Friday, 14 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 20)

Povrtarstvo

Plavi patlidžan mrka trulež i pegavost plodova

plavi patlidžan

Plavi patlidžan  – Jedini domaćin gljive Phomopsis vexans je plavi patlidžan. Ova gljiva ne parazitira paradajz i papriku. Bolest može značajno umanjiti prinos, kvalitet plodova i klijavost semena. Simptomi- P.vexans prouzrokuje siptome na lišću, stablu i plodovima plavog patlidžana. Takođe može da dovede do poleganja mladih biljaka. Pege na lišću su sitne, sive do mrke, u centru su svetlije. Vremenom pege ... Read More »

Paprika vlažna trulež plodova nanosi štete

paprika uticaj nekroza vrha ploda zeleno uvenuće mleko štiti organskapaprika vlažna paprika trips organska bakterize paprike

Paprika vlažna trulež – Ovaj prouzrokovač se razvija samo na plodovima. Redovnije se javlja u vreme i posle berbe ali i pre ako se stvore uslovi za infekcije. Bolest može znatno smanjiti komercijalnost proizvodnje. Osim direktne štete unosi i psihološki nemir jer se ne može predvideti intezitet pojave i može se javiti i posle kupovine odnosno prodaje potpuno zdravih plodova . ... Read More »

MRKVA u leto kao drugi usev uz navodnjavanje

mrkva navodnjavanje mrkva u leto šargarepa kao

MRKVA u leto – U uslovima navodnjavanja mrkva se veoma dobro može proizvesti kao drugi usev, narocito posle ubiranja graška, ranog krompira, kupusa, spanaća, salate pa i posle ranog ječma. Za mrkvu su najpogodnija lakša, rastresita i plodna zemljišta.  Teška i zbijena zemljišta za mrkvu su nepogodna jer se koren na takvim zemljištima deformiše i račva. Zemljište se izore odmah nakon ... Read More »

UVENUĆE Fussarium, sclerotinia, verticilium opasni u povrtnjaku

krastavac zaštita vlažnost uvenuće fussarium svetlost krastavac u plasteniku krastavac setva

Uvenuće Fussarium prouzrokuju gljive iz roda Fusarium (F.oxysporum,F.solani),  Sclerotinia sclerotiorum i Verticillium spp. Najveći su problem u plasteničkoj proizvodnji paprike, krastavca, a na otvorenom polju u proizvodnji lubenica, suncokreta… Simptomi se ogledaju u pojavi uvenuća celih biljaka, prvo pojedinačnih ili u manjim grupama oazno, dok se kasnije ove oaze šire. Na obolelim biljkama simptomi se ispoljavaju obično na prizemnom delu ... Read More »

PASULJ mozaik lista izaziva ga virus

pasulj mozaik lista

 PASULJ mozaik lista – Ovaj virus je vrlo rasprostranjen. Nalazi se svuda gde se gaje osetljive sorte pasulja i boranije. Štetnost virusa zavisi od osetljivosti sorte, soja virusa, faze razvoja biljaka u momentu infekcije i aktivnosti biljnih vaši. Opisano je nekoliko sojeva ovog virusa. Simptomi: Kod većine sorti pasulja osnovni simptom je mozaik i naboranost liske. Duž nerava zadržava se ... Read More »

BOLESTI luka tokom sezone gajenja

biljke štite srebrnjak luk trips luk plamenjača bolesti luka korovi u luku

BOLESTI LUKA i njihovo tretiranje zaštitnim sredstvima. Najznačajnije bolesti luka – Trulež glavica i lisna pegavost luka (Botrytis allii, B.squamosa, B. cinerea). Štete koje ovaj patogen može pričiniti mogu biti velike a ogledaju se u propadanju lisne mase, što dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta lukovica. B.allii i B.squamosa dovode do pegavosti  lista. Nastaju sitne beličaste ili žućkaste pege, često sa ... Read More »

REZISTENTNOST štetočina na primenjene preparate

biljne vaši rezistentnost plastenik vaši mleko štiti

Rezistentnost štetočina – Šta je rezistentnost ? Pojava populacije štetnih organizama smanjene osetljivosti prema nekom pesticidu naziva se rezistentost. Nekontrolisana i neracionalna upotreba pesticida dovela je do toga da sve više na našim poljima imamo pojavu rezistentnosti određenih organizama na pojedine preparate, a ne retko se dešava da imamo slučajeve kada smo ograničeni na jedan efikasan preparat.  Ovakvi slučajevi se ... Read More »

VODOTOPIVA đubriva su nezamenjiva

bela vaš vodotopiva vaši plamenjača krompira krompir štetnici krompir nega

Vodotopiva đubriva su nazamenjiva – Savremena proizvodnja i redovna upotreba đubriva dovela je do značajnog smanjenja zone korenovog sistema kod gajenih biljaka. To je razlog više da se pravilno i pravovremeno upotrebe vodotopiva  NPK  djubriva različitih  formulacija predviđenih  za različite faze vegetacije biljaka. Intenzivno povrtarstvo zahteva kvalitetna i visoko izbalansirana ?ubriva.Vodotopiva djubriva moraju  biti   stvorena na bazi kalijum nitrata sa optimalnim ... Read More »

MOLJAC krompira sačuvajte zdravlje biljaka

mladi krompir zahtevi moljac krompira krompir organski

MOLJAC  krompira – Na površinama pod krompirom pojavio se moljac koji izaziva oštećenja na lišću, stablu i krtolama. Tokom skladištenja krompira nastaju vrlo velike štete. Pogledajte na listove krompira koje ste posejali radi stvaranja krtole za setvu iduće godine, da Vas ne iznenade njegove gusenice. Opis štetočine – Odrastao moljac je leptir raspona krila 28-30mm, a dužine tela 10-12 mm. ... Read More »

Zalivni turnusi , odnos potreba biljaka za vodom

voda uslov sistem zalivni turnusi tenziometar sistemi za navodnjavanje konkurs za dodelu sredstava

Zalivni turnusi – Maksimalni vremenski interval (u danima) između dva uzastopna zalivanja u toku “špic” perioda, određen je odnosom između neto zalivne norme (nNz – količina vode koja se raspoređuje u toku jednog zalivanja, u mm ili m3/ha) i dnevnih neto potreba kultura za vodom (nETc, mm/dan ili m3/ha/dan : Tr = nNz/nETc Iz jednostavnog odnosa proizilazi da je interval između ... Read More »