Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 44)

Povrtarstvo

Rasad paradajza krajem aprila na polje

Rasad paradajza – Za ranu i srednje ranu proizvodnju paradajz se gaji iz rasada a za kasnu direktno iz semena. Pri proizvodnji iz rasada za ranu poljsku proizvodnju paradajza optimalni rok setve za naše uslove je oko 1.marta. Setvu treba obavljati u tople leje ili druge vrste zaštićenog prostora gde ima dopunskog zagrevanja. Setva može biti gusta sa oko 8 ... Read More »

Višak azota može naneti velike štete biljkama

Višak azota – Kako nedostatak, tako i višak azota može da ima veoma nepovoljne posledice. U nekim slučajevima višak azota može da prouzrokuje veće probleme, nego blag nedostatak azota. Jednostrana preobilna ishrana azotom dovodi do relativnog nedostatka fosfora, kalijuma, bora, cinka, ako je ona propraćena i prisustvom dovoljne količine vode, dolazi do ubrzanog porasta vegetativnih organa na štetu prinosa plodova. ... Read More »

Rukola salata se gaji uspešno u Banatu

Rukola salata – Autor: Aleksandra Mihajlović – Da li se baviti proizvodnjom više vrsta povrća, svaštariti, pa se u određenom trenutku prilagoditi uslovima tržišta ili se specijalizovati za jednu vrstu? Varga Olga u Mužlji proizvodi rukolu. Odlučila je da bude prepoznatljiva po proizvodnji ovog lisnatog povrća.    “Do sada smo proizvodili različito povrće, ali smo shvatili da nismo dovoljno konkurentni ... Read More »

Lubenice na redu – setva za proizvodnju rasada

Lubenice na redu – Treba razmišljati o tome kako ćemo se hladiti vrelih, letnjih dana. Lubenica je najomiljenija – slasna, hladna, crvena. Sada je vreme za početak ciklusa gajenja. ZAHTEVI PREMA USLOVIMA SPOLJNE SREDINE. Na temperaturi od 25°C seme lubenice niče za 4-8 dana, a to je i optimalna temperatura za rast biljke. Rasad propada na temperaturi od 1°C. Minimalna ... Read More »

Organska proizvodnja – kako izvršiti zaštitu ?

 Organska proizvodnja sve više zauzima mesto u poljoprivredi Srbije , kako zbog više cene proizvoda, tako i pre svega zdravijeg finalnog proizvoda. Sama proizvodnja regulisana je zakonom u  organskoj proizvodnji koji je donet 2010. godine i od tada je značajnije pomognuta bespovratnim sredstvi – ma i konkursima o zasnivanju i proizvodnji organske hrane.  U organskoj poljoprivredi zabranjeni su svi sintetički ... Read More »

Pasulj naš nasušni – domaći je najbolji

Pasulj naš nasušni – Najvažnije mere nege pasulja su: međuredno kultiviranje i okopavanje, zaštita od korova i navodnjavanje. Međuredno kultiviranje, kao redovna mera nege, se izvodi mehanizo- vano kultivatorima za međuredno okopavanje. Uporedo se vrši ručno okopavanje biljaka u redu. Najčešće se primenjuju dva međuredna kultiviranja, prvo se izvodi 7-10 dana posle nicanja na dubini 4-5 cm. Drugo kultiviranje i ... Read More »

Bukovača prilika da ostvarite dobit uz mala ulaganja

Bukovača je zahvalna gljiva za uzgoj. Pruža Vam se prilika da je proizvedete jer: jednostavno se uzgaja, na jeftinim materijalima (slama, seno itd…), ne traži posebne uslove.   –  velika tolerancija prema temperaturi, od 5 do 30°C, optimalno 18 °C  –  nema velikih rizika pri uzgoju, kao, npr., kod šampinjona,  –  ima velike prinose, isplativost i dobru prodajnu cenu,  –  ... Read More »

Gljive protiv bolesti koje nanose štete biljkama

Gljive protiv bolesti – U svetu postoji veliko interesovanje za primenu gljiva u kontroli štetočina, bolesti i korova. Stručnjaci jedne mađarske firme zaslužni su za stvaranje mikrobiološkog preparata Trifender WP, u kojem je aktivna materija gljiva Trichoderma asperellum. Enzimi i antibiotici koje luči trihoderma deluju na miceliju parazitnih gljiva, prouzroko vača bolesti gajenih biljaka, tj. uništavaju njihove spore, ,,kolonizuju ” ... Read More »

Kompost vrste, primena u organskoj proizvodnji

U organskoj proizvodnji kompost se vrlo često koristi. On služi kao đubrivo, kao sastavni deo zemljišnih sistema i kao materijal za nastiranje zemljišta.U zavisnosti od materijala koji se koristi za kompostiranje, možemo izdvojiti više vrsta komposta:kompostni stajnjak, glistenjak, kompost od biljnog industrijskog otpada, gradskog smeća, a najčešće baštenski kompost nastao od zdravog organskog otpada iz domaćinstva. Kompost vrste, primena u ... Read More »

Poljska klijavost određuje uspešnu setvu

Poljska klijavost zavisi od:  1. / uzajamnog delovanja agrotehničkih, meteoroloških i drugih ekoloških uslova 2. / od uslova u kojima je seme gajeno 3. / mesta gde je seme zasejano. Semena istog porekla, zasejana u različitim mestima i semena različitog porekla zasejana u istim uslovima, imaju različitu poljsku klijavost. Đubrenje: gajenje semena na različitim nivoima đubrenja imaju različitu poljsku klijavost. ... Read More »