Monday, 22 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura (page 2)

Hortikultura

Kamilica pravilan uzgoj i ostvarena dobit

lekovito bilje kamilica

Kamilica uspešan uzgoj – Samonikla kamilica raste u ravnicama i u planinskim predelima. Pošto podnosi alkalna zemljišta uspeva na slatinama , a nalazi se i na zemljištima kisele, neutralne i bazi?ne reakcije. Ogledima je ustanovljeno da najbolji prinos kamilica daje ako zemljište ima pH 7-8,2, što zna?i da na neutralnom i slabo alkalnom zemljištu najbolje uspeva. Morfološke i fiziološke odlike ... Read More »

VIOLE ukras vrta u 1.000 raznih boja

VIOLE ukras vrta – Ljubitelje viole svake jeseni razveseli ponuda neke nove boje ili uzorka cveta. Ve?inu mami „divovska“ veli?ina cveta hibridnih viola. Promer cveta extra velikih je 10 cm. Proizvo?a?i kažu da se najviše prodaju takve sa „okom“, u žutoj i plavoj boji iako pojedine serije nude ?ak 20 nijansi i kombinacija boja. Uz dominantne krupnocvetne  (bot. Viola x wittro-kiana) ... Read More »

LJILJANI, cveće za prave poznavaoce

LJILJANI, cve?e – Žele?i da njegov sin, Herkules postane besmrtan, gr?ki bog Zevs ga je, dok je njegova žena Hera spavala stavio na njene grudi da ga podoji. Kada je Herkules završio podoj, nekoliko kapi mleka se prosulo Svemirom, a legenda kaže da je od njih nastao Mle?ni put, a od preostalih kapi koje su pale na zemlju cvet ljiljan. ... Read More »

LAVANDA u Srbiji – sasvim opravdana investicija

LAVANDA  u Srbiji –  Da li ste pomislili da se bavite uzgojem ove mirisne biljke – LAVANDA!! Hibridna lavanda „Budrovka“, je otporni kultivar, pogodan za gajenje u kontinentalnim podru?jima jer podnosi temperature i do -20 ºC.  Budrovka uspeva na laganim zemljištima, peskovitim ili šljunkovitim, a pogodna su joj i glinasto – humusna zemljišta na kre?njacima ili kalcitnim stenama.  Ne podnosi ... Read More »

TRAVNJAK kako ga zaštititi od štetočina

TRAVNJAK kako ga zaštititi – Na travnjacima se može javiti ve?i broj šteto?ina koje predstavljaju opasnost za rast i razvoj biljaka, kvare estetiku travnatih površina tako da se treba dobro upoznati sa njihovim delovanjem i suzbijanjem. 1.Larve insekata su naj?eš?e šteto?ine na travnjacima. Žive u zemljištu i hrane se korenjem trave. Oštrije zime doprinose smanjenju njihovog broja a blage zime ... Read More »

Nega kućnih travnjaka tokom cele godine

Nega ku?nih travnjaka. U poslednje vreme sve više doma?instava odlu?uje da pored ku?e umesto vrta ili vo?njaka zasnuje manje ili ve?e travne površine. Da bi ovakve zelene površine izgledale što lepše i bolje travnjak se mora negovati i održavati bilo da je nastao od busenja ili je zasejan semenom parkovskih vrsta trava. Redovne mere nege parkovskih travnjaka su zalivanje, redovita ... Read More »

Zasnivanje travnjaka zahteva dobru pripremu

Zasnivanje travnjaka – Za pravilno zasnivanje travnjaka je vrlo bitna dobra i kvalitetna priprema zemljišta koju treba blagovremeno obaviti. Nakon pripreme  sledi setva koju treba obaviti od polovine aprila do polovine oktobra meseca. Van ovog termina setva se NE preporu?uje iz više razloga  Niske temperature mogu oštetiti tek iznikle biljke a preterana vlaga može da izazove truljenje semena i mladih biljaka. ... Read More »

VRT I KAMEN mesto za odmor i uživanje posle rada

VRT  I  KAMEN – Posle napornog radnog dana sre?nici, koji poseduju ku?u za stanovanje, mogu se odmarati u svome vrtu. Da bi uživanje bilo potpuno vrt možemo ukrasiti KAMENOM. Pri postavljanju kamenih zidova, pregrada, staza moramo se pridržavati nekih pravila. Kamenje koje primjenjujemo u vrtu, mora biti oblikom i bojom sli?no okolnom kamenju koje se nalazi u prirodi ili je ve? ... Read More »

GLADIOLA cveta tokom celog leta

gladiola

Gladiola je poreklom sa Afri?kog kontinenta,ime je dodila od latinske re?i gladius što u prevodu zna?i ma?. To ime je dobila zbog svog oblika rasta, oblika lista i cveta List je sabljastog, uzak, visok i uspravnog oblika te asocira na ma?. Gladiola je vrtni cvet koji se razvija iz lukovice i u zavisnosti od vrste, visina cveta može da bude ... Read More »