Sunday, 19 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 2)

Povrtarstvo

Paprika uticaj suše – broj navodnjavanje tokom sezone

paprika uticaj nekroza vrha ploda zeleno uvenuće mleko štiti organskapaprika vlažna paprika trips

Paprika  uticaj suše na prinos  – Učestale visoke temperature proteklih dana na teritoriji Srbije imaće uticaj na smanjenje prinosa povrtarskih kultura, gde nema dovoljno vode. Paprika je kultura koja zauzima značajne površine na području pomoravskog okruga, ali bez navodnjavanja je nemoguća uspešna proizvodnja ovog povrća. U odnosu na nadzemni deo parika ima slabo razvijen korenov sistem i zahteva intenzivno navodnjavanje. Zalivni ... Read More »

KOMPOST prirodno đubrivo i zaštita biljaka

kompost vrste kompostiranje

Kompost prirodno đubrivo nastaje mikrobiološkim razlaganjem različitih vrsta organskih materija ( biljnog porekla ) pri čemu je neophodno da je sav materijal zdrav i bez štetmh ostataka pesticida, teških metala, antibiotika i mikotoksina. Kompost se priprema u odvojenom delu bašte, najbolje u senci i to na zemljištu, u drvenim ili žičanim sanducima, korpama, ili u komposteru, a koriste se biljni ... Read More »

Ren bogatstvo vitamina, gajenje i berba

ren bogatstvo vitamina

Ren bogatstvo vitamina – Ren je povrtarska kultura koja se uzgaja zbog ljutog, zadebljalog podzemnog stabla ( korena), ali je i lišče takođe jestivo. Za razliku od korena, manje je ljuto, a bogato je vitaminima,hlorofilom i mineralnim solima. Koristi se kao dodatak salati i u obliku variva. Lekovita svojstva rena koriste se u lečenju bronhitisa, asme, jetre, opekotina, herpesa, a ... Read More »

Peršun – sorte njihov uzgoj – prednosti gajenja

peršun

Peršun se gaji zbog zadebljalog korena i aromatičnog lišća koje se koristi kao dodatak jelima. Razlikuju se dva varijateta lišćara: postoje sorte sa normalnom građam lišća, sličnom onoj kod korenjaša i sorte kovrdžavog lišća. U prvoj godini života peršun razvija koren i lisnu rozetu, a u drugoj cvetonosno stablo i seme.  Sorte korenjaša u prvoj godini formiraju koren konusnog oblika, ... Read More »

Đubrenje kupusa obećava dobar prinos na jesen

kupusna sovica

ĐUBRENJE KUPUSA – Pristup ishrani kupusa podrazumeva poznavanje potreba sorata i hibrida, kao i određivanje optimalne količine hranjiva za pojedine faze razvoja i visok prinos u krajnjem rezultatu. Pored zahteva biljaka prema hranjivima, neophodna je i hemiska analiza zemljišta da bi se jasno mogla definisati potrebna količina hraniva za postizanje odgovarajućeg kvaliteta i prinosa. Kupus je biljka koja zahteva veće količine ... Read More »

Skladištenje luka zavisi od količine suve materije

crni luk trulež luka sadnja luka trips luka bolesti luka

Skladištenje luka  – Dužina i kvalitet čuvanja su sortne specifičnosti. Danas se smatra da mirovanje lukovice kontrolišu inhibitori rasta koji se obrazuju u listu, a koncentrišu u klici. U lukovici, kao i u semenu koje miruje, visok je sadržaj glutamil peptida, te se oni smatraju jednim od faktora mirovanja. Istovremeno se pretpostavlja da citokinin ima primarni značaj za buđenje lukovice, ... Read More »

STENICA napada povrće tokom toplog leta

prihrana paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica paradajz u plasteniku

STENICA napada – Kosmopolitska vrsta, sa arealom rasprostiranja u suptropskim područjima Amerike, Afrike, Azije, Australije i Evrope. Veruje se da je poreklom iz Regiona istočne Afrike, odakle se proširila po celom svetu. Zahvaljujući sve intenzivnijem saobraćaju i transportu na daleke destinacije. U tropskim predelima se reprodukuje tokom cele godine, a u umerenijim predelima ima 4-5 generacija godišnje. Ženka polaže od 30-130 ... Read More »

Plastenik vaši štetnik koji često odnosi profit

biljne vaši rezistentnost plastenik vaši

Plastenik vaši štetnik. čest problem u plasteničkoj proizvodnji i jedna od štetočina koja prati plasteničku i stakleničku proizvodnju je leptirasta vaš. Trialeurodes vaporariorum je jedan od najčešćih insekata na gajenim biljkama u zatvorenom prostiru. Predstavnik je ekonomski značajnih štetočina jer pravi izuzetno velike štete na paradajzu, paprici, krastavcu, salati, jagodi, ukrasnom bilju. Kao primarna štetočina pravi štete sišući sokove što ... Read More »

BAKTERIJE pomažu rast i razvoj biljaka

bakterije

BAKTERIJE pomažu. Postizanje velikih prinosa i ekonomskih rezultata u savremenoj poljoprivredi podrazumeva potpunu agrotehniku odnosno intenzivnu obradu zemljišta, navodnjavanje adekvatnu primenu đubriva, kompeksnu zaštitu biljaka od bolesti i štetočina kao i maksimalno korišćenje genetskog potencijala gajenih biljaka. Ali, sve to prouzrokuje mnogobrojne negativne posledice na ekološki sistem i kvalitet života. Ubrzani razvoj biotehnologija, zasnovan na ekološkim principima, utiče da tradicionalni ... Read More »

Kupus zahtevi za vlagom u zemljištu

buvač kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden sumpor u ishrani zbijenost glavice rasol od kiselog

Kupus zahtevi za vlagom – Kupusnjače imaju nižu evapotranspiraciju od ostalih mnogih povrtarskih useva, jer im je lišće prevučeno tankom voštanom prevlakom i svetlije je boje – odlikuje se niskim pritiskom ćelijskog soka, slabom usisnom silom korena, koji je plitak te zahtevaju povišenu vlažnost zemljišta. – Deficit vode u bilo kojoj fazi razvoja manifestuje se na umanjenje prinosa. Kupus se gaji ... Read More »