Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 44)

Povrtarstvo

Zalivanje rasada je od velike važnosti za uspeh

Zalivanje rasada . Rasad je teško uzgajati jer i najmanje odstupanje od zahtevanih uslova rezultira velikim ošte?enjima. Jedan od uslova je i koli?ina vode za zalivanje. PARADAJZ – Proizvodi se iz rasada, posebno je osetljiv na obilnu vlažnost zemljišta, jer se dobijaju izdužene i nežne biljke. Ima skromnije zahteve za vodom u odnosu na proizvodnju rasada drugih vrsta povr?a. Za ... Read More »

Trovanja pesticidima – kako ih prepoznati

Trovanja pesticidima. Ne postoji idealno hemijsko sredstvo koje bi delovalo samo na štetne insekte, glodare, miokroorganizme i korove, a koje bi istivremeno bilo bezopasno za ?oveka.  Stoga pri radu s otrovnim sredstvima nikad nije dovoljno opreza. I najmanja nepažnja, greška u rukovanju, slu?ajnost, zabuna ili zloupotreba – mogu da dovedu do trovanja, neretko i s fatalnim ishodom. Trovanja mogu da ... Read More »

STENICA nezera viridula napada paradajz

crna pegavost stenica nezera virusi u bolesti povrća grinje virusi na paradajzu

 STENICA nezera viridula na paradajzu. Uglavnom oštećuje plodove pred berbu koji zbog šteta nemaju nikakvu tržišnu vrednost. Usnim aparatom za bodenje i sisanje nanose ubode na pokožici ploda koji dobija prošarano žutu boju. Vizuelnim osmatranjem regiona konstatovano je da se javlja i na otvorenom i na zatvorenom prostoru. Na paradajizu se mogu naći od 10 do 100 larvi na plodovima. ... Read More »

Brašno od tikve golice – prvi u svetu

Brašno od tikve golice – Jedinstveni produkt, nastao posle ce?enja ulja iz semenki bundeve, izradili stru?njaci u Futogu. Do kraja godine u maloprodaji, ?im se obezbede koli?ine. “Pan union oil” radi na brendiranju Neobi?no brašno, zelene boje, proizvedeno od “poga?a” preostalih posle ce?enja ulja iz semena tikve golice, mo?i ?e do kraja godine da se kupi u prodavnicama zdrave hrane, ... Read More »

Paprika rasad na vreme za dobre rezultate u polju

paprika rasad

Paprika rasad na vreme. U našem podneblju paprika se gaji pomoću rasada. Industrijska paprika i feferoni mogu se gajiti i direktnom setvom u polju. Za ranu proizvodnju rasad se proizvodi u toplim lejama, a za kasnu u otvorenim lejama. Potrebno je 1-1,2 kg/ha semena normalne klijavosti Veoma je važno da se setva obavi pravovremeno. Najraniju setvu treba obaviti tako da ... Read More »