Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda (page 5)

Poljoprivreda

Pivarski ječam – šansa za dobru zaradu, siguran otkup

pivarski ječam ozimi ječam pegavost dan polja

Pivarski ječam je isplativ za gajenje. Ove godine se za setvu sprema 20.000 hektara. Uz prinos od 4 – 4,5 tona po hektaru , uz siguran otkup profit se može ostvariti. Pivarski ječam brže prelazi prve etape organogeneze u odnosu na druga žita, a posebno je rok setve u direktnoj zavisnosti od dužine trajanja IV faze organogeneze ili zametanja klasića, ... Read More »

Ph vrednost zemljišta za sadnju, promene

paradajz seme orošavanje rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza zaštita rasada ph vrednost

Ph vrednost zemljišta na Savetovanju povrtara u Novom Sadu posebno je posvećena pažnja aktivnosti jona u zemljištu i njihovom uticaju na prihvatanje hranljivih elemenata od gajenih biljaka. Usvajanje od strane korenovog sistema makro i mikro elemenata zavisi od reakcije zemljišnog rastvora što će se manifestovati u prinosu i kvalitetu plodova. Promena Ph vrednosti za jednu jedinicu dovodi do promene koncentracije vodonikovih ... Read More »

Luk u plasteniku tokom zimskog perioda

luk srebrnjak proizvodnja mladog crnog luka

Luk u plasteniku – Jestivi lukovi koji su kod nas najzastupljeniji u proizvodnji – crni, beli luk i praziluk obrazuju pod zemljom pravu ili lažnu lukovicu, odnosno zadebljale rizome sa rezervnim hranljivim materijama, koja se koristiti za ishranu ali i za proizvodnju mladog luka metodom pospešivanja .Mladi crni luk se za jesenju proizvodnju gaji pospešivanjem iz krupnijeg arpadžika prečnika preko 22 ... Read More »

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u ovčarstvu

đubrivo šuga kombinovanje silaže

Kombinovanje silaže s ostalim hranivima u prehrani ovaca – Ovčarstvo je u našim predelima još uvek zastupljeno u ekstenzivnom tipu, primarno zbog postojećeg rasnog sastava koji je predstavljen različitim sojevima pramenke ali i zbog brdsko planinske konfiguracije terena na kojima se uzgajaju ovce. Ovakvo klimatsko i geografsko podneblje utiče na siromašniju prehranu, ograničenih količina i lošijeg kvaliteta. Nepovoljna prehrana naročito dolazi ... Read More »

BUNDEVA gajenje za zaradu i dobrobit zdravlja

bundeva gajenje

BUNDEVA gajenje Jesen je zlatno doba kada nam stižu njeni plodovi. Davno je stigla u naše krajeve, gajila se kao međuusev kukuruza, bila je doskora zaboravljena, ali su njena zdravstvena svojstva doprinela da se vrati na našu trpezu. Njena narandžasta boja ukazuje na bogatstvo proviitamina A koji uz bogatstvo vitamina B1, B2, B3, B6 doprinose našem zdravlju.Tu je i bogatsvo ... Read More »

RAŽ je veoma važna za kvalitetan hleb

raz raž

RAŽ je veoma važna za kvalitetan hleb. Raž je posle pšenice najvažnije hlebno žito. Smatra se da se raž uzgajala u maloj Aziji pre oko 400 godina, i da potiče od biljke Secale montanum koja je postojala još u bronzanom dobu. Raženo zrno se koristi za proizvodnju raženog hleba, koji ima specifična organoleptična svojstva, kao i za izradu mešanog hleba ... Read More »

KALCIJUM fosfor i vitamin D za pravilan rast brojlera

leukoza kalcijum fosfor

 Kalcijum fosfor i vitamin  D su materije koje su neophodne za pravilan rast i normalan razvoj kostiju. Visok intenzitet porasta savremenih brojlera i njihova povećana telesna masa, čine ishranu fosforom i kalcijumom danas bitnijom nego ikada  Problem smanjene čvrstoće kostiju pilića nanosi velike gubitke brojlerskoj industriji,bilo kroz povećan mortalitet ili kroz smanjenje kvaliteta trupova tokom klanične obrade. Poznati simptomi nedostatka ... Read More »

KOMPOSTIRANJE kompostirajmo zajedno !!

kompost vrste kompostiranje

Kompostiranje je u stvari prirodna razgradnja organske materije dejstvom bakterija, crvića, kao i malih insekata. Dobijeni proizvod – kompost – je koristan materijal, sličan humusu, bez neprijatnog mirisa i koji se može koristiti za kondicioniranje zemljišta ili kao đubrivo. Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja materija u prirodi, a od biorazgradljivih otpadaka nastaju vredne organske materije. Na taj način odgovorno i aktivno ... Read More »

KRMNI sirak za dobru ishranu stoke

divlji sirak krmni sirak stočni sirak sirak za zrno

 Krmni sirak je jednogodišnja biljka koja daje dva do tri otkosa. Seje se kao glavni usev u proleće – krajem aprila i početkom maja. Krmni sirak je najbolje sejati posle razoravanja višegodišnjih leguminoza i travnjaka. Može se koristiti za siliranje i kao zelena krma. Međuredni razmak je 50 X 20 cm za silažuili 50 X 10  cm – za zelenu ... Read More »

Pašnjaci – podsejavanje degradiranih travnjaka

pašnjaci podsejavanje

Pašnjaci – podsejavanje. Ovom agrotehničkom merom se uglavnom popravljaju prirodni travnjaci radi povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta travne mase.  Međutim, podsejavanje ima širi značaj za popravku degradiranih travnjaka, posebno pašnjaka u brdskom i planinskom području radi zaštite zemljišta od erozije i poboljšanja životne sredine. Podsejavanje se može izvoditi u sledećim slučajevima kada je travni pokrivač proređen u većem stepenu na ... Read More »