Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura (page 4)

Hortikultura

Šimšir kao ukras u svakom vrtu

Šimšir ( lat. Buxus sempervirens ) je pravi ukras Vašeg vrta. Kako ga posaditi, negovati : SADNJA: 1./ Kopanje rupe za sadnju koja bi trebala biti šira i dublja cca. 20 cm ( ne više) od veli?ine korijenove bale tako da je oko 10 cm prostora oko korijena sadnice kad se postavi u iskopanu rupu ( mekša posteljica ) lakše ... Read More »

PETUNIJA za sve prostore i sva vremena

PETUNIJA za sve prostore – Najrasprostranjenija vrsta cve?a.Jednogodišnja biljna vrsta sa najve?om primenom u hortikulturi. Najpoznatija vrsta koja se koristi za sadnju u cvetnim lejama,   za cvetno ozelenjavanje trgova, ulica, prozora, balkona, terasa.Stablo je razgranato, obraslo ovalno izduženim lepljivim listovima. Cvetovi su pojedina?ni, krupni, trubi?astolevkasti, mirisni, raznobojni, višebojni.   Cveta od juna pa sve do pojave prvih mrazeva. Petunija se proizvodi setvom ... Read More »

Tuja za ukras Vašeg dvorišta, letnjikovca

Kao i mnoge zimzelene biljke i tuja ima mnoštvo oblika. Za sadnju živica pogodne su Pyramidalis Compacta i Rosenthalii nešto tamnije zelene boje i sporijeg rasta. Obe su vrlo zgusnutog rasta. Za sadnicu živice se uzimaju sadnice visine najmanje 50 cm,a sade se na razmaku najmanje 50 cm jedna od druge. Da se postigne rast u širinu, mogu se pincirati ... Read More »

Sadnja ruža tokom proleća je takođe uspešna

Sadnja ruža tokom prole?a – Ruža spada me?u najstarije ukrasne cvetove koje je prihvatio ?ovek. S razvojem civilizacije, razvijala se i ona. Zahvaljuju?i preduzimljivim selekcionerima i ljubiteljima, prešla je kontinente, sjedinjuju?i u novim sortama sve najbolje osobine i kvalitete, tako da danas ljubiteljima stoji na raspolaganju preko 30000 sorti svih boja, nijansi i uzrasta.  Sadnja ruže – Lepe i zdrave ... Read More »

Lekovito bilje, moguća zarada do 4.000 eura/ha

Lekovito biljei  zarada – Za gajenje lekovitog bilja potrebno je ulaganje od 1.200 do 2.500 evra, ali prihod doseže i do 6.500 evra po hektaru. Za uzgoj nane, kamilice, nevena i drugog lekovitog bilja potrebno je ulaganje od 1.200 do 2.500 evra po hektaru, dok prihod od ovog biznisa iznosi od 2.500 do 6.500 evra po hektaru. Iako je proizvodnja lekovitog ... Read More »

LEKOVITO BILJE može zaposliti ljude na selu

LEKOVITO BILJE – Zahvaljuju?i geografskim, geološkim i geomorfološkim karakteristikama, kao i prirodnim uslovima na prostoru Srbije raste veliki broj razli?itih biljnih vrsta. U održivom razvoju sektora lekovitog i aromati?nog bilja sigurno najve?i zna?aj ima podsticanje plantažnog gajenja vrsta, bilo sa aspekta tražnje, ili pak sa aspekta zaštite i o?uvanja prirode. Lekovite i aromati?ne biljke sakupljaju se ili gaje zbog aktivnih ... Read More »

NEVEN žetva krajem jula, sadnja u martu

NEVEN  žetva krajem jula – Razmšljate u gajenju lekovitog bilja ? Neven se gaji u Evropi od XII veka kao ukrasna, a re?e i kao lekovita biljka. Poreklom je iz Mediteranskog podru?ja i zapadnih delova Azije. Za gajenje nevena postoje svi uslovi samo treba izabrati seme ?isto od tzv. „duplex” formi koje su bogatije aktivnim materijama.  Botani?ke osobine  Neven je ... Read More »

Muskatna žalfija – osobine, uslovi gajenja, žetva

Muskatna žalfija se gaji od po?etka ovog veka isklju?ivo radi dobijanja etarskog ulja, koje je prijatnog mirisa (podse?a na ambru), a dobija se iz cvasti i najviše se koristi u kozmeti?koj industriji. Vrsta je poreklom iz Južne Evrope, a rasprostranjena je na podru?ju od Atlantskog okeana do Kavkaza i duž evropskih i afri?kih obala Sredozemnog mora. Raste pretežno na suvljim, ... Read More »

Božićna zvezda za srećne praznike

Boži?na zvezda – Nova 2016. je pred nama. Mnogi ?e za dar dobiti neobi?ni, vatreni cvet  BOŽI?NA ZVEZDA. Boži?na zvezda je višegodišnja sobna biljka i predivan ukras u enterijeru doma. Ona zahteva karakteristi?nu i dugotrajnu negu. Ako boži?nu zvezdu kupujete zimi, na putu do ku?e zaštitite je od hladno?e, a kada do?ete ku?i ne stavljajte je odmah pored izvora toplote, ... Read More »

ČUVARKUĆA zaštita doma i zdravlja ukućana

 ?uvarku?a –  Raste na krovovima ku?a, bedemima, stenama. ?uvarku?a i danas nije potpuno istražena biljka i uglavnom se koristi u narodnoj medicini. Od lekovitih materija sadrži: tanin, sluz, smolu, kalcijev malat, masno ulje, mravlju i jabu?nu kiselinu. Prevod latinskog imena ?uvar – ku?e zna?i – “uvek žive?a”, što svedo?i o njenoj postojanosti u najrazli?itijim uslovima života. Raste na krovovima ku?a, ... Read More »