Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura (page 3)

Hortikultura

Zeleni krov doprinosi smanjenju CO2 u gradovima

Zeleni krov je odli?an na?in da se izbegne korištenje skupog crepa za pokrivanje krova. Ako je dobro napravljen, toplinska su izolacija sa spoljne strane ku?e, a i lepi su, jer na njima može biti travnjak, cvetnjak ili povrtnjak. Orijentacijom ku?e s obzirom na strane sveta omogu?ava se da Sunce maksimalno prodire u unutrašnji prostor i udara u neku termalnu masu, ... Read More »

Lekovito bilje u organskom načinu uzgoja

Lekovito bilje – U organskoj proizvodnji lekovitog bilja se prvo mora izvršiti izbor vrsta i sorti biljaka na osnovu njihove pogodnosti za gajenje u konkretnim agroekološkim uslovima. Lekovito bilje zbog brojnosti svojih vrsta i razli?itosti u njihovim ekološkim zahtevima, pruža mogu?nost za organizovanjem proizvodnje u razli?itim regionima, pa tako: Lekovito bilje u organskom na?inu uzgoja 1) Vrste pogodne za suva ... Read More »

Vranilova trava se gaji tri godine – setva, uzgoj, žetva

Vranilova trava – Origanum vulgare – Fam:Lamiaceae. Gaji se radi nadzemne mase, lista i etarskog ulja, a najve?i procenat etarsgog ulja je u listovima i cvastima. Etarska ulja se dobiljaju vodenom destilacijom nadzemne mase i veoma je cenjeno zbog prijatnog mirisa i antisepti?kog dejstva. Ima široku primenu u narodnoj medicini, a i u prehrambenoj industriji kao za?inska biljka. Etarsko ulje ... Read More »

RUŽA zaštita cveća od bolesti

RUŽA zaštita – Ruže cvetaju cele godine sve do kasne jeseni. Pored redovne nege, ve? od prole?a se trebaju primenjivati sredstva za zaštitu. Lisne vaši se javljaju ukoliko je prole?e toplo i sun?ano, bez padavina, dok se gljivi?na oboljenja javljaju kao posledica vlažnog vremena. CRNA PEGAVOST RUŽE-prouzrokova? Diplocarpon rose Ovo je najzna?ajnija bolest ruže. Na liš?u se javljaju pege tamne ... Read More »

Kopriva može da leči i donosi prihod

Kopriva može da le?i – Kopriva (Urtica dioica) je samonikla jestiva biljka, koja raste na zapuštenim mestima, kao korov. Ona je zeljasta višegodišnja biljka, koja je rasprostranjena u Evropi, Aziji, Africi i Severnoj Americi.Ova biljka ?ija je najprepoznatljivija karakteristika to što su joj cvetovi i listovi prekriveni žarnicama, sa neuglednim zelenim cvetom i srcolikim listovima, jedna je od najcenjenijih lekovitih ... Read More »

BUGENVILIJA lepotica u vrtovima

Bugenvilija – Jedna od najlepših biljaka – cvetnica je BUGENVILIA. Bugenvilia je biljka poreklom iz tropskih predela južne Amerike. Mnoge od njih imaju i nekoliko imena, zavisi u kojem delu sveta se nalaze, ko ih je stvorio,. Veli?ina im varira od malih patuljastih, maksimalne veli?ine do 1 m, srednje od nekoliko metara,  do vrlo visokih od 15 m. Sve imaju ... Read More »

Šimšir kao ukras u svakom vrtu

Šimšir ( lat. Buxus sempervirens ) je pravi ukras Vašeg vrta. Kako ga posaditi, negovati : SADNJA: 1./ Kopanje rupe za sadnju koja bi trebala biti šira i dublja cca. 20 cm ( ne više) od veli?ine korijenove bale tako da je oko 10 cm prostora oko korijena sadnice kad se postavi u iskopanu rupu ( mekša posteljica ) lakše ... Read More »

PETUNIJA za sve prostore i sva vremena

PETUNIJA za sve prostore – Najrasprostranjenija vrsta cve?a.Jednogodišnja biljna vrsta sa najve?om primenom u hortikulturi. Najpoznatija vrsta koja se koristi za sadnju u cvetnim lejama,   za cvetno ozelenjavanje trgova, ulica, prozora, balkona, terasa.Stablo je razgranato, obraslo ovalno izduženim lepljivim listovima. Cvetovi su pojedina?ni, krupni, trubi?astolevkasti, mirisni, raznobojni, višebojni.   Cveta od juna pa sve do pojave prvih mrazeva. Petunija se proizvodi setvom ... Read More »

Tuja za ukras Vašeg dvorišta, letnjikovca

Kao i mnoge zimzelene biljke i tuja ima mnoštvo oblika. Za sadnju živica pogodne su Pyramidalis Compacta i Rosenthalii nešto tamnije zelene boje i sporijeg rasta. Obe su vrlo zgusnutog rasta. Za sadnicu živice se uzimaju sadnice visine najmanje 50 cm,a sade se na razmaku najmanje 50 cm jedna od druge. Da se postigne rast u širinu, mogu se pincirati ... Read More »

Sadnja ruža tokom proleća je takođe uspešna

Sadnja ruža tokom prole?a – Ruža spada me?u najstarije ukrasne cvetove koje je prihvatio ?ovek. S razvojem civilizacije, razvijala se i ona. Zahvaljuju?i preduzimljivim selekcionerima i ljubiteljima, prešla je kontinente, sjedinjuju?i u novim sortama sve najbolje osobine i kvalitete, tako da danas ljubiteljima stoji na raspolaganju preko 30000 sorti svih boja, nijansi i uzrasta.  Sadnja ruže – Lepe i zdrave ... Read More »