Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda (page 20)

Poljoprivreda

STAJNJAK pravilan smeštaj i zaštita okoline

stajnjak na gazdinstvu stajnjak pravilan proizvodnja stajnjaka

STAJNJAK pravilan smeštaj – Povećanje broja grla na gazdinstvu, a samim tim i proizvodnja većih količina stajnjaka unutar istog nameće potrebu njegovog pravilnog čuvanja. Očuvanje okoliša kako unutar samog gazdinstva i naselja tako i šire na obradivim površinama sve se više nameće kao potreba.  Sve ovo ukazuje na činjenicu da se proizvodnji, skladištenju i upotrebi čvrstog stajnjaka mora pokloniti neophodna pažnja. ... Read More »

Biofungicidi pomažu u organskoj proizvodnji

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje organska djubriva

Biofungicidi su preparati na bazi korisnih mikrorganizama – gljiva, bakterija i kvasaca, koji napadaju ili kontrolišu razvoj prouzrokovača biljnih bolesti. Korisni mikroorganizmi mogu da zaštite biljku domaćina od patogena na četiri načina: direktnom kompeticijom, antibiozom, predatorstvom i indukcijom otpornosti biljke.  Direktna kompeticija znači da se koren ili plod biljke domaćina naseli primenjenim organizmom pre nego što dođe do infekcije prouzrokovačem bolesti. ... Read More »

Uslovi za pravilno držanje domaćih goveda

krave goveda napajanje voda dnevne potrebe

Uslovi za pravilno držanje – Da bi se obezebedili optimalne uslove za uzgoj potrebno je obezbediti fizičkih uslova za držanje stoke. Svaka životinja mora da ima površinu od 5-6 m2, uz kvalitetnu ishranu, da bi efikasnost i ekonomska dobit bila adekvatna i uzgajivači BILI ZADOVOLJNI. TEHNI?KI  PARAMETRI  OBJEKTA – predstavljeni za jedno grlo.   -površina————————-         5-6 m kvadratnih ... Read More »

SALATA tokom cele godine na tržištu

salata tokom cele godine azot u povrtnjaku bolesti salate

SALATA  tokom cele godine – Iako se već dugo koristi kao salata, poslednjih godina primećen je povećan interes za ovu kulturu kod potrošača. Proizvođači takođe imaju svoj interes kad je salata u pitanju, pošto mogu da je, uz određene uslove, gaje preko cele godine. Zbog kratke vegetacije (35-90) dana, može da se gaji i kao glavni i kao međuusev. Kao i ... Read More »

Pasulj prinos zavisi od sklopa na njivi

pasulj prinos

Pasulj prinos – Često se greši pri određivanju sklopa, jer se seje manje zrna , a prinos umnogome zavisi od broja biljaka po jedinici površine.Niski sitnozrni pasulj gajen u čistoj kulturi, najviše rađa kada je sklop 500 hiljada biljaka po hektaru. Za sorte srednje krupnoće zrna, a takva je većina naših, preporučuje se 400 hiljada, dok je za visoke, koje ... Read More »

Veštačko osemenjavanje je uslov za razvoj

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Veštačko osemenjavanje – Naši proizvođači u svinjarstvu su zainteresovani za veštačko osemenjivanje. Uslovi za praktikovanje veštačkog osemenjivanja krmača kod nas su nepovoljni i može se reći da je taj vid oplodnje u Srbiji nedovoljno razvijen. Najjeftinije, najprakti?nije, i najefikasnije je ako osemenjivanje svojih krmača vrši sam odgajivač. Obuka odgajivača traje vrlo kratko (2-3 dana). Naši odgajivači su, kao što smo to ... Read More »

PRSTENASTA trulež krtole krompira u polju i skladištu

prstenasta trulež krompir bolesti najbolje krompir sorte krompira crna pegavost krompira krompir u plasteniku krompir kvalitet

PRSTENASTA trulež krtole Prouzrokovač ove bolesti krompira je Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. Ova bakterioza predstavlja potencijalnu opasnost u proizvodnji krompira, kako u polju, tako i prilikom skladištenju, jer izaziva velike štete. Sadnjom obolelih krtola prinos može biti smanjen i za 40%, dok gubici zbog truleži krtola tokom skladištenja mogu da dostignu i 60%. Tokom vegetacije krompira simptomi su uočljivi naročito ... Read More »

BIODINAMIČKA poljoprivreda odgovor na izazov

biodinamička poljoprivreda konkurs prosperitati krediti za

BIODINAMIČKA poljoprivreda. Sadašnji trenutak u svetskoj ekonomiji karakteriše mit da je cilj ekonomije ubrzani rast. Profesor Herman Dejli, koji predaje ekonomiju ekologije, uporedio je svetsku ekonomiju sa stanjem jednog engleskog mladića, on je ( usled organskog poremećaja ) počeo ubrzano da raste. Njegovi unutrašnji organi nisu bili u stanju da prate taj nagli rast, pa je preminuo u svojoj 22. godini. ... Read More »

Penicilium plesni u silaži, njihov uticaj na zdravlje

hranivo kvalitet soja sirova pravilna ishrana steonih otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

Penicillium plesni u silaži. Kako utiču na zdravlje buraga.  Autor : Dr Anna Catharina Berge, Berge Veterinary Consulting Uvod  Plesni i njihovi toksini u hranivu predstavljaju sve veći globalni izazov, a mnogobrojne prakse u poljoprivredi vezane za životnu sredinu i pre i posle žetve možda doprinose tom povećanju. Plesnjivo hranivo i mikotoksini su povezivani sa manjim unosom hrane, smanjenom svarljivošću i ... Read More »

Glistenjak prednosti ovako dobijenog djubriva

humus osnov glistenjak prednosti

Glistenjak  prednosti. Glistenjak je visokovredno organsko đubrivo sa visokim sadržajem organske materije, mikro i makroelemenata. To je visoko kvalitetno prirodno organsko đubrivo bez ikakvih hemijskih dodataka. Eko humus-glistenjak balansira ishranu biljaka, stimuliše rast, povećava otpornost na bolest i sušu, ubrzava sazrevanje, poboljšava boje i veličine cvetova i plodova, ubrzava klijanje semena i stasanje rasada. Eko humus-glistenjak se postavlja što bliže korenu ... Read More »