Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 20)

Povrtarstvo

Kupusna lisna vaš ima 10 – 15 generacija

kupusna regulatori rasta berba kupusa bolesti kupusnjača kupusni moljac kupusa kupus crna trulež

Kupusna lisna vaš (Brevicoryne brassicae L.) najznačajnija je vrsta lisnih vašiju na kupusnjačama. U našoj zemlji je vrlo česta, a najveće štete nanosi u sušnim i toplim godinama, kada svojim kolonijama može masovno da prekrije biljke. Kupusna vaš ima 10-15 generacija godišnje, a prezimljava u stadijumu jajeta na ostacima zimskih sorata kupusa i drugim krstašicama. Iz položenih jaja u proleće ... Read More »

Bolesti celera i njegova zaštita od bolesti

celer u plasteniku celer kornjaš celer prihrana bolesti celera celer od semena

Bolesti celera– Krastavost. Na korenu se javljaju crnosmeđe pege koje se proširuju i spajaju . Odumiru slojevi kore I koren puca I smanjuje tržišnu vrednost. U pukotinama se vide crne tačkice (piknide). češće se javlja tamo gde je vlaga tla visoka a temperatura niža. Glavni izvor zaraze je zemljište sa ostacima obolelog celera. Celer treba saditi na sipkom zemljištu sa dovoljno ... Read More »

TRIPSI ugrožavaju i sprečavaju razvoj biljaka

trips crni luk korovi tripsi ugrožavaju

TRIPSI ugrožavaju  – Tripsi su vrlo sitni i pokretljivi nametnici sa usnim aparatom za bodenje i sisanje biljnih sokova. Proteklih godina, a naročito sezone 2012.  beležimo prekomernu brojnost nekoliko njihovih vrsta:  1) duvanovog tripsa na luku i kupusu; 2) kalifornijskog tripsa na salatnim krastavcima, paprici tipa babura i krizantemama 3) trips gladiole na gladiolama! Porast trgovine biljkama i organima za ... Read More »

Plodored navodnjavanje čuvaju povrće od bolesti

plastenik plodored navodnjavanje sistem za navodnjavanje korenov sistem sistemi za navodnjavanje

Plodored navodnjavanje – ZNAČAJ PLODOREDA I NAVODNJAVANJA U ZAŠTITI POVRĆA – Intezitet pojave bolesti na povrtarskim biljkama određen je brojnim faktorima, među kojima plodored zauzima jedno od najznačajnijih mesta Plodored je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera.. Ovo se posebno odnosi na one bolesti čiji se prozrokovači održavaju u biljnim ostacima i u zemljištu. U slučaju nepoštovanja plodoreda u zemljištu se nagomilava ... Read More »

FOLIJARNA PRIHRANA pravi odgovor za uspeh

malina nudi malina rezidba maline miner malina zaštita folijarna đubrenje zasada malina razmnožavanje malina sadnja

Folijarna prihrana – Najveći uticaj na prinos i kvalitet povrća su sortiment, klima, zemljište, agrotehnika, itd. Od svih parametara najvažniji je zemljište. Zemljište je, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophdne za rast i razviće i koje biljke usvajaju preko korena. I nadzemni organi, pre svih list, mogu da usvajaju mineralne materije i ... Read More »

Paprika uticaj suše – broj navodnjavanje tokom sezone

paprika uticaj nekroza vrha ploda zeleno uvenuće mleko štiti organskapaprika vlažna paprika trips organska bakterize paprike

Paprika  uticaj suše na prinos  – Učestale visoke temperature proteklih dana na teritoriji Srbije imaće uticaj na smanjenje prinosa povrtarskih kultura, gde nema dovoljno vode. Paprika je kultura koja zauzima značajne površine na području pomoravskog okruga, ali bez navodnjavanja je nemoguća uspešna proizvodnja ovog povrća. U odnosu na nadzemni deo parika ima slabo razvijen korenov sistem i zahteva intenzivno navodnjavanje. Zalivni ... Read More »

KOMPOST prirodno đubrivo i zaštita biljaka

kompost vrste kompostiranje

Kompost prirodno đubrivo nastaje mikrobiološkim razlaganjem različitih vrsta organskih materija ( biljnog porekla ) pri čemu je neophodno da je sav materijal zdrav i bez štetmh ostataka pesticida, teških metala, antibiotika i mikotoksina. Kompost se priprema u odvojenom delu bašte, najbolje u senci i to na zemljištu, u drvenim ili žičanim sanducima, korpama, ili u komposteru, a koriste se biljni ... Read More »

Ren bogatstvo vitamina, gajenje i berba

ren bogatstvo vitamina

Ren bogatstvo vitamina – Ren je povrtarska kultura koja se uzgaja zbog ljutog, zadebljalog podzemnog stabla ( korena), ali je i lišče takođe jestivo. Za razliku od korena, manje je ljuto, a bogato je vitaminima,hlorofilom i mineralnim solima. Koristi se kao dodatak salati i u obliku variva. Lekovita svojstva rena koriste se u lečenju bronhitisa, asme, jetre, opekotina, herpesa, a ... Read More »

Đubrenje kupusa obećava dobar prinos na jesen

kupusna sovica

ĐUBRENJE KUPUSA – Pristup ishrani kupusa podrazumeva poznavanje potreba sorata i hibrida, kao i određivanje optimalne količine hranjiva za pojedine faze razvoja i visok prinos u krajnjem rezultatu. Pored zahteva biljaka prema hranjivima, neophodna je i hemiska analiza zemljišta da bi se jasno mogla definisati potrebna količina hraniva za postizanje odgovarajućeg kvaliteta i prinosa. Kupus je biljka koja zahteva veće količine ... Read More »

Skladištenje luka zavisi od količine suve materije

crni luk trulež luka sadnja luka trips luka bolesti luka

Skladištenje luka  – Dužina i kvalitet čuvanja su sortne specifičnosti. Danas se smatra da mirovanje lukovice kontrolišu inhibitori rasta koji se obrazuju u listu, a koncentrišu u klici. U lukovici, kao i u semenu koje miruje, visok je sadržaj glutamil peptida, te se oni smatraju jednim od faktora mirovanja. Istovremeno se pretpostavlja da citokinin ima primarni značaj za buđenje lukovice, ... Read More »