Tuesday, 17 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 30)

Povrtarstvo

Zalivanje pravilni turnusi zalivanja kultura

topla leja paradajz virusi kalemljenje

Zalivanje pravilni turnusi – U ovako toplim danima svi proizvo?a?i moraju zalivati gajene kulture. Ponekad u želji da spasu biljke zalivaju i kada bi trebalo da omogu?e biljci da “diše”.Potrebno je da se pridržavaju odre?enih pravila jer mogu naneti štetu gajenim kulturama. Maksimalni vremenski interval (u danima) izme?u dva uzastopna zalivanja u toku “špic” perioda, odre?en je odnosom izme?u neto ... Read More »

SADNJA luka ozimi ili prolećni rok sadnje

crni luk trulež luka sadnja luka trips luka bolesti luka

Sadnja luka, kada ? – Crni luk spada među najrasprostranjenije povrtarske kulture koje služe za ishranu ljudi. To je dvogodišnja biljka koja u prvoj godini obrazuje glavicu. Naredne godine iz glavice izrastaju cvetna stabla koja donose seme. Crni luk se gaji kao jednogodišnji, direktno iz semena, ili kao dvogodišnji, iz arpadžika. Otporan je na hladnoću i podnosi širok raspon temperature. ... Read More »

Dinja rasad, razvoj – neophodni optimalni uslovi

dinja kalijum je važan

Dinja rasad, razvoj – Rana proizvodnja dinja obezbje?uje se na dva na?ina: iz rasada ili, što je re?e, setvom u “tople ku?ice”.Ovim na?inom, uz dobro odabran rani hibrid ili sortu, plodovi stižu za 10 do 15 dana ranije. Korenov sistem dinje vrlo je osetljiv na povre?ivanje i stoga se rasad proizvodi u plasti?nim vre?icama ili saksijama (jifi, plasti?ne ili glinene), ... Read More »

Grinje u povrću nanose velike štete

grinje oprašivanje biljaka krastavac , bolesti krastavac plamenjača zaštita paradajza

Grinje u povrću – Kod  gajenja povrća u zaštićenom prostoru najčešće se sreću tri vrste grinja: 1./ obični paučinar (Tetranichus urticae), 2./ atlanski pregalj (T.atlantikus) i 3./ rđasta grinja (Vasates lycopersici). U staklenicima i plastenicima napada svo gajeno povrće, a posebno su osetljivi paradajz i krastavac, dok na otvorenom, lubenica i pasulj. Pri nepovoljnim klimatskim uslovima grinje se sakupljaju u kolonije ... Read More »

Zeolit tajna za uspešan razvoj rasada povrća

zeolit povećava

Zeolit tajna  – Zeolit  je mineral koji se na tržištu u Srbiji može na?i pod razli?itim nazivima.  Iskopava se u južnoj Srbiji i to u selu Irig kod Brusa ve? niz godina je “tajno oružje” proizvo?a?a  u povrtarstvu . Za  odrasle, ve? oformljene biljke nije ništa spektakularno, ali je zato za rasad odli?an . Koren se mnogo brže razvija nego ina?e, ... Read More »

Regulatori rasta za povrće u vrtovima

kupusna regulatori rasta berba kupusa bolesti kupusnjača kupusni moljac kupusa

Regulatori rasta – Od prirodnih regulatora rasta i razvoja biljaka imamo stemine i algazole, a i jedan i drugi su na prirodnoj bazi. Za stemine se smatra da je prirodni bioregulator koji uti?e na pove?anje prinosa i poboljšanje kvaliteta biljnih proizvoda.  Koriste se ve? duže vreme ne samo kod povr?a ve? i kod drugih vrsta, kao na pr. ratarstvo, vo?arstvo, ... Read More »

Grejanje plastenika tokom proizvodne godine

salata tresetna mušica plastenik zeleni krovovi konkurs za biljnu provetravanje salata u plasteniku provetravanje plastenika

Grejanje plastenika – Održavanje potrebne temperature u plasteniku vrlo je važno za biljke koje želite da odgajate. Zato se uvek trudite da odaberete greja? koji je dovoljno snažan da održava najnižu potrebnu temperaturu u svim vremenskim uslovima. Ostali elementi o kojima trebate razmišljati pri izboru greja?a su upotrebljivost, troškovi instaliranja, troškovi održavanja i naravno troškovi grejanja. Za izra?una – vanje ... Read More »

PH vrednost zemljišnog rastvora u povrtarstvu

gliste vpomažu zemljište glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

 Ph zemljišnog rastvora u proizvodnji povr?a. Proizvodnja povr?a u velikoj meri zavisi od vrednosti Ph zemljišnog rastvora i vode za navodnjavanje. Usvajanje od strane korenovog sistema makro i mikro elemenata zavisi od reakcije zemljišnog rastvora što ?e se mazemljišnog rastvoranifestovati u prinosu i kvalitetu plodova. Promena Ph vrednosti za jednu jedinicu dovodi do promene koncentracije vodonikovih jona (H+). Promena jedne jedinice ... Read More »

Rasad obezbeđuje dobar rezultat

paradajz seme orošavanje rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza zaštita rasada

Rasad – Proizvo?a?i ranog povr?a prilago?avaju?i vreme sadnje proizvodnim uslovima u zašti?enom prostoru, setvu i proizvodnju rasada povr?a obavljaju u više rokova. Zavisno od setvenih rokova rasad povr?a se nalazi u razli?itim fazama. Pre svega, proizvo?a?ima koji ?e tek obaviti setvu savetujemo da za setvu koriste dezinfikovano i kvalitetno seme koje ima visoku biološku vrednost. Predsetveno tretiranje semena ima za ... Read More »

Zaštita u organskoj proizvodnji, sredstva

gljive čuvaju otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

Zaštita u organskoj proizvodnji – Suzbijanje bolesti, šteto?ina i korova u organskoj proizvodnji predstavlja vrlo veliki  problem jer nije dozvoljena primena hemijskih sredstava (pesticida) koji se, ina?e, primenjuju u konvencionalnoj ( klasi?noj ) proizvodnji. Zaštita u organskoj proizvodnji zasniva se na pricipu spre?avanje pojave štetnih organizama (bolesti, šteto?ina i korova), a ne njihovom le?enju kada se pojave. Zbog toga se ... Read More »