Saturday, 25 March, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo

Ratarstvo

Sjajnik uljane repice – zaštitite mlade biljke

zemljište

Sjajnik uljane repice – Štete koje čini mogu dostići i 50 % od prinosa. Ova  značajna štetočina uljane repice prezimljava kao odrastao insekt, i na proleće čim temperatura zemljišta bude veća od 8 C a vazduha 12 C može se naći na cvetovima maslačka. Ima jednu generaciju godišnje. Na uljanu repicu prelazi kad se formiraju cvetni pupoljci i hrani se ... Read More »

MAHUNARKE za kvalitetnu stočnu hranu

mahunarke

MAHUNARKE za kvalitetnu stočnu hranu. Višegodišnje mahunaste krmne biljke čine posebno značajnu grupu biljaka za proizvodnju kvalitetne stočne hrane a i za poljoprivrednu proizvodnju uopšte. Njihova uloga u poljoprivrednoj proizvodnji je višestruka i ogleda se u sledećem: -Višegodišnje krmne mahunarke se odlikuju izuzetnom prirodnom sposobnošću da zahvaljujući simbiozi sa bakterijama iz roda Rhizobium, fiksiraju velike količine slobodnog atmosferskog azota koji ... Read More »

Setva kukuruza, preporuke stručnjaka za setvu

hibrid

Setva kukuruza – Pre svega, ratari moraju biti svesni činjenice da u biljnoj proizvodnji nema recepata. Ne postoji propisana tehnologija gajenja za sve godine, njive i hibride. U ratarskoj proizvodnji postoje opšti principi koji se moraju poštovati, a proizvođač mora da zna koja mera u kom trenutku ima najveće pozitivno dejstvo na gajene biljke. Kakvo nam je stanje vlage u zemljištu, ... Read More »

Kukuruz manjak kalijuma u razvoju biljaka

ipard

Kukuruz je najzastupljenija gajena biljka. U Srbiji ratari vole da ga gaje jer tako dobijaju sirovinu za ishranu stoke, dok uz prinose od 10 i više tona ostvaruju i značajan prihod. Da bi odtvarili takve prinose moraju poštovati savete struke. Biljka zahteva negu i puno hraniva da bi uzvratila dobrim rodom. Svaki nedostatak minerala ometa njen razvoj. Kukuruz manjak kalijuma. ... Read More »

Šećerna repa setva, zaštita od štetočina

šećerna repa

Setva šećerne repe se približila. Nezagrejano zemljište ne dozvoljava semenu da počne razvoj i seme je izloženo štetočinama. Šećerna repa je lako ranjiva u stadijumu nicanja. Treba je zaštititi  od skočibube. Larve skočibuba predstavljaju jedne od ekonomski najznačajnijih štetočina koje oštećuju podzemne organe biljaka. Polifagne su, a najveće štete pričinjavaju na povrću i jarim okopavinama i jedne su od uzročnika nepotpunog ... Read More »

Zemljište, osobine i popravljanje kvaliteta

glistenjak

Zemiljište obrazovano pod uticajem različitih klimatskih činilaca ili drugih uslova imaju i različite osobine, koje određuju njihovu poljoprivrednu vrednost – iskorišćavanje zemljišta. PSSS Negotin redovno prati  klimatske promene tako i uticaj vremena na različitim tipovima zemljišta pa samim tim i promene u zahtevima za obogaćivanje zemlišta na osnovu laboratorijskih analiza i davanjem preporuka urađenih u laboratorijskim prostorijama PSSS Negotin a ... Read More »

Soja gustina setve prema sorti i vremenu setve

soja dzak

Soja gustina setve prema sorti i vremenu setve – jedan od bitnih faktora visokogo prinosa je optimalan broj biljaka po jedinici površine. Broj biljaka je vezan za: – sortu – vreme setve -obradu zemljišta -količinu padavina -mineralnu ishranu -zaštutu od korova i insekata Gustina setve soje se određuje na osnovu karakteristika odraslih biljkaka. Brzina zatvaranja redova je bitan faktor stabilne ... Read More »

Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

korovi

Korovi nakon sadnje pšenice predstavljaju veliki problem jer uzimaju korisne materije pšenici i ometaju njen fizički razvoj. Dominantni korovi u pšenici poređani prema zastupljenosti su sledeći:  Zimsko-prolećni aspekat: stellaria media, veronica hederifolia, fumaria officinalis,galium aparine, lami um spp.,adonis aestivalis, fumaria officinalis, sinapis arvensis, itd.  Prolećno – letnji aspekat: cirsium arvense, convolvulus arvensis, bilderdyikia convolvulus, polygonum persicaria,polygonum aviculare,chenopodium album,amaranthus retroflexus,xanthium strumarium, ... Read More »

Anti drift dizne pomažu ratarima da smanje rasipanje

pesticid

Anti drift dizne– -obratite pažnju kada dođe vreme za korištenje sredstava zaštite!! Veoma je čest slučaj da količina upotrebljenih pesticida nije adekvatna ostvarenim rezultatima. Utrošak hemijskih sredstava je često PREVELIK. Kvalitet nekog primenjenog pesticida zavisi od mnogo faktora: od aktivne materije, faze razvoja useva, korova ili insekta, od agroekoloških uslova, od vremenski prilika u vreme primene pesticida. Zavisnost kvaliteta aplikacije pesticida ... Read More »

LUCERKIN rilaš napada mlade biljke u proleće

LUCERKIN  rilaš – Ova štetočina napada veliki broj biljaka, kao sto su šećerna repa, hmelj, vinova loza, pasulj, luk, grašak, lucerka, razne voćke. Štete su naročito velike u proleće kada se hrani mladim biljkama. Šećerna repa i grašak u vreme nicanja mogu biti toliko oštećeni da se usev mora preorati. Imago je 9-12 mm dug, tamne boje. Rilica je kratka ... Read More »