Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 30)

Povrtarstvo

Zeolit pomaže rast i razvoj biljnih kultura

paprika ljuta zeolit pomaže zadruge za bolji

Zeolit pomaže. U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu i ratarstvu za pove?anje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprivrednih prozivoda, kao mineralni i organomineralni supstrat koji služi kao dodatak za gajenje povrća, u sastav đubriva sa ciljem povećanja njihove efektivnosti i dužine dejstva, kao nosioci i aktivatori dejstva herbicida, preparata za stimulaciju rasta itd Uticaj ... Read More »

NAVODNJAVANJE negativne posledice primene sistema

plastenik plodored navodnjavanje sistem za navodnjavanje korenov sistem sistemi za navodnjavanje

NAVODNJAVANJE negativne posledice  Ministarstvo poljoprivrede je potpomoglo nabavku sistema za navodnjavanje. Promena klimatskih uslova uzgoja poljo-kultura nas primorava da obezbedimo zalivne sisteme jer oni garantuju dobre prinose i ekonomsku dobit. Prednosti su brojne, ali moramo znati i o mogućim neželjenim efektima.  Pored mnogih značajnih koristi koje navodnjavanje ima u poljoprivrednoj proizvodnji, navodnjavanje može imati i neželjene posledice, naročito ukoliko se nepravilno ... Read More »

Berba pasulja kada je pravo vreme

pasulj naš berba pasulja

Berba pasulja – U proizvodnim uslovima naše zemlje pasulj stiže za berbu krajem jula i početkom avgusta. Određivanje pravog momenta za žetvu otežava to što pasulj neravnomerno sazreva, a prezrele mahune lako pucaju, i dolazi do osipanja semena. Zbog velike mogućnosti osipanja zrna u toku berbe, poželjno je berbu obaviti u jutarnjim časovima, kada su mahune još vlažne od rose. ... Read More »

KROMPIR temperatura i njen uticaj na krtole

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

KROMPIR temperatura – POSLEDICE VISOKIH TEMPERATURA U PROIZVODNJI KROMPIRA. Dug sušan period zasigurno ostavlja značajne posledice ne samo na pad prinosa , već i na kvalitet krompira. Na biljkama i krtolama će se javiti tzv.neinfektivna oštećenja i deformacije. Ona se javljaju kao posledica stresnih faktora izazvanih nepovoljnim delovanjem agroekoloških i klimatskih faktora, kao i usled neadekvatne mineralne ishrane.I visoke temperature vazduha, ... Read More »

Dinja skraćivanje vreže radi boljeg kvaliteta ploda

dinja kalijum je važan

Dinja skraćivanje vreže – Dinja (lat.Cucumis melo) je jednogodišnja biljka koja se ubraja u porodicu Cucurbitaceae i ubraja se u povrće, ali je mnogi smatraju voćem. Bilo voće ili povrće, neophodno je primeniti mere nege posle nicanja ili sadnje rasada. Pored kultiviranja, okpoavanja, prihranjivanja i navodnja- vanja jedna od mera nege karakteristićnih za dinju je skraćivanje vreža. Skraćivanje vreža se primenjuje ... Read More »

KRASTAVAC zaštita biljaka i dozrelih plodova

krastavac zaštita vlažnost uvenuće fussarium svetlost krastavac u plasteniku krastavac setva

KRASTAVAC zaštita – Gajenje krastavaca na našem području postaje sve značajnije kako u plastenicima tako i na otvorenom polju. S obzirom da je ova proizvodnja  obično u uslovima navodnjavanja sa povećanjem temperatura ostvaruju se mikroklimatski uslovi i za pojavu bolesti na krastavcima među kojima je najvažnija plamenjača. Poznato je da se na krastavcima javlja plamenjača čiji je prouzrokova? fitopatogena gljiva ... Read More »

KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

sušenje povrća paprika bakterioza susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

Kalcijum  manjak u gajenju – Mogući su veliki problemi na plodovima povrća, naročito na paradajzu  i paprici u vidu sušenja vrha ploda i ugnutih pega. Na tako oštećenom plodu obično se razvijaju saprofiti, pre svega Alternaria spp. Ovakav tip oštećenja je posledica nedostatka kalcijuma ili nemogućnost usvajanja ovog elementa od strane  biljaka usled visokih temperatura i nedostatka vlage u dužem ... Read More »

MRKVA,CELER,PERŠUN bolesti i zaštita kultura

mrkva navodnjavanje mrkva u leto šargarepa kao

MRKVA,CELER,PERŠUN  – Najzna?ajnije bolesti korenastog povrća (mrkva, celer, peršun). Crna pegavost mrkve (Alternaria radicina) Zbog poleganja i propadanja klijanaca, kao i truleži korena u polju i skladištu, ovo je ekonomski zna?ajan patogen ove familije biljaka. Biljke inficirane u fazi klijanja izumiru pre nicanja. Biljke zaražene nakon nicanja požute, a lišće nekrotira. Na korenu mrkve izaziva crnu trulež.  Mere zaštite podrazumevaju ... Read More »

Svetlost u plasteniku – zasenjivanje ReduSol- Xtra

redusol svtlost u plastenikue

Svetlost u plasteniku je važan faktor za rast i razvoj biljaka. Tokom letnjih dana  velika količina svetlosti može da nanese štete na gajenim biljkama. Biljke kojima treba manje svetlosti (3.000-5.000 luksa) bolje podnose zasenjivanje i gust sklop. Mnoge od njih, kao što su mladi crnii i beli luk, mogu uspešno da se gaje između biljaka na zasejanim mestima (500-1.000 luksa). Za ... Read More »

Šargarepa kao drugi usev tokom godine

mrkva navodnjavanje mrkva u leto šargarepa kao

Šargarepa kao drugi usev . Najvažniji uslov za setvu šargarepe kao drugog useva je navodnjavanje. Setva se vrši u prvoj dekadi jula meseca, nakon ubiranja graška, ranog krompira, kupusa, salate i ranog ječma. Najveći prinosi mogu se ostvariti na plodnim, strukturnim, srednje lakim zemljištima propusnim za vodu na kojima se ne obrazuje pokorica. Najviše je odgovaraju zemljišta blago kisele do ... Read More »