Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda (page 20)

Poljoprivreda

Meliorativna obrada zemljišta popravlja njegov kvalitet

travnjak kako zasnivanje ekološke kuće travne smeše đubrenje travnjaka

Meliorativna obrada zemljišta. Biljna proizvodnja je limitirana nizom, uglavnom, prepoznatljivih činilaca, na koje čovek može da utiče u većoj ili manjoj meri. Pored tih činilaca ( seme,ishrana i zaštita bilja, navodnjavanje, odvodnjavanje itd.) ,jedan od osnovnih činilaca je i obrada zemljišta. Obrada zemljišta ima za cilj stvaranje povoljnih uslova u orničnom sloju za rast i razvoj biljaka. Postoje zemljišta sa ... Read More »

AGROTEKSTIL u povrtnjaku obezbedjuje biljke

agrotekstil

AGROTEKSTIL u povrtnjaku – Ovaj novembar je bio kao septembar. Povrtari su počeli pripreme za sledeću sezonu. Doći će i hladni dani, a tada će nam agrotekstil biti nezamenljiv drug. Mnogo puta je sačuvao Vaš trud tokom sezone. Pročitajte tekst  autora : Branka Nikolić, dipl.ing. koji će Vam ukazati na dobrobiti agrotekstila. Oštre zime i niske temperature su glavni faktor rizika ... Read More »

BUNDEVA gajenje za zaradu i dobrobit zdravlja

bundeva gajenje

BUNDEVA gajenje – Jesen je zlatno doba kada nam stižu njeni plodovi. Davno je stigla u naše krajeve, gajila se kao međuusev kukuruza, bila je doskora zaboravljena, ali su njena zdravstvena svojstva doprinela da se vrati na našu trpezu. Njena narandžasta boja ukazuje na bogatstvo proviitamina A koji uz bogatstvo vitamina B1, B2, B3, B6 doprinose našem zdravlju.Tu je i ... Read More »

Ishrana krava muzara odlučuje kvalitet

laktacija procena kvaliteta zasušenje mlečnost krava ocena telesne kondicije ishrana krava krave

Ishrana krava muzara – Da bi postigli visoku mlečnost kod krava neophodno je odrediti veličinu i obim dnevnih obroka. Obrok treba da ima veći sadržaj koncentrata i sočnih hraniva, a bolji kvalitet i veću hranljivu vrednost kabastih hraniva. Preterana opterećenost organa za varenje hranom nepovoljno deluje na tok varenja, opterećuje rad srca i pluća što može dovesti do različitih obolenja. ... Read More »

Hidroponija – uzgoj biljaka u vodenom rastvoru

hidroponija

Hidroponija – Savremeni način proizvodnje povrća u plastenicima već godinama se više ne obavlja na tlu. Primorani raznim posledicama intenzivne proizvodnje na zemljištu veliki svetski proizvođači su prešli na hidroponijski način gajenja povrća. Prednosti su brojne: eleminisani problemi bolesti iz tla, smanjena upotreba hemijskih sredstava, nema troškova pripreme zemljišta, smanjeno vreme između sadnje dve kulture, značajno veći ali i kvalitetniji prinosi. ... Read More »

STOČNI grašak visok procenat belančevina

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

STOČNI grašak – Zamena sojine sačme  delom stočnim graškom. Visok nivo belančevina, bez potrebe naknadne obrade (soja se termički obrađuje), obogaćuje zemljište – to su neke prednosti stočnog graška. Stočni grašak ima izuzetno povoljne biološke osobine kao što su: kratka vegetacija ( koristi se kao čist usev, međuusev ili u smešama ) raznovrsna upotreba ( zrno, zelena krma, silokrma ili zelenišno ... Read More »

SENO u ishrani preživara je važna stavka

pravilno košenje lucerka jesenja

Seno u ishrani je veoma važno hranivo za ishranu krava muzara i visoko steonih krava. Ono ima ulogu strukturne komponente obroka, a to znači da zadovolji određene fiziološke potrebe i obezbedi normalnu funkciju organa za varenje. Međutim seno je skupo, veliki je utrošak rada, gubici su neminovni pa gazdinstva ?esto nemaju dovoljno sena. SENO u ishrani preživara je važna stavka Na ... Read More »

Rani rasad za zaradu u proleće

rasad zeolit rani kupus setva kupusa kupus kasni pikiranje rasada kupus u leto plodored

Rani rasad za zaradu -Rana proizvodnja rasada u našim uslovima najčešće se obavlja u toplim lejama koje mogu biti različitog tipa i namene. U poslednje vreme veliki broj proizvođača koristi kontejnerske sisteme koji su praktičniji ali iziskuju značajnija sredstva, dok kod manjih proizvođđača i dalje je zastupljen starinski način gajenja. Na dnu tople leje se stavlja izolacioni materijal koji je debljine ... Read More »

Stočarstvo i životna sredina

Stočarstvo i životna sredina – Na Fakultetu zaštite životne sredine Univerziteta Edukons, u petak 7. decembra, biće održana radionica “Stočarstvo i životna sredina” Cilj radionice je informisanje zainteresovanih poljoprivrednika o značaju primene proizvodnih procedura u stočarstvu kako bi se zaštitla životna sredina, ali i omogućilo povezivanje proizvođača, stručnjaka, potrošača i javnosti uopšte. Radionica je prilika za postavljenje konkretnih pitanja, razmenu ... Read More »

Tehnologija proizvodnje rasada paradajza za proleće

zalivanje pravilni turnusi mineri lista setva paradajza paradajz uzgoj paradajz virus plamenjača paradajza

Tehnologija proizvodnje rasada – Proizvodnja paradajza za tržište je moguće sadnjom na njivi ili prethodno proizvodnjom rasada koja se gaji tokom zime i sadi u maju sledeće godine. Tako povrtari mogu da isporuče plodove paradajza u ranom periodu godine kada je cena visoka. Tekst autora Dipl. inž. Borka Ivanovića će Vam dati savete za pravilnu proizvodnju rasada. Tehnologija proizvodnje rasada paradajza ... Read More »