Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 3)

Povrtarstvo

ZEOLIT povećava prinos, poboljšava otpornost

zeolit povećava

ZEOLIT povećava prinos – U poljopriredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu, ratarstvu za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprivrednih prozivoda. Kao mineralni i organomineralni supstrat koji služi kao dodatak za gajenje povrća. Dodaje se u sastav đubriva sa ciljem povećanja njihove efektivnosti i dužine dejstva, kao nosioci i aktivatori dejstva herbicida, preparata za ... Read More »

Salata u plasteniku – kako je štititi od napasnika

salata tresetna mušica plastenik zeleni krovovi konkurs za biljnu provetravanje salata u plasteniku

Salata u plasteniku. U posljednjih nekoliko godina proizvodnja povrtarskih kultura u plastenicima zauzima sve važnije mesto u ukupnoj povrtarskoj proizvodnji našeg kraja. Sve je više poljoprivrednih proizvođača koji se bave povrtarstvom pod plastenikom i uzgoju salate kao najranije kulture koja se ponudi na tržištu . Proizvodnji salate u plasteniku potrebno je posvetiti posebnu pažnju primenom preventivnih hemijskih mera iz razloga što ... Read More »

Paprika prinosi koji donose zaradu i nove investicije

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

Paprika prinosi  – Postizanje visokih prinosa paprike u mnogome zavisi od pravilnog izbora zemljišta. Paprika zahteva ravna zemljišta, ili sa blagim nagibom, humusna i strukturna zbog mogućnosti primene pravilne agrotehnike i navodnjavanja. Paprici ne odgovaraju zemljišta sa visokim podzemnim vodama zbog oboljenja korenovog sistema. Za papriku nisu pogodna zemljišta gde se često javljaju kasni prolećni mrazevi. Treba izbegavati područja na koima ... Read More »

Kopriva -primena u organskoj proizvodnji

kopriva organsko đubrivo biljke koje štite

Kopriva – Usled nedostatka na tržištu pesticida i đubriva organskog porekla, u organskoj proizvodnji kopriva nalazi sve veću primenu. Može se koristiti kao đubrivo ili kao insekticid. čaj od koprive koristi se kao tečno azotno đubrivo i ima veoma pozitivan uticaj na gajene biljke. Podstiče rast, stvaranje hlorofila, jača otpornost biljaka prema stresnim uslovima, kao i bolestima i štetočinama. đubrivo se ... Read More »

Sorte krompira – garant uspešne proizvodnje

krompir sorte krompira

Sorte krompira – Dosadašnja podela krompira samo na „crvene i bele“ treba da se promeni te da krompir kao nezaobilazna namirnica dobije mesto koje mu pripada, odnosno da se gaji krompir kao namenski proizvod. Izbor sorte je jedan od najvažnijih parametara za uspešnu proizvodnju.  Sorte za ranu proizvodnju krompira moraju biti kratke vegetacije, sa ranim zametanjem krtola. Od važnosti je ... Read More »

Rasad značaj temperature u razvoju biljaka

rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza

Rasad značaj temperature. Kada govorimo o rasadničkoj proizvodnji potrebno je posebno obratiti pažnju na temperaturu . Temperatura je uz supstrat, vodu i svetlost osnovni faktor u proizvodnji rasada. Ako imamo dodatni izvor toplote ispariće višak vode ili će biljka usled intezivnog rasta da je usvoji. A ako je leja hladna, imamo previše vlage u supstratu, a dan je tmuran, bez ... Read More »

Pikiranje rasada skraćuje vreme plodonošenja

rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza

Pikiranje rasada ima praktičan značaj, jer omogućuje da se odgaje i rasade odraslije biljke koje će znatno ranije stići na rod. Sa biološkog stanovišta pikiranje nije neophodno ukoliko se biljkama, prilikom setve, obezbedi vegetecioni prostor kakav dobijaju prilikom pikiranja. Medjutim, pikiranjem se ostvaruje znatna ekonomija rada, materijala i sredstva pa zbog toga ovaj postupak ima široku primenu.Treba napomenuti da pikiranje ... Read More »

Celer od semena do rasada za 10 nedelja

celer u plasteniku celer kornjaš celer prihrana bolesti celera celer od semena

 Celer od semena. Kontejnerski rasad celera ima potpuno pravilan i jednak vegetacioni prostor, što omogućava ujednačen porast biljke. Za proizvodnju rasada najbolje je koristiti gotove supstrate dobrih vodnovazdušnih osobina i sadržaja hranjivih elemenata neophodnih za razvoj. Supstrati su sterilni i ne sadrže uzročnike bolesti. Rasađivanjem sa grudvom supstrata na korenu, biljke  prelaskom na poljske uslove ne doživljavaju stres kao one presađene ... Read More »

SETVA kupusa u decembru, sadnja u aprilu

rasad rani kupus setva kupusa

Setva kupusa – Pripreme sa setvu semena kupusa za ranu berbu se približava. Leje ste verovatno pripremili ranije i sada se semenke pažljivo stavljaju u zemlju. Potrebno je da temperatura leja bude ispod 20 C, dok proces proizvodnje rasada traje 40-50 dana. SETVA kupusa – Obavlja se u toplim lejama ili plastenicima sa veštačkim zagrevanjem. Kupus zavisno od reona za ... Read More »

Paštrnak u plasteniku, dobra ideja ?

paštrnak povrće zaštitna

Paštrnak u plasteniku – Korenasto-krtolaste biljke imaju značajnu ulogu u sistemu plodoreda, kod većine proizvođača koji se bave plasteničkom proizvodnjom nisu zastupljene. Paštrnak na istom mestu može se gajiti nakon 3-4 godine. Za plasteničku proizvodnju dobri predusevi su: boranija, paprika, paradajz, krompir, kupusnjače, dok na otvorenom polju biljke iz porodice leguminoza, vrežaste biljke i krompir. Osnovna obrada zemljišta se izvodi ... Read More »