Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura (page 5)

Hortikultura

ŠAFRAN skup kao zlato, ima lekovita svojstva

šafran

 Šafran (Crocus sativus) je začinska biljka koja se smatra kraljevskim začinom. Još u Starom zavetu istican je kao najskupoceniji u odnosu na sve druge tada poznate začine. U tom smislu do danas ništa se nije promenilo, jer se i dalje smatra skupljim čak i od zlata. Ovo nije nimalo slučajno, jer je za kilogram „kralja začina“, kako ga mnogi u svetu ... Read More »

PROIZVODNJA ruža može doneti dobrobit gazdinstvu

PROIZVODNJA ruža – Kraljica cve?a RUŽA zahteva mnogo rada i znanja u proizvodnji rasada. Sada je vreme da izaberete ruže Vaših  omiljenih boja. Mogu?nosti izbore su nebrojene, svake godine novi varijeteti ruža se pojave na tržištu. Zbog svojih dekorativnih osobina ruža zauzima visoko mesto me?u cve?em i horti-kulturnim sadnim materijalom. Ruža se gajila još kod najstarijih civilizacija. Veliki izbor sorti, ... Read More »

Beli slez na jesen, pripreme zemljišta već sad

beli slez

Beli slez ostaje na jednom zemljištu jednu ili dve godine pa ga treba gajiti u plodoredu ali tako da se na isto zemljište ne vraća 4-5 godina.Pošto je okopavina, u pogledu preduseva nema nekih posebnih potreba. Obrada zemljišta se obavlja kao i za ostale useve, a oranje treba obaviti što dublje. Priprema zemljišta za setvu odnosno za rasađivanje vrši se u ... Read More »

Lekovito bilje pravilno sakupljanje, sušenje, čuvanje

Lekovito bilje pravilno sakupljanje – Prisustvo štetnih mikroorganizama u lekovitom bilju je posledica neadekvatnog sakupljanja lekovitog bilja, a kasnije i nepotpunog ?iš?enja i nedovoljnog sušenja; nepovoljnih uslova tokom transporta i skladištenja. Problemi skladištenja lekovitog bilja sli?ni su kao i kod drugih poljoprivrednih kultura, a bitna razlika je u roku trajanja biološki vrednih sastojaka lekovitog bilja iz razloga što je njihova ... Read More »

ĐUBRENJE travnjaka tokom cele godine

?UBRENJE travnjaka – Mineralna ?ubriva se primenjuju na prirodnim travnjacima u razli?ito vreme vegetacionog perioda. Vreme primene ?ubriva zavisi od statusa travnjaka, floristi?kog sastava, ekoloških uslova, na?ina njegovog iskoriš?avanja kao i od vrste ?ubriva.Sam tip zemljišta i njegova adsorptivna sposobnost u velikoj meri diktiraju kada i kako ?e se unositi ?ubrivo. U principu, lako rastvorljiva ?ubriva se unose predsetveno i ... Read More »

MUŠKATLA pegavost lista nanosi velike štete

MUŠKATLA pegavost lista i CRNILO DONJEG DELA PELCERA (Pithium splendes, P.complectens, P.debarianum). Reznice i odrasle biljke venu i propadaju. Pri osnovi reznica iodraslih biljaka zapaža se zelenkastocrna, vlažna trulež. Koriš?enjem preventivnih mera borbe spre?avati napad ovih parazita, tako što ?emo koristiti zdrav dezinfikovani zemljišni supstrat, dezinfikovane saksije i drugi pribor. Ubrzati proces ožiljavanja reznica podešavanjem temperature i spre?avanjem prekomernog zalivanja. ... Read More »

Suncokret u vrtu – ukras koji pleni lepotom

Suncokret u vrtu – Predivan vrtni cvet koji daje poseban užitak u vrtu. Ili na balkonu i terasi, ukoliko sadite niže vrste u cvetnjake. Biljka naraste 40 – 60 cm a ponekad i znatno više, zavisno od vrste. One hibridne koje kupujmo u trgovinama su uglavnom one niske, koje su pogodne za vrt i nije im potrebno dodatno podupiranje. Imaju ... Read More »

ZDRAVLJE IZ PRIRODE za prolećno buđenje organizma

ZDRAVLJE  IZ  PRIRODE – Ima jedno mesto koje pleni lepotom, dobrim ljudima i pozitivnom energijom. Doma?instvo MILJEVI? u Starim Ledincima Vas do?ekaju sa osmehom, puni optimizma i lepih re?i. Svaki put kada odemo saznamo o bogatim darovima prirode za naše zdravlje. Duga zima, na?in ishrane u zimskom periodu i dug boravak u zatvorenom prostoru doveli su naš organizam u stanje ... Read More »

Ruže traže zaštitu u proleće od bolesti i štetočina

Ruže traže zaštitu i negu. Ruže su raskošno cve?e koje cveta tokom cele vegetacije pa sve do jeseni. Osim redovne nege ve? u prole?e se po?inje sprovoditi zaštita hemijskim sredstvima.Ako je prole?e suviše toplo i sun?ano, onda se masovno javljaju lisne vaši, dok ako je vlažno vreme dolazi do raznih gljivi?nih oboljenja. Gljivi?na oboljenja se ?esto javljaju posle masovnog napada ... Read More »

Verbena lepotica tokom celog leta

Još jedna biljka koja predivno cveta celo leto. Ima cvat klobu?astoga oblika koji se sastoji od malih cveti?a od pet listi?a koji mogu biti jednobojni ili pak dvobojni. Verbenu uglavnom nalazimo u crvenoj, ruži?astoj boji te u plavoj, ljubi?astoj, žutoj te beloj boji sa zelenim tvr?im nareckanim listi?ima, koje mogu na dodir ruke ostaviti lagano peckanje. Što u novijih vrsti ... Read More »