Tuesday, 27 June, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 2)

Povrtarstvo

PLAMENJAČA KROMPIRA treba zaštititi biljke

vaši

PLAMENJAČA KROMPIRA – Stvoreni su uslovi za nastavak borbe protiv plamenjače ( padavine su doprinele napadu). Najznačajnija i najraširenija bolest krompira je plamenjača krompira koju prouzrokuje parazitna gljiva Phytophthora infestans.Nema godine kada se ova bolest ne javlja, ranije ili kasnije u toku vegetacije u različitom intezitetuu zavisnosti od uslova za razvoj bolesti.Ukoliko su povoljni uslovi za pojavu i razvoj parazita, ... Read More »

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

susenje povrca

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskivačima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji lišća i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može značajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uočavaju se na naličju lista paprike u vidu tačkastih pega sa izdignutim tkivom što podseća ... Read More »

BOLESTI luka tokom sezone gajenja

crni luk

  BOLESTI LUKA i njihovo tretiranje zaštitnim sredstvima. Najznačajnije bolesti luka – Trulež glavica i lisna pegavost luka (Botrytis allii, B.squamosa, B. cinerea). Štete koje ovaj patogen može pričiniti mogu biti velike a ogledaju se u propadanju lisne mase, što dovodi do smanjenja prinosa i kvaliteta lukovica. B.allii i B.squamosa dovode do pegavosti  lista. Nastaju sitne beličaste ili žućkaste pege, ... Read More »

Keleraba zdravo povrće u Vašoj bašti

Keleraba zdravo povrće – Ovo zdravo pa čak i lekovito povrće može se ubrati od ranog proleća pa sve do kasno u jesen. Keleraba je dvogodišnja biljka i zbog odredjenih temperaturnih promenama u kasnijim periodima, mogla bi odmah da procveta, odnosno ode u seme. Odlična je kao i ostale kupusnjače, znači uzgaja se iz rasada i to prve setve u rano ... Read More »

KUPUSNI moljac kako se zaštititi od štetočine

kupus

KUPUSNI moljac  – Ako želimo da u zimu sarma bude naše omiljeno jelo, vreme ja zaštite kupusa. Tokom celog perioda na kupusu se mogu primetiti nove štetočine – kupusni moljac. Leptir sive boje, dužine 9 mm. Polaže jaja na listove, leti predveče dok tokom dana miruje na biljkama. Tokom godine imaju više generacija. Iz jaja se izležu gusenice (prvo žuto-bele, ... Read More »

Kelj pupčar uzgoj i korist za Vaše zdravlje

Kelj pupčar je povrtarska kultura umerenih zahteva prema toploti. Ova kultura dobro podnosi mrazeve, pa je ovo povrće za kasnu jesenju i zimsku potrošnju. Setva krajem  maja. Optimalne temperature za rast i razvoj su 15-18 stepeni C. Osetljiv je na visoke temperature naročito u vreme formiranja glavice zbog čega one ostaju rastresite. Bez značajnih oštećenja podnosi mrazeve i do -12 ... Read More »

KROMPIROVA ZLATICA zaštita u pravo vreme rešava sve

krompirova zlatica

Krompirova zlatica je kod nas najznačajnija štetočina krompira. Redovno je prisutna u svim lokalitetima u brojnosti većoj od praga štetnosti, osim u visokim planinskim područjima. Štete na usevu mogu biti ogromne,ako se ne preduzimaju adekvatne mere zaštite.Zlatica uglavnom oštećuje nadzemne delove biljke, list, a nekad se desi da u nedostatku zelene mase napadne i krtole krompira. Opis štetočine: Odrasli insekat ... Read More »

LUBENICA – antraknoza i plamenjača biljaka

lubenica

LUBENICA – antraknoza i plamenjača. Vremenske prilike doprinose razvoju bolesti gajenih kultura. Među njima se javlja i plamenjača lubenice. Simptomi na listu su u vidu svetlozelenog mozaika. Razvojem bolesti pege postaju žute i jasno oivičene većim lisnim nervima. U uslovima visoke vlažnosti, u okviru pega, sa naličja lista, dolazi do sporulacije parazita u vidu pojave sive prevlake. Zaraženi deo lista ... Read More »

Krastavac , bolesti i zaštita biljke, plodova

grinje

Krastavac , bolesti i zaštita – Najznačajnije bolesti krastavca. Plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis) Ovo je ekonomski najznačajniji patogen krasta- vca. Predstavlja problem kako u proizvodnji na otvorenom, tako i u proizvodnji u zaštićenom prostoru. Simptomi se ispoljavaju najčešće na lišću starom 5-15 dana u vidu šarenila lišća. Dolazi do razvoja karakterističnih simptoma krupnih uglastih pega oivičenih lisnom nervaturom. Lišće postaje krto ... Read More »

REZISTENTNOST štetočina na primenjene preparate

heljda gajenje

Rezistentnost štetočina – Šta je rezistentnost? Pojava populacije štetnih organizama smanjene osetljivosti prema nekom pesticidu naziva se rezistentost. Nekontrolisana i neracionalna upotreba pesticida dovela je do toga da sve više na našim poljima imamo pojavu rezistentnosti određenih organizama na pojedine preparate, a ne retko se dešava da imamo slučajeve kada smo ograničeni na jedan efikasan preparat.  Ovakvi slučajevi se javljaju ... Read More »