Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 44)

Povrtarstvo

KOROVI U LUKU smanjuju prinos i donose bolesti

Korovi u crnom luku  se mogu suzbijati posle setve, a pre nicanja crnog luka i nakon nicanja,  kada luk formira prvi par pravih listova.  Za suzbijanje korova u crnom luku posle setve, a pre nicanja korova i useva koristi se herbicid na bazi pendimetalina koji predstavlja  osnovni  herbicid u proizvodnji luka iz semena. Dobro deluje na razne vrste muhara, štir, ... Read More »

Krastavac na otvorenom polju u maju

Krastavac na otvorenom polju je osetljiv ?ak i na niske pozitivne temperature pa se iz tog razloga direktna setva može obaviti tek kada pro?e opasnost od kasnih prole?nih mrazeva, u drugoj polovini aprila, kada se zemljište zagreje na 15-17 stepeni. Seme u takvim uslovima ni?e za 7-10 dana. Na manjim parcelama setva se obavlja u ku?ice u koje se polaže ... Read More »

Puževi u bašti mogu naneti velike štete

Puževi u bašti – U godinama sa pove?anom koli?inom padavina kao što je ova može do?i do zna?ajnih šteta  od puževa na povr?u i cve?u ,a naro?to u plasteni?koj proizvodnji.Dominantna vrsta u plasteniku je mali sivi puž gola? (Deroceras reticulatum), ?ija je gustina može iznositi preko 100 jedinki po m2, a vrlo ?esto i više. Puževi gola?i izgrizaju velike rupe ... Read More »

Rasad paradajza krajem aprila na polje

rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza

Rasad paradajza – Za ranu i srednje ranu proizvodnju paradajz se gaji iz rasada a za kasnu direktno iz semena. Pri proizvodnji iz rasada za ranu poljsku proizvodnju paradajza optimalni rok setve za naše uslove je oko 1. marta. Setvu treba obavljati u tople leje ili druge vrste zaštićenog prostora gde ima dopunskog zagrevanja. Setva može biti gusta sa oko ... Read More »

Višak azota može naneti velike štete biljkama

Višak azota – Kako nedostatak, tako i višak azota može da ima veoma nepovoljne posledice. U nekim slu?ajevima višak azota može da prouzrokuje ve?e probleme, nego blag nedostatak azota. Jednostrana preobilna ishrana azotom dovodi do relativnog nedostatka fosfora, kalijuma, bora, cinka, ako je ona propra?ena i prisustvom dovoljne koli?ine vode, dolazi do ubrzanog porasta vegetativnih organa na štetu prinosa plodova. ... Read More »

Rukola salata se gaji uspešno u Banatu

Rukola salata – Autor: Aleksandra Mihajlovi? – Da li se baviti proizvodnjom više vrsta povr?a, svaštariti, pa se u odre?enom trenutku prilagoditi uslovima tržišta ili se specijalizovati za jednu vrstu? Varga Olga u Mužlji proizvodi rukolu. Odlu?ila je da bude prepoznatljiva po proizvodnji ovog lisnatog povr?a.    “Do sada smo proizvodili razli?ito povr?e, ali smo shvatili da nismo dovoljno konkurentni ... Read More »

Lubenice na redu – setva za proizvodnju rasada

Lubenice na redu – Treba razmišljati o tome kako ?emo se hladiti vrelih, letnjih dana. Lubenica je najomiljenija – slasna, hladna, crvena. Sada je vreme za po?etak ciklusa gajenja. ZAHTEVI PREMA USLOVIMA SPOLJNE SREDINE. Na temperaturi od 25°C seme lubenice ni?e za 4-8 dana, a to je i optimalna temperatura za rast biljke. Rasad propada na temperaturi od 1°C. Minimalna ... Read More »

Organska proizvodnja – kako izvršiti zaštitu ?

 Organska proizvodnja sve više zauzima mesto u poljoprivredi Srbije , kako zbog više cene proizvoda, tako i pre svega zdravijeg finalnog proizvoda. Sama proizvodnja regulisana je zakonom u  organskoj proizvodnji koji je donet 2010. godine i od tada je zna?ajnije pomognuta bespovratnim sredstvi – ma i konkursima o zasnivanju i proizvodnji organske hrane.  U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sinteti?ki ... Read More »

Pasulj naš nasušni – domaći je najbolji

Pasulj naš nasušni – Najvažnije mere nege pasulja su: me?uredno kultiviranje i okopavanje, zaštita od korova i navodnjavanje. Me?uredno kultiviranje, kao redovna mera nege, se izvodi mehanizo- vano kultivatorima za me?uredno okopavanje. Uporedo se vrši ru?no okopavanje biljaka u redu. Naj?eš?e se primenjuju dva me?uredna kultiviranja, prvo se izvodi 7-10 dana posle nicanja na dubini 4-5 cm. Drugo kultiviranje i ... Read More »

Bukovača prilika da ostvarite dobit uz mala ulaganja

Bukova?a je zahvalna gljiva za uzgoj. Pruža Vam se prilika da je proizvedete jer: jednostavno se uzgaja, na jeftinim materijalima (slama, seno itd…), ne traži posebne uslove.   –  velika tolerancija prema temperaturi, od 5 do 30°C, optimalno 18 °C  –  nema velikih rizika pri uzgoju, kao, npr., kod šampinjona,  –  ima velike prinose, isplativost i dobru prodajnu cenu,  –  ... Read More »