Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo

Ratarstvo

Rokovi setve tokom jesenjih dana

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve

Rokovi setve – Prvi člinilac uspešne proizvodnje pšenice je u našim agroekolloškim uslovima je vreme setve, važniji čak i od sorte i mineralne ishrane. Rok setve treba da omogući dobar predzimski razvoj biljaka. Pšenica treba da uđe u zimu u fazi početka bokorenja – jedan, dva sekundarna stabla ili s razvijena najmanje tri lista. Ako se u tome uspe pšenica ... Read More »

MONOKULTURA, koje vrste mogu da se koriste

monokultura suncokret desikacija

Monokultura – Posmatranjem i zapažanjem tokom vremena došlo se do saznanja da se sa odgovarajućomi pravilnom smenom useva ostvaruje veća i racionalnija poljoprivredna proizvodnja.Pojava biljnih bolesti, štetočina i korova u usevima, karakteristični su za određene kulture te se sa smenom useva sprečava njihov razvoj i negativni uticaj na prinos. Brojni su primeri da je upravo gajenje pojedinih useva u monokulturi ... Read More »

SAČUVAJTE ROD od štetočina u skladištu

razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta

SAČUVAJTE  ROD  Da bi sačuvali uskladištene proizvode, neophodno je otkriti štetočine gde se nalaze, usporiti im razviće i odabrati mere suzbijanja ako se prenamnože. Jako je bitno štetočine otkriti na vreme, u cilju očuvanja uskladištrenih proizvoda uz minimalnu upotrebu insekticida. Štetočine u skladištu dospevaju iz polja, sa požnjevenom pšenicom i kukuruzom. Štetočine  se u skladištu vrlo brzo razmnožavaju jer im ... Read More »

KREČNJAK rešava probleme u razvoju biljaka

soja krečnjak rešava kombajn u soji

KREČNJAK rešava probleme – Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obično antagonizam između kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralana đubriva kalcijum sadrže prateći jon ili primese čime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu. Kalcijumova đubriva su kalcijum nitrat, kalcijum sulfat, kalcijum hlorid.   Kalcijum-nitrat je u vodi dobro rastvorljiv, Ca(NO3)2.  Kalcijum-sulfat najčešće ... Read More »

Koje djubrivo za postizanje dobrih prinosa ?

duvan đubrenje koje djubrivo

Koje djubrivo – Đubrenje poljoprivrednih kultura je neophodna mera za dobijanje visokih prinosa i kvalitetnog proizvoda. Obavlja se  pre setve i tokom rasta biljaka. Neophodno je primeniti određenu vrstu đubriva za određeni rezultat (da li se želi podstaći rast, prinos, kvalitet, otpornost na bolesti). Mineralna đubriva se dele na dve grupe nekompleksna đubriva sadrže jedan od tri glavna elementa (azot, ... Read More »

Traktor – načini uštede goriva- potrošnog materijala

traktor optimalna jesenja setva pšenice kalkulacija sejačice rokovi setve

Traktor – načini uštede . Cena goriva je imitirajući faktor pri radu traktora. Možemo da utičemo samo na efikasno korištenje goriva uz maksimalni učinak. Stručnjaci savetuju šta bi to mogli da uradimo da smanjimo finansijska izdavanja za gorivo. Stručnjaci se slažu u tome da bi trebalo povećati iskoristivost goriva u traktorima. Iskoristivost goriva zavisi od više faktora, kao što su: ... Read More »

Klijavost semena – važan faktor prinosa kultura

premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost

Klijavost semena – Porast prinosa prati povećana poljska klijavost semena pri njenoj optimalnoj količini. Na poljsku klijavost semena veliki uticaj imaju zemljišni i meteorološki uslovi koji se ostvaraju u periodu setva – nicanje. S toga je veoma bitno znati optimalne temperature, vlažnost i aeraciju setvenog sloja zemljišta da bi se povećala poljska klijavost semena.  Na osnovu ovih pokazatelja treba menjati ... Read More »

Kazna za ubijanje zaštićenih vrsta ptica

kazna

Kazna za  ubijanje zaštićenih vrsta ptica – Saopštenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode – Platio 400.000 dinara zbog trovanja ždralova Odlukom Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi, D. Č. (57) iz sela Crna Bara, u opštini Novi Kneževac, nadoknadio je štetu za ubijanje strogo zaštićene ptice ždrala upotrebom karbofurana, nedozvoljenog pesticida, na svojoj njivi. Nadoknada u iznosu od 400.000 din plaćena je ... Read More »

Pojava azotne depresije i đubrenje u jesenjem periodu.

tritikale psenica pojava azotne depresije

POJAVA azotne DEPRESIJE i đubrenje u jesenjem periodu. Poznato je u poljoprivrednoj praksi da se vrlo često lome koplja u vezi primene mineralnih hraniva. Jedno od najproblematičnijih pitanja je primena azota u jesenskom razdoblju. U ovom tekstu navesćemo jedan od pogleda u vezi  količina i vremena primene azotnih hraniva. Osnovu u ratarskoj proizvodnji predstavljaju osnovna obrada i osnovno đubrenje. U ... Read More »

Kukuruz vlažnog zrna čuva hranljiva svojstva

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja

Kukuruz vlažnog zrna. U poslednje vreme svedoci smo sve većeg uticaja neočekivanjih klimatskih uslova na kvalitet i količinu pripremljene hrane za stoku. Jedno od rešenja u takvim uslovima može biti i korišćenje vlažnog kukuruza za ishranu domaćih životinja.  Kukuruz vlažnog zrna, koje je samleveno i silirano ili celoga zrna, podvrgnut inertiranju (čuvanje uz pomoć dejstva mikroorganizama koje uključuje fermentaciju) , ... Read More »