Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 20)

Povrtarstvo

PARADAJZ virus mozaika na biljkama

topla leja paradajz virus kalemljenje

PARADAJZ virus mozaika – Ovaj virus je prisutan u svim podru?jima gde se gaji paradajz. Ekonomski je vrlo štetan u mešovitim zarazama, naro?ito sa virusom mozaika paradajza i virusom mozaika duvana. U proizvodnji paradajza u zatvorenom prostoru virus se ?eš?e javlja, svakako zbog mehani?kog zaražavanja koje se obavlja izvo?enjem raznih mera nege tokom gajenja ove biljke. Doma?ini ovog virusa su ... Read More »

PARADAJZ kako se odupreti bolestima ploda

prihrana paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica

PARADAJZ – Prilikom proizvodnje paradajza na otvorenom, pa i u zatvorenom prostoru ?esto se mogu uo?iti neke promene, naro?ito na plodovima, a koji nisu posledica delovanja nekog od patogena. Ove promene naj?eš?e nastaju kao posledica uticaja faktora abiotske prirode, klimatskih promena i drugih spoljašnjih uslova, propusta u tehnologiji gajenja, kao i genetske modifikacije (karakteristike) sorte.  U tom slu?aju dolazi do ... Read More »

Krompir, nega useva krompira tokom sezone

vaši plamenjača krompira

Krompir, nega useva obuhvata agrotehni?ke mere u periodu od sadnje krtola krompira do va?enja novog proizvoda. U tom periodu neophodno je da se zemljište održi u rastresitom stanju, uz povoljnu vlažnost, bez korovske flore, da se gajene biljne vrste stimulišu hranivima i preduzmu odgovaraju?e mere zaštite protiv bolesti i šteto?ina. Nega pre nicanja krompira U povoljnim uslovima proizvodnje zasa?ene, a ... Read More »

Paprika u maju se iznosi na njivu

prirodni lekovi organska

Paprika  u maju – Capsicum annuum ima veliki privredni zna?a, spada u grupu najzna?ajnih kultura. Spada u grupu intenzivnih kultura. Zahteva veliko angažovanje ljudskog rada. Paprika je visokoakumulativna kultura, jer ostvaruje visok dohodak po jedinici površine. Ima visoka akumulacija te spada u najzastupljeniju kulturu, koja se može koristiti na razne na?ine, jer ima visoku hranljivu i biološku vrednost.   Gaji se ... Read More »

FERTIRIGACIJA kao korekcija osnovnog đubrenja

sistem zalivni turnusi tenziometar sistemi za navodnjavanje

FERTIRIGACIJA kao korekcija – i kvalitetno ?ubrenje je osnov ozbiljne povrtarske proizvodnje i ukoliko se naprave greške prilikom ?ubrenja, sva dalja ulaganja ne?e dovesti do željenih rezultata. Fertirigacija je ?ubrenje preko sistema za navodnjavanje kojom treba izvršiti korekciju osnovnog ?ubrenja bez upotrebe prevelikih koli?ina vodotopivih  ?ubriva. Ukoliko se ?ubrenje biljaka vrši isklju?ivo fertirigacijom u odre?enim vremenskim periodima javlja se  veliki deficit ... Read More »

UVENUĆE Fussarium, sclerotinia, verticilium opasni u povrtnjaku

vlažnost uvenuće fussarium svetlost

Uvenu?e Fussarium prouzrokuju gljive iz roda Fusarium (F.oxysporum,F.solani),  Sclerotinia sclerotiorum i Verticillium spp. Najve?i su problem u plasteni?koj proizvodnji paprike, krastavca, a na otvorenom polju u proizvodnji lubenica, suncokreta… Simptomi se ogledaju u pojavi uvenu?a celih biljaka, prvo pojedina?nih ili u manjim grupama oazno, dok se kasnije ove oaze šire. Na obolelim biljkama simptomi se ispoljavaju obi?no na prizemnom delu ... Read More »

VRG – kalem lubenice skrajuće vreme uzgoja

lubenice vaši

VRG – kalem lubenice – Bostan se najčešće kalemi na vrg. Kalemljenje se izvodi u fazi mladih biljčica, rasada starog 3-4 dana. Ogledi su pokazali da lubenice koje rastu na korenu vrga daju mnogo bujnije vreže, imaju mnogo veći broj grana, listova i plodova, pri čemu su plodovi krupniji i slađi. Ovome doprinosi jača usisna moć korena vrga jer prodire ... Read More »

Grašak bolesti i načini zaštite biljaka

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

GRAŠAK  bolesti – mlade biljke traže zaštitu. Treba se na vreme pripremiti na “navalu” štetnika kojima toplota pogoduje. Predlažemo Vam i sredstva zaštite. Antraknoza graška (Ascocyta pisi)  Gljiva se uglavnom prenosi zaraženim semenom useva a i drugim biljnim delovima. Uzrokuje pege na listovima bledosme?e boje sa vidljivim tamnosivim rubom.Na mahunama su pege malo udubljene. Micelijum prodire do semena koje poprima sivu ... Read More »

Zaštita luka tokom sezone gajenja biljke

crni luk trulež luka sadnja luka

Zaštita luka – Suzbijanje štetočina je značajna mera u proizvodnji lukova bez koje se ne mogu postići značajniji prinosi, a preventivno možemo ublažiti štete odabirom odgovarajuće parcele, i sprovođenjem pravilnog plodoreda. U daljem tekstu biće navedene najznačajnije (ekonomski) štetočine: 1. Zemljišne štetočine: gundelji – larve su grčice carabaeidae); skočibube – larve su žičari (Elateridae) i podgrizajuće sovice (Noctuideae). Suzbijanje se vrši ... Read More »

BOLESTI korenastog povrća tokom sezone

mrkva čuvanje šargarepa

BOLESTI korenastog povr?a – Najzna?ajnije bolesti korenastog povr?a (mrkva, celer, peršun). Crna pegavost mrkve (Alternaria radicina). Zbog poleganja i propadanja klijanaca,kao i truleži korena u polju i skladištu,ovo je ekonomski zna?ajan patogen ove familije biljaka. Biljke inficirane u fazi klijanja izumiru pre nicanja. Biljke zaražene nakon nicanja požute, a liš?e nekrotira. Na korenu mrkve izaziva crnu trulež.   Mere zaštite ... Read More »