Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 44)

Povrtarstvo

Brašno od tikve golice – prvi u svetu

Brašno od tikve golice – Jedinstveni produkt, nastao posle ce?enja ulja iz semenki bundeve, izradili stru?njaci u Futogu. Do kraja godine u maloprodaji, ?im se obezbede koli?ine. “Pan union oil” radi na brendiranju Neobi?no brašno, zelene boje, proizvedeno od “poga?a” preostalih posle ce?enja ulja iz semena tikve golice, mo?i ?e do kraja godine da se kupi u prodavnicama zdrave hrane, ... Read More »

OZIMA SOVICA napada kukuruz, krompir

OZIMA  SOVICA na kukuruzu – Agrotis segetum ( Lepidoptera, Noctuidae) je polifagna šteto?ina rasprostranjena u uslovima umerene i hladne kontinentalne klime. Štete pri?injavaju gusenice na oko 150 biljnih vrsta. Ekonomski prag štetnosti iznosi 2-3 larve po m2 ( za okopavine). Štete od ove sovice na krompiru se ispoljavaju u vidu ošte?enja prvo liš?a (izgrizaju list po marginama) zatim korena i na ... Read More »

TUTA ABSOLUTA napada paradajz tokom cele sezone

Tuta absoluta –  Prate?i prisustvo štetnih insekata koriš?enjem lovnih, feromonskih klopki registrovana je pojava moljca paradajza (Tuta absoluta). Zbog toga apelujemo na proizvodja?e da posebnu pažnju obrate na primenu i izbor preparata zbog njihove efikasnosti.  Moljac  paradajza je sivo braon boje dužine oko 7 mm, sa rasponom krila do 10 mm. Mužjaci su tamniji od ženki. Jedna ženka može da ... Read More »

PASULJ mozaik lista izaziva ga virus

 PASULJ mozaik lista – Ovaj virus je vrlo rasprostranjen. Nalazi se svuda gde se gaje osetljive sorte pasulja i boranije. Štetnost virusa zavisi od osetljivosti sorte, soja virusa, faze razvoja biljaka u momentu infekcije i aktivnosti biljnih vaši. Opisano je nekoliko sojeva ovog virusa. Simptomi: Kod ve?ine sorti pasulja osnovni simptom je mozaik i naboranost liske. Duž nerava zadržava se ... Read More »

Crna pegavost paradajza može prepoloviti urod

Crna pegavost paradajza – Ova fitopatogena gljiva napada sve nadzemne delove biljke paradajza. Do infekcije može do?i još pri proizvodnji rasada i tada se na liš?u zaraženih biljaka javljaju tamnomrke pege. Kod starijih biljaka prve pege se uo?avaju na donjem, starijem liš?u. To su sitne, uglavnom okrugle, sivomrke pege. Vremenom se uve?avaju i pocrne. Specifi?an simptom je obrazovanje zona u ... Read More »

Lukova lisna buva – podmukli neprijatelj

Lukova lisna buva je polifagna vrsta. Osim što napada polifagne biljke, napada kupus, rotkvicu I neke korovske biljke. Aktivna je od ranog prole?a do jeseni pa su biljke tokom cele godine izložene napadu. Napadnute biljke imaju karakteristi?ne simptome, sa položenim jajima na listovima i prisustvo obilnih voštanih izlu?evina oko biljke. Ošte?enja izazivaju larve I odrasle jedinke isisavanjem sokova iz listova, ... Read More »

LUBENICA rana obezbeđuje dobru zaradu

LUBENICA rana proizvodnja donosi dobru zaradu vrednim proizvo?a?ima. Ništa bez doma?e slasne lubenice. ???? ?????????? ???????? ?? ????? ???????????? ?? ???????????, ??? ????? ??????????? ???????? ????? ?? ??????? 15 – 20 ???? ??????, ???? ?? ????????? ?????? ???? ????. ???? ?????????? ?? ???? ????????? ?????? ?????? ? ?????? ? ????? ?????? ? ?????????? ?????? ?????? ? ????????????. ????? ?? ????????? ... Read More »

Krompirova zlatica na mladim izniklim biljkama

Krompirova zlatica –Odrasli insekt je ovalnog oblika žute boje sa crnim prugama i sjajnim pokriocima. Prezimljava odrasli insekt u zemljištu. U prole?e obi?no krajem aprila ili po?etkom maja, pojavljuju se odrasle jedinke koje se hrane dopunski vrlo kratko i ne nanose velike štete. Zatim polažu lako prepoznatljiva jaja koja su u grupicama na nali?je lista. Razvoj traje 5-15 dana zavisno ... Read More »

PAPRIKA TRIPS siše sokove i “snagu” biljaka

PAPRIKA TRIPS siše sokove – Veliki štetnik paprike je kalifornijski trips.Odrasle jedinke su veli?ine 1-2 mm.Štetu izaziva i li?inka i odrasli oblik sišu?i biljne sokove iz lista i ploda, tako da oni ostaju mali i zakržljali. Trips na paprici najpre napada najmla?e listove i prelazi na peteljke i plod – to je znak da je zaraza uzela maha. Trips ima ... Read More »

Zalivanje paradajza – često ili povremeno

Zalivanje paradajza – Paradajz ima dubok korenov sistem u zemljištima dobrih fizi?kih svojstava i povoljne vlažnosti(1,5 m ) Maksimalnu dubinu dostiže oko 60 dana posle rasa?ivanja .Biljka paradajza cveta po?ev odozdo pa naviše prema vrhu. Navodnjavanje paradjza prilago?ava se nameni plodova, tj., da li se koristi za salatu ili pastu.  Najve?i prinos paradajza za salatu postiže se ?estim zalivanjima malim ... Read More »