Sunday, 23 April, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 30)

Povrtarstvo

PROMENE NA LISTU

Često se povrtari susreću sa neobičnim promenama na listovima biljaka.Same promene nam mogu ukazati na nedostatak ili višak nekih hemijskih elemenata.Na osnov naših zapažanja možemo povećati ili smanjiti njihov unos u toku gajenja. Neki hemijski elementi su lako pokretni , drugi ne. – tako je nastala tabela. POKRETNI ELEMENTI su oni čiji uticaj se primećuje na DONJIM, STARIJIM  listovima, dok ... Read More »

CRNA PEGAVOST krompira može “odneti” urod

Crna pegavost bolest krompira. Krompir spada u red najintenzivnijih ratarskih kultura i može da, s obzirom na prirodne potencijale s kojima raspolaže naša zemlja, predstavlja značajan strateški proizvod.  Plodored  Krompir najbolje uspeva posle leguminoza, zatim strnih žita, a posle njega se mogu gajiti sve kulture koje su osetljive na zakorovljenost. Najbolje uspeva na plodnim zemljištima, mada uz primenu pune agrotehnike ... Read More »

LUBENICA – antraknoza i plamenjača biljaka

 LUBENICA – antraknoza i plamenjača. Vremenske prilike doprinose razvoju bolesti gajenih kultura. Među njima se javlja i plamenjača lubenice. Simptomi na listu su u vidu svetlozelenog mozaika. Razvojem bolesti pege postaju žute i jasno oivičene većim lisnim nervima. U uslovima visoke vlažnosti, u okviru pega, sa naličja lista, dolazi do sporulacije parazita u vidu pojave sive prevlake. Zaraženi deo lista ... Read More »

BILJNA ULJA protiv štetočina i bolesti

Biljna (prirodna) ulja se sve više primenjuju u zaštiti bilja. Biljna ulja imaju primenu u suzbijanju nekih štetočina i uzročnika bolesti. Ulje od soje, lecitin koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice povrtarskih i ukrasnih biljaka. Biljna ulja poseduju neke prednosti u poređenju sa sintetičkim insekticidima i akaricidima a to je: deluju mehanički na insekte, tako da je rizik od rezistentnosti vrlo ... Read More »

VLAŽNA TRULEŽ povrća Erwinia carotovora ssp.

Vlažna trulež Prouzrokovač: Erwinia carotovora ssp.Rasprostranjena je gotovo u svim krajevima sveta,posebno tamo gde se gaje korenasto-krtolaste biljke. Najčešće se javlja na mkrvi odakle potiče naziv bolesti “carotovora”. Prouzrokovač vlažne truleži može da pričini velike štetetokom proizvodnje, ali i skladištenja ratarskih i povrtarskih biljaka. Štete nastaju usled truljenja plodova, krtola i mesnatog korena.  Ova bakterija je prisutna i u nasoj ... Read More »

NAVODNJAVANJE kako najbolje zalivati, koliko, kada …

NAVODNJAVANJE –  Vreme zalivanja, kvalitet i količina vode za navodnjavanje Vreme zalivanja u bašti moguće je odrediti tzv. vizuelnom metodom. Uzme se zemlja sa 15 do 20 cm dubine i zgnječi čvrsto u ruci. Ako se ne obrazuje grudva, zemljište je veoma suvo i biljke su oštećene od suše. Ako se obrazuje grudva, ali nije čvrsta, vreme je za zalivanje, ... Read More »

Provetravanje plastenika je neophodna mera

Provetravanje plastenika – Sistem za provetravanje plastenika treba da obezbedi dovoljnu količinu svežeg vazduha za biljke. Pod svežim vazduhom podrazumeva se ne samo čistoća i hemijski sastav vazduha, nego i smanjen sadržaj vodene pare u vazduhu. Drugi bitan faktor, koji se smanjuje provetravanjem je relativna vlažnost vazduha. Povećanjem relativne vlažnosti vazduha povećavaju se i rizici od pojave štetočina i bolesti. ... Read More »

Azot i njegov višak u gajenju povrća

Azot u hajenju povrća. Kako nedostatak, tako i višak azota može da ima veoma nepovoljne posledice. U nekim slučajevima višak azota može da prouzrokuje veće probleme, nego blag nedostatak azota. Jednostrana preobilna ishrana azotom dovodi do relativnog nedostatka fosfora, kalijuma, bora, cinka, ako je ona propraćena i prisustvom dovoljne količine vode, dolazi do ubrzanog porasta vegetativnih organa na štetu prinosa ... Read More »

PARADAJZ virusi koji napadaju biljku i plodove

PARADAJZ  virusi – Paradajz je biljka koja se gaji na velikim površinama. Često je meta brojnih štetnika. Virus bronzavosti, Virus mozaika duvana na paradajzu (Tobacco mosaic virus), Virus mozaika paradajza (Tomato mosaic virus), Kakvi če se simptomi javiti na biljkama paradajza zavisi od virulentnosti virusa, vremenskih prilika, sorte paradajza i starosti biljaka .Na mladim biljkama nastaje mozaik na listovima, listovi ... Read More »

KRASTAVAC zaštita biljaka i dozrelih plodova

KRASTAVAC zaštita – Gajenje krastavaca na našem području postaje sve značajnije kako u plastenicima tako i na otvorenom polju. S obzirom da je ova proizvodnja  obično u uslovima navodnjavanja sa povećanjem temperatura ostvaruju se mikroklimatski uslovi i za pojavu bolesti na krastavcima među kojima je najvažnija plamenjača. Poznato je da se na krastavcima javlja plamenjača čiji je prouzrokovač fitopatogena gljiva ... Read More »