Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda (page 20)

Poljoprivreda

KOMPOSTIRANJE kompostirajmo zajedno !!

kompost vrste kompostiranje

Kompostiranje je u stvari prirodna razgradnja organske materije dejstvom bakterija, crvića, kao i malih insekata. Dobijeni proizvod – kompost – je koristan materijal, sličan humusu, bez neprijatnog mirisa i koji se može koristiti za kondicioniranje zemljišta ili kao đubrivo. Kompostiranjem zatvaramo prirodni ciklus kruženja materija u prirodi, a od biorazgradljivih otpadaka nastaju vredne organske materije. Na taj način odgovorno i aktivno ... Read More »

KRMNI sirak za dobru ishranu stoke

divlji sirak krmni sirak stočni sirak sirak za zrno

 Krmni sirak je jednogodišnja biljka koja daje dva do tri otkosa. Seje se kao glavni usev u proleće – krajem aprila i početkom maja. Krmni sirak je najbolje sejati posle razoravanja višegodišnjih leguminoza i travnjaka. Može se koristiti za siliranje i kao zelena krma. Međuredni razmak je 50 X 20 cm za silažuili 50 X 10  cm – za zelenu ... Read More »

Pašnjaci – podsejavanje degradiranih travnjaka

pašnjaci podsejavanje sojevi pramenke

Pašnjaci – podsejavanje. Ovom agrotehničkom merom se uglavnom popravljaju prirodni travnjaci radi povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta travne mase.  Međutim, podsejavanje ima širi značaj za popravku degradiranih travnjaka, posebno pašnjaka u brdskom i planinskom području radi zaštite zemljišta od erozije i poboljšanja životne sredine. Podsejavanje se može izvoditi u sledećim slučajevima kada je travni pokrivač proređen u većem stepenu na ... Read More »

Rasad nega biljaka i zahtevi za rast i razvoj

setva sadnja rasad nega topla leja dezinfekcija supstrata biofumigatori supstrati za zalivanje rasada

Rasad nega – Rasad je važan za uspeh celokupnog ciklusa gajenja biljaka.Njegov kvalitet odlučujuće utiče na prinose i kvalitet.Od nege izniklih biljaka zavisi da li ćemo dobiti snažan, zdrav i dobro razvijen rasad. Rasad nega biljaka i zahtevi  U mere nege rasada spadaju: 1. Održavanje temperature. Ova mera nege je od presudnog značaja za dobijanje zdravog i normalno razvijenog rasada. Optimalna ... Read More »

Muskatna žalfija – osobine, uslovi gajenja, žetva

muskatna žalfija

Muskatna žalfija se gaji od početka ovog veka isključivo radi dobijanja etarskog ulja, koje je prijatnog mirisa (podseća na ambru), a dobija se iz cvasti i najviše se koristi u kozmetičkoj industriji. Vrsta je poreklom iz Južne Evrope, a rasprostranjena je na području od Atlantskog okeana do Kavkaza i duž evropskih i afričkih obala Sredozemnog mora. Raste pretežno na suvljim, ... Read More »

Stevia slatki list iz Južne Amerike zamena za šećer

stevia slatki list

Stevia slatki list – Stevia Rebaudiana je biljka poreklom iz tropskih predela zapadne severne Amerike i tropskih delova Južne Amerike. Južnoamerički domoroci steviu zovu i “slatki list”. Najviše se uzgaja u Južnoj Americi. U Evropu je stigla u 16. veku i do pojave šećera iz trske se intezivno koristila a onda je pala u zaborav. Posle saznanja o štetnosti veštačkih ... Read More »

Ekološki uzgoj pšenice kao izazov na tržištu

pšenica spelta ekološki uzgoj sortna lista

Ekološki uzgoj – Pšenica je najvažnija biljka koja se koristi za proizvodnju zrna za ljudsku ishranu. Ona se javlja na celoj kugli zemaljskoj kao drugi izvor ugljenih hidratau ishrani, posle kukuruza. Prerada u brašno je osnovna primena zrna. Mali deo zemljišta se koristi za proizvodnju pšenice za stočnu hranu. Ekološki uzgoj pšenice je isplativa delatnost jer je sve više potrošača ... Read More »

Škotsko goveče – prednost za ekstenzivan uzgoj

škotsko goveče

Škotsko goveče – Koliko puta ste naišli na zapuštene pašnjake, zarasle u travu. Napuštena imanja nije imao ko da radi i u Sloveniji su se setili da tu počnu uzgajati škotsko goveče. Takav, ekstenzivan način uzgoja je ubrzo pokazao svoje prednosti. Napuštena imanja uglavnom dugi niz godina nisu tretirana pesticidima, nije korišteno veštačko đubrivo…  Stvorena je osnova za ekološki uzgoj goveda. ... Read More »

Setva pšenice postizanje visokih prinosa

prihrana setva pšenice pšenica organski setva ulaganje pepelnica pšenice bokorenje odlučuje fuzarioza pšenice pšenica faze

Setva pšenice. Za postizanje dobrih prinosa u proizvodnji pšenice moraju se ispuniti nekoliko uslova: – Blagovremena i kvalitetna osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta, – Zaoravanje NPK đubriva, – Setva deklarisanog semena, – Kvalitetna setva (dubina setve od 4-6cm), – Poštovanje setvene norme za svaku sortu (od 200-270 kg/ha ili 450-650     zrna/m2), – Setva u optimalnom roku i – U proleće ... Read More »

ISPRAVNA mehanizacija uslov uspešne proizvodnje

ispravna mehanizacija repina pipa repina sova ispravna mehanizacija

ISPRAVNA mehanizacija – Nema uspešne proizvodnje bez savremene mehanizacije i njene pravilne primene. Međutim, ako se mehanizacija nepravilno primjenjuje ili je nema dovoljno, ili je lošega kvaliteta, posledice mogu biti znatne, a odražavaju se u sledećem: • povećano sabijanje zemljišta, • loše izvođenje obrade, setve i nege, • mehaničko oštećenje biljaka i plodova biljaka, povećani gubici pri žetvi, • izvođenje agrotehničkih ... Read More »