meliorativna

Traktor – načini uštede . Cena goriva je imitirajući faktor pri radu traktora. Možemo da utičemo samo na efikasno korištenje goriva uz maksimalni učinak. Stručnjaci savetuju šta bi to mogli da uradimo da smanjimo finansijska izdavanja za gorivo. Stručnjaci se slažu u tome da bi trebalo povećati iskoristivost goriva u traktorima. Iskoristivost goriva zavisi od više faktora, kao što su: vrsta ... Read More »

Tri elementa koji garantuju dobar prinos

koliko azota vlaga neophodna azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva vlatanje pšenice

Tri  elementa koji garantuju dobar prinos. Azot, fosfor i kalijum su deficitarni elementi u našim zemljišta. Obično se ističe da je azot najvažniji među neophodnim hranljivim elementima za biljke, da je sinonim plodnosti, nosilac prinosa i element u prvom minimumu. Posebno isticanje pojedinih biogenih elemenata je neopravdano jer ako je bilo koji elementa iz grupe neophodnih elemenata za normalan rast, ... Read More »

Korovi u strnim žitima – herbicidi su nužan izbor

korov bubamara

Korovi u strnim žitima negativno utiču na rast i razvoj, kao I na kvalitet i visinu prinosa kod strnih žita. Pošto su stalna konkurencija žitaricama za hraniva, vodu, svetlost korove je potrebno držati pod kontrolom. Njihovim uništavanjem  sprečava se širenje bolesti i štetočina, sprečavaju se problemi u narednim usevima olakšava se žetva. Pre upotrebe herbicida, obavezno proveriti da li je ... Read More »

ALUVIJALNO ZEMLJIŠTE pruža osnovu za dobre prinose

aluvijalno parapodzoli proizvodnja pšenice smanjenje plodnosti njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla pdv obrada zemljišta olovo kadmijum

ALUVIJALNO ZEMLJIŠTE – Aluvijalno zemljište ili fluvisol ukazuje na način njegovog postanka, od rečnih nanosa, (latinska reč fluvius = reka) označava slabo razvijena zemljišta na savremenim aluvijalnim nanosima i ona su po svom postanku mlada (recentna) zemljišta . Obrazuju  se sedimentacijom, pri izlivanju reka, zemljišnog  materijala, koje one nose, na njihovoj plavnoj terasi, te spadaju u grupu tekućom vodom pretaloženih zemljišta. ... Read More »

Hemijski sastav, kvalitet zrna pšenice – otkup prema klasi ?

hemijski sastav

Hemijski sastav, kvalitet zrna pšenice – Voda se nalazi u granicama 10-14%. Iznad 15% sadržaj vode je nepovoljan, jer se zrno teško čuva. Mast se u zrnu nalazi 1,5-2% i to najvećim delom u klici. Pri složenoj meljavi klica se odvaja pa se brašno može duže čuvati da se ne pokvari. Celuloza se nalazi u omotaču ploda i semena oko 2-3%. Sadržaj ... Read More »

Digitalna farma u Srbiji – Krivaja pored Bačke Topole

digitalna farma

 Digitalna farma u Srbiji – Otvorena prva Digitalna farma u Srbiji i regionu U utorak 20. marta, u mestu Krivaja pored Bačke Topole, Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić otvoriće prvu Digitalnu farmu u Srbiji i regionu, koju je osmislio i realizovao Institut BioSens u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem Krivaja d.o.o. Digitalna farma omogućiće svim poljoprivrednicima iz naše zemlje da ... Read More »