Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo

Ratarstvo

Pšenica organski način uzgoja organsko djubrivo

prihrana setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje

Pšenica organski način uzgoja – Djubrenje se vrši u skladu sa plodnošću zemljišta, a dozvoljena je samo upotreba đubriva organskog porekla i prirodnih mineralnih đubriva kao što su stajnjak, kompost, osoka, treset, glistenjak, zelenišno đubrenje,drveni pepeo, biljni rastvori i druge otpadne organske materije, a sve u cilju održavanja i poboljšanja plodnosti zemljišta. đubriva bi trebalo da potiču sa sopstvenog gazdinstva, ... Read More »

Uljana repica je pravi izbor za ratare

uljana repica

Uljana repica – Posle višegodišnjeg iskustva sa cenom pšenice možda je vreme da razmislite o setvi uljane repice. U našim agro – ekolološkim uslovima zaštita uljane repice je značajno jenostavnija u odnosu na druge useve. Od korovske flore u uljanoj repici preovlađuju jednogodišnje zeljaste biljke.   Uz cenu od 360 – 380  evra/t  i prinos od 3,6 – 4,4 t/ha. ... Read More »

Soja DELTA AGRAR – Selsem soja, svetsko, a naše

soja delta agrar sovica gama soja setva semena soja na vreme soja temperatura

Soja DELTA AGRAR – na poljima Delta Agrara je počela žetva soje . Selsem soja je donela ratarima prinos od 4 do 5,1  tona po hektaru.  Dan polja Selsem soje na imanju  ” Napredak” u Staroj Pazovi je ugostio veliki broj proizvođača soje, poslovne partnere i prijatelje. Ovogodišnji urod soje je imao povoljne vremenske uslove za razvoj i nagradio poljoprivrednike ... Read More »

SOJA suša i njeni znaci na biljkama

farmeri probleme soja suša

 Soja suša  – Soja može biti tolerantnija na sušu od kukuruza, ali razlog leži u njenoj sposobnosti  da dobro kamuflira stres od suše u odnosu na kukuruz. Kukuruz uvrće svoje lišće koje postavlja ka stablu. Ovakvu sliku nemamo kod soje. Ukoliko želiš da bolje odrediš stepen stresa moraš izbliza dobro osmotriti biljku. (Shaun Casteel,  Purdue Univerzitet, SAD, specijalista za soju). ... Read More »

Tritikale kvalitet zrna, dobro podnosi sušu

tritikale hibridi bolji

Tritikale kao vrsta u našoj zemlji se seje na sve većim površinama, te je s toga ušao u red važnijih gajenih ratarskih biljaka. Pozitivne osobine koje ga preporu?uju u proizvodnji bile bi: Sorte tritikalea su dostigle po prinosu zrna komercijalne sorte pšenice, a premašile sorte raži, je?ma i ovsa. Tritikale ispoljava visoku tolerantnost prema kiselim zemljištima koja su u našoj ... Read More »

Žetva soje pre optimalnog roka zbog suše

soja žetva soje

Žetva soje kao i drugih ratarskih kultura predstavlja vrlo ozbiljan i odgovoran posao i potrebno joj je posvetiti veliku pažnju. Kombajn se pre žetve mora podesiti i preurediti tako da se žetva obavi s najmanjim mogućim gubicima. Optimalna vlažnost zrna soje za žetvu je između 14 i 16%. Ukoliko je vlažnost ispod 12% može doći do loma i pucanja zrna. ... Read More »

ULJANA repica gajenje – dobra setva uslov dobiti

uljana repica gajenje

ULJANA repica gajenje –  Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore područja kako bi se primenile odgovarajuće agrotehničke mere u cilju što boljeg iskorišćavanja potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu. Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slučaju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i bolesti. ... Read More »

SOJA žetva koju određuje toplo vreme

soja žetva soje

 SOJA žetva – Zbog velikih gubitaka koji dostižu i do 20%, žetva je najveći problem u proizvodnji soje. Nedostatak odgovarajućih kombajna i nepravilno podešavanje žitnih kombajna prilikom žetve soje glavni su razlozi većih gubitaka naročito na neravnom zemljištu, jasno je zašto pitanju podešavanja kombajna za žetvu soje treba posvetiti posebnu pažnju.  Za uspešnu žetvu soje žitni kombajn sa standardnim hederom treba ... Read More »

SETVA uljane repice zahteva odličnu pripremu

zaštita uljane repice uljana repica stabilan setva uljane

SETVA uljane repice –  U fazi cvetanja uljana repica sadrži dva puta manje teško svarljive celuloze nego lucerka. Koristi se i kao medonosna biljka zbog dugog perioda cvetanja. U nekim zemljama koristi se i za proizvodnju biodizela. Uljana repica se gaji na neutralnim zemljištima bogata humusom i kalcijumom. Razvija dubok i snažan koren i zato je treba sejati na odgovarajućim zemljištima. ... Read More »

Podrivač – neophodna alatka za pravilnu obradu zemljišta

podrivač

 Podrivač za mala i srednja gazdinstva – iskustvo poljoprivrednika. Autor Aleksandra Mihajlović. -„Želim da iskoristim i prilagodim nameni sve priključne mašine koje imam i na taj način uštedim deo svog budžeta. Nemam veliko imanje, pa mi nisu potrebne velike i skupe mašine“, priča za Poljosferu mašinski inženjer Miroslav Vukov iz Zrenjanina, sada poljoprivrednik koji znanje iz oblasti mašinstva primenjuje na svom ... Read More »