Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda (page 10)

Poljoprivreda

Perko setva u jesen i proleće, prinos 60 tona

perko setva

Perko setva – Osnovne karakteristike perka su da ga stoka rado jede, visoka hranidbena vrednost i velika rodnost.. Ima razgranat korenov sistem , a nad zemljom veliku količinu zelene mase tako da se često koristi i kao zelenišno đubrivo. Različito vreme setve, ujesen kao ozimi, sproleća i kao postrni usev je još jedna velika prednost pošto on omogućava da se ... Read More »

Kokoške nosilje u kontrolisanim uslovima

tov pilića leukoza živine kokoške nosilje mikotoksini u

Kokoške nosilje u nas drže se kako u ekstenzivnim tako i u intenzivnim uslovima. U ekstenzivnim uslovima koke drže seoska domaćinstva i to uglavnom u manjem broju od 10-200 koka za sopstvene potrebe ili za potrebe pijace. Intezivno držanje podrazumeva držanje kokoški na farmama, pod strogo kontrolisanim uslovima bilo da se radi o podnom držanju ili u kavezima. Jaje kokoške predstavlja ... Read More »

Kupusnjače u plasteničkoj proizvodnji cele godine

folijarna ishrana kelj pupčar kupusnjače

Kupusnjače  kao predusev u plasteničkoj proizvodnji. Zaštićeni prostor osigurava najintezivniju proizvodnju, kombiniran proizvodnju, najbolje iskorištenje, kontrola ot bolesti i štetnika u primenu biološke kontrole, a što osigurava i zdraviju hranu. U skupinu povrtlarskih kupusnjača ubrajaju se glavičast kupus, lisnati kelj, kelj glavičar, kelj pupčar, karfiol, brokula, kineski i pekinški kupus i keleraba. Sve povrtarske kupusnjače pripadaju familiji Brassicaceae. Ekonomski gledano, kupusnjače ... Read More »

Hladno za biljke, EkoFreez Vam pomaže

hladno za biljke mraz je tu

Hladno za biljke – EkoFreez je organski biljni antifriz (Organic Plant Antifreez) , jedinstven preparat na našem trzištu i namenjen je za smanjenje štetnog uticaja mraza u rano proleće ili kasnu jesen. Zbog veoma izražene količine mikroelemenata Bora (B),Mangana (Mn) i Cinka (Zn) može se koristiti kao prehrana na krompiru, šećernoj repi, šargarepi i ostalim krtolastim biljkama. EkoFreez stimuliše svaku biljku ... Read More »

Ishrana koza – njena važnost tokom laktacije

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

Ishrana koza – Sezona jarenja koza uglavnom počinje krajem januara ili početkom februara, što je direktno zavisno od sezone prirodnog parenja ili pripusta jarčeva u stadu. Na sezonu pripusta ili prirodnog parenja najveći uticaj imaju klimatske prilike i u krajnjem slučaju odgajivač. Ishrana koza tokom laktacije zavisi od više faktora, od kojih su najbitniji: telesna masa i kondicija koza posle jarenja, ... Read More »

JAGNJENJE ovaca i obavezna pravila

jagnjad jagnjenje ovca mleko british milkship ishrana bremenitih podsticaji 2018. ovce bremenitost ishrana ovaca

JAGNJENJE ovaca – Kod ovaca bremanitost traje najčešće 150 dana, kako se približava janjenje plod sve više raste, janjenje traje uglavnom od 14 do 40 minuta i to noću, u slučaju komplikacija vrijeme janjenja se produžuje. Kao i kod drugih domaćih životinja pri samom janjenju ovce prvo izlazi plodni mehur, nakon njega noge, naročito je važno da budu prednje za razliku od ... Read More »

Izvoz poljoprivrednih proizvoda u Tursku

izvoz poljoprivrednih suncokret gubici suncokret monokultura

Izvoz poljoprivrednih proizvoda u Tursku – Dobre vesti za naše poljoprivrednike. Novi dogovor sa Turskom će obezbediti povoljnije uslove za prodaju suncokreta, soje . Povećanje mogućnosti prodaje suncokreta zrno – 15.000 tona , i 25.000 tona sirovog ulja i 10.000 tona rafinisanog ulja !! Cena je u rukama trgovaca na berzama u svetu, ali veća konkurencija će dovesti do fer ... Read More »

Pravilan rasad, uslov za uspeh u berbi

setva sadnja pravilan rasad nega topla leja dezinfekcija supstrata biofumigatori supstrati za zalivanje rasada

Pravilan rasad – Uspeh u povrtarstvu je dobar ako ste obezbedili kvalitetan rasad jer sve ostale mere tokom gajenja će Vam dati manje rezultate ( prinoa, kvaitet, prihod ) jer nije odabran kvalitetan rasad. Zato pažljivo birajte semena, osvetljenost plastenika, izaberite prave temperature zagrevanja. Kratki saveti o rokovima sadnje i uslovima razvoja rasada povrća autor  Dipl.ing. Mira Miljković PSSS Jagodina. ... Read More »

Nega konja tokom cele godine, ishrana najvažnija

ždrebećak konji neki nega konja konj

Nega konja / Dobar odgajivač konja, koji razume potrebe konja za hranljivim materijama i odabere adekvatna hraniva za obrok, treba da pokaže dosta umešnosti da se to i sprovede u delo. Takođe, odgajivač treba da upozna i razume individualnost konja i time stvori odnos potpunog obostranog poverenja. pogledajte više na : http://wvirtualnigrad.com/Clair_konjicka_oprema_konjarstvo_stocarska_oprema_mesarska_oprema-show-29733 Clair doo – konjička i stočarska oprema, Adresa:Alberta Anštajna 2,21000 Novi Sad ... Read More »

Otpornost gljiva na postojeće fungicide

gljive čuvaju otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

Otpornost gljiva – Rezistentnost na fungicide je pojava da fungicidi koji su nekad uspešno suzbijali  određenu biljnu bolest, postaju manje efikasni, zahtevaju veću dozu primene  ili zaštita od bolesti potpuno izostaje. Danas je poznato oko 135 aktivnih materija prema kojima su različite gljive, prouzrokovači bolesti, rezistentne u većoj ili manjoj meri. Otpornost gljiva – Antirezistentna strategija je skup mera koje imaju ... Read More »