Monday, 29 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo (page 10)

Povrtarstvo

Zaštita u organskoj proizvodnji, sredstva

Zaštita u organskoj proizvodnji – Suzbijanje bolesti, štetočina i korova u organskoj proizvodnji predstavlja vrlo veliki  problem jer nije dozvoljena primena hemijskih sredstava (pesticida) koji se, inače, primenjuju u konvencionalnoj ( klasičnoj ) proizvodnji. Zaštita u organskoj proizvodnji zasniva se na pricipu sprečavanje pojave štetnih organizama (bolesti, štetočina i korova), a ne njihovom lečenju kada se pojave. Zbog toga se ... Read More »

Krompir u plasteniku donosi dobru zaradu?

krompir

Krompir u plasteniku . Proizvodnja ranog krompira može se započeti u zimskim mesecima u zaštićenom prostoru, najčešće u plastenicima. Rani krompir biće kvalitetan i može ostvariti najveći profit na tržištu, ako se pravilno odaberu veoma rane i rane sorte, posade naklijale i deklarisane krtole u ranim rokovima, nastre zemljište i biljke pokriju agrilom. Za ranu proizvodnju, preporučuje se sadnja naklijalog ... Read More »

CRNI LUK iz semena

crni luk

Crni luk – Ovo je rentabilniji vid proizvodnje crnog luka koji se u potpunosti može mehanizovati. Osnovni preduslov ovakve proizvodnje je nezakorovljeno, strukturno, humusno zemljište i postojanje mogućnosti navodnjavanja. Ovaj vid gajenja je raširen u EU I SAD jer daje ujednačeni rod po kvalitetu,veličini glavica i bolje podnosi skladištenje – produžava se kvalitet glavica tokom više meseci. Pri ovakvom načinu proizvodnje obradi ... Read More »

Vlašac tera umor, sadi se krajem marta meseca

v

Vlašac spada u porodicu ljiljana, isto kao i crni i beli luk. U narodu ga još zovu i “mali brat crnog luka”. Ova biljka je bogata vitaminom C i blagotvornim sluznim materijama, ali u sebi sadrži i mineralne materije i mikroelemente. Vlašac  pre svega spada u prirodne proizvode koji u sebi sadrže veliku količinu gvožđa.  Vlašac kupujete dok je svež, ... Read More »

PRIMINGOVANO seme za brži rast i razvoj

premingovano seme

PRIMINGOVANO seme – Većina povrtarskih vrsta gaji se setvom semena. Specifičnost setve povrtarskih vrsta vezana je za osobine semena. Većina povrtarskih vrsta ima sitno seme, često sa slabim i neujednačenim nicanjem. Sporo i neujednačeno nicanje predstavlja osnovnu prepreku ujednačenosti useva, jednovremenoj berbi i visokim prinosima. Zbog toga primena različitih metoda predsetve nog tretiranja ima u povrtarstvu veliki značaj.  Predsetveno tretiranje ... Read More »

Kalifornijske gliste vredno rade za Vašu baštu

gliste

Kalifornijske gliste Standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste ( uz prethodnu obradu ) goveđe, konjsko, svinjsko đubrivo kao i đubre od koza, ovaca i zečeva. Osim toga mogu da se koriste i karton, stari papir, lišće, piljevina, mleveni treset, sitno seckana slama i seno, ... Read More »

Biofertilizacija obezbeđuje visoki prinos, kvalitet

plasticni

Biofertilizacija . Postizanje velikih prinosa i ekonomskih rezultata u savremenoj poljoprivredi podrazumeva potpunu agrotehniku odnosno intenzivnu obradu zemljišta, navodnjavanje adekvatnu primenu đubriva, kompeksnu zaštitu biljaka odi bolesti i štetočina kao i maksimalno korišćenje genetskog potencijala gajenih biljaka. Ali, sve to prouzrokuje mnogobrojne negativne posledice na ekološki sistem i kvalitet života. Ubrzani razvoj biotehnologija, zasnovan na ekološkim principima, utiče da tradicionalni ... Read More »

Kalemljenje povrtarskih kultura, bolji rod

topla leja

 Kalemljenje – U poslednje vreme veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji su savladali tehniku kalemljenja i imaju adekvatne uslove, bave se kalemljenjem povrtarskih kultura. Kod nas najčešće se kaleme povrtarske kulture iz porodica Solanaceae i Cucurbitaceae. Jedan od bitnih faktora prilikom kalemljenja je vrlo visoka vlažnost vazduha, kao i optimalne temperatura, (u zavisnosti od kulture koju kalemimo). Kalemljenjem stvaramo rezistentnost i ... Read More »

Temperatura u rasadničkoj proizvodnji

rukola

TEMPERATURA U RASADNIKU – Kada govorimo o rasadničkoj proizvodnji potrebno je posebno obratiti pažnju na temperaturu Temperatura je uz supstrat, vodu i svetlost osnovni faktor u proizvodnji rasada. Ako imamo dodatni izvor toplote ispariće višak vode ili će biljka usled intezivnog rasta da je usvoji. A ako je leja hladna, imamo previše vlage u supstratu, a dan je tmuran, bez ... Read More »

Salata – manjak važnih elemenata u razvoju

salata

Salata – manjak važnih elemenata. Česte nedoumice poljoprivrednih proizvođača, fiziološke promene i simptomi nedostataka hranjivih elemenata liče  na simptome bolesti, zato je jako bitno prepoznati simptome i iste suzbiti i nastaviti uspešnu proizvodnju.  Azot – Usled nedostatka azota donji listovi žute od ruba ka unutrašnjosti. Cela površina lista, lisna masa i nervatura. Nedostatak azota rešavamo tretmanom azotnim đubrivom u nitratnom ... Read More »