Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura (page 3)

Hortikultura

TRAVNJAK kako ga zaštititi od štetočina

TRAVNJAK kako ga zaštititi – Na travnjacima se može javiti ve?i broj šteto?ina koje predstavljaju opasnost za rast i razvoj biljaka, kvare estetiku travnatih površina tako da se treba dobro upoznati sa njihovim delovanjem i suzbijanjem. 1.Larve insekata su naj?eš?e šteto?ine na travnjacima. Žive u zemljištu i hrane se korenjem trave. Oštrije zime doprinose smanjenju njihovog broja a blage zime ... Read More »

Nega kućnih travnjaka tokom cele godine

Nega ku?nih travnjaka. U poslednje vreme sve više doma?instava odlu?uje da pored ku?e umesto vrta ili vo?njaka zasnuje manje ili ve?e travne površine. Da bi ovakve zelene površine izgledale što lepše i bolje travnjak se mora negovati i održavati bilo da je nastao od busenja ili je zasejan semenom parkovskih vrsta trava. Redovne mere nege parkovskih travnjaka su zalivanje, redovita ... Read More »

Zasnivanje travnjaka zahteva dobru pripremu

zasnivanje travnjaka jagnjenje

Zasnivanje travnjaka – Za pravilno zasnivanje travnjaka je vrlo bitna dobra i kvalitetna priprema zemljišta koju treba blagovremeno obaviti. Nakon pripreme  sledi setva koju treba obaviti od polovine aprila do polovine oktobra meseca. Van ovog termina setva se NE preporučuje iz više razloga  Niske temperature mogu oštetiti tek iznikle biljke a preterana vlaga može da izazove truljenje semena i mladih biljaka. ... Read More »

VRT I KAMEN mesto za odmor i uživanje posle rada

VRT  I  KAMEN – Posle napornog radnog dana sre?nici, koji poseduju ku?u za stanovanje, mogu se odmarati u svome vrtu. Da bi uživanje bilo potpuno vrt možemo ukrasiti KAMENOM. Pri postavljanju kamenih zidova, pregrada, staza moramo se pridržavati nekih pravila. Kamenje koje primjenjujemo u vrtu, mora biti oblikom i bojom sli?no okolnom kamenju koje se nalazi u prirodi ili je ve? ... Read More »

GLADIOLA cveta tokom celog leta

gladiola

Gladiola je poreklom sa Afričkog kontinenta,ime je dodila od latinske reči gladius što u prevodu znači mač. To ime je dobila zbog svog oblika rasta, oblika lista i cveta List je sabljastog, uzak, visok i uspravnog oblika te asocira na mač. Gladiola je vrtni cvet koji se razvija iz lukovice i u zavisnosti od vrste, visina cveta može da bude od ... Read More »

Zeleni krov doprinosi smanjenju CO2 u gradovima

Zeleni krov je odli?an na?in da se izbegne korištenje skupog crepa za pokrivanje krova. Ako je dobro napravljen, toplinska su izolacija sa spoljne strane ku?e, a i lepi su, jer na njima može biti travnjak, cvetnjak ili povrtnjak. Orijentacijom ku?e s obzirom na strane sveta omogu?ava se da Sunce maksimalno prodire u unutrašnji prostor i udara u neku termalnu masu, ... Read More »

ŽALFIJA biljka koja donosi spasenje

ŽALFIJA  biljka – Sam naziv žalfije (lat. Salvia  officinalis) na latinskom Salvia poti?e od re?i salvare, što zna?i spasiti, izle?iti, jer su je još stari Rimljani veoma koristili u le?enju raznih bolesti, a officinalis zna?i lekovit. Na engleskom re? za žalfiju sage, ozna?ava mudrost, a koristili su je za stimulisanje koncentracije, za pove?anje pam?enja, a smatra se da dorinosi i ... Read More »

Lekovito bilje u organskom načinu uzgoja

komorač organska lekovito bilje

Lekovito bilje – U organskoj proizvodnji lekovitog bilja se prvo mora izvršiti izbor vrsta i sorti biljaka na osnovu njihove pogodnosti za gajenje u konkretnim agroekološkim uslovima. Lekovito bilje zbog brojnosti svojih vrsta i različitosti u njihovim ekološkim zahtevima, pruža mogućnost za organizovanjem proizvodnje u različitim regionima, pa tako: Lekovito bilje u organskom načinu uzgoja 1) Vrste pogodne za suva ... Read More »

Vranilova trava se gaji tri godine – setva, uzgoj, žetva

Vranilova trava – Origanum vulgare – Fam:Lamiaceae. Gaji se radi nadzemne mase, lista i etarskog ulja, a najve?i procenat etarsgog ulja je u listovima i cvastima. Etarska ulja se dobiljaju vodenom destilacijom nadzemne mase i veoma je cenjeno zbog prijatnog mirisa i antisepti?kog dejstva. Ima široku primenu u narodnoj medicini, a i u prehrambenoj industriji kao za?inska biljka. Etarsko ulje ... Read More »